AddThis

Prison School

Prison School
Tên gốc: KANGOKU GAKUEN
Tác giả:
Thể loại: Comedy, ecchi, Romance, School-Life, Seinen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 329

----- Bạn đã từng đọc các bộ truyện về High School----

Bạn đã thấy những gì ở đó... tình bạn... tình yêu... chiến tranh... các hoạt động tập thể... vậy bạn đã đọc thể loại High School này chưa

TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG 5 chàng trai cùng với hơn 1000 bạn gái khác nhưng tiết thay tại sao cùng trường mà trang phục của họ lại khác tình cảnh gì đã xảy ra với họ (--1 Khung Cảnh Trường Học Hoàn Toàn Mới--)

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Prison School Chap 0106

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:07

Prison School Chap 0105

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:05

Prison School Chap 0104

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:04

Prison School Chap 0103

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:02

Prison School Chap 0102

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:01

Prison School Chap 0101

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 21:00

Prison School Chap 0100

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:59

Prison School Chap 099

Bánh Tráng 08/09/2014 - 20:57

Prison School Chap 098

Bánh Tráng 08/09/2014 - 20:57

Prison School Chap 097

Bánh Tráng 08/09/2014 - 20:56

Prison School Chap 096

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:55

Prison School Chap 095

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:55

Prison School Chap 094

Bánh Tráng 08/09/2014 - 20:54

Prison School Chap 093

Bánh Tráng 08/09/2014 - 20:54

Prison School Chap 092

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:52

Prison School Chap 091

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:51

Prison School Chap 090

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:51

Prison School Chap 089

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:50

Prison School Chap 088

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:50

Prison School Chap 087

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:49

Prison School Chap 086

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:48

Prison School Chap 085

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:47

Prison School Chap 084

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:47

Prison School Chap 083

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:46

Prison School Chap 082

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:46

Prison School Chap 081

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:46

Prison School Chap 080

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:45

Prison School Chap 079

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:44

Prison School Chap 078

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:43

Prison School Chap 077

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:42

Prison School Chap 076

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:40

Prison School Chap 075

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:39

Prison School Chap 074

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:37

Prison School Chap 073

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:35

Prison School Chap 072

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:32

Prison School Chap 071

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:29

Prison School Chap 070

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:29

Prison School Chap 069

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:28

Prison School Chap 068

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:26

Prison School Chap 067

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:22

Prison School Chap 066

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:19

Prison School Chap 065

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:15

Prison School Chap 064

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:14

Prison School Chap 063

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:13

Prison School Chap 062

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:12

Prison School Chap 061

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:12

Prison School Chap 060

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:11

Prison School Chap 059

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:09

Prison School Chap 058

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:08

Prison School Chap 057

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:08

Prison School Chap 056

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:06

Prison School Chap 055

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:06

Prison School Chap 054

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:04

Prison School Chap 053

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:02

Prison School Chap 052

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:01

Prison School Chap 051

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:00

Prison School Chap 050

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 20:00

Prison School Chap 049

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:59

Prison School Chap 048

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:59

Prison School Chap 047

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:58

Prison School Chap 046

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:57

Prison School Chap 045

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:56

Prison School Chap 044

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:56

Prison School Chap 043

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:56

Prison School Chap 042

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:55

Prison School Chap 041

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:54

Prison School Chap 040

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 19:54

Prison School Chap 039

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 16:33

Prison School Chap 038

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:39

Prison School Chap 037

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:36

Prison School Chap 036

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:35

Prison School Chap 035

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:34

Prison School Chap 034

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:32

Prison School Chap 033

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:30

Prison School Chap 032

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:29

Prison School Chap 031

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:29

Prison School Chap 030

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:28

Prison School Chap 029

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:28

Prison School Chap 028

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:27

Prison School Chap 027

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:27

Prison School Chap 026

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:26

Prison School Chap 025

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:25

Prison School Chap 024

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:25

Prison School Chap 023

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:24

Prison School Chap 022

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:23

Prison School Chap 021

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:22

Prison School Chap 020

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:22

Prison School Chap 019

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:21

Prison School Chap 018

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:20

Prison School Chap 017

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:20

Prison School Chap 016

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:19

Prison School Chap 015

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:18

Prison School Chap 014

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:18

Prison School Chap 013

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:16

Prison School Chap 012

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:15

Prison School Chap 011

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:14

Prison School Chap 010

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:14

Prison School Chap 09

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:13

Prison School Chap 08

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:12

Prison School Chap 07

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:12

Prison School Chap 06

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:10

Prison School Chap 05

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:09

Prison School Chap 04

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:08

Prison School Chap 03

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:07

Prison School Chap 02

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:06

Prison School Chap 01

Dark Team - (2.NT) 08/09/2014 - 13:03