AddThis

Liar Game - Trò Chơi Dối Trá

Liar Game
Tên gốc: Liar Game
Tác giả:
Thể loại: Drama, Mystery, Psycholigical, Seinen
Tình trạng: Tạm ngưng
Lượt xem: 484

Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Liar Game Chương 0167

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:50

Liar Game Chương 0166

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:49

Liar Game Chương 0165

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:48

Liar Game Chương 0164

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:46

Liar Game Chương 0163

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:45

Liar Game Chương 0162

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:44

Liar Game Chương 0161

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:43

Liar Game Chương 0160

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:43

Liar Game Chương 0159

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:42

Liar Game Chương 0158

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:42

Liar Game Chương 0157

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:42

Liar Game Chương 0156

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:41

Liar Game Chương 0155

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:39

Liar Game Chương 0154

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:39

Liar Game Chương 0153

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:38

Liar Game Chương 0152

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:35

Liar Game Chương 0151

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:34

Liar Game Chương 0150

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:34

Liar Game Chương 0149

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:32

Liar Game Chương 0148

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:31

Liar Game Chương 0147

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:29

Liar Game Chương 0146

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:28

Liar Game Chương 0145

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:27

Liar Game Chương 0144

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:27

Liar Game Chương 0143

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:26

Liar Game Chương 0142

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:26

Liar Game Chương 0141

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:25

Liar Game Chương 0140

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:24

Liar Game Chương 0139

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:23

Liar Game Chương 0138

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:19

Liar Game Chương 0137

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:16

Liar Game Chương 0136

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:14

Liar Game Chương 0135

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:12

Liar Game Chương 0134

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:11

Liar Game Chương 0133

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:11

Liar Game Chương 0132

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:10

Liar Game Chương 0131

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:10

Liar Game Chương 0130

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:09

Liar Game Chương 0129

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:08

Liar Game Chương 0128

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:07

Liar Game Chương 0127

REE + Comicvn 13/04/2014 - 19:07

Liar Game Chương 0126

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:59

Liar Game Chương 0125

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:58

Liar Game Chương 0124

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:58

Liar Game Chương 0123

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:57

Liar Game Chương 0122

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:56

Liar Game Chương 0121

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:55

Liar Game Chương 0120

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:55

Liar Game Chương 0119

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:54

Liar Game Chương 0118

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:53

Liar Game Chương 0117

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:53

Liar Game Chương 0116

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:52

Liar Game Chương 0115

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:52

Liar Game Chương 0114

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:51

Liar Game Chương 0113

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:51

Liar Game Chương 0112

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:50

Liar Game Chương 0111

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:50

Liar Game Chương 0110

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:49

Liar Game Chương 0109

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:49

Liar Game Chương 0108

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:48

Liar Game Chương 0107

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:48

Liar Game Chương 0106

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:47

Liar Game Chương 0105

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:47

Liar Game Chương 0104

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:47

Liar Game Chương 0103

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:46

Liar Game Chương 0102

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:45

Liar Game Chương 0101

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:43

Liar Game Chương 0100

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:39

Liar Game Chương 099

REE + Comicvn 13/04/2014 - 18:36

Liar Game Chương 098

REE + Comicvn 12/04/2014 - 16:03

Liar Game Chương 097

REE + Comicvn 12/04/2014 - 16:00

Liar Game Chương 096

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:55

Liar Game Chương 095

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:54

Liar Game Chương 094

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:53

Liar Game Chương 093

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:46

Liar Game Chương 092

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:43

Liar Game Chương 091

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:42

Liar Game Chương 090

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:40

Liar Game Chương 089

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:38

Liar Game Chương 088

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:37

Liar Game Chương 087

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:36

Liar Game Chương 086

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:33

Liar Game Chương 085

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:32

Liar Game Chương 084

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:31

Liar Game Chương 083

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:26

Liar Game Chương 082

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:23

Liar Game Chương 081

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:19

Liar Game Chương 080

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:17

Liar Game Chương 079

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:15

Liar Game Chương 078

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:13

Liar Game Chương 077

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:11

Liar Game Chương 076

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:08

Liar Game Chương 075

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:03

Liar Game Chương 074

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:03

Liar Game Chương 073

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:02

Liar Game Chương 072

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:01

Liar Game Chương 071

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:01

Liar Game Chương 070

REE + Comicvn 12/04/2014 - 15:00

Liar Game Chương 069

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:17

Liar Game Chương 068

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:16

Liar Game Chương 067

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:13

Liar Game Chương 066

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:10

Liar Game Chương 065

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:07

Liar Game Chương 064

REE + Comicvn 11/04/2014 - 22:02

Liar Game Chương 063

REE + Comicvn 11/04/2014 - 21:56

Liar Game Chương 062

REE + Comicvn 11/04/2014 - 21:50

Liar Game Chương 061

REE + Comicvn 11/04/2014 - 21:45

Liar Game Chương 060

REE + Comicvn 09/04/2014 - 22:38

Liar Game Chương 059

REE + Comicvn 09/04/2014 - 22:37

Liar Game Chương 058

REE + Comicvn 09/04/2014 - 22:30

Liar Game Chương 057

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:16

Liar Game Chương 056

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:12

Liar Game Chương 055

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:10

Liar Game Chương 054

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:06

Liar Game Chương 053

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:04

Liar Game Chương 052

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:02

Liar Game Chương 051

REE + Comicvn 02/04/2014 - 13:00

Liar Game Chương 050

REE + Comicvn 02/04/2014 - 12:58

Liar Game Chương 049

REE + Comicvn 02/04/2014 - 12:57

Liar Game Chương 048

REE + Comicvn 02/04/2014 - 12:55

Liar Game Chương 047

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:55

Liar Game Chương 046

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:48

Liar Game Chương 045

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:40

Liar Game Chương 044

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:35

Liar Game Chương 043

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:33

Liar Game Chương 042

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:31

Liar Game Chương 041

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:26

Liar Game Chương 040

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:22

Liar Game Chương 039

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:19

Liar Game Chương 038

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:13

Liar Game Chương 037

REE + Comicvn 01/04/2014 - 21:06

Liar Game Chương 036

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:59

Liar Game Chương 035

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:54

Liar Game Chương 034

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:49

Liar Game Chương 033

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:45

Liar Game Chương 032

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:41

Liar Game Chương 031

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:37

Liar Game Chương 030

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:37

Liar Game Chương 029

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:35

Liar Game Chương 028

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:32

Liar Game Chương 027

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:24

Liar Game Chương 026

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:12

Liar Game Chương 025

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:05

Liar Game Chương 024

REE + Comicvn 01/04/2014 - 20:02

Liar Game Chương 023

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:55

Liar Game Chương 022

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:54

Liar Game Chương 021

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:53

Liar Game Chương 020

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:52

Liar Game Chương 019

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:52

Liar Game Chương 018

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:51

Liar Game Chương 017

REE + Comicvn 01/04/2014 - 19:50

Liar Game Chương 017

REE + Comicvn 31/03/2014 - 22:03

Liar Game Chương 016

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:55

Liar Game Chương 015

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:50

Liar Game Chương 014

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:46

Liar Game Chương 013

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:42

Liar Game Chương 012

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:41

Liar Game Chương 011

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:35

Liar Game Chương 010

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:35

Liar Game Chương 09

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:33

Liar Game Chương 08

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:31

Liar Game Chương 07

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:30

Liar Game Chương 06

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:27

Liar Game Chương 05

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:25

Liar Game Chương 04

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:24

Liar Game Chương 03

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:23

Liar Game Chương 02

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:22

Liar Game Chương 01

REE + Comicvn 31/03/2014 - 21:21