AddThis

Kyou, Koi Wo Hajimemasu

Kyou, Koi Wo Hajimemasu
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 660

Một manga chuyện tình học trò rất dễ thương

Một anh chàng đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng

Một cô nàng mọt sách đúng nghĩa, mang phong cách của một cô nàng lỗi thời

Tất nhiên là sẽ không hề dễ dàng cho cả hai để đến được với nhau

Chuyện tình yêu của hai người sẽ như thế nào???

Hãy thưởng thức câu chuyện và tìm hiểu cùng với Manga Team

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 071

360kpop Manga Team 12/11/2014 - 20:24

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 070

360kpop Manga Team 29/10/2014 - 15:52

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 069

360kpop Manga Team 29/10/2014 - 15:39

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 068

360kpop Manga Team 29/10/2014 - 15:38

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 067

360kpop Manga Team 29/10/2014 - 15:38

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 066

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 22:04

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 065

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 22:02

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 064

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 22:01

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 063

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 22:00

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 062

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:59

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 061

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:58

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 060

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:57

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 059

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:56

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 058

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:55

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 057

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:51

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 056

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:49

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 055

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:47

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 054

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:45

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 053

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:43

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 052

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:39

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 051

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 21:35

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 050

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:04

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 049

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:03

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 048

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 13:02

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 047

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:01

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 046

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:01

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 045

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:00

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 044

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:00

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 043

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 13:00

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 042

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 12:59

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 041

A.N.JELL + Alien Group 28/10/2014 - 12:57

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 040

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:57

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 039

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:56

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 038

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:56

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 037

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:56

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 036

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:55

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 035

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:55

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 034

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:54

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 033

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:54

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 032

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:54

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 031

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:53

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 030

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:53

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 029

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:52

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 028

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:52

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 027

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:51

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 026

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:51

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 025

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:51

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 024

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:50

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 023

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:50

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 022

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:49

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 021

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:27

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 020

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:21

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 019

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:21

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 018

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:20

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 017

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:20

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 016

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:20

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 015

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:19

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 014

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:19

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 013

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:18

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 012

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:18

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 011

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:17

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 010

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:16

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 09

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:16

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 08

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:16

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 07

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:15

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 06

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:15

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 05

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:15

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 04

360kpop Manga Team 28/10/2014 - 12:14

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 03

360kpop Manga Team 27/10/2014 - 21:44

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 02

360kpop Manga Team 27/10/2014 - 21:44

Kyou, Koi Wo Hajimemasu Chap 01

360kpop Manga Team 27/10/2014 - 21:42