AddThis

Suzuka

Suzuka
Tên gốc: Suzuka
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 419

Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì... có trời biết, đất không biết.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Suzuka Chap 0168

V-Sky 10/09/2014 - 13:28

Suzuka Chap 0167

V-Sky 10/09/2014 - 13:26

Suzuka Chap 0166

V-Sky 10/09/2014 - 13:25

Suzuka Chap 0165

V-Sky 10/09/2014 - 13:20

Suzuka Chap 0164

V-Sky 10/09/2014 - 13:18

Suzuka Chap 0163

V-Sky 10/09/2014 - 13:16

Suzuka Chap 0162

V-Sky 10/09/2014 - 13:14

Suzuka Chap 0161

V-Sky 10/09/2014 - 13:10

Suzuka Chap 0160

V-Sky 10/09/2014 - 13:07

Suzuka Chap 0159

V-Sky 10/09/2014 - 13:04

Suzuka Chap 0158

V-Sky 10/09/2014 - 13:03

Suzuka Chap 0157

V-Sky 10/09/2014 - 12:52

Suzuka Chap 0156

V-Sky 10/09/2014 - 12:23

Suzuka Chap 0155

V-Sky 10/09/2014 - 12:21

Suzuka Chap 0154

V-Sky 10/09/2014 - 12:19

Suzuka Chap 0153

V-Sky 10/09/2014 - 12:17

Suzuka Chap 0152

V-Sky 10/09/2014 - 12:16

Suzuka Chap 0151

V-Sky 10/09/2014 - 12:14

Suzuka Chap 0150

V-Sky 10/09/2014 - 12:13

Suzuka Chap 0149

V-Sky 10/09/2014 - 12:11

Suzuka Chap 0148

V-Sky 09/09/2014 - 23:17

Suzuka Chap 0147

V-Sky 09/09/2014 - 23:14

Suzuka Chap 0146

V-Sky 09/09/2014 - 23:12

Suzuka Chap 0145

V-Sky 09/09/2014 - 23:11

Suzuka Chap 0144

V-Sky 09/09/2014 - 23:10

Suzuka Chap 0143

V-Sky 09/09/2014 - 23:09

Suzuka Chap 0142

V-Sky 09/09/2014 - 23:07

Suzuka Chap 0141

V-Sky 09/09/2014 - 23:05

Suzuka Chap 0140

V-Sky 09/09/2014 - 23:04

Suzuka Chap 0139

V-Sky 09/09/2014 - 23:02

Suzuka Chap 0138

V-Sky 09/09/2014 - 23:00

Suzuka Chap 0137

V-Sky 09/09/2014 - 22:58

Suzuka Chap 0136

V-Sky 09/09/2014 - 22:57

Suzuka Chap 0135

V-Sky 09/09/2014 - 22:55

Suzuka Chap 0134

V-Sky 09/09/2014 - 22:54

Suzuka Chap 0133

V-Sky 09/09/2014 - 22:52

Suzuka Chap 0132

V-Sky 09/09/2014 - 22:50

Suzuka Chap 0131

V-Sky 09/09/2014 - 22:48

Suzuka Chap 0130

V-Sky 09/09/2014 - 22:46

Suzuka Chap 0129

V-Sky 09/09/2014 - 22:44

Suzuka Chap 0128

V-Sky 09/09/2014 - 22:42

Suzuka Chap 0127

V-Sky 09/09/2014 - 22:40

Suzuka Chap 0126

V-Sky 09/09/2014 - 22:39

Suzuka Chap 0125

V-Sky 09/09/2014 - 22:38

Suzuka Chap 0124

V-Sky 09/09/2014 - 22:36

Suzuka Chap 0123

V-Sky 09/09/2014 - 22:35

Suzuka Chap 0122

V-Sky 09/09/2014 - 22:33

Suzuka Chap 0121

V-Sky 09/09/2014 - 22:31

Suzuka Chap 0120

V-Sky 09/09/2014 - 22:29

Suzuka Chap 0119

V-Sky 09/09/2014 - 22:27

Suzuka Chap 0118

V-Sky 09/09/2014 - 22:24

Suzuka Chap 0117

V-Sky 09/09/2014 - 22:20

Suzuka Chap 0116

V-Sky 09/09/2014 - 22:16

Suzuka Chap 0115

V-Sky 09/09/2014 - 22:13

Suzuka Chap 0114

V-Sky 09/09/2014 - 22:11

Suzuka Chap 0113

V-Sky 09/09/2014 - 22:08

Suzuka Chap 0112

V-Sky 09/09/2014 - 22:05

Suzuka Chap 0111

V-Sky 09/09/2014 - 16:16

Suzuka Chap 0110

V-Sky 09/09/2014 - 16:13

Suzuka Chap 0109

V-Sky 09/09/2014 - 16:10

Suzuka Chap 0108

V-Sky 09/09/2014 - 16:05

Suzuka Chap 0107

V-Sky 09/09/2014 - 16:03

Suzuka Chap 0106

V-Sky 09/09/2014 - 16:01

Suzuka Chap 0105

V-Sky 09/09/2014 - 15:59

Suzuka Chap 0104

V-Sky 09/09/2014 - 15:26

Suzuka Chap 0103

V-Sky 09/09/2014 - 15:16

Suzuka Chap 0102

V-Sky 09/09/2014 - 15:06

Suzuka Chap 0101

V-Sky 09/09/2014 - 14:56

Suzuka Chap 0100

V-Sky 09/09/2014 - 14:47

Suzuka Chap 099

V-Sky 09/09/2014 - 14:45

Suzuka Chap 098

V-Sky 09/09/2014 - 14:44

Suzuka Chap 097

V-Sky 09/09/2014 - 14:43

Suzuka Chap 096

V-Sky 09/09/2014 - 14:43

Suzuka Chap 095

V-Sky 09/09/2014 - 14:42

Suzuka Chap 094

V-Sky 09/09/2014 - 14:42

Suzuka Chap 093

V-Sky 09/09/2014 - 14:42

Suzuka Chap 092

V-Sky 09/09/2014 - 14:41

Suzuka Chap 091

V-Sky 09/09/2014 - 14:35

Suzuka Chap 090

V-Sky 09/09/2014 - 14:35

Suzuka Chap 089

V-Sky 09/09/2014 - 14:34

Suzuka Chap 088

V-Sky 09/09/2014 - 14:33

Suzuka Chap 087

V-Sky 09/09/2014 - 14:33

Suzuka Chap 086

V-Sky 09/09/2014 - 14:32

Suzuka Chap 085

V-Sky 09/09/2014 - 14:32

Suzuka Chap 084

V-Sky 09/09/2014 - 14:31

Suzuka Chap 083

V-Sky 09/09/2014 - 14:30

Suzuka Chap 082

V-Sky 09/09/2014 - 14:30

Suzuka Chap 081

V-Sky 09/09/2014 - 14:30

Suzuka Chap 080

V-Sky 09/09/2014 - 14:28

Suzuka Chap 079

V-Sky 09/09/2014 - 14:23

Suzuka Chap 078

V-Sky 09/09/2014 - 14:23

Suzuka Chap 077

V-Sky 09/09/2014 - 14:22

Suzuka Chap 076

V-Sky 09/09/2014 - 14:22

Suzuka Chap 075

V-Sky 09/09/2014 - 14:21

Suzuka Chap 074

V-Sky 09/09/2014 - 14:21

Suzuka Chap 073

V-Sky 09/09/2014 - 14:20

Suzuka Chap 072

V-Sky 09/09/2014 - 14:20

Suzuka Chap 071

V-Sky 09/09/2014 - 14:19

Suzuka Chap 070

V-Sky 09/09/2014 - 14:18

Suzuka Chap 069

V-Sky 09/09/2014 - 14:18

Suzuka Chap 068

V-Sky 09/09/2014 - 14:18

Suzuka Chap 067

V-Sky 09/09/2014 - 14:17

Suzuka Chap 066

V-Sky 09/09/2014 - 14:16

Suzuka Chap 065

V-Sky 09/09/2014 - 14:16

Suzuka Chap 064

V-Sky 09/09/2014 - 14:16

Suzuka Chap 063

V-Sky 09/09/2014 - 14:15

Suzuka Chap 062

V-Sky 09/09/2014 - 14:15

Suzuka Chap 061

V-Sky 09/09/2014 - 14:14

Suzuka Chap 060

V-Sky 09/09/2014 - 14:14

Suzuka Chap 059

V-Sky 09/09/2014 - 14:13

Suzuka Chap 058

V-Sky 09/09/2014 - 14:11

Suzuka Chap 057

V-Sky 09/09/2014 - 14:05

Suzuka Chap 056

V-Sky 09/09/2014 - 14:03

Suzuka Chap 055

V-Sky 09/09/2014 - 14:01

Suzuka Chap 054

V-Sky 09/09/2014 - 14:00

Suzuka Chap 053

V-Sky 09/09/2014 - 13:52

Suzuka Chap 052

V-Sky 09/09/2014 - 13:49

Suzuka Chap 051

V-Sky 09/09/2014 - 13:05

Suzuka Chap 050

V-Sky 09/09/2014 - 13:05

Suzuka Chap 049

V-Sky 09/09/2014 - 13:03

Suzuka Chap 048

V-Sky 09/09/2014 - 13:01

Suzuka Chap 047

V-Sky 09/09/2014 - 13:00

Suzuka Chap 046

V-Sky 09/09/2014 - 13:00

Suzuka Chap 045

V-Sky 09/09/2014 - 13:00

Suzuka Chap 044

V-Sky 09/09/2014 - 12:58

Suzuka Chap 043

V-Sky 09/09/2014 - 12:56

Suzuka Chap 042

V-Sky 09/09/2014 - 12:56

Suzuka Chap 041

V-Sky 09/09/2014 - 12:55

Suzuka Chap 040

V-Sky 09/09/2014 - 12:54

Suzuka Chap 039

V-Sky 09/09/2014 - 12:54

Suzuka Chap 038

V-Sky 09/09/2014 - 12:52

Suzuka Chap 037

V-Sky 09/09/2014 - 12:51

Suzuka Chap 036

V-Sky 09/09/2014 - 12:50

Suzuka Chap 035

V-Sky 09/09/2014 - 12:50

Suzuka Chap 034

V-Sky 09/09/2014 - 12:49

Suzuka Chap 033

V-Sky 09/09/2014 - 12:48

Suzuka Chap 032

V-Sky 09/09/2014 - 12:47

Suzuka Chap 031

V-Sky 09/09/2014 - 12:47

Suzuka Chap 030

V-Sky 09/09/2014 - 12:45

Suzuka Chap 029

V-Sky 09/09/2014 - 12:45

Suzuka Chap 028

V-Sky 08/09/2014 - 22:13

Suzuka Chap 027

V-Sky 08/09/2014 - 22:13

Suzuka Chap 026

V-Sky 08/09/2014 - 22:12

Suzuka Chap 025

V-Sky 08/09/2014 - 22:11

Suzuka Chap 024

V-Sky 08/09/2014 - 22:10

Suzuka Chap 023

V-Sky 08/09/2014 - 22:10

Suzuka Chap 022

V-Sky 08/09/2014 - 22:09

Suzuka Chap 021

V-Sky 08/09/2014 - 22:08

Suzuka Chap 020

V-Sky 08/09/2014 - 22:08

Suzuka Chap 019

V-Sky 08/09/2014 - 22:06

Suzuka Chap 018

V-Sky 08/09/2014 - 22:04

Suzuka Chap 017

V-Sky 08/09/2014 - 22:04

Suzuka Chap 016

V-Sky 08/09/2014 - 22:03

Suzuka Chap 015

V-Sky 08/09/2014 - 22:01

Suzuka Chap 014

V-Sky 08/09/2014 - 21:59

Suzuka Chap 013

V-Sky 08/09/2014 - 21:58

Suzuka Chap 012

V-Sky 08/09/2014 - 21:56

Suzuka Chap 011

V-Sky 08/09/2014 - 21:56

Suzuka Chap 010

V-Sky 08/09/2014 - 21:55

Suzuka Chap 09

V-Sky 08/09/2014 - 21:53

Suzuka Chap 08

V-Sky 08/09/2014 - 21:53

Suzuka Chap 07

V-Sky 08/09/2014 - 21:52

Suzuka Chap 06

V-Sky 08/09/2014 - 21:50

Suzuka Chap 05

V-Sky 08/09/2014 - 21:49

Suzuka Chap 04

V-Sky 08/09/2014 - 21:49

Suzuka Chap 03

V-Sky 08/09/2014 - 21:48

Suzuka Chap 02

V-Sky 08/09/2014 - 21:48

Suzuka Chap 01

V-Sky 08/09/2014 - 21:47

Suzuka Chap 00

V-Sky 08/09/2014 - 21:46