Fujiko F. Fujio, tác giả chính sáng tác Doraemon đã có tạp chí riêng

Shogakukan đã xuất bản số đầu của F life, tạp chí chính thức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của cố tác giả Fujiko F. Fujio vào thứ Bảy tuần vừa rồi (29.03.2014). Tạp chí đã gọi xuất bản của họ là "ấn phẩm dành cho những ai yêu mến Doraemon và Fujiko F. Fujio."

Bìa tạp chí để hình ảnh cuộc sống của Fujiko F. Fujio và các tác phẩm của ông bao gồm cả Doraemon từ những góc độ khác nhau. Số đầu tiên có dòng chữ "Motto Shiritai. Fujiko F. Fujio" ( Tôi muốn biết nhiều hơn. Fujiko F. Fujio), đặc biệt là tiểu sử về cuộc đời của cố tác giả với rất nhiều hình ảnh. Tạp chí cũng có đăng rất nhiều hình ảnh về các bản phác thảo chì cho bộ phim "2112: The Birth of Doraemon" (Doraemon ra đời)và "Doraemon: Doraemon Comes Back"(Doraemon trở lại).

Những bài viết đặc biệt hơn bao gồm một bộ sưu tập làm kỷ niệm các phác thảo chi tiết của Inio Asano, Masakazu Ishiguro, Naoki Urasawa và những tác giả khác, cũng như "Những câu hỏi hay nhất của F", một tập hợp các câu hỏi với những nhân vật nổi tiếng và câu trả lời của họ trong các tác phẩm được yêu thích của Fujiko F. Fujio.

Số thứ hai sẽ có thông tin đầy đủ về bộ phim "Stand By Me, Doraemon", bộ phim 3D về chú mèo máy sẽ được ra mắt vào cuối tháng 7 năm nay.