AddThis

Nurarihyon no Mago

Nurarihyon no Mago
Tên gốc: Nurarihyon no Mago
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 325

Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội.

Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường...

Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người?

Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Nurarihyon no Mago Chương 0208

MTO 13/03/2014 - 21:41

Nurarihyon no Mago Chương 0207

MTO 13/03/2014 - 21:40

Nurarihyon no Mago Chương 0206

MTO 13/03/2014 - 21:39

Nurarihyon no Mago Chương 0205

MTO 13/03/2014 - 21:39

Nurarihyon no Mago Chương 0204

MTO 13/03/2014 - 21:38

Nurarihyon no Mago Chương 0203

MTO 13/03/2014 - 21:36

Nurarihyon no Mago Chương 0202

MTO 13/03/2014 - 21:36

Nurarihyon no Mago Chương 0201

MTO 13/03/2014 - 21:35

Nurarihyon no Mago Chương 0200

MTO 13/03/2014 - 21:34

Nurarihyon no Mago Chương 0199

MTO 13/03/2014 - 21:32

Nurarihyon no Mago Chương 0198

MTO 13/03/2014 - 21:32

Nurarihyon no Mago Chương 0197

MTO 13/03/2014 - 21:31

Nurarihyon no Mago Chương 0196

MTO 13/03/2014 - 21:30

Nurarihyon no Mago Chương 0195

MTO 13/03/2014 - 21:29

Nurarihyon no Mago Chương 0194

MTO 13/03/2014 - 21:28

Nurarihyon no Mago Chương 0193

MTO 13/03/2014 - 21:28

Nurarihyon no Mago Chương 0192

MTO 13/03/2014 - 21:27

Nurarihyon no Mago Chương 0191

MTO 13/03/2014 - 21:27

Nurarihyon no Mago Chương 0190

MTO 13/03/2014 - 21:25

Nurarihyon no Mago Chương 0189

MTO 13/03/2014 - 21:25

Nurarihyon no Mago Chương 0188

MTO 08/03/2014 - 23:08

Nurarihyon no Mago Chương 0187

MTO 08/03/2014 - 23:02

Nurarihyon no Mago Chương 0186

MTO 08/03/2014 - 22:24

Nurarihyon no Mago Chương 0185

MTO 08/03/2014 - 22:19

Nurarihyon no Mago Chương 0184

MTO 08/03/2014 - 21:59

Nurarihyon no Mago Chương 0183

MTO 08/03/2014 - 19:17

Nurarihyon no Mago Chương 0182

MTO 08/03/2014 - 19:15

Nurarihyon no Mago Chương 0181

MTO 08/03/2014 - 19:14

Nurarihyon no Mago Chương 0180

MTO 08/03/2014 - 19:04

Nurarihyon no Mago Chương 0179

MTO 08/03/2014 - 19:02

Nurarihyon no Mago Chương 0178

MTO 08/03/2014 - 18:58

Nurarihyon no Mago Chương 0177

MTO 08/03/2014 - 17:09

Nurarihyon no Mago Chương 0176

MTO 05/03/2014 - 15:34

Nurarihyon no Mago Chương 0175

MTO 05/03/2014 - 15:33

Nurarihyon no Mago Chương 0174

MTO 05/03/2014 - 15:32

Nurarihyon no Mago Chương 0173

MTO 05/03/2014 - 15:30

Nurarihyon no Mago Chương 0172

MTO 05/03/2014 - 15:29

Nurarihyon no Mago Chương 0171

MTO 05/03/2014 - 15:27

Nurarihyon no Mago Chương 0170

MTO 05/03/2014 - 15:22

Nurarihyon no Mago Chương 0168

MTO 02/03/2014 - 13:21

Nurarihyon no Mago Chương 0167

MTO 02/03/2014 - 13:21

Nurarihyon no Mago Chương 0166

MTO 02/03/2014 - 13:20

Nurarihyon no Mago Chương 0169

MTO 02/03/2014 - 07:26

Nurarihyon no Mago Chương 0165

MTO 21/02/2014 - 16:54

Nurarihyon no Mago Chương 0164

MTO 21/02/2014 - 16:54

Nurarihyon no Mago Chương 0155

MTO 21/02/2014 - 16:30

Nurarihyon no Mago Chương 0154

MTO 21/02/2014 - 16:27

Nurarihyon no Mago Chương 0153

MTO 21/02/2014 - 16:24

Nurarihyon no Mago Chương 0152

MTO 21/02/2014 - 16:23

Nurarihyon no Mago Chương 0151

MTO 21/02/2014 - 16:22

Nurarihyon no Mago Chương 0150

MTO 21/02/2014 - 16:21

Nurarihyon no Mago Chương 0149

MTO 21/02/2014 - 16:20

Nurarihyon no Mago Chương 0148

MTO 21/02/2014 - 16:19

Nurarihyon no Mago Chương 0147

MTO 21/02/2014 - 16:18

Nurarihyon no Mago Chương 0162

MTO 21/02/2014 - 16:03

Nurarihyon no Mago Chương 0161

MTO 21/02/2014 - 16:01

Nurarihyon no Mago Chương 0160

MTO 21/02/2014 - 15:58

Nurarihyon no Mago Chương 0159

MTO 21/02/2014 - 15:57

Nurarihyon no Mago Chương 0158

MTO 21/02/2014 - 15:54

Nurarihyon no Mago Chương 0157

MTO 21/02/2014 - 15:54

Nurarihyon no Mago Chương 0156

MTO 21/02/2014 - 15:52

Nurarihyon no Mago Chương 0146

MTO 13/02/2014 - 08:28

Nurarihyon no Mago Chương 0145

MTO 13/02/2014 - 08:27

Nurarihyon no Mago Chương 0144

MTO 13/02/2014 - 08:27

Nurarihyon no Mago Chương 0143

MTO 13/02/2014 - 08:26

Nurarihyon no Mago Chương 0142

MTO 13/02/2014 - 08:26

Nurarihyon no Mago Chương 0141

MTO 13/02/2014 - 08:24

Nurarihyon no Mago Chương 0140

MTO 13/02/2014 - 08:24

Nurarihyon no Mago Chương 0139

MTO 13/02/2014 - 08:22

Nurarihyon no Mago Chương 0138

MTO 13/02/2014 - 08:22

Nurarihyon no Mago Chương 0137

MTO 13/02/2014 - 08:20

Nurarihyon no Mago Chương 0136

MTO 13/02/2014 - 08:20

Nurarihyon no Mago Chương 0135

MTO 12/02/2014 - 17:16

Nurarihyon no Mago Chương 0134

MTO 12/02/2014 - 17:15

Nurarihyon no Mago Chương 0133

MTO 12/02/2014 - 17:13

Nurarihyon no Mago Chương 0132

MTO 12/02/2014 - 17:12

Nurarihyon no Mago Chương 0131

MTO 12/02/2014 - 17:12

Nurarihyon no Mago Chương 0130

MTO 12/02/2014 - 17:11

Nurarihyon no Mago Chương 0129

MTO 12/02/2014 - 17:10

Nurarihyon no Mago Chương 0128

MTO 12/02/2014 - 17:10

Nurarihyon no Mago Chương 0127

MTO 12/02/2014 - 17:09

Nurarihyon no Mago Chương 0126

MTO 12/02/2014 - 17:08

Nurarihyon no Mago Chương 0125

MTO 12/02/2014 - 17:08

Nurarihyon no Mago Chương 0124

MTO 12/02/2014 - 17:07

Nurarihyon no Mago Chương 0123

MTO 12/02/2014 - 17:06

Nurarihyon no Mago Chương 0122

MTO 12/02/2014 - 17:06

Nurarihyon no Mago Chương 0121

MTO 12/02/2014 - 17:05

Nurarihyon no Mago Chương 0120

MTO 12/02/2014 - 17:04

Nurarihyon no Mago Chương 0119

MTO 12/02/2014 - 17:03

Nurarihyon no Mago Chương 0118

MTO 12/02/2014 - 17:02

Nurarihyon no Mago Chương 0117

MTO 12/02/2014 - 17:02

Nurarihyon no Mago Chương 0116

MTO 12/02/2014 - 17:01

Nurarihyon no Mago Chương 0115

MTO 12/02/2014 - 17:00

Nurarihyon no Mago Chương 0114

MTO 12/02/2014 - 16:59

Nurarihyon no Mago Chương 0113

MTO 12/02/2014 - 16:58

Nurarihyon no Mago Chương 0112

MTO 12/02/2014 - 16:57

Nurarihyon no Mago Chương 0111

MTO 12/02/2014 - 16:56

Nurarihyon no Mago Chương 0110

MTO 12/02/2014 - 16:56

Nurarihyon no Mago Chương 0109

MTO 12/02/2014 - 16:55

Nurarihyon no Mago Chương 0108

MTO 12/02/2014 - 16:54

Nurarihyon no Mago Chương 0107

MTO 12/02/2014 - 16:53

Nurarihyon no Mago Chương 0106

MTO 12/02/2014 - 16:52

Nurarihyon no Mago Chương 0105

MTO 12/02/2014 - 16:52

Nurarihyon no Mago Chương 0104

MTO 12/02/2014 - 16:51

Nurarihyon no Mago Chương 0103

MTO 12/02/2014 - 16:49

Nurarihyon no Mago Chương 0102

MTO 12/02/2014 - 16:47

Nurarihyon no Mago Chương 0101

MTO 12/02/2014 - 16:47

Nurarihyon no Mago Chương 0100

MTO 12/02/2014 - 16:45

Nurarihyon no Mago Chương 099

MTO 12/02/2014 - 16:45

Nurarihyon no Mago Chương 098

MTO 12/02/2014 - 16:44

Nurarihyon no Mago Chương 097

MTO 12/02/2014 - 16:43

Nurarihyon no Mago Chương 096

MTO 12/02/2014 - 16:43

Nurarihyon no Mago Chương 095

MTO 12/02/2014 - 16:42

Nurarihyon no Mago Chương 094

MTO 12/02/2014 - 16:40

Nurarihyon no Mago Chương 093

MTO 11/02/2014 - 16:36

Nurarihyon no Mago Chương 092

MTO 11/02/2014 - 16:36

Nurarihyon no Mago Chương 091

MTO 11/02/2014 - 16:34

Nurarihyon no Mago Chương 090

MTO 11/02/2014 - 16:32

Nurarihyon no Mago Chương 089

MTO 07/02/2014 - 20:54

Nurarihyon no Mago Chương 088

MTO 07/02/2014 - 20:48

Nurarihyon no Mago Chương 087

MTO 07/02/2014 - 20:45

Nurarihyon no Mago Chương 086

MTO 07/02/2014 - 20:44

Nurarihyon no Mago Chương 085

MTO 07/02/2014 - 20:41

Nurarihyon no Mago Chương 084

MTO 07/02/2014 - 20:39

Nurarihyon no Mago Chương 083

MTO 07/02/2014 - 20:37

Nurarihyon no Mago Chương 082

MTO 07/02/2014 - 20:35

Nurarihyon no Mago Chương 081

MTO 07/02/2014 - 20:33

Nurarihyon no Mago Chương 080

MTO 07/02/2014 - 20:32

Nurarihyon no Mago Chương 079

MTO 07/02/2014 - 20:31

Nurarihyon no Mago Chương 078

MTO 07/02/2014 - 20:30

Nurarihyon no Mago Chương 077

MTO 07/02/2014 - 20:29

Nurarihyon no Mago Chương 076

MTO 07/02/2014 - 20:28

Nurarihyon no Mago Chương 075

MTO 07/02/2014 - 20:27

Nurarihyon no Mago Chương 074

MTO 07/02/2014 - 20:25

Nurarihyon no Mago Chương 073

MTO 30/01/2014 - 21:23

Nurarihyon no Mago Chương 072

MTO 30/01/2014 - 21:22

Nurarihyon no Mago Chương 071

MTO 30/01/2014 - 21:22

Nurarihyon no Mago Chương 070

MTO 30/01/2014 - 21:18

Nurarihyon no Mago Chương 069

MTO 30/01/2014 - 21:17

Nurarihyon no Mago Chương 068

MTO 30/01/2014 - 21:16

Nurarihyon no Mago Chương 067

MTO 30/01/2014 - 21:15

Nurarihyon no Mago Chương 066

MTO 30/01/2014 - 21:13

Nurarihyon no Mago Chương 065

MTO 30/01/2014 - 21:12

Nurarihyon no Mago Chương 064

MTO 30/01/2014 - 21:12

Nurarihyon no Mago Chương 063

MTO 30/01/2014 - 21:11

Nurarihyon no Mago Chương 062

MTO 30/01/2014 - 21:10

Nurarihyon no Mago Chương 061

MTO 30/01/2014 - 21:10

Nurarihyon no Mago Chương 060

MTO 21/01/2014 - 17:30

Nurarihyon no Mago Chương 059

MTO 21/01/2014 - 17:30

Nurarihyon no Mago Chương 058

MTO 21/01/2014 - 17:27

Nurarihyon no Mago Chương 057

MTO 21/01/2014 - 17:26

Nurarihyon no Mago Chương 056

MTO 21/01/2014 - 17:25

Nurarihyon no Mago Chương 055

MTO 21/01/2014 - 17:25

Nurarihyon no Mago Chương 054

MTO 21/01/2014 - 17:24

Nurarihyon no Mago Chương 053

MTO 21/01/2014 - 17:24

Nurarihyon no Mago Chương 052

MTO 21/01/2014 - 17:23

Nurarihyon no Mago Chương 051

MTO 21/01/2014 - 17:23

Nurarihyon no Mago Chương 050

MTO 21/01/2014 - 17:22

Nurarihyon no Mago Chương 049

MTO 21/01/2014 - 17:21

Nurarihyon no Mago Chương 048

MTO 21/01/2014 - 17:20

Nurarihyon no Mago Chương 047

MTO 21/01/2014 - 17:18

Nurarihyon no Mago Chương 046

MTO 21/01/2014 - 17:17

Nurarihyon no Mago Chương 045

MTO 21/01/2014 - 17:15

Nurarihyon no Mago Chương 044

MTO 21/01/2014 - 17:14

Nurarihyon no Mago Chương 043

MTO 21/01/2014 - 17:14

Nurarihyon no Mago Chương 042

MTO 21/01/2014 - 17:13

Nurarihyon no Mago Chương 041

MTO 21/01/2014 - 17:12

Nurarihyon no Mago Chương 040

MTO 21/01/2014 - 17:11

Nurarihyon no Mago Chương 039

MTO 21/01/2014 - 17:11

Nurarihyon no Mago Chương 038

MTO 21/01/2014 - 17:10

Nurarihyon no Mago Chương 037

MTO 21/01/2014 - 17:09

Nurarihyon no Mago Chương 036

MTO 21/01/2014 - 17:09

Nurarihyon no Mago Chương 035

MTO 21/01/2014 - 17:09

Nurarihyon no Mago Chương 034

MTO 21/01/2014 - 17:08

Nurarihyon no Mago Chương 033

MTO 21/01/2014 - 17:08

Nurarihyon no Mago Chương 032

MTO 21/01/2014 - 17:07

Nurarihyon no Mago Chương 031

MTO 21/01/2014 - 17:03

Nurarihyon no Mago Chương 030

MTO 21/01/2014 - 17:02

Nurarihyon no Mago Chương 029

MTO 21/01/2014 - 17:00

Nurarihyon no Mago Chương 028

MTO 21/01/2014 - 16:59

Nurarihyon no Mago Chương 027

MTO 21/01/2014 - 16:59

Nurarihyon no Mago Chương 026

MTO 21/01/2014 - 16:58

Nurarihyon no Mago Chương 025

MTO 21/01/2014 - 16:57

Nurarihyon no Mago Chương 024

MTO 21/01/2014 - 16:57

Nurarihyon no Mago Chương 023

MTO 21/01/2014 - 16:56

Nurarihyon no Mago Chương 022

MTO 21/01/2014 - 16:55

Nurarihyon no Mago Chương 021

MTO 21/01/2014 - 16:52

Nurarihyon no Mago Chương 020

MTO 21/01/2014 - 16:52

Nurarihyon no Mago Chương 019

MTO 21/01/2014 - 16:51

Nurarihyon no Mago Chương 018

MTO 21/01/2014 - 16:51

Nurarihyon no Mago Chương 017

MTO 21/01/2014 - 16:50

Nurarihyon no Mago Chương 016

MTO 21/01/2014 - 16:49

Nurarihyon no Mago Chương 015

MTO 21/01/2014 - 16:48

Nurarihyon no Mago Chương 014

MTO 20/01/2014 - 16:58

Nurarihyon no Mago Chương 013

MTO 20/01/2014 - 16:57

Nurarihyon no Mago Chương 012

MTO 20/01/2014 - 16:55

Nurarihyon no Mago Chương 011

MTO 20/01/2014 - 16:54

Nurarihyon no Mago Chương 010

MTO 20/01/2014 - 16:54

Nurarihyon no Mago Chương 09

MTO 20/01/2014 - 16:53

Nurarihyon no Mago Chương 08

MTO 20/01/2014 - 16:51

Nurarihyon no Mago Chương 07

MTO 20/01/2014 - 16:50

Nurarihyon no Mago Chương 06

MTO 20/01/2014 - 16:49

Nurarihyon no Mago Chương 05

MTO 20/01/2014 - 16:48

Nurarihyon no Mago Chương 04

MTO 19/01/2014 - 07:08

Nurarihyon no Mago Chương 03

MTO 19/01/2014 - 07:07

Nurarihyon no Mago Chương 02

MTO 19/01/2014 - 07:07

Nurarihyon no Mago Chương 01

MTO 19/01/2014 - 07:02