AddThis

Yu-Gi-Oh!

Tên gốc: Yu-Gi-Oh!
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 369

Bắt đầu từ năm 1996 cho đến 3/8/2004, bộ truyện tranh Yu-Gi-Oh! do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những cái tên được nhiều người ưa chuộng nhất trong Shueisha’s Weekly Shonen Jump ( một lọai tạp chí của Nhật ) . Bộ truyện này lúc đầu tập trung vào Yugi Mutou, dùng trò chơi sáng tác bởi Pegasus để chống lại những kẻ xấu . Yugi cũng trải qua những chuyện rủi ro với những người bạn Katsuya Jonouchi, Anzu Mazaki, và Hiroto Honda . Cốt truyện bắt đầu với một tình tiết khá thú vị với sự xuất hiện của 3 ví dụ về pháp thuật và pháp sư xuyên suốt 7 tập đầu của bộ truyện . Từ tập 8 với sự bắt đầu của Duelist Kingdom, cốt truyện chuyển sang xoay quanh Duel Monsters ( đấu quái vật qua các quân bài ma thuật ) .

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Yu-Gi-Oh! Chương 0343

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0342

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:38

Yu-Gi-Oh! Chương 0341

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0340

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0339

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0338

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:28

Yu-Gi-Oh! Chương 0337

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0336

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:26

Yu-Gi-Oh! Chương 0335

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0334

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0333

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0332

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0331

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:22

Yu-Gi-Oh! Chương 0330

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:22

Yu-Gi-Oh! Chương 0329

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:21

Yu-Gi-Oh! Chương 0328

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:20

Yu-Gi-Oh! Chương 0327

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:19

Yu-Gi-Oh! Chương 0326

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:18

Yu-Gi-Oh! Chương 0325

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:17

Yu-Gi-Oh! Chương 0324

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:17

Yu-Gi-Oh! Chương 0323

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:16

Yu-Gi-Oh! Chương 0322

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:16

Yu-Gi-Oh! Chương 0321

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:14

Yu-Gi-Oh! Chương 0320

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:13

Yu-Gi-Oh! Chương 0319

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:13

Yu-Gi-Oh! Chương 0318

[V-Z MANGA] 21/08/2014 - 19:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0317

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0316

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:40

Yu-Gi-Oh! Chương 0315

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:38

Yu-Gi-Oh! Chương 0314

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0313

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:33

Yu-Gi-Oh! Chương 0312

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0311

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0310

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0309

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:23

Yu-Gi-Oh! Chương 0308

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:16

Yu-Gi-Oh! Chương 0307

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:15

Yu-Gi-Oh! Chương 0306

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0305

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:09

Yu-Gi-Oh! Chương 0304

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0303

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:03

Yu-Gi-Oh! Chương 0302

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:01

Yu-Gi-Oh! Chương 0301

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 21:00

Yu-Gi-Oh! Chương 0300

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:58

Yu-Gi-Oh! Chương 0299

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0298

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:55

Yu-Gi-Oh! Chương 0297

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:53

Yu-Gi-Oh! Chương 0296

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:52

Yu-Gi-Oh! Chương 0295

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0294

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:46

Yu-Gi-Oh! Chương 0293

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:44

Yu-Gi-Oh! Chương 0292

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0291

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:41

Yu-Gi-Oh! Chương 0290

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:39

Yu-Gi-Oh! Chương 0289

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:38

Yu-Gi-Oh! Chương 0288

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0287

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:34

Yu-Gi-Oh! Chương 0286

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:33

Yu-Gi-Oh! Chương 0285

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 20:30

Yu-Gi-Oh! Chương 0284

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0283

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0282

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:34

Yu-Gi-Oh! Chương 0281

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:33

Yu-Gi-Oh! Chương 0280

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0279

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0278

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:31

Yu-Gi-Oh! Chương 0277

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0276

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:28

Yu-Gi-Oh! Chương 0275

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:28

Yu-Gi-Oh! Chương 0274

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0273

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0272

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0271

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0270

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0269

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:17

Yu-Gi-Oh! Chương 0268

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:14

Yu-Gi-Oh! Chương 0267

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:13

Yu-Gi-Oh! Chương 0266

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:12

Yu-Gi-Oh! Chương 0265

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 14:10

Yu-Gi-Oh! Chương 0264

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:50

Yu-Gi-Oh! Chương 0263

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0262

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0261

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0260

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:47

Yu-Gi-Oh! Chương 0259

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:47

Yu-Gi-Oh! Chương 0258

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:46

Yu-Gi-Oh! Chương 0257

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:46

Yu-Gi-Oh! Chương 0256

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:45

Yu-Gi-Oh! Chương 0255

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:44

Yu-Gi-Oh! Chương 0254

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0253

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0252

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:42

Yu-Gi-Oh! Chương 0251

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:42

Yu-Gi-Oh! Chương 0250

V-Z Team 20/08/2014 - 13:41

Yu-Gi-Oh! Chương 0249

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:41

Yu-Gi-Oh! Chương 0248

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:41

Yu-Gi-Oh! Chương 0247

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:40

Yu-Gi-Oh! Chương 0246

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:37

Yu-Gi-Oh! Chương 0245

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:36

Yu-Gi-Oh! Chương 0244

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:12

Yu-Gi-Oh! Chương 0243

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:12

Yu-Gi-Oh! Chương 0242

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0241

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0240

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0239

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:10

Yu-Gi-Oh! Chương 0238

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:10

Yu-Gi-Oh! Chương 0237

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:09

Yu-Gi-Oh! Chương 0236

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:09

Yu-Gi-Oh! Chương 0235

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:09

Yu-Gi-Oh! Chương 0234

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:08

Yu-Gi-Oh! Chương 0233

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:08

Yu-Gi-Oh! Chương 0232

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:08

Yu-Gi-Oh! Chương 0231

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:07

Yu-Gi-Oh! Chương 0230

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:07

Yu-Gi-Oh! Chương 0229

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:07

Yu-Gi-Oh! Chương 0228

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:06

Yu-Gi-Oh! Chương 0227

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:06

Yu-Gi-Oh! Chương 0226

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:06

Yu-Gi-Oh! Chương 0225

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:05

Yu-Gi-Oh! Chương 0224

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:05

Yu-Gi-Oh! Chương 0223

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0222

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0221

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0220

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:03

Yu-Gi-Oh! Chương 0219

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:03

Yu-Gi-Oh! Chương 0218

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:03

Yu-Gi-Oh! Chương 0217

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:02

Yu-Gi-Oh! Chương 0216

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:02

Yu-Gi-Oh! Chương 0215

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:01

Yu-Gi-Oh! Chương 0214

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:01

Yu-Gi-Oh! Chương 0213

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:00

Yu-Gi-Oh! Chương 0212

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 13:00

Yu-Gi-Oh! Chương 0211

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:59

Yu-Gi-Oh! Chương 0210

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:59

Yu-Gi-Oh! Chương 0209

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:59

Yu-Gi-Oh! Chương 0208

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:58

Yu-Gi-Oh! Chương 0207

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:58

Yu-Gi-Oh! Chương 0206

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:57

Yu-Gi-Oh! Chương 0205

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:57

Yu-Gi-Oh! Chương 0204

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0203

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0202

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0201

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0200

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:34

Yu-Gi-Oh! Chương 0199

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:34

Yu-Gi-Oh! Chương 0198

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:33

Yu-Gi-Oh! Chương 0197

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0196

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0195

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:32

Yu-Gi-Oh! Chương 0194

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:31

Yu-Gi-Oh! Chương 0193

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:30

Yu-Gi-Oh! Chương 0192

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:30

Yu-Gi-Oh! Chương 0191

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:30

Yu-Gi-Oh! Chương 0190

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0189

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0188

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:28

Yu-Gi-Oh! Chương 0187

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0186

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:27

Yu-Gi-Oh! Chương 0185

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:26

Yu-Gi-Oh! Chương 0184

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:26

Yu-Gi-Oh! Chương 0183

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0182

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0181

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0180

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0179

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:23

Yu-Gi-Oh! Chương 0178

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:21

Yu-Gi-Oh! Chương 0177

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:21

Yu-Gi-Oh! Chương 0176

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:20

Yu-Gi-Oh! Chương 0175

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:19

Yu-Gi-Oh! Chương 0174

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:19

Yu-Gi-Oh! Chương 0173

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:18

Yu-Gi-Oh! Chương 0172

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:17

Yu-Gi-Oh! Chương 0171

[V-Z MANGA] 20/08/2014 - 12:17

Yu-Gi-Oh! Chương 0170

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0169

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0168

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0167

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:50

Yu-Gi-Oh! Chương 0166

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0165

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:48

Yu-Gi-Oh! Chương 0164

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:47

Yu-Gi-Oh! Chương 0163

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:46

Yu-Gi-Oh! Chương 0162

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:45

Yu-Gi-Oh! Chương 0161

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:45

Yu-Gi-Oh! Chương 0160

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:36

Yu-Gi-Oh! Chương 0159

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:35

Yu-Gi-Oh! Chương 0158

TM Team 19/08/2014 - 21:34

Yu-Gi-Oh! Chương 0157

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:31

Yu-Gi-Oh! Chương 0156

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:29

Yu-Gi-Oh! Chương 0155

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:22

Yu-Gi-Oh! Chương 0154

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 21:13

Yu-Gi-Oh! Chương 0153

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:59

Yu-Gi-Oh! Chương 0152

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:58

Yu-Gi-Oh! Chương 0151

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0150

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0149

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:52

Yu-Gi-Oh! Chương 0148

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:52

Yu-Gi-Oh! Chương 0147

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:51

Yu-Gi-Oh! Chương 0146

[V-Z MANGA] 19/08/2014 - 20:49

Yu-Gi-Oh! Chương 0145

TM Team 19/08/2014 - 20:46

Yu-Gi-Oh! Chương 0144

TM Team 19/08/2014 - 20:45

Yu-Gi-Oh! Chương 0143

TM Team 19/08/2014 - 20:45

Yu-Gi-Oh! Chương 0142

TM Team 19/08/2014 - 20:44

Yu-Gi-Oh! Chương 0141

TM Team 19/08/2014 - 20:43

Yu-Gi-Oh! Chương 0140

TM Team 19/08/2014 - 20:39

Yu-Gi-Oh! Chương 0139

TM Team 19/08/2014 - 20:39

Yu-Gi-Oh! Chương 0138

TM Team 19/08/2014 - 20:38

Yu-Gi-Oh! Chương 0137

TM Team 19/08/2014 - 20:37

Yu-Gi-Oh! Chương 0136

TM Team 19/08/2014 - 20:37

Yu-Gi-Oh! Chương 0135

TM Team 19/08/2014 - 20:31

Yu-Gi-Oh! Chương 0134

TM Team 19/08/2014 - 20:30

Yu-Gi-Oh! Chương 0133

TM Team 19/08/2014 - 20:28

Yu-Gi-Oh! Chương 0132

TM Team 19/08/2014 - 20:25

Yu-Gi-Oh! Chương 0131

TM Team 19/08/2014 - 20:24

Yu-Gi-Oh! Chương 0130

TM Team 19/08/2014 - 20:23

Yu-Gi-Oh! Chương 0129

TM Team 19/08/2014 - 20:21

Yu-Gi-Oh! Chương 0128

TM Team 19/08/2014 - 20:21

Yu-Gi-Oh! Chương 0127

TM Team 19/08/2014 - 20:20

Yu-Gi-Oh! Chương 0126

TM Team 19/08/2014 - 20:19

Yu-Gi-Oh! Chương 0125

TM Team 19/08/2014 - 20:18

Yu-Gi-Oh! Chương 0124

TM Team 19/08/2014 - 20:18

Yu-Gi-Oh! Chương 0123

TM Team 19/08/2014 - 20:15

Yu-Gi-Oh! Chương 0122

TM Team 19/08/2014 - 20:13

Yu-Gi-Oh! Chương 0121

TM Team 19/08/2014 - 20:12

Yu-Gi-Oh! Chương 0120

TM Team 19/08/2014 - 20:11

Yu-Gi-Oh! Chương 0119

TM Team 19/08/2014 - 20:10

Yu-Gi-Oh! Chương 0118

TM Team 19/08/2014 - 20:09

Yu-Gi-Oh! Chương 0117

TM Team 19/08/2014 - 20:06

Yu-Gi-Oh! Chương 0116

TM Team 19/08/2014 - 20:05

Yu-Gi-Oh! Chương 0115

TM Team 19/08/2014 - 20:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0114

TM Team 19/08/2014 - 20:04

Yu-Gi-Oh! Chương 0113

TM Team 19/08/2014 - 20:02

Yu-Gi-Oh! Chương 0112

TM Team 19/08/2014 - 20:01

Yu-Gi-Oh! Chương 0111

TM Team 19/08/2014 - 20:00

Yu-Gi-Oh! Chương 0110

TM Team 19/08/2014 - 19:59

Yu-Gi-Oh! Chương 0109

TM Team 19/08/2014 - 19:57

Yu-Gi-Oh! Chương 0108

TM Team 19/08/2014 - 19:57

Yu-Gi-Oh! Chương 0107

TM Team 19/08/2014 - 19:56

Yu-Gi-Oh! Chương 0106

TM Team 19/08/2014 - 19:54

Yu-Gi-Oh! Chương 0105

TM Team 19/08/2014 - 19:53

Yu-Gi-Oh! Chương 0104

TM Team 19/08/2014 - 19:52

Yu-Gi-Oh! Chương 0103

TM Team 19/08/2014 - 19:51

Yu-Gi-Oh! Chương 0102

TM Team 19/08/2014 - 19:51

Yu-Gi-Oh! Chương 0101

TM Team 19/08/2014 - 19:50

Yu-Gi-Oh! Chương 0100

TM Team 19/08/2014 - 19:48

Yu-Gi-Oh! Chương 099

TM Team 19/08/2014 - 19:48

Yu-Gi-Oh! Chương 098

TM Team 19/08/2014 - 19:47

Yu-Gi-Oh! Chương 097

TM Team 19/08/2014 - 19:45

Yu-Gi-Oh! Chương 096

TM Team 19/08/2014 - 19:45

Yu-Gi-Oh! Chương 095

TM Team 19/08/2014 - 19:44

Yu-Gi-Oh! Chương 094

TM Team 19/08/2014 - 19:43

Yu-Gi-Oh! Chương 093

TM Team 15/08/2014 - 22:13

Yu-Gi-Oh! Chương 092

TM Team 15/08/2014 - 22:12

Yu-Gi-Oh! Chương 091

TM Team 15/08/2014 - 22:11

Yu-Gi-Oh! Chương 090

TM Team 15/08/2014 - 22:11

Yu-Gi-Oh! Chương 089

TM Team 15/08/2014 - 22:10

Yu-Gi-Oh! Chương 088

TM Team 15/08/2014 - 22:09

Yu-Gi-Oh! Chương 087

TM Team 15/08/2014 - 22:07

Yu-Gi-Oh! Chương 086

TM Team 15/08/2014 - 22:04

Yu-Gi-Oh! Chương 085

TM Team 15/08/2014 - 21:59

Yu-Gi-Oh! Chương 084

TM Team 15/08/2014 - 21:58

Yu-Gi-Oh! Chương 083

TM Team 15/08/2014 - 21:56

Yu-Gi-Oh! Chương 082

TM Team 15/08/2014 - 21:54

Yu-Gi-Oh! Chương 081

TM Team 15/08/2014 - 21:52

Yu-Gi-Oh! Chương 080

TM Team 15/08/2014 - 21:51

Yu-Gi-Oh! Chương 079

TM Team 15/08/2014 - 21:51

Yu-Gi-Oh! Chương 078

TM Team 15/08/2014 - 21:50

Yu-Gi-Oh! Chương 077

TM Team 15/08/2014 - 21:41

Yu-Gi-Oh! Chương 076

TM Team 15/08/2014 - 21:40

Yu-Gi-Oh! Chương 075

TM Team 15/08/2014 - 21:39

Yu-Gi-Oh! Chương 074

TM Team 15/08/2014 - 21:38

Yu-Gi-Oh! Chương 073

TM Team 15/08/2014 - 21:38

Yu-Gi-Oh! Chương 072

TM Team 15/08/2014 - 21:37

Yu-Gi-Oh! Chương 071

TM Team 15/08/2014 - 21:36

Yu-Gi-Oh! Chương 070

TM Team 15/08/2014 - 21:28

Yu-Gi-Oh! Chương 069

TM Team 15/08/2014 - 21:23

Yu-Gi-Oh! Chương 068

TM Team 15/08/2014 - 21:23

Yu-Gi-Oh! Chương 067

TM Team 15/08/2014 - 21:22

Yu-Gi-Oh! Chương 066

TM Team 15/08/2014 - 21:22

Yu-Gi-Oh! Chương 065

TM Team 15/08/2014 - 21:21

Yu-Gi-Oh! Chương 064

TM Team 15/08/2014 - 21:21

Yu-Gi-Oh! Chương 063

TM Team 15/08/2014 - 21:20

Yu-Gi-Oh! Chương 062

TM Team 15/08/2014 - 21:20

Yu-Gi-Oh! Chương 061

TM Team 15/08/2014 - 21:19

Yu-Gi-Oh! Chương 060

TM Team 15/08/2014 - 21:19

Yu-Gi-Oh! Chương 059

TM Team 15/08/2014 - 21:18

Yu-Gi-Oh! Chương 058

TM Team 15/08/2014 - 21:17

Yu-Gi-Oh! Chương 057

TM Team 15/08/2014 - 21:16

Yu-Gi-Oh! Chương 056

TM Team 15/08/2014 - 21:16

Yu-Gi-Oh! Chương 055

TM Team 15/08/2014 - 21:15

Yu-Gi-Oh! Chương 054

TM Team 15/08/2014 - 21:15

Yu-Gi-Oh! Chương 053

TM Team 15/08/2014 - 21:14

Yu-Gi-Oh! Chương 052

TM Team 15/08/2014 - 21:14

Yu-Gi-Oh! Chương 051

TM Team 15/08/2014 - 21:13

Yu-Gi-Oh! Chương 050

TM Team 15/08/2014 - 21:13

Yu-Gi-Oh! Chương 049

TM Team 15/08/2014 - 21:11

Yu-Gi-Oh! Chương 048

TM Team 15/08/2014 - 21:10

Yu-Gi-Oh! Chương 047

TM Team 15/08/2014 - 21:09

Yu-Gi-Oh! Chương 046

TM Team 15/08/2014 - 21:08

Yu-Gi-Oh! Chương 045

TM Team 15/08/2014 - 21:07

Yu-Gi-Oh! Chương 044

TM Team 15/08/2014 - 21:07

Yu-Gi-Oh! Chương 043

TM Team 15/08/2014 - 21:06

Yu-Gi-Oh! Chương 042

TM Team 15/08/2014 - 21:06

Yu-Gi-Oh! Chương 041

TM Team 15/08/2014 - 21:05

Yu-Gi-Oh! Chương 040

TM Team 15/08/2014 - 21:03

Yu-Gi-Oh! Chương 039

TM Team 15/08/2014 - 21:02

Yu-Gi-Oh! Chương 038

TM Team 15/08/2014 - 20:55

Yu-Gi-Oh! Chương 037

TM Team 15/08/2014 - 20:55

Yu-Gi-Oh! Chương 036

TM Team 15/08/2014 - 20:54

Yu-Gi-Oh! Chương 035

TM Team 15/08/2014 - 20:53

Yu-Gi-Oh! Chương 034

TM Team 15/08/2014 - 20:52

Yu-Gi-Oh! Chương 033

TM Team 15/08/2014 - 20:52

Yu-Gi-Oh! Chương 032

TM Team 15/08/2014 - 20:51

Yu-Gi-Oh! Chương 031

TM Team 15/08/2014 - 20:51

Yu-Gi-Oh! Chương 030

TM Team 15/08/2014 - 20:50

Yu-Gi-Oh! Chương 029

TM Team 15/08/2014 - 20:50

Yu-Gi-Oh! Chương 028

TM Team 15/08/2014 - 20:49

Yu-Gi-Oh! Chương 027

TM Team 15/08/2014 - 20:49

Yu-Gi-Oh! Chương 026

TM Team 15/08/2014 - 20:48

Yu-Gi-Oh! Chương 025

TM Team 15/08/2014 - 20:47

Yu-Gi-Oh! Chương 024

TM Team 15/08/2014 - 20:47

Yu-Gi-Oh! Chương 023

TM Team 15/08/2014 - 20:46

Yu-Gi-Oh! Chương 022

TM Team 15/08/2014 - 20:45

Yu-Gi-Oh! Chương 021

TM Team 15/08/2014 - 20:45

Yu-Gi-Oh! Chương 020

TM Team 15/08/2014 - 20:44

Yu-Gi-Oh! Chương 019

TM Team 15/08/2014 - 20:43

Yu-Gi-Oh! Chương 018

TM Team 15/08/2014 - 20:43

Yu-Gi-Oh! Chương 017

TM Team 15/08/2014 - 20:43

Yu-Gi-Oh! Chương 016

TM Team 15/08/2014 - 20:42

Yu-Gi-Oh! Chương 015

TM Team 15/08/2014 - 20:42

Yu-Gi-Oh! Chương 014

TM Team 15/08/2014 - 20:42

Yu-Gi-Oh! Chương 013

TM Team 15/08/2014 - 20:41

Yu-Gi-Oh! Chương 012

TM Team 15/08/2014 - 20:41

Yu-Gi-Oh! Chương 011

TM Team 15/08/2014 - 20:40

Yu-Gi-Oh! Chương 010

TM Team 15/08/2014 - 20:40

Yu-Gi-Oh! Chương 09

TM Team 15/08/2014 - 20:38

Yu-Gi-Oh! Chương 08

TM Team 15/08/2014 - 20:38

Yu-Gi-Oh! Chương 07

TM Team 15/08/2014 - 20:37

Yu-Gi-Oh! Chương 06

TM Team 15/08/2014 - 20:37

Yu-Gi-Oh! Chương 05

TM Team 15/08/2014 - 20:36

Yu-Gi-Oh! Chương 04

TM Team 14/08/2014 - 22:20

Yu-Gi-Oh! Chương 03

TM Team 14/08/2014 - 22:14

Yu-Gi-Oh! Chương 02

TM Team 14/08/2014 - 22:13

Yu-Gi-Oh! Chương 01

TM Team 14/08/2014 - 22:12