AddThis

Mangaka-san to Assistant-san to

The Comic Artist And His Assistants
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 291

Một Mangaka ngốc nghếch nhưng xung quanh anh luôn là các cô gái xinh đẹp hãy cùng cổ vũ cho manga của anh ấy nào!!!

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0151

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0150

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0149

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:13

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0148

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:12

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0147

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:11

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0146

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:11

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0145

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:10

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0144

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:09

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0143

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:09

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0142

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:08

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0141

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:07

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0140

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:07

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0139

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:06

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0138

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:05

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0137

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:05

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0136

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:05

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0135

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:04

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0134

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:03

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0133

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:03

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0132

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:02

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0131

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:01

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0130

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:01

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0129

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:00

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0128

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 21:00

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0127

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:59

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0126

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:58

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0125

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:58

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0124

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:57

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0123

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:56

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0122

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:56

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0121

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:55

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0120

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:55

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0119

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:54

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0118

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:54

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0117

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:50

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0116

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:50

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0115

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:49

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0114

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:48

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0113

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:48

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0112

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:46

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0111

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:45

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0110

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:45

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0109

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:42

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0108

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:41

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0107

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:40

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0106

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:38

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0105

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:36

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0104

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:32

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0103

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:31

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0102

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:31

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0101

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:30

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 0100

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:28

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 099

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:27

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 098

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:26

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 097

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:26

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 096

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:24

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 095

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 20:24

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 094

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:36

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 093

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:34

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 092

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:34

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 091

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:33

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 090

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:33

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 089

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:32

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 088

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:32

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 087

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:31

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 086

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:31

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 085

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 12:30

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 084

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 083

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 082

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:13

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 081

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:12

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 080

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:12

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 079

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:11

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 078

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:10

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 077

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:08

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 076

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:08

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 075

Hayate_Ayasaki 14/09/2014 - 07:04

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 074

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 22:01

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 073

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 22:00

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 072

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:59

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 071

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:58

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 070

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:57

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 069

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:57

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 068

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:54

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 067

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:53

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 066

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:53

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 065

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:51

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 064

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:49

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 063

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:48

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 062

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:47

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 061

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:40

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 060

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:39

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 059

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:39

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 058

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:38

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 057

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:38

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 056

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:35

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 055

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:35

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 054

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:34

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 053

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:33

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 052

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:32

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 051

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:32

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 050

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:31

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 049

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:30

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 048

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:29

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 047

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:29

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 046

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:28

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 045

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:26

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 044

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:26

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 043

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:25

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 042

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:25

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 041

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:24

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 040

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:23

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 039

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:23

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 038

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:20

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 037

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:18

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 036

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:17

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 035

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:16

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 034

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:15

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 033

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 032

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:13

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 031

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:12

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 030

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:12

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 029

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:11

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 028

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:10

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 027

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:07

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 026

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:06

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 025

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:03

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 024

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:02

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 023

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 21:00

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 022

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 20:58

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 021

Hayate_Ayasaki 13/09/2014 - 20:56

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 020

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:48

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 019

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:47

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 018

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:44

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 017

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:42

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 016

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:39

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 015

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:37

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 014

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:35

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 013

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:33

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 012

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:23

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 011

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:22

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 010

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:14

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 09

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:11

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 08

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:10

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 07

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:09

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 06

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:07

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 05

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:04

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 04

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 21:02

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 03

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 20:59

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 02

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 20:56

Mangaka-san to Assistant-san to Chap 01

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:21

Mangaka-san to Assistant-san to Happy New Year Chap 05

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:20

Mangaka-san to Assistant-san to Happy New Year Chap 04

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:19

Mangaka-san to Assistant-san to Happy New Year Chap 03

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:18

Mangaka-san to Assistant-san to Happy New Year Chap 02

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:17

Mangaka-san to Assistant-san to Happy New Year Chap 01

Hayate_Ayasaki 12/09/2014 - 13:14