AddThis

The Gamer

The Gamer
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 556
Nguồn: vechai.info

Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi?

Han Jee-Han, nhân vật chính của The Gamer, vốn dĩ chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường như bao bạn bè bình. Rồi một ngày, cậu bỗng phát hiện rằng mình có một năng lực kỳ lạ – một năng lực khiến cậu như trở thành một nhân vật trong game, và thế giới cũng theo đó mà trở thành một thế giới game. Cậu có thể nhìn thấy level, các chỉ số, tên gọi trên đầu mỗi người, hay là kể cả từng vật dụng thông thường. Còn với riêng cậu, cậu thuộc lớp The Gamer, với năng lực vô cùng đặc biệt: học thêm kỹ năng mới, có bình máu, có bình mana, lên được cấp và cộng chỉ số theo ý thích của mình. Với Jee-Han, đi chợ giúp mẹ cũng trở thành một nhiệm vụ và học hành chăm chỉ cũng tăng được chỉ số Int.

 

Rồi đến một ngày, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu bị kéo vào trận chiến giữa 2 người lạ mặt có cấp rất cao. Jee-han hiểu rằng nếu muốn tồn tại, cậu sẽ phải chăm chỉ luyện tập các kỹ năng, lên cấp, và suy tính đường đi nước bước cẩn thận và kỹ càng khi bây giờ cuộc sống của cậu cũng chính là cuộc sống của một nhân vật game. The Gamer với nội dung mới lạ cùng một thế giới vừa quen vừa lạ chắc chắn sẽ vô cùng cuốn hút các bạn độc giả dõi theo từng bước chân của Jee-Han, từ lúc cậu chỉ là tân thủ cho tới khi tới được cấp cao, đánh boss, săn trùm…

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

The Gamer Chap 071

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:17

The Gamer Chap 070

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:16

The Gamer Chap 069

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:16

The Gamer Chap 068

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:15

The Gamer Chap 067

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:15

The Gamer Chap 066

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:14

The Gamer Chap 065

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:14

The Gamer Chap 064

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:13

The Gamer Chap 063

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:13

The Gamer Chap 062

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:12

The Gamer Chap 061

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:11

The Gamer Chap 060

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:10

The Gamer Chap 059

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:10

The Gamer Chap 058

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:09

The Gamer Chap 057

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:08

The Gamer Chap 056

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:08

The Gamer Chap 055

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:07

The Gamer Chap 054

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:07

The Gamer Chap 053

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:01

The Gamer Chap 052

truyentranhtuan 23/01/2015 - 12:00

The Gamer Chap 051

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:57

The Gamer Chap 050

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:57

The Gamer Chap 049

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:56

The Gamer Chap 048

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:55

The Gamer Chap 047

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:55

The Gamer Chap 046

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:54

The Gamer Chap 045

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:54

The Gamer Chap 044

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:49

The Gamer Chap 043

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:48

The Gamer Chap 042

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:48

The Gamer Chap 041

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:46

The Gamer Chap 040

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:46

The Gamer Chap 039

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:45

The Gamer Chap 038

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:45

The Gamer Chap 037

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:44

The Gamer Chap 036

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:44

The Gamer Chap 035

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:43

The Gamer Chap 034

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:42

The Gamer Chap 033

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:42

The Gamer Chap 032

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:41

The Gamer Chap 031

truyentranhtuan 23/01/2015 - 11:41

The Gamer Chap 030

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:43

The Gamer Chap 029

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:43

The Gamer Chap 028

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:42

The Gamer Chap 027

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:42

The Gamer Chap 026

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:41

The Gamer Chap 025

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:40

The Gamer Chap 024

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:39

The Gamer Chap 023

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:38

The Gamer Chap 022

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:37

The Gamer Chap 021

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:37

The Gamer Chap 020

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:36

The Gamer Chap 019

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:35

The Gamer Chap 018

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:35

The Gamer Chap 017

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:34

The Gamer Chap 016

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:34

The Gamer Chap 015

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:33

The Gamer Chap 014

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:32

The Gamer Chap 013

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:31

The Gamer Chap 012

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:30

The Gamer Chap 011

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:29

The Gamer Chap 010

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:29

The Gamer Chap 09

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:28

The Gamer Chap 08

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:27

The Gamer Chap 07

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:26

The Gamer Chap 06

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:25

The Gamer Chap 05

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:24

The Gamer Chap 04

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:24

The Gamer Chap 03

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:23

The Gamer Chap 02

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:22

The Gamer Chap 01

truyentranhtuan 22/01/2015 - 21:20