AddThis

Nhất dương chỉ

Yu Yu Hakusho
Tên gốc: Yu Yu Hakusho
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 352

Cậu bé Uduchi ưa quậy được liệt vào danh sách học trò cá biệt ở trường trung học. Ít ai hiểu được dưới vẻ bề ngoài ngổ ngáo ấy lại là một tâm hồn nhạy cảm và một trai tim nhân hậu. Trong một lần trốn học, Uduchi đã nhảy ra cứu mọt em bé chơi bóng trên đường và bị xe cán chết. Thật oái ăm, tên cậu chưa kịp có trong sổ Diêm Vương do cái chết quá đột ngột nên linh hồn không thể xuống địa ngục. Linh hồn ấy càng không thể lên thiên đàng vì những thành tích trong quá khứ. Đồng cảm với lứa tuổi, Tiểu Diêm Vương (con trai Diêm Vương) nhân lúc thay cha điều hành việc cõi âm đã cho Uduchi trở lại trần gian với một điều kện phải làm nhiều việc tốt trong vai trò một thám tử Âm Phủ.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Nhất dương chỉ Chap 0170

TM Team 06/09/2014 - 14:39

Nhất dương chỉ Chap 0169

TM Team 06/09/2014 - 14:39

Nhất dương chỉ Chap 0168

TM Team 06/09/2014 - 14:38

Nhất dương chỉ Chap 0167

TM Team 06/09/2014 - 14:38

Nhất dương chỉ Chap 0166

TM Team 06/09/2014 - 14:37

Nhất dương chỉ Chap 0165

TM Team 06/09/2014 - 14:37

Nhất dương chỉ Chap 0164

TM Team 06/09/2014 - 14:37

Nhất dương chỉ Chap 0163

TM Team 06/09/2014 - 14:36

Nhất dương chỉ Chap 0162

TM Team 06/09/2014 - 14:36

Nhất dương chỉ Chap 0161

TM Team 06/09/2014 - 14:36

Nhất dương chỉ Chap 0160

TM Team 06/09/2014 - 14:35

Nhất dương chỉ Chap 0159

TM Team 06/09/2014 - 14:35

Nhất dương chỉ Chap 0158

TM Team 06/09/2014 - 14:35

Nhất dương chỉ Chap 0157

TM Team 06/09/2014 - 14:34

Nhất dương chỉ Chap 0156

TM Team 06/09/2014 - 14:34

Nhất dương chỉ Chap 0155

TM Team 06/09/2014 - 14:32

Nhất dương chỉ Chap 0154

TM Team 06/09/2014 - 14:30

Nhất dương chỉ Chap 0153

TM Team 06/09/2014 - 14:29

Nhất dương chỉ Chap 0152

TM Team 06/09/2014 - 14:29

Nhất dương chỉ Chap 0151

TM Team 06/09/2014 - 14:26

Nhất dương chỉ Chap 0150

TM Team 06/09/2014 - 14:26

Nhất dương chỉ Chap 0149

TM Team 06/09/2014 - 14:25

Nhất dương chỉ Chap 0148

TM Team 06/09/2014 - 14:25

Nhất dương chỉ Chap 0147

TM Team 06/09/2014 - 14:24

Nhất dương chỉ Chap 0146

TM Team 06/09/2014 - 14:24

Nhất dương chỉ Chap 0145

TM Team 06/09/2014 - 14:24

Nhất dương chỉ Chap 0144

TM Team 06/09/2014 - 14:23

Nhất dương chỉ Chap 0143

TM Team 06/09/2014 - 14:22

Nhất dương chỉ Chap 0142

TM Team 06/09/2014 - 14:22

Nhất dương chỉ Chap 0141

TM Team 06/09/2014 - 14:21

Nhất dương chỉ Chap 0140

TM Team 06/09/2014 - 14:20

Nhất dương chỉ Chap 0139

TM Team 06/09/2014 - 14:20

Nhất dương chỉ Chap 0138

TM Team 06/09/2014 - 14:19

Nhất dương chỉ Chap 0137

TM Team 06/09/2014 - 14:18

Nhất dương chỉ Chap 0136

TM Team 06/09/2014 - 14:18

Nhất dương chỉ Chap 0135

TM Team 06/09/2014 - 14:17

Nhất dương chỉ Chap 0134

TM Team 06/09/2014 - 14:17

Nhất dương chỉ Chap 0133

TM Team 06/09/2014 - 14:14

Nhất dương chỉ Chap 0132

TM Team 06/09/2014 - 14:13

Nhất dương chỉ Chap 0131

TM Team 06/09/2014 - 14:12

Nhất dương chỉ Chap 0130

TM Team 06/09/2014 - 14:11

Nhất dương chỉ Chap 0129

TM Team 06/09/2014 - 14:08

Nhất dương chỉ Chap 0128

TM Team 06/09/2014 - 14:06

Nhất dương chỉ Chap 0127

TM Team 06/09/2014 - 14:06

Nhất dương chỉ Chap 0126

TM Team 06/09/2014 - 14:05

Nhất dương chỉ Chap 0125

TM Team 06/09/2014 - 14:05

Nhất dương chỉ Chap 0124

TM Team 06/09/2014 - 14:05

Nhất dương chỉ Chap 0123

TM Team 06/09/2014 - 14:04

Nhất dương chỉ Chap 0122

TM Team 06/09/2014 - 14:03

Nhất dương chỉ Chap 0121

TM Team 06/09/2014 - 14:03

Nhất dương chỉ Chap 0120

TM Team 06/09/2014 - 14:02

Nhất dương chỉ Chap 0119

TM Team 06/09/2014 - 14:02

Nhất dương chỉ Chap 0118

TM Team 06/09/2014 - 14:02

Nhất dương chỉ Chap 0117

TM Team 06/09/2014 - 14:01

Nhất dương chỉ Chap 0116

TM Team 06/09/2014 - 13:59

Nhất dương chỉ Chap 0115

TM Team 06/09/2014 - 13:59

Nhất dương chỉ Chap 0114

TM Team 06/09/2014 - 13:59

Nhất dương chỉ Chap 0113

TM Team 06/09/2014 - 13:58

Nhất dương chỉ Chap 0112

TM Team 06/09/2014 - 13:58

Nhất dương chỉ Chap 0111

TM Team 06/09/2014 - 13:57

Nhất dương chỉ Chap 0110

TM Team 06/09/2014 - 13:56

Nhất dương chỉ Chap 0109

TM Team 06/09/2014 - 13:56

Nhất dương chỉ Chap 0108

TM Team 06/09/2014 - 13:55

Nhất dương chỉ Chap 0107

TM Team 06/09/2014 - 13:51

Nhất dương chỉ Chap 0106

TM Team 06/09/2014 - 13:51

Nhất dương chỉ Chap 0105

TM Team 06/09/2014 - 13:50

Nhất dương chỉ Chap 0104

TM Team 06/09/2014 - 13:50

Nhất dương chỉ Chap 0103

TM Team 06/09/2014 - 13:49

Nhất dương chỉ Chap 0102

TM Team 06/09/2014 - 13:24

Nhất dương chỉ Chap 0101

TM Team 06/09/2014 - 13:23

Nhất dương chỉ Chap 0100

TM Team 06/09/2014 - 13:21

Nhất dương chỉ Chap 099

TM Team 06/09/2014 - 13:21

Nhất dương chỉ Chap 098

TM Team 06/09/2014 - 13:20

Nhất dương chỉ Chap 097

TM Team 06/09/2014 - 13:20

Nhất dương chỉ Chap 096

TM Team 06/09/2014 - 13:20

Nhất dương chỉ Chap 095

TM Team 06/09/2014 - 13:19

Nhất dương chỉ Chap 094

TM Team 06/09/2014 - 13:19

Nhất dương chỉ Chap 093

TM Team 06/09/2014 - 13:18

Nhất dương chỉ Chap 092

TM Team 06/09/2014 - 13:18

Nhất dương chỉ Chap 091

TM Team 06/09/2014 - 13:18

Nhất dương chỉ Chap 090

TM Team 06/09/2014 - 13:18

Nhất dương chỉ Chap 089

TM Team 06/09/2014 - 13:17

Nhất dương chỉ Chap 088

TM Team 06/09/2014 - 13:17

Nhất dương chỉ Chap 087

TM Team 06/09/2014 - 13:16

Nhất dương chỉ Chap 086

TM Team 06/09/2014 - 13:16

Nhất dương chỉ Chap 085

TM Team 06/09/2014 - 13:16

Nhất dương chỉ Chap 084

TM Team 06/09/2014 - 13:16

Nhất dương chỉ Chap 083

TM Team 06/09/2014 - 13:15

Nhất dương chỉ Chap 082

TM Team 06/09/2014 - 13:15

Nhất dương chỉ Chap 081

TM Team 06/09/2014 - 13:15

Nhất dương chỉ Chap 080

TM Team 06/09/2014 - 13:14

Nhất dương chỉ Chap 079

TM Team 06/09/2014 - 13:14

Nhất dương chỉ Chap 078

TM Team 06/09/2014 - 13:14

Nhất dương chỉ Chap 077

TM Team 06/09/2014 - 13:13

Nhất dương chỉ Chap 076

TM Team 06/09/2014 - 13:13

Nhất dương chỉ Chap 075

TM Team 06/09/2014 - 13:13

Nhất dương chỉ Chap 074

TM Team 06/09/2014 - 13:12

Nhất dương chỉ Chap 073

TM Team 06/09/2014 - 13:12

Nhất dương chỉ Chap 072

TM Team 06/09/2014 - 13:11

Nhất dương chỉ Chap 071

TM Team 06/09/2014 - 12:56

Nhất dương chỉ Chap 070

TM Team 06/09/2014 - 12:56

Nhất dương chỉ Chap 069

TM Team 06/09/2014 - 12:56

Nhất dương chỉ Chap 068

TM Team 06/09/2014 - 12:55

Nhất dương chỉ Chap 067

TM Team 06/09/2014 - 12:54

Nhất dương chỉ Chap 066

TM Team 06/09/2014 - 12:54

Nhất dương chỉ Chap 065

TM Team 06/09/2014 - 12:53

Nhất dương chỉ Chap 064

TM Team 06/09/2014 - 12:53

Nhất dương chỉ Chap 063

TM Team 06/09/2014 - 12:53

Nhất dương chỉ Chap 062

TM Team 06/09/2014 - 12:52

Nhất dương chỉ Chap 061

TM Team 06/09/2014 - 12:50

Nhất dương chỉ Chap 060

TM Team 06/09/2014 - 12:49

Nhất dương chỉ Chap 059

TM Team 06/09/2014 - 12:49

Nhất dương chỉ Chap 058

TM Team 06/09/2014 - 12:47

Nhất dương chỉ Chap 057

TM Team 06/09/2014 - 12:45

Nhất dương chỉ Chap 056

TM Team 06/09/2014 - 12:43

Nhất dương chỉ Chap 055

TM Team 06/09/2014 - 12:42

Nhất dương chỉ Chap 054

TM Team 06/09/2014 - 12:42

Nhất dương chỉ Chap 053

TM Team 06/09/2014 - 12:41

Nhất dương chỉ Chap 052

TM Team 06/09/2014 - 12:41

Nhất dương chỉ Chap 051

TM Team 06/09/2014 - 12:40

Nhất dương chỉ Chap 050

TM Team 06/09/2014 - 12:40

Nhất dương chỉ Chap 049

TM Team 06/09/2014 - 12:40

Nhất dương chỉ Chap 048

TM Team 06/09/2014 - 12:24

Nhất dương chỉ Chap 047

TM Team 06/09/2014 - 12:24

Nhất dương chỉ Chap 046

TM Team 06/09/2014 - 12:24

Nhất dương chỉ Chap 045

TM Team 06/09/2014 - 12:23

Nhất dương chỉ Chap 044

TM Team 06/09/2014 - 12:23

Nhất dương chỉ Chap 043

TM Team 06/09/2014 - 12:22

Nhất dương chỉ Chap 042

TM Team 06/09/2014 - 12:22

Nhất dương chỉ Chap 041

TM Team 06/09/2014 - 12:22

Nhất dương chỉ Chap 040

TM Team 06/09/2014 - 12:21

Nhất dương chỉ Chap 039

TM Team 06/09/2014 - 12:21

Nhất dương chỉ Chap 038

TM Team 06/09/2014 - 12:20

Nhất dương chỉ Chap 037

TM Team 06/09/2014 - 12:20

Nhất dương chỉ Chap 036

TM Team 06/09/2014 - 12:20

Nhất dương chỉ Chap 035

TM Team 05/09/2014 - 12:56

Nhất dương chỉ Chap 034

TM Team 05/09/2014 - 12:56

Nhất dương chỉ Chap 033

TM Team 05/09/2014 - 12:52

Nhất dương chỉ Chap 032

TM Team 05/09/2014 - 12:52

Nhất dương chỉ Chap 031

TM Team 05/09/2014 - 12:51

Nhất dương chỉ Chap 030

TM Team 05/09/2014 - 12:51

Nhất dương chỉ Chap 029

TM Team 05/09/2014 - 12:50

Nhất dương chỉ Chap 028

TM Team 05/09/2014 - 12:48

Nhất dương chỉ Chap 027

TM Team 05/09/2014 - 12:48

Nhất dương chỉ Chap 026

TM Team 05/09/2014 - 12:48

Nhất dương chỉ Chap 025

TM Team 05/09/2014 - 12:48

Nhất dương chỉ Chap 024

TM Team 05/09/2014 - 12:47

Nhất dương chỉ Chap 023

TM Team 04/09/2014 - 21:40

Nhất dương chỉ Chap 022

TM Team 04/09/2014 - 21:10

Nhất dương chỉ Chap 021

TM Team 04/09/2014 - 21:08

Nhất dương chỉ Chap 020

TM Team 04/09/2014 - 21:03

Nhất dương chỉ Chap 019

TM Team 04/09/2014 - 21:02

Nhất dương chỉ Chap 018

TM Team 04/09/2014 - 21:01

Nhất dương chỉ Chap 017

TM Team 04/09/2014 - 21:00

Nhất dương chỉ Chap 016

TM Team 04/09/2014 - 20:48

Nhất dương chỉ Chap 015

TM Team 04/09/2014 - 20:45

Nhất dương chỉ Chap 014

TM Team 04/09/2014 - 20:44

Nhất dương chỉ Chap 013

TM Team 04/09/2014 - 20:43

Nhất dương chỉ Chap 012

TM Team 04/09/2014 - 20:41

Nhất dương chỉ Chap 011

TM Team 04/09/2014 - 20:39

Nhất dương chỉ Chap 010

TM Team 04/09/2014 - 20:29

Nhất dương chỉ Chap 09

TM Team 04/09/2014 - 20:28

Nhất dương chỉ Chap 08

TM Team 04/09/2014 - 20:27

Nhất dương chỉ Chap 07

TM Team 04/09/2014 - 20:26

Nhất dương chỉ Chap 06

TM Team 04/09/2014 - 20:25

Nhất dương chỉ Chap 05

TM Team 04/09/2014 - 20:25

Nhất dương chỉ Chap 04

TM Team 04/09/2014 - 20:24

Nhất dương chỉ Chap 03

TM Team 04/09/2014 - 20:24

Nhất dương chỉ Chap 02

TM Team 04/09/2014 - 20:23

Nhất dương chỉ Chap 01

TM Team 04/09/2014 - 20:20