AddThis

Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai
Tên gốc: The Seven Deadly Sins
Tác giả:
Thể loại: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 341

"Thất hình đại tội", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "thất hình đại tội" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm "thất hình đại tội", các "hiệp sĩ thánh chiến" sẽ làm gì để ngăn chặn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.  

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Nanatsu no Taizai Chương 088

BHH 09/08/2014 - 15:36

Nanatsu no Taizai Chương 087

BHH 09/08/2014 - 15:36

Nanatsu no Taizai Chương 086

BHH 09/08/2014 - 15:35

Nanatsu no Taizai Chương 085

BHH 09/08/2014 - 15:27

Nanatsu no Taizai Chương 084

BHH 09/08/2014 - 15:26

Nanatsu no Taizai Chương 083

BHH 09/08/2014 - 15:24

Nanatsu no Taizai Chương 082

BHH 09/08/2014 - 15:23

Nanatsu no Taizai Chương 081

BHH 09/08/2014 - 15:23

Nanatsu no Taizai Chương 080

BHH 09/08/2014 - 15:22

Nanatsu no Taizai Chương 079

BHH 09/08/2014 - 15:21

Nanatsu no Taizai Chương 078

BHH 09/08/2014 - 15:20

Nanatsu no Taizai Chương 077

BHH 09/08/2014 - 15:20

Nanatsu no Taizai Chương 076

BHH 09/08/2014 - 15:20

Nanatsu no Taizai Chương 075

BHH 09/08/2014 - 15:19

Nanatsu no Taizai Chương 074

BHH 09/08/2014 - 15:18

Nanatsu no Taizai Chương 073

BHH 09/08/2014 - 15:17

Nanatsu no Taizai Chương 072

BHH 09/08/2014 - 15:17

Nanatsu no Taizai Chương 071

BHH 09/08/2014 - 15:16

Nanatsu no Taizai Chương 070

BHH 09/08/2014 - 15:16

Nanatsu no Taizai Chương 069

BHH 09/08/2014 - 15:16

Nanatsu no Taizai Chương 068

BHH 09/08/2014 - 15:14

Nanatsu no Taizai Chương 067

BHH 09/08/2014 - 15:13

Nanatsu no Taizai Chương 066

BHH 09/08/2014 - 15:13

Nanatsu no Taizai Chương 065

BHH 09/08/2014 - 15:12

Nanatsu no Taizai Chương 064

BHH 09/08/2014 - 15:12

Nanatsu no Taizai Chương 063

BHH 09/08/2014 - 15:10

Nanatsu no Taizai Chương 062

BHH 09/08/2014 - 15:09

Nanatsu no Taizai Chương 061

BHH 09/08/2014 - 15:08

Nanatsu no Taizai Chương 060

BHH 09/08/2014 - 15:06

Nanatsu no Taizai Chương 059

BHH 09/08/2014 - 15:06

Nanatsu no Taizai Chương 058

BHH 09/08/2014 - 15:05

Nanatsu no Taizai Chương 057

BHH 09/08/2014 - 15:05

Nanatsu no Taizai Chương 056

BHH 09/08/2014 - 15:04

Nanatsu no Taizai Chương 055

BHH 09/08/2014 - 15:03

Nanatsu no Taizai Chương 054

BHH 09/08/2014 - 15:02

Nanatsu no Taizai Chương 053

BHH 09/08/2014 - 15:02

Nanatsu no Taizai Chương 052

BHH 08/08/2014 - 22:15

Nanatsu no Taizai Chương 051

BHH 08/08/2014 - 22:14

Nanatsu no Taizai Chương 050

BHH 08/08/2014 - 22:13

Nanatsu no Taizai Chương 049

BHH 08/08/2014 - 22:13

Nanatsu no Taizai Chương 048

BHH 08/08/2014 - 22:12

Nanatsu no Taizai Chương 047

BHH 08/08/2014 - 22:11

Nanatsu no Taizai Chương 046

BHH 08/08/2014 - 22:10

Nanatsu no Taizai Chương 045

BHH 08/08/2014 - 22:09

Nanatsu no Taizai Chương 044

BHH 08/08/2014 - 22:08

Nanatsu no Taizai Chương 043

BHH 08/08/2014 - 22:08

Nanatsu no Taizai Chương 042

BHH 08/08/2014 - 22:07

Nanatsu no Taizai Chương 041

BHH 08/08/2014 - 22:06

Nanatsu no Taizai Chương 040

BHH 08/08/2014 - 22:03

Nanatsu no Taizai Chương 039

BHH 08/08/2014 - 22:02

Nanatsu no Taizai Chương 038

BHH 08/08/2014 - 22:01

Nanatsu no Taizai Chương 037

BHH 08/08/2014 - 21:59

Nanatsu no Taizai Chương 036

BHH 08/08/2014 - 21:58

Nanatsu no Taizai Chương 035

BHH 08/08/2014 - 21:57

Nanatsu no Taizai Chương 034

BHH 08/08/2014 - 21:55

Nanatsu no Taizai Chương 033

BHH 08/08/2014 - 21:54

Nanatsu no Taizai Chương 032

BHH 08/08/2014 - 21:52

Nanatsu no Taizai Chương 031

BHH 08/08/2014 - 21:51

Nanatsu no Taizai Chương 030

BHH 08/08/2014 - 21:48

Nanatsu no Taizai Chương 029

BHH 08/08/2014 - 21:33

Nanatsu no Taizai Chương 028

BHH 08/08/2014 - 21:11

Nanatsu no Taizai Chương 027

BHH 08/08/2014 - 21:10

Nanatsu no Taizai Chương 026

BHH 08/08/2014 - 21:09

Nanatsu no Taizai Chương 025

BHH 08/08/2014 - 21:07

Nanatsu no Taizai Chương 024

BHH 08/08/2014 - 21:06

Nanatsu no Taizai Chương 023

BHH 08/08/2014 - 21:06

Nanatsu no Taizai Chương 022

BHH 08/08/2014 - 21:06

Nanatsu no Taizai Chương 021

BHH 08/08/2014 - 21:05

Nanatsu no Taizai Chương 020

BHH 08/08/2014 - 21:04

Nanatsu no Taizai Chương 019

BHH 08/08/2014 - 21:03

Nanatsu no Taizai Chương 018

BHH 08/08/2014 - 21:02

Nanatsu no Taizai Chương 017

BHH 08/08/2014 - 21:01

Nanatsu no Taizai Chương 016

BHH 08/08/2014 - 21:01

Nanatsu no Taizai Chương 015

BHH 08/08/2014 - 21:00

Nanatsu no Taizai Chương 014

BHH 08/08/2014 - 21:00

Nanatsu no Taizai Chương 013

BHH 08/08/2014 - 20:59

Nanatsu no Taizai Chương 012

BHH 08/08/2014 - 20:58

Nanatsu no Taizai Chương 011

BHH 08/08/2014 - 20:58

Nanatsu no Taizai Chương 010

BHH 08/08/2014 - 20:56

Nanatsu no Taizai Chương 09

BHH 08/08/2014 - 20:54

Nanatsu no Taizai Chương 08

BHH 08/08/2014 - 20:53

Nanatsu no Taizai Chương 07

BHH 08/08/2014 - 20:52

Nanatsu no Taizai Chương 06

BHH 08/08/2014 - 20:52

Nanatsu no Taizai Chương 05

BHH 08/08/2014 - 20:51

Nanatsu no Taizai Chương 04

BHH 08/08/2014 - 20:50

Nanatsu no Taizai Chương 03

BHH 08/08/2014 - 20:49

Nanatsu no Taizai Chương 02

BHH 08/08/2014 - 20:11

Nanatsu no Taizai Chương 01

BHH 08/08/2014 - 20:10