AddThis

Võ Thần

vo-than
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 523

Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Võ thần hồi 0300

ComicVn 27/10/2014 - 15:01

Võ thần hồi 0299

ComicVn 27/10/2014 - 15:00

Võ thần hồi 0298

ComicVn 27/10/2014 - 14:59

Võ thần hồi 0297

ComicVn 27/10/2014 - 14:58

Võ thần hồi 0296

ComicVn 27/10/2014 - 14:57

Võ thần hồi 0295

ComicVn 27/10/2014 - 14:57

Võ thần hồi 0294

ComicVn 27/10/2014 - 14:57

Võ thần hồi 0293

ComicVn 27/10/2014 - 14:56

Võ thần hồi 0292

ComicVn 27/10/2014 - 14:56

Võ thần hồi 0291

ComicVn 27/10/2014 - 14:56

Võ thần hồi 0290

ComicVn 27/10/2014 - 14:54

Võ thần hồi 0289

ComicVn 27/10/2014 - 14:54

Võ thần hồi 0288

ComicVn 27/10/2014 - 14:54

Võ thần hồi 0287

ComicVn 27/10/2014 - 14:52

Võ thần hồi 0286

ComicVn 27/10/2014 - 14:51

Võ thần hồi 0285

ComicVn 27/10/2014 - 14:51

Võ thần hồi 0284

ComicVn 27/10/2014 - 14:50

Võ thần hồi 0283

ComicVn 27/10/2014 - 14:49

Võ thần hồi 0282

ComicVn 27/10/2014 - 14:49

Võ thần hồi 0281

ComicVn 27/10/2014 - 14:47

Võ thần hồi 0280

ComicVn 27/10/2014 - 14:47

Võ thần hồi 0279

ComicVn 27/10/2014 - 14:47

Võ thần hồi 0278

ComicVn 27/10/2014 - 14:47

Võ thần hồi 0277

ComicVn 27/10/2014 - 14:46

Võ thần hồi 0276

ComicVn 27/10/2014 - 14:45

Võ thần hồi 0275

ComicVn 27/10/2014 - 14:45

Võ thần hồi 0274

ComicVn 27/10/2014 - 14:42

Võ thần hồi 0273

ComicVn 27/10/2014 - 14:41

Võ thần hồi 0272

ComicVn 27/10/2014 - 14:40

Võ thần hồi 0271

ComicVn 27/10/2014 - 14:38

Võ thần hồi 0270

ComicVn 27/10/2014 - 14:37

Võ thần hồi 0269

ComicVn 27/10/2014 - 14:36

Võ thần hồi 0268

ComicVn 27/10/2014 - 14:35

Võ thần hồi 0267

ComicVn 27/10/2014 - 14:29

Võ thần hồi 0266

ComicVn 27/10/2014 - 14:29

Võ thần hồi 0265

ComicVn 27/10/2014 - 13:32

Võ thần hồi 0264

ComicVn 27/10/2014 - 13:32

Võ thần hồi 0263

ComicVn 27/10/2014 - 13:31

Võ thần hồi 0262

ComicVn 27/10/2014 - 13:31

Võ thần hồi 0261

ComicVn 27/10/2014 - 13:30

Võ thần hồi 0260

ComicVn 27/10/2014 - 13:29

Võ thần hồi 0259

ComicVn 27/10/2014 - 13:29

Võ thần hồi 0258

ComicVn 27/10/2014 - 13:29

Võ thần hồi 0257

ComicVn 27/10/2014 - 13:29

Võ thần hồi 0256

ComicVn 27/10/2014 - 13:28

Võ thần hồi 0255

ComicVn 27/10/2014 - 13:28

Võ thần hồi 0254

ComicVn 27/10/2014 - 13:27

Võ thần hồi 0253

ComicVn 27/10/2014 - 13:27

Võ thần hồi 0252

ComicVn 27/10/2014 - 13:26

Võ thần hồi 0251

ComicVn 27/10/2014 - 13:26

Võ thần hồi 0250

ComicVn 27/10/2014 - 13:25

Võ thần hồi 0249

ComicVn 27/10/2014 - 13:25

Võ thần hồi 0248

ComicVn 27/10/2014 - 13:23

Võ thần hồi 0247

ComicVn 27/10/2014 - 13:23

Võ thần hồi 0246

ComicVn 27/10/2014 - 13:22

Võ thần hồi 0245

ComicVn 27/10/2014 - 13:21

Võ thần hồi 0244

ComicVn 27/10/2014 - 13:21

Võ thần hồi 0243

ComicVn 27/10/2014 - 13:21

Võ thần hồi 0242

ComicVn 27/10/2014 - 13:20

Võ thần hồi 0241

ComicVn 27/10/2014 - 13:20

Võ thần hồi 0240

ComicVn 27/10/2014 - 13:20

Võ thần hồi 0239

ComicVn 27/10/2014 - 13:19

Võ thần hồi 0238

ComicVn 27/10/2014 - 13:16

Võ thần hồi 0237

ComicVn 27/10/2014 - 13:14

Võ thần hồi 0236

ComicVn 27/10/2014 - 13:14

Võ thần hồi 0235

ComicVn 27/10/2014 - 13:14

Võ thần hồi 0234

ComicVn 27/10/2014 - 13:13

Võ thần hồi 0233

ComicVn 27/10/2014 - 13:13

Võ thần hồi 0232

ComicVn 27/10/2014 - 13:12

Võ thần hồi 0231

ComicVn 27/10/2014 - 13:12

Võ thần hồi 0230

ComicVn 27/10/2014 - 13:11

Võ thần hồi 0229

ComicVn 27/10/2014 - 13:11

Võ thần hồi 0228

ComicVn 27/10/2014 - 13:10

Võ thần hồi 0227

ComicVn 27/10/2014 - 12:57

Võ thần hồi 0226

ComicVn 27/10/2014 - 12:57

Võ thần hồi 0225

ComicVn 27/10/2014 - 12:56

Võ thần hồi 0224

ComicVn 27/10/2014 - 12:56

Võ thần hồi 0223

ComicVn 27/10/2014 - 12:56

Võ thần hồi 0222

ComicVn 27/10/2014 - 12:55

Võ thần hồi 0221

ComicVn 27/10/2014 - 12:55

Võ thần hồi 0220

ComicVn 27/10/2014 - 12:55

Võ thần hồi 0219

ComicVn 27/10/2014 - 12:54

Võ thần hồi 0218

ComicVn 27/10/2014 - 12:54

Võ thần hồi 0217

ComicVn 27/10/2014 - 12:54

Võ thần hồi 0216

ComicVn 27/10/2014 - 12:54

Võ thần hồi 0215

ComicVn 27/10/2014 - 12:53

Võ thần hồi 0214

ComicVn 27/10/2014 - 12:53

Võ thần hồi 0213

ComicVn 27/10/2014 - 12:53

Võ thần hồi 0212

ComicVn 27/10/2014 - 12:52

Võ thần hồi 0211

ComicVn 27/10/2014 - 12:52

Võ thần hồi 0210

ComicVn 27/10/2014 - 12:52

Võ thần hồi 0209

ComicVn 27/10/2014 - 12:51

Võ thần hồi 0208

ComicVn 27/10/2014 - 12:51

Võ thần hồi 0207

ComicVn 27/10/2014 - 12:50

Võ thần hồi 0206

ComicVn 27/10/2014 - 12:50

Võ thần hồi 0205

ComicVn 27/10/2014 - 12:49

Võ thần hồi 0204

ComicVn 27/10/2014 - 12:49

Võ thần hồi 0203

ComicVn 27/10/2014 - 12:49

Võ thần hồi 0202

ComicVn 27/10/2014 - 12:49

Võ thần hồi 0201

ComicVn 27/10/2014 - 12:48

Võ thần hồi 0200

ComicVn 27/10/2014 - 12:48

Võ thần hồi 0199

ComicVn 27/10/2014 - 12:48

Võ thần hồi 0198

ComicVn 27/10/2014 - 12:47

Võ thần hồi 0197

ComicVn 27/10/2014 - 12:47

Võ thần hồi 0196

ComicVn 27/10/2014 - 12:46

Võ thần hồi 0195

ComicVn 27/10/2014 - 12:45

Võ thần hồi 0194

ComicVn 27/10/2014 - 12:45

Võ thần hồi 0193

ComicVn 27/10/2014 - 12:44

Võ thần hồi 0192

ComicVn 27/10/2014 - 12:44

Võ thần hồi 0191

ComicVn 27/10/2014 - 12:44

Võ thần hồi 0190

ComicVn 27/10/2014 - 12:21

Võ thần hồi 0189

ComicVn 27/10/2014 - 12:20

Võ thần hồi 0188

ComicVn 27/10/2014 - 12:20

Võ thần hồi 0187

ComicVn 27/10/2014 - 12:20

Võ thần hồi 0186

ComicVn 27/10/2014 - 12:19

Võ thần hồi 0185

ComicVn 27/10/2014 - 12:19

Võ thần hồi 0184

ComicVn 27/10/2014 - 12:19

Võ thần hồi 0183

ComicVn 27/10/2014 - 12:18

Võ thần hồi 0182

ComicVn 27/10/2014 - 12:18

Võ thần hồi 0181

ComicVn 27/10/2014 - 12:18

Võ thần hồi 0180

ComicVn 27/10/2014 - 12:18

Võ thần hồi 0179

ComicVn 27/10/2014 - 12:17

Võ thần hồi 0178

ComicVn 27/10/2014 - 12:17

Võ thần hồi 0177

ComicVn 27/10/2014 - 12:17

Võ thần hồi 0176

REE + Comicvn 27/10/2014 - 12:17

Võ thần hồi 0175

ComicVn 27/10/2014 - 12:16

Võ thần hồi 0174

ComicVn 27/10/2014 - 12:16

Võ thần hồi 0173

ComicVn 27/10/2014 - 12:16

Võ thần hồi 0172

ComicVn 27/10/2014 - 12:15

Võ thần hồi 0171

ComicVn 27/10/2014 - 12:15

Võ thần hồi 0170

ComicVn 27/10/2014 - 12:15

Võ thần hồi 0169

ComicVn 27/10/2014 - 12:14

Võ thần hồi 0168

ComicVn 27/10/2014 - 12:14

Võ thần hồi 0167

ComicVn 27/10/2014 - 12:14

Võ thần hồi 0166

ComicVn 27/10/2014 - 12:13

Võ thần hồi 0165

ComicVn 27/10/2014 - 12:13

Võ thần hồi 0164

ComicVn 27/10/2014 - 12:13

Võ thần hồi 0163

ComicVn 27/10/2014 - 12:12

Võ thần hồi 0162

ComicVn 27/10/2014 - 12:12

Võ thần hồi 0161

ComicVn 27/10/2014 - 12:12

Võ thần hồi 0160

ComicVn 27/10/2014 - 12:11

Võ thần hồi 0159

ComicVn 27/10/2014 - 12:09

Võ thần hồi 0158

ComicVn 27/10/2014 - 12:09

Võ thần hồi 0157

ComicVn 27/10/2014 - 12:08

Võ thần hồi 0156

ComicVn 27/10/2014 - 12:08

Võ thần hồi 0155

ComicVn 27/10/2014 - 12:07

Võ thần hồi 0154

ComicVn 27/10/2014 - 12:07

Võ thần hồi 0153

ComicVn 27/10/2014 - 12:06

Võ thần hồi 0152

ComicVn 27/10/2014 - 12:06

Võ thần hồi 0151

ComicVn 27/10/2014 - 12:06

Võ thần hồi 0150

ComicVn 27/10/2014 - 12:06

Võ thần hồi 0149

ComicVn 27/10/2014 - 12:05

Võ thần hồi 0148

ComicVn 27/10/2014 - 12:05

Võ thần hồi 0147

ComicVn 27/10/2014 - 12:05

Võ thần hồi 0146

ComicVn 27/10/2014 - 12:05

Võ thần hồi 0145

ComicVn 27/10/2014 - 12:04

Võ thần hồi 0144

ComicVn 27/10/2014 - 12:04

Võ thần hồi 0143

ComicVn 27/10/2014 - 12:04

Võ thần hồi 0142

ComicVn 27/10/2014 - 12:03

Võ thần hồi 0141

ComicVn 27/10/2014 - 12:03

Võ thần hồi 0140

ComicVn 27/10/2014 - 12:03

Võ thần hồi 0139

ComicVn 27/10/2014 - 12:02

Võ thần hồi 0138

ComicVn 27/10/2014 - 12:02

Võ thần hồi 0137

ComicVn 27/10/2014 - 12:02

Võ thần hồi 0136

ComicVn 27/10/2014 - 12:01

Võ thần hồi 0135

ComicVn 27/10/2014 - 12:01

Võ thần hồi 0134

ComicVn 27/10/2014 - 12:01

Võ thần hồi 0133

ComicVn 27/10/2014 - 12:00

Võ thần hồi 0132

ComicVn 27/10/2014 - 12:00

Võ thần hồi 0131

ComicVn 27/10/2014 - 11:59

Võ thần hồi 0130

ComicVn 26/10/2014 - 14:54

Võ thần hồi 0129

ComicVn 26/10/2014 - 07:58

Võ thần hồi 0128

ComicVn 26/10/2014 - 07:46

Võ thần hồi 0127

ComicVn 26/10/2014 - 07:40

Võ thần hồi 0126

ComicVn 26/10/2014 - 07:39

Võ thần hồi 0125

ComicVn 26/10/2014 - 07:38

Võ thần hồi 0124

ComicVn 26/10/2014 - 07:36

Võ thần hồi 0123

ComicVn 26/10/2014 - 07:35

Võ thần hồi 0122

ComicVn 26/10/2014 - 07:35

Võ thần hồi 0121

ComicVn 26/10/2014 - 07:35

Võ thần hồi 0120

ComicVn 26/10/2014 - 07:34

Võ thần hồi 0119

ComicVn 26/10/2014 - 07:33

Võ thần hồi 0118

ComicVn 26/10/2014 - 07:33

Võ thần hồi 0117

ComicVn 26/10/2014 - 07:31

Võ thần hồi 0116

ComicVn 26/10/2014 - 07:30

Võ thần hồi 0115

ComicVn 26/10/2014 - 07:18

Võ thần hồi 0114

ComicVn 26/10/2014 - 07:17

Võ thần hồi 0113

ComicVn 25/10/2014 - 21:02

Võ thần hồi 0112

ComicVn 25/10/2014 - 20:59

Võ thần hồi 0111

ComicVn 25/10/2014 - 20:58

Võ thần hồi 0110

ComicVn 25/10/2014 - 20:56

Võ thần hồi 0109

ComicVn 25/10/2014 - 20:52

Võ thần hồi 0108

ComicVn 25/10/2014 - 20:51

Võ thần hồi 0107

ComicVn 25/10/2014 - 20:49

Võ thần hồi 0106

ComicVn 25/10/2014 - 20:47

Võ thần hồi 0105

ComicVn 25/10/2014 - 20:45

Võ thần hồi 0104

ComicVn 25/10/2014 - 18:59

Võ thần hồi 0103

ComicVn 25/10/2014 - 18:56

Võ thần hồi 0102

ComicVn 25/10/2014 - 18:55

Võ thần hồi 0101

ComicVn 24/10/2014 - 21:21

Võ thần hồi 0100

ComicVn 24/10/2014 - 21:08

Võ thần hồi 099

ComicVn 24/10/2014 - 21:08

Võ thần hồi 098

ComicVn 24/10/2014 - 21:07

Võ thần hồi 097

ComicVn 24/10/2014 - 21:07

Võ thần hồi 096

ComicVn 24/10/2014 - 21:07

Võ thần hồi 095

ComicVn 24/10/2014 - 21:06

Võ thần hồi 094

ComicVn 24/10/2014 - 21:06

Võ thần hồi 093

ComicVn 24/10/2014 - 21:06

Võ thần hồi 092

ComicVn 24/10/2014 - 21:05

Võ thần hồi 091

ComicVn 24/10/2014 - 21:05

Võ thần hồi 090

ComicVn 24/10/2014 - 21:04

Võ thần hồi 089

ComicVn 24/10/2014 - 20:57

Võ thần hồi 088

ComicVn 24/10/2014 - 20:56

Võ thần hồi 087

ComicVn 24/10/2014 - 20:55

Võ thần hồi 086

ComicVn 24/10/2014 - 20:54

Võ thần hồi 085

ComicVn 24/10/2014 - 20:53

Võ thần hồi 084

ComicVn 24/10/2014 - 20:53

Võ thần hồi 083

ComicVn 24/10/2014 - 20:52

Võ thần hồi 082

ComicVn 24/10/2014 - 20:50

Võ thần hồi 081

ComicVn 24/10/2014 - 20:50

Võ thần hồi 080

ComicVn 24/10/2014 - 20:49

Võ thần hồi 079

ComicVn 24/10/2014 - 20:48

Võ thần hồi 078

ComicVn 24/10/2014 - 20:47

Võ thần hồi 077

ComicVn 24/10/2014 - 20:46

Võ thần hồi 076

ComicVn 24/10/2014 - 20:45

Võ thần hồi 075

ComicVn 24/10/2014 - 20:25

Võ thần hồi 074

ComicVn 24/10/2014 - 20:25

Võ thần hồi 073

ComicVn 24/10/2014 - 20:24

Võ thần hồi 072

ComicVn 24/10/2014 - 20:24

Võ thần hồi 071

ComicVn 24/10/2014 - 20:23

Võ thần hồi 070

ComicVn 24/10/2014 - 20:23

Võ thần hồi 069

ComicVn 24/10/2014 - 20:23

Võ thần hồi 068

ComicVn 24/10/2014 - 20:22

Võ thần hồi 067

ComicVn 24/10/2014 - 20:22

Võ thần hồi 066

ComicVn 24/10/2014 - 20:22

Võ thần hồi 065

ComicVn 24/10/2014 - 20:21

Võ thần hồi 064

ComicVn 24/10/2014 - 20:20

Võ thần hồi 063

ComicVn 24/10/2014 - 20:20

Võ thần hồi 062

ComicVn 24/10/2014 - 20:19

Võ thần hồi 061

ComicVn 24/10/2014 - 20:19

Võ thần hồi 060

ComicVn 24/10/2014 - 20:18

Võ thần hồi 059

ComicVn 24/10/2014 - 20:18

Võ thần hồi 058

ComicVn 24/10/2014 - 20:17

Võ thần hồi 057

ComicVn 24/10/2014 - 20:17

Võ thần hồi 056

ComicVn 24/10/2014 - 20:17

Võ thần hồi 055

ComicVn 24/10/2014 - 20:16

Võ thần hồi 054

ComicVn 24/10/2014 - 20:15

Võ thần hồi 053

ComicVn 24/10/2014 - 20:15

Võ thần hồi 052

Xcomicvn 24/10/2014 - 20:14

Võ thần hồi 051

ComicVn 24/10/2014 - 20:13

Võ thần hồi 050

ComicVn 24/10/2014 - 20:12

Võ thần hồi 049

ComicVn 24/10/2014 - 20:11

Võ thần hồi 048

ComicVn 24/10/2014 - 20:11

Võ thần hồi 047

ComicVn 24/10/2014 - 20:10

Võ thần hồi 046

ComicVn 24/10/2014 - 20:09

Võ thần hồi 045

ComicVn 24/10/2014 - 20:08

Võ thần hồi 044

ComicVn 24/10/2014 - 20:07

Võ thần hồi 043

ComicVn 24/10/2014 - 20:07

Võ thần hồi 042

ComicVn 24/10/2014 - 20:06

Võ thần hồi 041

ComicVn 24/10/2014 - 20:05

Võ thần hồi 040

ComicVn 24/10/2014 - 20:04

Võ thần hồi 039

ComicVn 24/10/2014 - 20:03

Võ thần hồi 038

ComicVn 24/10/2014 - 20:02

Võ thần hồi 037

ComicVn 24/10/2014 - 20:02

Võ thần hồi 036

ComicVn 24/10/2014 - 20:02

Võ thần hồi 035

ComicVn 24/10/2014 - 20:01

Võ thần hồi 034

ComicVn 24/10/2014 - 19:59

Võ thần hồi 033

ComicVn 24/10/2014 - 19:58

Võ thần hồi 032

ComicVn 24/10/2014 - 19:57

Võ thần hồi 031

ComicVn 24/10/2014 - 19:56

Võ thần hồi 030

ComicVn 24/10/2014 - 19:56

Võ thần hồi 029

ComicVn 24/10/2014 - 19:54

Võ thần hồi 028

ComicVn 24/10/2014 - 19:53

Võ thần hồi 027

ComicVn 24/10/2014 - 19:53

Võ thần hồi 026

ComicVn 24/10/2014 - 19:52

Võ thần hồi 025

ComicVn 24/10/2014 - 19:52

Võ thần hồi 024

ComicVn 24/10/2014 - 19:51

Võ thần hồi 023

ComicVn 24/10/2014 - 19:50

Võ thần hồi 022

ComicVn 24/10/2014 - 19:50

Võ thần hồi 021

ComicVn 24/10/2014 - 19:48

Võ thần hồi 020

ComicVn 24/10/2014 - 14:28

Võ thần hồi 019

ComicVn 24/10/2014 - 14:28

Võ thần hồi 018

ComicVn 24/10/2014 - 14:28

Võ thần hồi 017

ComicVn 24/10/2014 - 14:27

Võ thần hồi 016

ComicVn 24/10/2014 - 14:27

Võ thần hồi 015

ComicVn 24/10/2014 - 14:26

Võ thần hồi 014

ComicVn 24/10/2014 - 14:26

Võ thần hồi 013

ComicVn 24/10/2014 - 14:25

Võ thần hồi 012

ComicVn 24/10/2014 - 14:25

Võ thần hồi 011

ComicVn 24/10/2014 - 14:25

Võ thần hồi 010

ComicVn 24/10/2014 - 14:24

Võ thần hồi 09

ComicVn 24/10/2014 - 14:24

Võ thần hồi 08

ComicVn 24/10/2014 - 14:24

Võ thần hồi 07

ComicVn 24/10/2014 - 14:23

Võ thần hồi 06

ComicVn 24/10/2014 - 14:23

Võ thần hồi 05

ComicVn 24/10/2014 - 14:23

Võ thần hồi 04

ComicVn 24/10/2014 - 12:54

Võ thần hồi 03

ComicVn 24/10/2014 - 12:46

Võ thần hồi 02

ComicVn 24/10/2014 - 12:46

Võ thần hồi 01

ComicVn 24/10/2014 - 12:46