AddThis

Phong Thần Ký

phong-than-ky
Thể loại: Action, Manhwa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 493
Nguồn: truyenhay24h

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nỗi dậy

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Phong Thần Ký Chap 074

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:34

Phong Thần Ký Chap 073

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:33

Phong Thần Ký Chap 072

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:33

Phong Thần Ký Chap 071

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:32

Phong Thần Ký Chap 070

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:31

Phong Thần Ký Chap 069

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:30

Phong Thần Ký Chap 068

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:29

Phong Thần Ký Chap 067

truyenhay24h 01/02/2015 - 22:29

Phong Thần Ký Chap 066

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:59

Phong Thần Ký Chap 065

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:58

Phong Thần Ký Chap 064

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:56

Phong Thần Ký Chap 063

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:54

Phong Thần Ký Chap 062

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:53

Phong Thần Ký Chap 061

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:51

Phong Thần Ký Chap 060

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:51

Phong Thần Ký Chap 059

truyenhay24h 01/02/2015 - 18:51

Phong Thần Ký Chap 058

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:25

Phong Thần Ký Chap 057

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:24

Phong Thần Ký Chap 056

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:22

Phong Thần Ký Chap 055

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:21

Phong Thần Ký Chap 054

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:20

Phong Thần Ký Chap 053

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:19

Phong Thần Ký Chap 052

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:19

Phong Thần Ký Chap 051

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:18

Phong Thần Ký Chap 050

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:17

Phong Thần Ký Chap 049

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:17

Phong Thần Ký Chap 048

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:13

Phong Thần Ký Chap 047

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:12

Phong Thần Ký Chap 046

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:11

Phong Thần Ký Chap 045

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:09

Phong Thần Ký Chap 044

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:08

Phong Thần Ký Chap 043

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:07

Phong Thần Ký Chap 042

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:07

Phong Thần Ký Chap 041

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:06

Phong Thần Ký Chap 040

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:06

Phong Thần Ký Chap 039

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:05

Phong Thần Ký Chap 038

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:05

Phong Thần Ký Chap 37

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:04

Phong Thần Ký Chap 036

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:04

Phong Thần Ký Chap 035

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:03

Phong Thần Ký Chap 034

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:03

Phong Thần Ký Chap 033

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:02

Phong Thần Ký Chap 032

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:02

Phong Thần Ký Chap 031

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:02

Phong Thần Ký Chap 030

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:01

Phong Thần Ký Chap 029

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:01

Phong Thần Ký Chap 028

truyenhay24h 01/02/2015 - 10:00

Phong Thần Ký Chap 027

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:59

Phong Thần Ký Chap 026

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:59

Phong Thần Ký Chap 025

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:58

Phong Thần Ký Chap 024

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:57

Phong Thần Ký Chap 023

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:56

Phong Thần Ký Chap 022

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:56

Phong Thần Ký Chap 021

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:55

Phong Thần Ký Chap 020

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:54

Phong Thần Ký Chap 019

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:54

Phong Thần Ký Chap 018

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:54

Phong Thần Ký Chap 017

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:53

Phong Thần Ký Chap 016

truyenhay24h 01/02/2015 - 09:53

Phong Thần Ký Chap 015

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:24

Phong Thần Ký Chap 014

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:16

Phong Thần Ký Chap 013

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:15

Phong Thần Ký Chap 012

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:12

Phong Thần Ký Chap 011

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:09

Phong Thần Ký Chap 010

truyenhay24h 31/01/2015 - 21:08

Phong Thần Ký Chap 09

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:34

Phong Thần Ký Chap 08

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:26

Phong Thần Ký Chap 07

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:25

Phong Thần Ký Chap 06

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:25

Phong Thần Ký Chap 05

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:24

Phong Thần Ký Chap 04

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:19

Phong Thần Ký Chap 03

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:18

Phong Thần Ký Chap 02

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:06

Phong Thần Ký Chap 01

truyenhay24h 28/01/2015 - 20:04