AddThis

The Breaker New Waves

The Breaker 2
Tên gốc: The Breaker 2
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 469
Nguồn: BlogTruyen.Com

Sau khi bị sư phụ của mình - Goomoonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ tuyệt kỹ Haven Black & Earth, thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu....

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

The Breaker New Waves Chương 0183

BlogTruyen 17/12/2014 - 13:12

The Breaker New Waves Chương 0182

BlogTruyen 17/12/2014 - 13:10

The Breaker New Waves Chương 0181

BlogTruyen 17/12/2014 - 13:09

The Breaker New Waves Chương 0180

BlogTruyen 17/12/2014 - 13:03

The Breaker New Waves Chương 0179

BlogTruyen 17/12/2014 - 13:01

The Breaker New Waves Chương 0178

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:59

The Breaker New Waves Chương 0177

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:57

The Breaker New Waves Chương 0176

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:54

The Breaker New Waves Chương 0175

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:52

The Breaker New Waves Chương 0174

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:50

The Breaker New Waves Chương 0173

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:47

The Breaker New Waves Chương 0172

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:45

The Breaker New Waves Chương 0171

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:42

The Breaker New Waves Chương 0170

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:40

The Breaker New Waves Chương 0169

BlogTruyen 17/12/2014 - 12:37

The Breaker New Waves Chương 0168

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:55

The Breaker New Waves Chương 0167

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:50

The Breaker New Waves Chương 0166

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:48

The Breaker New Waves Chương 0165

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:46

The Breaker New Waves Chương 0164

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:42

The Breaker New Waves Chương 0163

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:39

The Breaker New Waves Chương 0162

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:35

The Breaker New Waves Chương 0161

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:32

The Breaker New Waves Chương 0160

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:29

The Breaker New Waves Chương 0159

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:26

The Breaker New Waves Chương 0158

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:22

The Breaker New Waves Chương 0157

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:16

The Breaker New Waves Chương 0156

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:13

The Breaker New Waves Chương 0155

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:10

The Breaker New Waves Chương 0154

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:07

The Breaker New Waves Chương 0153

BlogTruyen 15/12/2014 - 22:03

The Breaker New Waves Chương 0152

BlogTruyen 15/12/2014 - 21:59

The Breaker New Waves Chương 0151

BlogTruyen 15/12/2014 - 21:55

The Breaker New Waves Chương 0150

BlogTruyen 15/12/2014 - 21:52

The Breaker New Waves Chương 0149

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:49

The Breaker New Waves Chương 0148

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:46

The Breaker New Waves Chương 0147

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:44

The Breaker New Waves Chương 0146

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:43

The Breaker New Waves Chương 0145

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:40

The Breaker New Waves Chương 0144

BlogTruyen 15/12/2014 - 15:36

The Breaker New Waves Chương 0143

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:44

The Breaker New Waves Chương 0142

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:42

The Breaker New Waves Chương 0141

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:39

The Breaker New Waves Chương 0140

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:37

The Breaker New Waves Chương 0139

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:34

The Breaker New Waves Chương 0138

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:28

The Breaker New Waves Chương 0137

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:23

The Breaker New Waves Chương 0136

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:17

The Breaker New Waves Chương 0135

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:15

The Breaker New Waves Chương 0134

BlogTruyen 15/12/2014 - 14:13

The Breaker New Waves Chương 0133

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:30

The Breaker New Waves Chương 0132

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:28

The Breaker New Waves Chương 0131

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:27

The Breaker New Waves Chương 0130

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:23

The Breaker New Waves Chương 0129

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:19

The Breaker New Waves Chương 0128

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:16

The Breaker New Waves Chương 0127

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:12

The Breaker New Waves Chương 0126

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:10

The Breaker New Waves Chương 0125

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:07

The Breaker New Waves Chương 0124

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:05

The Breaker New Waves Chương 0123

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:03

The Breaker New Waves Chương 0122

BlogTruyen 15/12/2014 - 13:01

The Breaker New Waves Chương 0121

BlogTruyen 15/12/2014 - 12:59

The Breaker New Waves Chương 0120

BlogTruyen 15/12/2014 - 12:37

The Breaker New Waves Chương 0119

BlogTruyen 15/12/2014 - 12:35

The Breaker New Waves Chương 0118

BlogTruyen 15/12/2014 - 12:28

The Breaker New Waves Chương 0117

BlogTruyen 15/12/2014 - 12:22

The Breaker New Waves Chương 0116

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:57

The Breaker New Waves Chương 0115

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:54

The Breaker New Waves Chương 0114

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:52

The Breaker New Waves Chương 0113

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:49

The Breaker New Waves Chương 0112

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:45

The Breaker New Waves Chương 0111

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:42

The Breaker New Waves Chương 0110

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:40

The Breaker New Waves Chương 0109

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:35

The Breaker New Waves Chương 0108

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:33

The Breaker New Waves Chương 0107

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:30

The Breaker New Waves Chương 0106

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:29

The Breaker New Waves Chương 0105

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:27

The Breaker New Waves Chương 0104

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:23

The Breaker New Waves Chương 0103

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:22

The Breaker New Waves Chương 0102

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:19

The Breaker New Waves Chương 0101

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:17

The Breaker New Waves Chương 0100

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:16

The Breaker New Waves Chương 099

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:14

The Breaker New Waves Chương 098

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:10

The Breaker New Waves Chương 097

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:09

The Breaker New Waves Chương 096

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:06

The Breaker New Waves Chương 095

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:04

The Breaker New Waves Chương 094

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:02

The Breaker New Waves Chương 093

BlogTruyen 15/12/2014 - 00:00

The Breaker New Waves Chương 092

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:57

The Breaker New Waves Chương 091

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:54

The Breaker New Waves Chương 090

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:52

The Breaker New Waves Chương 089

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:49

The Breaker New Waves Chương 088

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:46

The Breaker New Waves Chương 087

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:43

The Breaker New Waves Chương 086

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:38

The Breaker New Waves Chương 085

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:36

The Breaker New Waves Chương 084

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:30

The Breaker New Waves Chương 083

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:26

The Breaker New Waves Chương 082

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:22

The Breaker New Waves Chương 081

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:17

The Breaker New Waves Chương 080

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:14

The Breaker New Waves Chương 079

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:11

The Breaker New Waves Chương 078

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:10

The Breaker New Waves Chương 077

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:08

The Breaker New Waves Chương 076

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:05

The Breaker New Waves Chương 075

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:03

The Breaker New Waves Chương 074

BlogTruyen 14/12/2014 - 23:01

The Breaker New Waves Chương 073

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:59

The Breaker New Waves Chương 072

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:57

The Breaker New Waves Chương 071

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:55

The Breaker New Waves Chương 070

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:11

The Breaker New Waves Chương 069

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:08

The Breaker New Waves Chương 068

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:06

The Breaker New Waves Chương 067

BlogTruyen 14/12/2014 - 22:02

The Breaker New Waves Chương 066

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:59

The Breaker New Waves Chương 065

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:54

The Breaker New Waves Chương 064

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:51

The Breaker New Waves Chương 063

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:47

The Breaker New Waves Chương 062

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:44

The Breaker New Waves Chương 061

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:39

The Breaker New Waves Chương 060

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:34

The Breaker New Waves Chương 059

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:31

The Breaker New Waves Chương 058

BlogTruyen 14/12/2014 - 21:26

The Breaker New Waves Chương 057

BlogTruyen 14/12/2014 - 16:52

The Breaker New Waves Chương 056

BlogTruyen 14/12/2014 - 16:50

The Breaker New Waves Chương 055

BlogTruyen 14/12/2014 - 16:46

The Breaker New Waves Chương 054

BlogTruyen 14/12/2014 - 16:45

The Breaker New Waves Chương 053

BlogTruyen 14/12/2014 - 16:42

The Breaker New Waves Chương 052

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:32

The Breaker New Waves Chương 051

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:30

The Breaker New Waves Chương 050

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:27

The Breaker New Waves Chương 049

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:25

The Breaker New Waves Chương 048

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:19

The Breaker New Waves Chương 047

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:11

The Breaker New Waves Chương 046

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:07

The Breaker New Waves Chương 045

BlogTruyen 13/12/2014 - 13:05

The Breaker New Waves Chương 044

BlogTruyen 11/12/2014 - 13:34

The Breaker New Waves Chương 043

BlogTruyen 11/12/2014 - 13:32

The Breaker New Waves Chương 042

BlogTruyen 11/12/2014 - 13:27

The Breaker New Waves Chương 041

BlogTruyen 11/12/2014 - 13:22

The Breaker New Waves Chương 040

BlogTruyen 11/12/2014 - 13:19

The Breaker New Waves Chương 039

BlogTruyen 11/12/2014 - 12:19

The Breaker New Waves Chương 038

BlogTruyen 11/12/2014 - 12:17

The Breaker New Waves Chương 037

BlogTruyen 11/12/2014 - 12:12

The Breaker New Waves Chương 036

BlogTruyen 11/12/2014 - 12:08

The Breaker New Waves Chương 035

BlogTruyen 08/12/2014 - 13:09

The Breaker New Waves Chương 034

BlogTruyen 08/12/2014 - 13:07

The Breaker New Waves Chương 033

BlogTruyen 08/12/2014 - 13:04

The Breaker New Waves Chương 032

BlogTruyen 08/12/2014 - 13:03

The Breaker New Waves Chương 031

BlogTruyen 08/12/2014 - 13:00

The Breaker New Waves Chương 030

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:57

The Breaker New Waves Chương 029

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:54

The Breaker New Waves Chương 028

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:50

The Breaker New Waves Chương 027

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:49

The Breaker New Waves Chương 026

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:47

The Breaker New Waves Chương 025

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:43

The Breaker New Waves Chương 024

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:43

The Breaker New Waves Chương 023

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:42

The Breaker New Waves Chương 022

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:42

The Breaker New Waves Chương 021

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:41

The Breaker New Waves Chương 020

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:41

The Breaker New Waves Chương 019

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:40

The Breaker New Waves Chương 018

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:39

The Breaker New Waves Chương 017

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:39

The Breaker New Waves Chương 016

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:38

The Breaker New Waves Chương 015

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:37

The Breaker New Waves Chương 014

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:37

The Breaker New Waves Chương 013

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:34

The Breaker New Waves Chương 012

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:32

The Breaker New Waves Chương 011

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:31

The Breaker New Waves Chương 010

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:30

The Breaker New Waves Chương 09

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:29

The Breaker New Waves Chương 08

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:28

The Breaker New Waves Chương 07

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:27

The Breaker New Waves Chương 06

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:26

The Breaker New Waves Chương 05

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:26

The Breaker New Waves Chương 04

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:26

The Breaker New Waves Chương 03

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:25

The Breaker New Waves Chương 02

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:24

The Breaker New Waves Chương 01

BlogTruyen 08/12/2014 - 12:23