AddThis

Rough

Rough
Tên gốc: Rough
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 353

Một tác phẩm nổi tiếng của Adachi sensei.
Một câu chuyện gần giống như Romeo và Juliet thời hiện đại...
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi mới lớn...
Hãy tự đọc và cảm nhận nhé :x

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Rough Chương 052

21/10/2013 - 10:45

Rough Chương 050

21/10/2013 - 10:41

Rough Chương 049

21/10/2013 - 10:37

Rough Chương 048

21/10/2013 - 10:36

Rough Chương 047

21/10/2013 - 10:32

Rough Chương 046

21/10/2013 - 10:31

Rough Chương 045

21/10/2013 - 10:30

Rough Chương 044

21/10/2013 - 10:29

Rough Chương 043

21/10/2013 - 10:28

Rough Chương 042

21/10/2013 - 10:28

Rough Chương 041

21/10/2013 - 10:26

Rough Chương 040

21/10/2013 - 10:25

Rough Chương 039

21/10/2013 - 10:24

Rough Chương 038

21/10/2013 - 10:24

Rough Chương 037

21/10/2013 - 10:23

Rough Chương 036

21/10/2013 - 10:23

Rough Chương 035

21/10/2013 - 10:22

Rough Chương 034

21/10/2013 - 10:21

Rough Chương 033

21/10/2013 - 10:20

Rough Chương 032

21/10/2013 - 10:19

Rough Chương 031

21/10/2013 - 10:19

Rough Chương 030

21/10/2013 - 10:18

Rough Chương 029

21/10/2013 - 10:18

Rough Chương 028

21/10/2013 - 10:17

Rough Chương 027

21/10/2013 - 10:16

Rough Chương 026

21/10/2013 - 10:16

Rough Chương 025

21/10/2013 - 10:15

Rough Chương 024

21/10/2013 - 10:14

Rough Chương 023

21/10/2013 - 10:13

Rough Chương 022

21/10/2013 - 10:13

Rough Chương 021

21/10/2013 - 10:10

Rough Chương 020

21/10/2013 - 10:10

Rough Chương 019

21/10/2013 - 10:09

Rough Chương 018

21/10/2013 - 10:08

Rough Chương 017

21/10/2013 - 10:08

Rough Chương 016

21/10/2013 - 10:07

Rough Chương 015

21/10/2013 - 10:07

Rough Chương 014

21/10/2013 - 10:06

Rough Chương 013

21/10/2013 - 10:06

Rough Chương 012

21/10/2013 - 10:05

Rough Chương 011

21/10/2013 - 10:04

Rough Chương 010

21/10/2013 - 10:03

Rough Chương 09

21/10/2013 - 10:02

Rough Chương 08

21/10/2013 - 10:01

Rough Chương 07

21/10/2013 - 10:00

Rough Chương 06

21/10/2013 - 10:00

Rough Chương 05

21/10/2013 - 09:59

Rough Chương 04

21/10/2013 - 09:58

Rough Chương 03

21/10/2013 - 09:56

Rough Chương 02

21/10/2013 - 09:54

Rough Chương 01

21/10/2013 - 09:53