Tác giả: Togashi Yoshihiro
IMG Tên truyện Tình trạng Ngày đăng
Hunter x Hunter Hunter x Hunter Đang tiến hành 09/12/2014 - 20:01
Yu Yu Hakusho Nhất dương chỉ Đang tiến hành 04/09/2014 - 20:11