AddThis

Short Program

Short Program
Tên gốc: Short Program
Tác giả:
Thể loại: School-Life, Shoujo, Shounen
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 276

Mười truyện ngắn, mỗi truyện mang màu sắc khác nhau về tình cảm, tình bạn, tình yêu đầu, nhuốm chất hài hước và thi vị của Adachi Mitsuru.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Short Program Chương 017

26/10/2013 - 21:54

Short Program Chương 016

26/10/2013 - 21:53

Short Program Chương 015

26/10/2013 - 21:53

Short Program Chương 014

26/10/2013 - 21:52

Short Program Chương 013

26/10/2013 - 21:51

Short Program Chương 012

26/10/2013 - 21:50

Short Program Chương 011

26/10/2013 - 21:49

Short Program Chương 010

26/10/2013 - 21:48

Short Program Chương 09

26/10/2013 - 21:45

Short Program Chương 08

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:39

Short Program Chương 07

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:38

Short Program Chương 06

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:37

Short Program Chương 05

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:37

Short Program Chương 04

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:36

Short Program Chương 03

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:35

Short Program Chương 02

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:34

Short Program Chương 01

Tủ Sách Mini 26/10/2013 - 21:34