AddThis

Tầm tần ký

tam-tan-ky
Thể loại: Action, ecchi, Manhwa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 569
Nguồn: manhuavn.com

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Tầm tần ký Chương 0198

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:25

Tầm tần ký Chương 0197

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:24

Tầm tần ký Chương 0196

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:24

Tầm tần ký Chương 0195

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:22

Tầm tần ký Chương 0194

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:21

Tầm tần ký Chương 0193

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:21

Tầm tần ký Chương 0192

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:20

Tầm tần ký Chương 0191

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:20

Tầm tần ký Chương 0190

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:20

Tầm tần ký Chương 0189

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:19

Tầm tần ký Chương 0188

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:19

Tầm tần ký Chương 0187

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:19

Tầm tần ký Chương 0186

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:18

Tầm tần ký Chương 0185

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:18

Tầm tần ký Chương 0184

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:17

Tầm tần ký Chương 0183

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:17

Tầm tần ký Chương 0182

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:17

Tầm tần ký Chương 0181

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:16

Tầm tần ký Chương 0180

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:16

Tầm tần ký Chương 0179

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:16

Tầm tần ký Chương 0178

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:15

Tầm tần ký Chương 0177

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:15

Tầm tần ký Chương 0176

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:15

Tầm tần ký Chương 0175

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:14

Tầm tần ký Chương 0174

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:14

Tầm tần ký Chương 0173

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:14

Tầm tần ký Chương 0172

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:13

Tầm tần ký Chương 0171

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:13

Tầm tần ký Chương 0170

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:13

Tầm tần ký Chương 0169

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:12

Tầm tần ký Chương 0168

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:12

Tầm tần ký Chương 0167

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:12

Tầm tần ký Chương 0166

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:11

Tầm tần ký Chương 0165

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:11

Tầm tần ký Chương 0164

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:11

Tầm tần ký Chương 0163

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:10

Tầm tần ký Chương 0162

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:09

Tầm tần ký Chương 0161

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:09

Tầm tần ký Chương 0160

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:09

Tầm tần ký Chương 0159

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:05

Tầm tần ký Chương 0158

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:04

Tầm tần ký Chương 0157

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:04

Tầm tần ký Chương 0156

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:04

Tầm tần ký Chương 0155

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:03

Tầm tần ký Chương 0154

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:03

Tầm tần ký Chương 0153

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:02

Tầm tần ký Chương 0152

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:02

Tầm tần ký Chương 0151

truyenhay24h 23/12/2014 - 13:01

Tầm tần ký Chương 0150

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:49

Tầm tần ký Chương 0149

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:48

Tầm tần ký Chương 0148

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:43

Tầm tần ký Chương 0147

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:32

Tầm tần ký Chương 0146

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:29

Tầm tần ký Chương 0145

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:27

Tầm tần ký Chương 0144

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:25

Tầm tần ký Chương 0143

truyenhay24h 22/12/2014 - 20:20

Tầm tần ký Chương 0142

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:37

Tầm tần ký Chương 0141

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:37

Tầm tần ký Chương 0140

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:36

Tầm tần ký Chương 0139

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:36

Tầm tần ký Chương 0138

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:33

Tầm tần ký Chương 0137

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:33

Tầm tần ký Chương 0136

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:32

Tầm tần ký Chương 0135

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:32

Tầm tần ký Chương 0134

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:30

Tầm tần ký Chương 0133

truyenhay24h 19/12/2014 - 20:28

Tầm tần ký Chương 0132

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:19

Tầm tần ký Chương 0131

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:18

Tầm tần ký Chương 0130

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:17

Tầm tần ký Chương 0129

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:16

Tầm tần ký Chương 0128

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:16

Tầm tần ký Chương 0127

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:05

Tầm tần ký Chương 0126

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:04

Tầm tần ký Chương 0125

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:04

Tầm tần ký Chương 0124

truyenhay24h 19/12/2014 - 16:03

Tầm tần ký Chương 0123

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:58

Tầm tần ký Chương 0122

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:57

Tầm tần ký Chương 0121

19/12/2014 - 15:54

Tầm tần ký Chương 0120

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:54

Tầm tần ký Chương 0119

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:50

Tầm tần ký Chương 0118

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:49

Tầm tần ký Chương 0117

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:48

Tầm tần ký Chương 0116

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:48

Tầm tần ký Chương 0115

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:45

Tầm tần ký Chương 0114

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:44

Tầm tần ký Chương 0113

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:44

Tầm tần ký Chương 0112

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:43

Tầm tần ký Chương 0111

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:43

Tầm tần ký Chương 0110

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:42

Tầm tần ký Chương 0109

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:30

Tầm tần ký Chương 0108

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:29

Tầm tần ký Chương 0107

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:28

Tầm tần ký Chương 0106

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:28

Tầm tần ký Chương 0105

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:27

Tầm tần ký Chương 0104

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:27

Tầm tần ký Chương 0103

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:25

Tầm tần ký Chương 0102

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:23

Tầm tần ký Chương 0101

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:22

Tầm tần ký Chương 0100

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:21

Tầm tần ký Chương 099

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:20

Tầm tần ký Chương 098

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:19

Tầm tần ký Chương 097

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:19

Tầm tần ký Chương 096

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:18

Tầm tần ký Chương 095

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:18

Tầm tần ký Chương 094

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:17

Tầm tần ký Chương 093

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:17

Tầm tần ký Chương 092

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:16

Tầm tần ký Chương 091

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:16

Tầm tần ký Chương 090

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:16

Tầm tần ký Chương 089

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:15

Tầm tần ký Chương 088

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:15

Tầm tần ký Chương 087

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:14

Tầm tần ký Chương 086

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:14

Tầm tần ký Chương 085

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:14

Tầm tần ký Chương 084

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:13

Tầm tần ký Chương 083

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:13

Tầm tần ký Chương 082

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:12

Tầm tần ký Chương 081

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:11

Tầm tần ký Chương 080

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:10

Tầm tần ký Chương 079

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:10

Tầm tần ký Chương 078

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:10

Tầm tần ký Chương 077

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:08

Tầm tần ký Chương 076

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:08

Tầm tần ký Chương 075

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:06

Tầm tần ký Chương 074

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:05

Tầm tần ký Chương 073

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:05

Tầm tần ký Chương 072

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:04

Tầm tần ký Chương 071

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:04

Tầm tần ký Chương 070

truyenhay24h 19/12/2014 - 15:00

Tầm tần ký Chương 069

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:53

Tầm tần ký Chương 068

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:52

Tầm tần ký Chương 067

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:52

Tầm tần ký Chương 066

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:44

Tầm tần ký Chương 065

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:44

Tầm tần ký Chương 064

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:42

Tầm tần ký Chương 063

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:40

Tầm tần ký Chương 062

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:39

Tầm tần ký Chương 061

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:39

Tầm tần ký Chương 060

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:39

Tầm tần ký Chương 059

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:38

Tầm tần ký Chương 058

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:35

Tầm tần ký Chương 057

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:35

Tầm tần ký Chương 056

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:35

Tầm tần ký Chương 055

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:34

Tầm tần ký Chương 054

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:34

Tầm tần ký Chương 053

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:33

Tầm tần ký Chương 052

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:29

Tầm tần ký Chương 050

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:29

Tầm tần ký Chương 049

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:28

Tầm tần ký Chương 048

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:25

Tầm tần ký Chương 047

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:24

Tầm tần ký Chương 046

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:24

Tầm tần ký Chương 045

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:24

Tầm tần ký Chương 044

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:18

Tầm tần ký Chương 043

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:18

Tầm tần ký Chương 042

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:17

Tầm tần ký Chương 041

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:14

Tầm tần ký Chương 040

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:10

Tầm tần ký Chương 039

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:07

Tầm tần ký Chương 038

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:07

Tầm tần ký Chương 037

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:06

Tầm tần ký Chương 036

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:05

Tầm tần ký Chương 035

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:05

Tầm tần ký Chương 034

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:04

Tầm tần ký Chương 033

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:03

Tầm tần ký Chương 032

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:01

Tầm tần ký Chương 031

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:01

Tầm tần ký Chương 030

truyenhay24h 19/12/2014 - 14:00

Tầm tần ký Chương 029

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:59

Tầm tần ký Chương 028

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:57

Tầm tần ký Chương 027

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:55

Tầm tần ký Chương 026

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:55

Tầm tần ký Chương 025

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:54

Tầm tần ký Chương 024

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:53

Tầm tần ký Chương 023

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:53

Tầm tần ký Chương 022

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:52

Tầm tần ký Chương 021

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:52

Tầm tần ký Chương 020

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:51

Tầm tần ký Chương 019

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:50

Tầm tần ký Chương 018

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:49

Tầm tần ký Chương 017

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:49

Tầm tần ký Chương 016

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:48

Tầm tần ký Chương 015

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:48

Tầm tần ký Chương 014

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:47

Tầm tần ký Chương 013

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:47

Tầm tần ký Chương 012

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:47

Tầm tần ký Chương 011

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:46

Tầm tần ký Chương 010

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:45

Tầm tần ký Chương 09

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:45

Tầm tần ký Chương 08

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:43

Tầm tần ký Chương 07

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:43

Tầm tần ký Chương 06

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:42

Tầm tần ký Chương 05

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:42

Tầm tần ký Chương 04

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:41

Tầm tần ký Chương 03

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:41

Tầm tần ký Chương 02

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:41

Tầm tần ký Chương 01

truyenhay24h 19/12/2014 - 13:38