Tác giả: Toriyama Akira
IMG Tên truyện Tình trạng Ngày đăng
Dragon Ball 7 Viên ngọc rồng Đang tiến hành 13/10/2013 - 11:16