Tác giả: Kamijyo Akimine
IMG Tên truyện Tình trạng Ngày đăng
Code: Breaker Đã hoàn thành 12/08/2014 - 20:25