AddThis

Rurouni Kenshin

Rurouni Kenshin
Tác giả:
Thể loại: Action, Historical, Romance, Shounen
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 477
Nguồn: Blogtruyen

Cựu sát thủ huyền thoại Kenshin Himura nay đã trở thành một samurai lang thang.

Anh ta giúp đỡ và bảo vệ cho những người cần đến mình như một hành động chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.

Rồi anh gặp và cứu giúp Kaoru Kamiya . Cha của Kaoru mở một ngôi trường dạy kendo tại Tokyo, Kamiya Kasshin. Kaoru mời Kenshin đến ở lại võ đường của mình. Tại đây, tình cảm của 2 người dần tiến triển, tuy nhiên Kenshin vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của mình...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Rurouni Kenshin Chương 0255

Unknow 19/04/2015 - 22:10

Rurouni Kenshin Chương 0254

Unknow 19/04/2015 - 22:09

Rurouni Kenshin Chương 0253

Unknow 19/04/2015 - 22:09

Rurouni Kenshin Chương 0252

Unknow 19/04/2015 - 22:09

Rurouni Kenshin Chương 0251

Unknow 19/04/2015 - 22:09

Rurouni Kenshin Chương 0250

Unknow 19/04/2015 - 22:08

Rurouni Kenshin Chương 0249

Unknow 19/04/2015 - 22:08

Rurouni Kenshin Chương 0248

Unknow 19/04/2015 - 22:08

Rurouni Kenshin Chương 0247

Unknow 19/04/2015 - 22:08

Rurouni Kenshin Chương 0246

Unknow 19/04/2015 - 22:08

Rurouni Kenshin Chương 0245

Unknow 19/04/2015 - 22:07

Rurouni Kenshin Chương 0244

Unknow 19/04/2015 - 22:07

Rurouni Kenshin Chương 0243

Unknow 19/04/2015 - 22:07

Rurouni Kenshin Chương 0242

Unknow 19/04/2015 - 22:07

Rurouni Kenshin Chương 0241

Unknow 19/04/2015 - 22:07

Rurouni Kenshin Chương 0240

Unknow 19/04/2015 - 22:06

Rurouni Kenshin Chương 0239

Unknow 19/04/2015 - 22:06

Rurouni Kenshin Chương 0238

Unknow 19/04/2015 - 22:06

Rurouni Kenshin Chương 0237

Unknow 19/04/2015 - 22:06

Rurouni Kenshin Chương 0236

Unknow 19/04/2015 - 22:05

Rurouni Kenshin Chương 0235

Unknow 19/04/2015 - 22:05

Rurouni Kenshin Chương 0234

Unknow 19/04/2015 - 22:05

Rurouni Kenshin Chương 0233

Unknow 19/04/2015 - 22:05

Rurouni Kenshin Chương 0232

Unknow 19/04/2015 - 22:05

Rurouni Kenshin Chương 0231

Unknow 19/04/2015 - 22:04

Rurouni Kenshin Chương 0230

Unknow 19/04/2015 - 22:04

Rurouni Kenshin Chương 0229

Unknow 19/04/2015 - 22:04

Rurouni Kenshin Chương 0228

Unknow 19/04/2015 - 22:04

Rurouni Kenshin Chương 0227

Unknow 19/04/2015 - 22:03

Rurouni Kenshin Chương 0226

Unknow 19/04/2015 - 22:03

Rurouni Kenshin Chương 0225

Unknow 19/04/2015 - 22:03

Rurouni Kenshin Chương 0224

Unknow 19/04/2015 - 22:03

Rurouni Kenshin Chương 0223

Unknow 19/04/2015 - 22:03

Rurouni Kenshin Chương 0222

Unknow 19/04/2015 - 22:02

Rurouni Kenshin Chương 0221

Unknow 19/04/2015 - 22:02

Rurouni Kenshin Chương 0220

Unknow 19/04/2015 - 22:02

Rurouni Kenshin Chương 0219

Unknow 19/04/2015 - 22:02

Rurouni Kenshin Chương 0218

Unknow 19/04/2015 - 22:02

Rurouni Kenshin Chương 0217

Unknow 19/04/2015 - 22:01

Rurouni Kenshin Chương 0216

Unknow 19/04/2015 - 22:01

Rurouni Kenshin Chương 0215

Unknow 19/04/2015 - 22:01

Rurouni Kenshin Chương 0214

Unknow 19/04/2015 - 22:01

Rurouni Kenshin Chương 0213

Unknow 19/04/2015 - 22:00

Rurouni Kenshin Chương 0212

Unknow 19/04/2015 - 22:00

Rurouni Kenshin Chương 0211

Unknow 19/04/2015 - 21:59

Rurouni Kenshin Chương 0210

Unknow 19/04/2015 - 21:45

Rurouni Kenshin Chương 0209

Unknow 19/04/2015 - 21:44

Rurouni Kenshin Chương 0208

Unknow 19/04/2015 - 21:44

Rurouni Kenshin Chương 0207

Unknow 19/04/2015 - 21:44

Rurouni Kenshin Chương 0206

Unknow 19/04/2015 - 21:44

Rurouni Kenshin Chương 0205

Unknow 19/04/2015 - 21:44

Rurouni Kenshin Chương 0204

Unknow 19/04/2015 - 21:43

Rurouni Kenshin Chương 0203

Unknow 19/04/2015 - 21:43

Rurouni Kenshin Chương 0202

Unknow 19/04/2015 - 21:43

Rurouni Kenshin Chương 0201

Unknow 19/04/2015 - 21:43

Rurouni Kenshin Chương 0200

Unknow 19/04/2015 - 21:43

Rurouni Kenshin Chương 0199

Unknow 19/04/2015 - 21:42

Rurouni Kenshin Chương 0198

Unknow 19/04/2015 - 21:42

Rurouni Kenshin Chương 0197

Unknow 19/04/2015 - 21:42

Rurouni Kenshin Chương 0196

Unknow 19/04/2015 - 21:42

Rurouni Kenshin Chương 0195

Unknow 19/04/2015 - 21:41

Rurouni Kenshin Chương 0194

Unknow 19/04/2015 - 21:41

Rurouni Kenshin Chương 0193

Unknow 19/04/2015 - 21:41

Rurouni Kenshin Chương 0192

Unknow 19/04/2015 - 21:41

Rurouni Kenshin Chương 0191

Unknow 19/04/2015 - 21:40

Rurouni Kenshin Chương 0190

Unknow 19/04/2015 - 21:40

Rurouni Kenshin Chương 0189

Unknow 19/04/2015 - 21:40

Rurouni Kenshin Chương 0188

Unknow 19/04/2015 - 21:40

Rurouni Kenshin Chương 0187

Unknow 19/04/2015 - 21:39

Rurouni Kenshin Chương 0186

Unknow 19/04/2015 - 21:39

Rurouni Kenshin Chương 0185

Unknow 19/04/2015 - 21:39

Rurouni Kenshin Chương 0184

Unknow 19/04/2015 - 21:39

Rurouni Kenshin Chương 0183

Unknow 19/04/2015 - 21:38

Rurouni Kenshin Chương 0182

Unknow 19/04/2015 - 21:38

Rurouni Kenshin Chương 0181

Unknow 19/04/2015 - 21:38

Rurouni Kenshin Chương 0180

Unknow 19/04/2015 - 21:38

Rurouni Kenshin Chương 0179

Unknow 19/04/2015 - 21:36

Rurouni Kenshin Chương 0178

Unknow 19/04/2015 - 21:36

Rurouni Kenshin Chương 0177

Unknow 19/04/2015 - 21:36

Rurouni Kenshin Chương 0176

Unknow 19/04/2015 - 21:35

Rurouni Kenshin Chương 0175

Unknow 19/04/2015 - 21:35

Rurouni Kenshin Chương 0174

Unknow 19/04/2015 - 21:35

Rurouni Kenshin Chương 0173

Unknow 19/04/2015 - 21:33

Rurouni Kenshin Chương 0172

Unknow 19/04/2015 - 21:30

Rurouni Kenshin Chương 0171

Unknow 19/04/2015 - 21:29

Rurouni Kenshin Chương 0170

Unknow 19/04/2015 - 21:28

Rurouni Kenshin Chương 0169

Unknow 19/04/2015 - 21:28

Rurouni Kenshin Chương 0168

Unknow 19/04/2015 - 21:27

Rurouni Kenshin Chương 0167

Unknow 19/04/2015 - 21:27

Rurouni Kenshin Chương 0166

Unknow 19/04/2015 - 21:27

Rurouni Kenshin Chương 0165

Unknow 19/04/2015 - 21:27

Rurouni Kenshin Chương 0164

Unknow 19/04/2015 - 21:26

Rurouni Kenshin Chương 0163

Unknow 19/04/2015 - 21:26

Rurouni Kenshin Chương 0162

Unknow 19/04/2015 - 21:25

Rurouni Kenshin Chương 0161

Unknow 19/04/2015 - 21:24

Rurouni Kenshin Chương 0160

Unknow 19/04/2015 - 21:24

Rurouni Kenshin Chương 0159

Unknow 19/04/2015 - 21:23

Rurouni Kenshin Chương 0158

Unknow 19/04/2015 - 21:23

Rurouni Kenshin Chương 0157

Unknow 19/04/2015 - 21:23

Rurouni Kenshin Chương 0156

Unknow 19/04/2015 - 21:22

Rurouni Kenshin Chương 0155

Unknow 19/04/2015 - 21:22

Rurouni Kenshin Chương 0154

Unknow 19/04/2015 - 21:22

Rurouni Kenshin Chương 0153

Unknow 19/04/2015 - 21:22

Rurouni Kenshin Chương 0152

Unknow 19/04/2015 - 21:21

Rurouni Kenshin Chương 0151

Unknow 19/04/2015 - 21:21

Rurouni Kenshin Chương 0150

Unknow 19/04/2015 - 21:21

Rurouni Kenshin Chương 0149

Unknow 19/04/2015 - 21:17

Rurouni Kenshin Chương 0148

Unknow 19/04/2015 - 21:17

Rurouni Kenshin Chương 0147

Unknow 19/04/2015 - 21:17

Rurouni Kenshin Chương 0146

Unknow 19/04/2015 - 21:17

Rurouni Kenshin Chương 0145

Unknow 19/04/2015 - 21:16

Rurouni Kenshin Chương 0144

Unknow 19/04/2015 - 21:16

Rurouni Kenshin Chương 0143

Unknow 19/04/2015 - 21:15

Rurouni Kenshin Chương 0142

Unknow 19/04/2015 - 21:15

Rurouni Kenshin Chương 0141

Unknow 19/04/2015 - 21:15

Rurouni Kenshin Chương 0140

Unknow 19/04/2015 - 21:14

Rurouni Kenshin Chương 0139

Unknow 19/04/2015 - 21:14

Rurouni Kenshin Chương 0138

Unknow 19/04/2015 - 21:14

Rurouni Kenshin Chương 0137

Unknow 19/04/2015 - 21:14

Rurouni Kenshin Chương 0136

Unknow 19/04/2015 - 21:14

Rurouni Kenshin Chương 0135

Unknow 19/04/2015 - 21:13

Rurouni Kenshin Chương 0134

Unknow 19/04/2015 - 21:13

Rurouni Kenshin Chương 0133

Unknow 19/04/2015 - 21:12

Rurouni Kenshin Chương 0132

Unknow 19/04/2015 - 21:12

Rurouni Kenshin Chương 0131

Unknow 19/04/2015 - 21:12

Rurouni Kenshin Chương 0130

Unknow 19/04/2015 - 21:11

Rurouni Kenshin Chương 0129

Unknow 19/04/2015 - 21:11

Rurouni Kenshin Chương 0128

Unknow 19/04/2015 - 20:48

Rurouni Kenshin Chương 0127

Unknow 19/04/2015 - 20:48

Rurouni Kenshin Chương 0126

Unknow 19/04/2015 - 20:46

Rurouni Kenshin Chương 0125

Unknow 19/04/2015 - 20:45

Rurouni Kenshin Chương 0124

Unknow 19/04/2015 - 20:45

Rurouni Kenshin Chương 0123

Unknow 19/04/2015 - 20:44

Rurouni Kenshin Chương 0122

Unknow 19/04/2015 - 20:44

Rurouni Kenshin Chương 0121

Unknow 19/04/2015 - 20:43

Rurouni Kenshin Chương 0120

Unknow 19/04/2015 - 20:43

Rurouni Kenshin Chương 0119

Unknow 19/04/2015 - 20:40

Rurouni Kenshin Chương 0118

Unknow 19/04/2015 - 20:40

Rurouni Kenshin Chương 0117

Unknow 19/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 0116

Unknow 19/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 0115

Unknow 19/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 0114

Unknow 19/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 0113

Unknow 19/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 0112

Unknow 19/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 0111

Unknow 19/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 0110

Unknow 19/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 0109

Unknow 19/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 0108

Unknow 19/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 0107

Unknow 19/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 0106

Unknow 19/04/2015 - 20:34

Rurouni Kenshin Chương 0105

Unknow 19/04/2015 - 20:34

Rurouni Kenshin Chương 0104

Unknow 18/04/2015 - 10:34

Rurouni Kenshin Chương 0103

Unknow 18/04/2015 - 10:34

Rurouni Kenshin Chương 0102

Unknow 18/04/2015 - 10:33

Rurouni Kenshin Chương 0101

Unknow 18/04/2015 - 10:33

Rurouni Kenshin Chương 0100

Unknow 18/04/2015 - 10:33

Rurouni Kenshin Chương 099

Unknow 18/04/2015 - 10:32

Rurouni Kenshin Chương 098

Unknow 18/04/2015 - 10:32

Rurouni Kenshin Chương 097

Unknow 18/04/2015 - 10:32

Rurouni Kenshin Chương 096

Unknow 18/04/2015 - 10:31

Rurouni Kenshin Chương 095

Unknow 18/04/2015 - 10:30

Rurouni Kenshin Chương 094

Unknow 18/04/2015 - 10:30

Rurouni Kenshin Chương 093

Unknow 18/04/2015 - 10:30

Rurouni Kenshin Chương 092

Unknow 18/04/2015 - 10:29

Rurouni Kenshin Chương 091

Unknow 18/04/2015 - 10:29

Rurouni Kenshin Chương 090

Unknow 18/04/2015 - 10:29

Rurouni Kenshin Chương 089

Unknow 18/04/2015 - 10:28

Rurouni Kenshin Chương 088

Unknow 18/04/2015 - 10:28

Rurouni Kenshin Chương 087

Unknow 18/04/2015 - 10:28

Rurouni Kenshin Chương 086

Unknow 18/04/2015 - 10:25

Rurouni Kenshin Chương 085

Unknow 18/04/2015 - 10:25

Rurouni Kenshin Chương 084

Unknow 18/04/2015 - 10:24

Rurouni Kenshin Chương 083

Unknow 17/04/2015 - 22:17

Rurouni Kenshin Chương 082

Unknow 17/04/2015 - 20:39

Rurouni Kenshin Chương 081

Unknow 17/04/2015 - 20:39

Rurouni Kenshin Chương 080

Unknow 17/04/2015 - 20:39

Rurouni Kenshin Chương 079

Unknow 17/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 078

Unknow 17/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 077

Unknow 17/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 076

Unknow 17/04/2015 - 20:38

Rurouni Kenshin Chương 075

Unknow 17/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 074

Unknow 17/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 073

Unknow 17/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 072

Unknow 17/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 071

Unknow 17/04/2015 - 20:37

Rurouni Kenshin Chương 070

Unknow 17/04/2015 - 20:36

Rurouni Kenshin Chương 069

Unknow 17/04/2015 - 20:36

Rurouni Kenshin Chương 068

Unknow 17/04/2015 - 20:36

Rurouni Kenshin Chương 067

Unknow 17/04/2015 - 20:36

Rurouni Kenshin Chương 066

Unknow 17/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 065

Unknow 17/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 064

Unknow 17/04/2015 - 20:35

Rurouni Kenshin Chương 063

Unknow 17/04/2015 - 20:33

Rurouni Kenshin Chương 062

Unknow 17/04/2015 - 20:33

Rurouni Kenshin Chương 061

Unknow 17/04/2015 - 20:33

Rurouni Kenshin Chương 060

Unknow 17/04/2015 - 20:33

Rurouni Kenshin Chương 059

Unknow 17/04/2015 - 20:30

Rurouni Kenshin Chương 058

Unknow 17/04/2015 - 20:26

Rurouni Kenshin Chương 057

Unknow 17/04/2015 - 20:26

Rurouni Kenshin Chương 056

Unknow 17/04/2015 - 20:24

Rurouni Kenshin Chương 055

Unknow 17/04/2015 - 20:24

Rurouni Kenshin Chương 054

Unknow 17/04/2015 - 20:24

Rurouni Kenshin Chương 053

Unknow 17/04/2015 - 20:23

Rurouni Kenshin Chương 052

Unknow 17/04/2015 - 20:23

Rurouni Kenshin Chương 051

Unknow 17/04/2015 - 20:23

Rurouni Kenshin Chương 050

Unknow 17/04/2015 - 20:22

Rurouni Kenshin Chương 049

Unknow 17/04/2015 - 20:22

Rurouni Kenshin Chương 048

Unknow 17/04/2015 - 20:21

Rurouni Kenshin Chương 047

Unknow 17/04/2015 - 20:21

Rurouni Kenshin Chương 046

Unknow 17/04/2015 - 20:21

Rurouni Kenshin Chương 045

Unknow 17/04/2015 - 20:21

Rurouni Kenshin Chương 044

Unknow 17/04/2015 - 20:20

Rurouni Kenshin Chương 043

Unknow 17/04/2015 - 20:20

Rurouni Kenshin Chương 042

Unknow 17/04/2015 - 20:18

Rurouni Kenshin Chương 041

Unknow 17/04/2015 - 20:16

Rurouni Kenshin Chương 040

Unknow 17/04/2015 - 20:14

Rurouni Kenshin Chương 039

Unknow 17/04/2015 - 20:13

Rurouni Kenshin Chương 038

Unknow 17/04/2015 - 20:13

Rurouni Kenshin Chương 037

Unknow 17/04/2015 - 20:13

Rurouni Kenshin Chương 036

Unknow 17/04/2015 - 20:12

Rurouni Kenshin Chương 035

Unknow 17/04/2015 - 20:12

Rurouni Kenshin Chương 034

Unknow 17/04/2015 - 20:12

Rurouni Kenshin Chương 033

Unknow 17/04/2015 - 20:11

Rurouni Kenshin Chương 032

Unknow 17/04/2015 - 20:11

Rurouni Kenshin Chương 031

Unknow 17/04/2015 - 20:11

Rurouni Kenshin Chương 030

Unknow 17/04/2015 - 20:11

Rurouni Kenshin Chương 029

Unknow 17/04/2015 - 20:10

Rurouni Kenshin Chương 028

Unknow 17/04/2015 - 20:10

Rurouni Kenshin Chương 027

Unknow 17/04/2015 - 20:10

Rurouni Kenshin Chương 026

Unknow 17/04/2015 - 20:09

Rurouni Kenshin Chương 025

Unknow 17/04/2015 - 20:09

Rurouni Kenshin Chương 024

Unknow 17/04/2015 - 20:09

Rurouni Kenshin Chương 023

Unknow 17/04/2015 - 20:09

Rurouni Kenshin Chương 022

Unknow 17/04/2015 - 20:08

Rurouni Kenshin Chương 021

Unknow 17/04/2015 - 20:08

Rurouni Kenshin Chương 020

Unknow 17/04/2015 - 20:06

Rurouni Kenshin Chương 019

Unknow 17/04/2015 - 20:05

Rurouni Kenshin Chương 018

Unknow 17/04/2015 - 20:05

Rurouni Kenshin Chương 017

Unknow 17/04/2015 - 20:04

Rurouni Kenshin Chương 016

Unknow 17/04/2015 - 20:04

Rurouni Kenshin Chương 015

Unknow 17/04/2015 - 20:03

Rurouni Kenshin Chương 014

Unknow 17/04/2015 - 20:03

Rurouni Kenshin Chương 013

Unknow 17/04/2015 - 20:01

Rurouni Kenshin Chương 012

Unknow 17/04/2015 - 20:01

Rurouni Kenshin Chương 011

Unknow 17/04/2015 - 19:59

Rurouni Kenshin Chương 010

Unknow 17/04/2015 - 19:58

Rurouni Kenshin Chương 09

Unknow 17/04/2015 - 19:57

Rurouni Kenshin Chương 08

Unknow 17/04/2015 - 19:56

Rurouni Kenshin Chương 07

Unknow 17/04/2015 - 19:53

Rurouni Kenshin Chương 06

Unknow 17/04/2015 - 19:53

Rurouni Kenshin Chương 05

Unknow 17/04/2015 - 19:52

Rurouni Kenshin Chương 04

Unknow 16/04/2015 - 22:30

Rurouni Kenshin Chương 03

Unknow 16/04/2015 - 22:29

Rurouni Kenshin Chương 02

Unknow 16/04/2015 - 22:29

Rurouni Kenshin Chương 01

Unknow 16/04/2015 - 22:26