AddThis

Yaiba

Yaiba
Tên gốc: Yaiba
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 554

Đây là một câu chuyện hài hước, vui nhộn về một cậu bé tên Kurogane Yaiba. Yaiba sống với cha trong rừng. Một ngày nọ, khi Yaiba đang ăn, một đàn khỉ đột xông đến tấn công 2 cha con cậu. Yaiba và cha trốn thoát và trốn vào trong một cái hộp, nhưng họ không hề biết rằng cái hộp đó chứa đầy quả thơm và đang được chuẩn bị đem vào thành phố. Trong thành phố, Yaiba được biết rằng cậu là một chiến binh huyền thoại và phải chiến đấu chống lại tên yêu ma có hình dạng của một học sinh mang tên Takeshi.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Yaiba Chương 0255

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:18

Yaiba Chương 0254

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:17

Yaiba Chương 0253

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:17

Yaiba Chương 0252

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:16

Yaiba Chương 0251

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:15

Yaiba Chương 0250

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:14

Yaiba Chương 0249

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:13

Yaiba Chương 0248

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:13

Yaiba Chương 0247

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:12

Yaiba Chương 0246

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:11

Yaiba Chương 0245

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:10

Yaiba Chương 0244

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:08

Yaiba Chương 0243

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:07

Yaiba Chương 0242

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:06

Yaiba Chương 0241

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:05

Yaiba Chương 0240

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:04

Yaiba Chương 0239

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:03

Yaiba Chương 0238

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 21:02

Yaiba Chương 0237

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:55

Yaiba Chương 0236

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:51

Yaiba Chương 0235

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:50

Yaiba Chương 0234

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:38

Yaiba Chương 0233

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:38

Yaiba Chương 0232

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:37

Yaiba Chương 0231

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:36

Yaiba Chương 0230

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:36

Yaiba Chương 0229

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:35

Yaiba Chương 0228

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:35

Yaiba Chương 0227

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:34

Yaiba Chương 0226

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:34

Yaiba Chương 0225

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:33

Yaiba Chương 0224

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:33

Yaiba Chương 0223

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:32

Yaiba Chương 0222

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:31

Yu-Gi-Oh! Chương 0221

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:31

Yaiba Chương 0220

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:30

Yaiba Chương 0219

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:30

Yaiba Chương 0218

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:29

Yaiba Chương 0217

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:29

Yaiba Chương 0216

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:28

Yaiba Chương 0215

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:28

Yaiba Chương 0214

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:27

Yaiba Chương 0213

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:27

Yaiba Chương 0212

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:25

Yaiba Chương 0211

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:23

Yaiba Chương 0210

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:22

Yaiba Chương 0209

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:21

Yaiba Chương 0208

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:21

Yaiba Chương 0207

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:20

Yaiba Chương 0206

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:17

Yaiba Chương 0205

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:15

Yaiba Chương 0204

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:14

Yaiba Chương 0203

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:13

Yaiba Chương 0202

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:12

Yaiba Chương 0201

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:12

Yaiba Chương 0200

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:08

Yaiba Chương 0199

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:08

Yaiba Chương 0198

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:07

Yaiba Chương 0197

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:06

Yaiba Chương 0196

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:05

Yaiba Chương 0195

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:04

Yaiba Chương 0194

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:04

Yaiba Chương 0193

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:04

Yaiba Chương 0192

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:03

Yaiba Chương 0191

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 20:02

Yaiba Chương 0190

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:57

Yaiba Chương 0189

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:57

Yaiba Chương 0188

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:50

Yaiba Chương 0187

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:49

Yaiba Chương 0186

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:48

Yaiba Chương 0185

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:48

Yaiba Chương 0184

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:47

Yaiba Chương 0183

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:46

Yaiba Chương 0182

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:46

Yaiba Chương 0181

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:45

Yaiba Chương 0180

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:45

Yaiba Chương 0179

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:44

Yaiba Chương 0178

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:44

Yaiba Chương 0177

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:43

Yaiba Chương 0176

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:43

Yaiba Chương 0175

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:42

Yaiba Chương 0174

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:42

Yaiba Chương 0173

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:41

Yaiba Chương 0172

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:41

Yaiba Chương 0171

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:40

Yaiba Chương 0170

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:40

Yaiba Chương 0169

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:39

Yaiba Chương 0168

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:38

Yaiba Chương 0167

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:38

Yaiba Chương 0166

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:35

Yaiba Chương 0165

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:32

Yaiba Chương 0164

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 19:30

Yaiba Chương 0163

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:38

Yaiba Chương 0162

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:36

Yaiba Chương 0161

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:34

Yaiba Chương 0160

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:31

Yaiba Chương 0159

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:30

Yaiba Chương 0158

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:29

Yaiba Chương 0157

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:28

Yaiba Chương 0156

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:27

Yaiba Chương 0155

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:27

Yaiba Chương 0154

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:25

Yaiba Chương 0153

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:24

Yaiba Chương 0152

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:18

Yaiba Chương 0151

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:18

Yaiba Chương 0150

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:17

Yaiba Chương 0149

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:17

Yaiba Chương 0148

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:16

Yaiba Chương 0147

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:16

Yaiba Chương 0146

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:15

Yaiba Chương 0145

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:15

Yaiba Chương 0144

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:15

Yaiba Chương 0143

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:14

Yaiba Chương 0142

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:14

Yaiba Chương 0141

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:13

Yaiba Chương 0140

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:13

Yaiba Chương 0139

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:12

Yaiba Chương 0138

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:12

Yaiba Chương 0137

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:11

Yaiba Chương 0136

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:11

Yaiba Chương 0135

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:11

Yaiba Chương 0134

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:10

Yaiba Chương 0133

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:10

Yaiba Chương 0132

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:09

Yaiba Chương 0131

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:09

Yaiba Chương 0130

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:09

Yaiba Chương 0129

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:08

Yaiba Chương 0128

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:08

Yaiba Chương 0127

BlogTruyen Scan Group 22/08/2014 - 13:08

Yaiba Chương 0126

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 22:51

Yaiba Chương 0125

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:42

Yaiba Chương 0124

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:32

Yaiba Chương 0123

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:32

Yaiba Chương 0122

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:30

Yaiba Chương 0121

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:29

Yaiba Chương 0120

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:28

Yaiba Chương 0119

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:28

Yaiba Chương 0118

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:27

Yaiba Chương 0117

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:26

Yaiba Chương 0116

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:26

Yaiba Chương 0115

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:26

Yaiba Chương 0114

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:25

Yaiba Chương 0113

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:25

Yaiba Chương 0112

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:24

Yaiba Chương 0111

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:24

Yaiba Chương 0110

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:23

Yaiba Chương 0109

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:23

Yaiba Chương 0108

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:21

Yaiba Chương 0107

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:21

Yaiba Chương 0106

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:20

Yaiba Chương 0105

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:20

Yaiba Chương 0104

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:17

Yaiba Chương 0103

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:17

Yaiba Chương 0102

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:15

Yaiba Chương 0101

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:14

Yaiba Chương 0100

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:13

Yaiba Chương 099

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:11

Yaiba Chương 098

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:11

Yaiba Chương 097

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:10

Yaiba Chương 096

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:10

Yaiba Chương 095

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:09

Yaiba Chương 094

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:09

Yaiba Chương 093

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:09

Yaiba Chương 092

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:08

Yaiba Chương 091

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:08

Yaiba Chương 090

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:07

Yaiba Chương 089

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:06

Yaiba Chương 088

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:06

Yaiba Chương 087

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:05

Yu-Gi-Oh! Chương 086

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:04

Yaiba Chương 085

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:03

Yaiba Chương 084

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:02

Yaiba Chương 083

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:02

Yaiba Chương 082

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:01

Yu-Gi-Oh! Chương 081

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 21:01

Yaiba Chương 080

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:58

Yaiba Chương 079

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:57

Yaiba Chương 078

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:56

Yaiba Chương 077

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:55

Yaiba Chương 076

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:55

Yaiba Chương 075

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:54

Yaiba Chương 074

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:53

Yaiba Chương 073

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:53

Yu-Gi-Oh! Chương 072

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:52

Yaiba Chương 071

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:52

Yaiba Chương 070

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:51

Yaiba Chương 069

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:51

Yaiba Chương 068

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:50

Yaiba Chương 067

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:49

Yaiba Chương 066

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:49

Yaiba Chương 065

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:48

Yu-Gi-Oh! Chương 064

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:48

Yaiba Chương 063

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:47

Yaiba Chương 062

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:46

Yaiba Chương 061

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:41

Yaiba Chương 060

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:39

Yaiba Chương 059

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:39

Yaiba Chương 058

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:38

Yaiba Chương 057

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:38

Yaiba Chương 056

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:37

Yaiba Chương 055

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:36

Yaiba Chương 054

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:35

Yaiba Chương 053

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:34

Yaiba Chương 052

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:34

Yaiba Chương 051

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:33

Yaiba Chương 050

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:32

Yaiba Chương 049

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:31

Yaiba Chương 048

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:31

Yaiba Chương 047

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:31

Yaiba Chương 046

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:29

Yaiba Chương 045

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:29

Yaiba Chương 044

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:26

Yaiba Chương 043

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:24

Yaiba Chương 042

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:23

Yaiba Chương 041

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:23

Yaiba Chương 040

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:21

Yaiba Chương 039

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:21

Yaiba Chương 038

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:20

Yaiba Chương 037

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:20

Yaiba Chương 036

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:19

Yaiba Chương 035

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:18

Yaiba Chương 034

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:17

Yaiba Chương 033

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:17

Yaiba Chương 032

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:16

Yaiba Chương 031

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:15

Yaiba Chương 030

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:14

Yaiba Chương 029

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:12

Yaiba Chương 028

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:12

Yaiba Chương 027

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:11

Yaiba Chương 026

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:10

Yaiba Chương 025

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:09

Yaiba Chương 024

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:08

Yaiba Chương 023

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:07

Yaiba Chương 022

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:06

Yaiba Chương 021

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:05

Yaiba Chương 020

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:05

Yaiba Chương 019

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:04

Yaiba Chương 018

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:03

Yaiba Chương 017

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:03

Yaiba Chương 016

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:02

Yaiba Chương 015

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:02

Yaiba Chương 014

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:01

Yaiba Chương 013

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:01

Yaiba Chương 012

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:00

Yaiba Chương 011

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 20:00

Yaiba Chương 010

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:59

Yaiba Chương 09

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:59

Yaiba Chương 08

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:59

Yaiba Chương 07

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:58

Yaiba Chương 06

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:58

Yaiba Chương 05

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:57

Yaiba Chương 04

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:57

Yaiba Chương 03

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:56

Yaiba Chương 02

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:55

Yaiba Chương 01

BlogTruyen Scan Group 21/08/2014 - 19:52