AddThis

Kyoukai no Rinne

Kyoukai no Rinne
Tên gốc: Kyoukai no Rinne
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 311

Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới 1 nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Kyoukai no Rinne Chương 0188

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:15

Kyoukai no Rinne Chương 0187

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:14

Kyoukai no Rinne Chương 0186

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:13

Kyoukai no Rinne Chương 0185

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:13

Kyoukai no Rinne Chương 0184

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:12

Kyoukai no Rinne Chương 0183

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:11

Kyoukai no Rinne Chương 0182

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:11

Kyoukai no Rinne Chương 0181

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:11

Kyoukai no Rinne Chương 0180

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:10

Kyoukai no Rinne Chương 0179

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:10

Kyoukai no Rinne Chương 0178

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:09

Kyoukai no Rinne Chương 0177

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:09

Kyoukai no Rinne Chương 0176

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:04

Kyoukai no Rinne Chương 0175

Xcomicvn 24/08/2014 - 20:03

Kyoukai no Rinne Chương 0174

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:57

Kyoukai no Rinne Chương 0173

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:55

Kyoukai no Rinne Chương 0172

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:55

Kyoukai no Rinne Chương 0171

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:53

Kyoukai no Rinne Chương 0170

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:52

Kyoukai no Rinne Chương 0169

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:50

Kyoukai no Rinne Chương 0168

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:49

Kyoukai no Rinne Chương 0167

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:47

Kyoukai no Rinne Chương 0166

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:45

Kyoukai no Rinne Chương 0165

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:41

Kyoukai no Rinne Chương 0164

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:40

Kyoukai no Rinne Chương 0163

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:39

Kyoukai no Rinne Chương 0162

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:37

Kyoukai no Rinne Chương 0161

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:35

Kyoukai no Rinne Chương 0160

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:33

Kyoukai no Rinne Chương 0159

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:32

Kyoukai no Rinne Chương 0158

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:31

Kyoukai no Rinne Chương 0157

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:29

Kyoukai no Rinne Chương 0156

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:27

Kyoukai no Rinne Chương 0155

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:26

Kyoukai no Rinne Chương 0154

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:25

Kyoukai no Rinne Chương 0153

Xcomicvn 24/08/2014 - 19:24

Kyoukai no Rinne Chương 0152

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:57

Kyoukai no Rinne Chương 0151

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:56

Kyoukai no Rinne Chương 0150

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:56

Kyoukai no Rinne Chương 0149

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:55

Kyoukai no Rinne Chương 0148

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:55

Kyoukai no Rinne Chương 0147

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:55

Kyoukai no Rinne Chương 0146

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:54

Kyoukai no Rinne Chương 0145

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:53

Kyoukai no Rinne Chương 0144

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:53

Kyoukai no Rinne Chương 0143

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:53

Kyoukai no Rinne Chương 0142

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:52

Kyoukai no Rinne Chương 0141

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:52

Kyoukai no Rinne Chương 0140

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:52

Kyoukai no Rinne Chương 0139

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:51

Kyoukai no Rinne Chương 0138

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:51

Kyoukai no Rinne Chương 0137

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:50

Kyoukai no Rinne Chương 0136

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:50

Kyoukai no Rinne Chương 0135

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:49

Kyoukai no Rinne Chương 0134

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:49

Kyoukai no Rinne Chương 0133

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:48

Kyoukai no Rinne Chương 0132

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:48

Kyoukai no Rinne Chương 0131

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:47

Kyoukai no Rinne Chương 0130

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:47

Kyoukai no Rinne Chương 0129

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:46

Kyoukai no Rinne Chương 0128

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:46

Kyoukai no Rinne Chương 0127

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:45

Kyoukai no Rinne Chương 0126

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:44

Kyoukai no Rinne Chương 0125

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:40

Kyoukai no Rinne Chương 0124

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:40

Kyoukai no Rinne Chương 0123

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:40

Kyoukai no Rinne Chương 0122

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:39

Kyoukai no Rinne Chương 0121

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:38

Kyoukai no Rinne Chương 0120

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:38

Kyoukai no Rinne Chương 0119

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:37

Kyoukai no Rinne Chương 0118

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:37

Kyoukai no Rinne Chương 0117

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:36

Kyoukai no Rinne Chương 0116

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:36

Kyoukai no Rinne Chương 0115

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:36

Kyoukai no Rinne Chương 0114

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:35

Kyoukai no Rinne Chương 0113

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:35

Kyoukai no Rinne Chương 0112

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:35

Kyoukai no Rinne Chương 0111

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:34

Kyoukai no Rinne Chương 0110

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:34

Kyoukai no Rinne Chương 0109

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:33

Kyoukai no Rinne Chương 0108

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:33

Kyoukai no Rinne Chương 0107

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:32

Kyoukai no Rinne Chương 0106

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:32

Kyoukai no Rinne Chương 0105

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:30

Kyoukai no Rinne Chương 0104

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:29

Kyoukai no Rinne Chương 0103

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:29

Kyoukai no Rinne Chương 0102

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:17

Kyoukai no Rinne Chương 0101

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:17

Kyoukai no Rinne Chương 0100

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:16

Kyoukai no Rinne Chương 099

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:16

Kyoukai no Rinne Chương 098

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:15

Kyoukai no Rinne Chương 097

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:15

Kyoukai no Rinne Chương 096

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:14

Kyoukai no Rinne Chương 095

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:14

Kyoukai no Rinne Chương 094

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:14

Kyoukai no Rinne Chương 093

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:13

Kyoukai no Rinne Chương 092

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:12

Kyoukai no Rinne Chương 091

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:12

Kyoukai no Rinne Chương 090

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:11

Kyoukai no Rinne Chương 089

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:11

Kyoukai no Rinne Chương 088

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:10

Kyoukai no Rinne Chương 087

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:10

Kyoukai no Rinne Chương 086

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:10

Kyoukai no Rinne Chương 085

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:09

Kyoukai no Rinne Chương 084

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:09

Kyoukai no Rinne Chương 083

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:08

Kyoukai no Rinne Chương 082

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:08

Kyoukai no Rinne Chương 081

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:08

Kyoukai no Rinne Chương 080

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:07

Kyoukai no Rinne Chương 079

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:06

Kyoukai no Rinne Chương 078

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:06

Kyoukai no Rinne Chương 077

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:05

Kyoukai no Rinne Chương 076

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:04

Kyoukai no Rinne Chương 075

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:03

Kyoukai no Rinne Chương 074

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:03

Kyoukai no Rinne Chương 073

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:02

Kyoukai no Rinne Chương 072

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:02

Kyoukai no Rinne Chương 071

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:01

Kyoukai no Rinne Chương 070

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:01

Kyoukai no Rinne Chương 069

Xcomicvn 23/08/2014 - 20:00

Kyoukai no Rinne Chương 068

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:59

Kyoukai no Rinne Chương 067

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:58

Kyoukai no Rinne Chương 066

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:58

Kyoukai no Rinne Chương 065

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:57

Kyoukai no Rinne Chương 064

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:57

Kyoukai no Rinne Chương 063

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:55

Kyoukai no Rinne Chương 062

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:54

Kyoukai no Rinne Chương 061

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:54

Kyoukai no Rinne Chương 060

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:54

Kyoukai no Rinne Chương 059

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:53

Kyoukai no Rinne Chương 058

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:53

Kyoukai no Rinne Chương 057

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:52

Kyoukai no Rinne Chương 056

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:51

Kyoukai no Rinne Chương 055

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:51

Kyoukai no Rinne Chương 054

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:50

Kyoukai no Rinne Chương 053

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:50

Kyoukai no Rinne Chương 052

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:49

Kyoukai no Rinne Chương 051

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:48

Kyoukai no Rinne Chương 050

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:48

Kyoukai no Rinne Chương 049

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:48

Kyoukai no Rinne Chương 048

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:47

Kyoukai no Rinne Chương 047

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:45

Kyoukai no Rinne Chương 046

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:45

Kyoukai no Rinne Chương 045

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:44

Kyoukai no Rinne Chương 044

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:44

Kyoukai no Rinne Chương 043

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:43

Kyoukai no Rinne Chương 042

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:43

Kyoukai no Rinne Chương 041

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:43

Kyoukai no Rinne Chương 040

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:42

Kyoukai no Rinne Chương 039

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:42

Kyoukai no Rinne Chương 038

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:41

Kyoukai no Rinne Chương 037

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:40

Kyoukai no Rinne Chương 036

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:39

Kyoukai no Rinne Chương 035

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:38

Kyoukai no Rinne Chương 034

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:38

Kyoukai no Rinne Chương 033

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:37

Kyoukai no Rinne Chương 032

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:36

Kyoukai no Rinne Chương 031

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:35

Kyoukai no Rinne Chương 030

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:35

Kyoukai no Rinne Chương 029

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:34

Kyoukai no Rinne Chương 028

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:33

Kyoukai no Rinne Chương 027

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:32

Kyoukai no Rinne Chương 026

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:32

Kyoukai no Rinne Chương 025

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:31

Kyoukai no Rinne Chương 024

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:30

Kyoukai no Rinne Chương 023

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:30

Kyoukai no Rinne Chương 022

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:29

Kyoukai no Rinne Chương 021

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:27

Kyoukai no Rinne Chương 020

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:26

Kyoukai no Rinne Chương 019

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:26

Kyoukai no Rinne Chương 018

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:25

Kyoukai no Rinne Chương 017

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:25

Kyoukai no Rinne Chương 016

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:24

Kyoukai no Rinne Chương 015

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:23

Kyoukai no Rinne Chương 014

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:23

Kyoukai no Rinne Chương 013

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:22

Kyoukai no Rinne Chương 012

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:21

Kyoukai no Rinne Chương 011

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:19

Kyoukai no Rinne Chương 010

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:18

Kyoukai no Rinne Chương 09

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:17

Kyoukai no Rinne Chương 08

Xcomicvn 23/08/2014 - 19:14

Kyoukai no Rinne Chương 07

Xcomicvn 22/08/2014 - 22:24

Kyoukai no Rinne Chương 06

Xcomicvn 22/08/2014 - 22:03

Kyoukai no Rinne Chương 05

Xcomicvn 22/08/2014 - 22:03

Kyoukai no Rinne Chương 04

Xcomicvn 22/08/2014 - 22:02

Kyoukai no Rinne Chương 03

Xcomicvn 22/08/2014 - 22:01

Kyoukai no Rinne Chương 02

Xcomicvn 22/08/2014 - 21:52

Kyoukai no Rinne Chương 01

Xcomicvn 22/08/2014 - 21:51