Tác giả truyện tranh

Gosho Aoyama có tên khai sinh là Aoyama Yoshimasa, ông sinh ngày