AddThis

Mx0

Tên gốc: Em x Zero
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 431

Trong một cuộc vấn đáp thi tuyển vào trường trung học tư Seinagi, Kuzumi Taiga được hỏi là cậu sẽ làm gì nếu có thể dùng được phép thuật. Cậu trả lời, "chinh phục thế giới", làm cho một cô bé dễ thương bật cười. Sau kì thi, trường đã từ chối đơn nhập học.

Mặc dù cậu gần như không nhớ chút gì về việc đó, cậu chỉ nhớ mỗi cô bé, và cho rằng nguyên nhân không được chọn vào trường là do cô.

Kuzumi lang thang trước trường cố gắng vào nhưng có bức tường vô hình ngăn cản. Một giáo viên, Hiiragi, nhầm tưởng Kuzumi là học sinh trốn học và lôi cậu vào trong trường.

Trường Seinagi thật ra là trường dạy phép thuật, Kuzumi là một người không biết tí gì về phép thuật, Hiiragi chỉ vô tình lôi Kuzumi vào trong trường. 

Câu chuyện bắt đầu từ đó ...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Mx0 Chap 099

canikizu 03/09/2014 - 14:32

Mx0 Chap 098

canikizu 03/09/2014 - 14:31

Mx0 Chap 097

canikizu 03/09/2014 - 14:30

Mx0 Chap 096

canikizu 03/09/2014 - 14:30

Mx0 Chap 095

canikizu 03/09/2014 - 14:29

Mx0 Chap 094

canikizu 03/09/2014 - 14:29

Mx0 Chap 093

canikizu 03/09/2014 - 14:28

Mx0 Chap 092

canikizu 03/09/2014 - 14:27

Mx0 Chap 091

canikizu 03/09/2014 - 14:27

Mx0 Chap 090

canikizu 03/09/2014 - 14:27

Mx0 Chap 089

canikizu 03/09/2014 - 14:26

Mx0 Chap 088

canikizu 03/09/2014 - 14:26

Mx0 Chap 087

canikizu 03/09/2014 - 14:25

Mx0 Chap 086

canikizu 03/09/2014 - 14:24

Mx0 Chap 085

canikizu 03/09/2014 - 14:24

Mx0 Chap 084

canikizu 03/09/2014 - 14:24

Mx0 Chap 083

canikizu 03/09/2014 - 14:23

Mx0 Chap 082

canikizu 03/09/2014 - 14:23

Mx0 Chap 081

canikizu 03/09/2014 - 14:23

Mx0 Chap 080

canikizu 03/09/2014 - 14:22

Mx0 Chap 079

canikizu 03/09/2014 - 14:22

Mx0 Chap 078

canikizu 03/09/2014 - 14:15

Mx0 Chap 077

canikizu 03/09/2014 - 14:14

Mx0 Chap 076

canikizu 03/09/2014 - 13:31

Mx0 Chap 075

canikizu 03/09/2014 - 13:30

Mx0 Chap 074

canikizu 03/09/2014 - 13:29

Mx0 Chap 073

canikizu 03/09/2014 - 13:29

Mx0 Chap 072

canikizu 03/09/2014 - 13:29

Mx0 Chap 071

canikizu 03/09/2014 - 13:28

Mx0 Chap 070

canikizu 03/09/2014 - 13:28

Mx0 Chap 069

canikizu 03/09/2014 - 13:28

Mx0 Chap 068

canikizu 03/09/2014 - 13:27

Mx0 Chap 067

canikizu 03/09/2014 - 13:27

Mx0 Chap 066

canikizu 03/09/2014 - 13:27

Mx0 Chap 065

canikizu 03/09/2014 - 13:26

Mx0 Chap 064

canikizu 03/09/2014 - 13:26

Mx0 Chap 063

canikizu 03/09/2014 - 13:26

Mx0 Chap 062

canikizu 03/09/2014 - 13:25

Mx0 Chap 061

canikizu 03/09/2014 - 13:25

Mx0 Chap 060

canikizu 03/09/2014 - 13:24

Mx0 Chap 059

canikizu 03/09/2014 - 13:24

Mx0 Chap 058

canikizu 03/09/2014 - 13:24

Mx0 Chap 057

canikizu 03/09/2014 - 13:23

Mx0 Chap 056

canikizu 03/09/2014 - 13:21

Mx0 Chap 055

canikizu 03/09/2014 - 13:20

Mx0 Chap 054

canikizu 03/09/2014 - 13:20

Mx0 Chap 053

canikizu 03/09/2014 - 13:19

Mx0 Chap 052

canikizu 03/09/2014 - 13:19

Mx0 Chap 051

canikizu 03/09/2014 - 13:19

Mx0 Chap 050

canikizu 03/09/2014 - 13:19

Mx0 Chap 049

canikizu 03/09/2014 - 13:18

Mx0 Chap 048

canikizu 03/09/2014 - 13:18

Mx0 Chap 047

canikizu 03/09/2014 - 13:18

Mx0 Chap 046

canikizu 03/09/2014 - 13:17

Mx0 Chap 045

canikizu 03/09/2014 - 13:17

Mx0 Chap 044

canikizu 03/09/2014 - 13:17

Mx0 Chap 043

canikizu 03/09/2014 - 13:16

Mx0 Chap 042

canikizu 03/09/2014 - 13:16

Mx0 Chap 041

canikizu 03/09/2014 - 13:16

Mx0 Chap 040

canikizu 03/09/2014 - 13:16

Mx0 Chap 039

canikizu 03/09/2014 - 13:15

Mx0 Chap 038

canikizu 03/09/2014 - 13:15

Mx0 Chap 037

canikizu 03/09/2014 - 13:15

Mx0 Chap 036

canikizu 03/09/2014 - 13:14

Mx0 Chap 035

canikizu 03/09/2014 - 13:14

Mx0 Chap 034

canikizu 03/09/2014 - 13:14

Mx0 Chap 033

canikizu 03/09/2014 - 13:14

Mx0 Chap 032

canikizu 03/09/2014 - 13:13

Mx0 Chap 031

canikizu 03/09/2014 - 13:13

Mx0 Chap 030

canikizu 03/09/2014 - 13:13

Mx0 Chap 029

canikizu 03/09/2014 - 13:12

Mx0 Chap 028

canikizu 03/09/2014 - 13:12

Mx0 Chap 027

canikizu 03/09/2014 - 13:12

Mx0 Chap 026

canikizu 03/09/2014 - 13:11

Mx0 Chap 025

canikizu 03/09/2014 - 13:11

Mx0 Chap 024

canikizu 03/09/2014 - 13:11

Mx0 Chap 023

canikizu 03/09/2014 - 13:11

Mx0 Chap 022

canikizu 03/09/2014 - 13:10

Mx0 Chap 021

canikizu 03/09/2014 - 13:10

Mx0 Chap 020

canikizu 03/09/2014 - 13:10

Mx0 Chap 019

canikizu 03/09/2014 - 13:09

Mx0 Chap 018

canikizu 03/09/2014 - 13:09

Mx0 Chap 017

canikizu 03/09/2014 - 13:09

Mx0 Chap 016

canikizu 03/09/2014 - 13:08

Mx0 Chap 015

canikizu 03/09/2014 - 13:08

Mx0 Chap 04

canikizu 03/09/2014 - 13:08

Mx0 Chap 013

canikizu 03/09/2014 - 13:07

Mx0 Chap 012

canikizu 03/09/2014 - 13:07

Mx0 Chap 011

canikizu 03/09/2014 - 13:07

Mx0 Chap 010

canikizu 03/09/2014 - 13:06

Mx0 Chap 09

canikizu 03/09/2014 - 13:06

Mx0 Chap 08

canikizu 03/09/2014 - 13:06

Mx0 Chap 07

canikizu 03/09/2014 - 13:05

Mx0 Chap 06

canikizu 03/09/2014 - 13:05

Mx0 Chap 05

canikizu 03/09/2014 - 13:04

Mx0 Chap 04

canikizu 03/09/2014 - 13:04

Mx0 Chap 03

canikizu 03/09/2014 - 13:04

Mx0 Chap 02

canikizu 03/09/2014 - 13:03

Mx0 Chap 01

canikizu 03/09/2014 - 13:03