AddThis

Zetman

Zetman
Tên gốc: Zetman
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 247
Nguồn: Truyentranhonline.com.vn

Không cha mẹ , cùng với ông sống ở khu nhà ổ chuột , một cậu bé đặc biệt với khả năng chiến đấu siêu phàm cùng với một vết sẹo tròn trên tay trái còn được gọi là " Chiếc nhẫn của thiên sứ ".... Hàng ngày , Jin ra ngoài kiếm tiền bằng cách liều mạng cứu thoát những người gặp nạn để ... đòi tiền thưởng mà không biết ông cậu ở nhà đang rất lo lắng . Rồi một ngày định mệnh , Jin và ông  phải đối mặt với một tên giết người hàng loạt - chính là hóa thân của một Player ( giống như người nhân tạo ) - để cứu sống Jin và dạy cho cậu bé bài học : " Biết sợ cái chết " , ông của Jin đã đánh đổi bằng chính tính mạng của mình ... Jin sẽ phải làm gì đây ? Sự tồn tại của Player? Sự thật về thân thế hai ông cháu ra sao? "Chiếc nhẫn của thiên sứ " trên tay trái của cậu là gì? Câu truyện nói về các siêu anh hùng , quái vật , dị nhân ... và cả ... tình yêu rất romance!

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Zetman Chương 0124

[Amethyst] Group 26/09/2013 - 00:03

Zetman Chương 0123

[Amethyst] Group 26/09/2013 - 00:02

Zetman Chương 0122

[Amethyst] Group 26/09/2013 - 00:01

Zetman Chương 0121

[Amethyst] Group 26/09/2013 - 00:00

Zetman Chương 0120

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:59

Zetman Chương 0119

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:58

Zetman Chương 0118

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:58

Zetman Chương 0117

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:57

Zetman Chương 0116

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:56

Zetman Chương 0115

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:55

Zetman Chương 0114

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:54

Zetman Chương 0113

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:53

Zetman Chương 0112

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:52

Zetman Chương 0111

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:51

Zetman Chương 0110

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:50

Zetman Chương 0109

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:49

Zetman Chương 0108

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:47

Zetman Chương 0107

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:46

Zetman Chương 0106

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:45

Zetman Chương 0105

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:43

Zetman Chương 0104

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:42

Zetman Chương 0103

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:40

Zetman Chương 0102

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:39

Zetman Chương 0101

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:38

Zetman Chương 0100

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:36

Zetman Chương 099

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:35

Zetman Chương 098

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:33

Zetman Chương 097

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:32

Zetman Chương 096

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:30

Zetman Chương 095

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:29

Zetman Chương 094

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:28

Zetman Chương 093

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:27

Zetman Chương 092

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:26

Zetman Chương 091

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:25

Zetman Chương 090

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:24

Zetman Chương 089

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:23

Zetman Chương 088

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:22

Zetman Chương 087

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:21

Zetman Chương 086

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:20

Zetman Chương 085

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:19

Zetman Chương 084

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:18

Zetman Chương 083

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:16

Zetman Chương 082

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:15

Zetman Chương 081

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:14

Zetman Chương 080

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:14

Zetman Chương 079

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:13

Zetman Chương 078

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:11

Zetman Chương 077

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:10

Zetman Chương 076

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:10

Zetman Chương 075

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:08

Zetman Chương 074

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:07

Zetman Chương 073

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:07

Zetman Chương 072

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:06

Zetman Chương 071

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:05

Zetman Chương 070

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:04

Zetman Chương 069

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:03

Zetman Chương 068

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:02

Zetman Chương 067

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:02

Zetman Chương 066

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 23:00

Zetman Chương 065

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 22:59

Zetman Chương 064

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 22:58

Zetman Chương 063

[Amethyst] Group 25/09/2013 - 22:57

Zetman Chương 062

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:55

Zetman Chương 061

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:54

Zetman Chương 060

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:54

Zetman Chương 059

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:53

Zetman Chương 058

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:51

Zetman Chương 057

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:50

Zetman Chương 056

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:49

Zetman Chương 055

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:45

Zetman Chương 054

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:44

Zetman Chương 053

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:43

Zetman Chương 052

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:42

Zetman Chương 051

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:41

Zetman Chương 050

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:40

Zetman Chương 049

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:39

Zetman Chương 048

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:38

Zetman Chương 047

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:38

Zetman Chương 046

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:37

Zetman Chương 045

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:36

Zetman Chương 044

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:35

Zetman Chương 043

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:34

Zetman Chương 042

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:33

Zetman Chương 041

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:32

Zetman Chương 040

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:32

Zetman Chương 039

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:31

Zetman Chương 038

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:30

Zetman Chương 037

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:25

Zetman Chương 036

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:24

Zetman Chương 035

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:24

Zetman Chương 034

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:23

Zetman Chương 033

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:21

Zetman Chương 032

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:20

Zetman Chương 031

truyenhay24h 25/09/2013 - 22:19

Zetman Chương 030

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:40

Zetman Chương 029

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:40

Zetman Chương 028

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:38

Zetman Chương 027

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:38

Zetman Chương 026

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:37

Zetman Chương 025

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:36

Zetman Chương 024

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:36

Zetman Chương 023

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:35

Zetman Chương 022

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:34

Zetman Chương 021

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:34

Zetman Chương 020

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:33

Zetman Chương 019

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:32

Zetman Chương 018

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:32

Zetman Chương 017

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:31

Zetman Chương 016

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:30

Zetman Chương 015

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:28

Zetman Chương 014

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:28

Zetman Chương 013

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:27

Zetman Chương 012

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:26

Zetman Chương 011

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:25

Zetman Chương 010

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:24

Zetman Chương 09

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:23

Zetman Chương 08

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:22

Zetman Chương 07

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:22

Zetman Chương 06

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:21

Zetman Chương 05

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:20

Zetman Chương 04

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:20

Zetman Chương 03

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:19

Zetman Chương 02

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:18

Zetman Chương 01

The [H]eaven Of [H]ell 25/09/2013 - 21:17