AddThis

Kimi no iru machi - Thị Trấn Tình Yêu

Kimi no iru machi
Tên gốc: Kimi no iru machi
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 693
Nguồn: vechai.info

Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Đây là câu truyện tình rất lãng mạn không thể bỏ qua. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Kimi no iru machi Chương 0262

The Black Heaven 26/02/2015 - 20:13

Kimi no iru machi Chương 0261

The Black Heaven 26/02/2015 - 20:12

Kimi no iru machi Chương 0260

The Black Heaven 26/02/2015 - 20:08

Kimi no iru machi Chương 0259

The Black Heaven 26/02/2015 - 20:04

Kimi no iru machi Chương 0258

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:54

Kimi no iru machi Chương 0257

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:52

Kimi no iru machi Chương 0256

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:49

Kimi no iru machi Chương 0255

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:47

Kimi no iru machi Chương 0254

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:45

Kimi no iru machi Chương 0253

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:43

Kimi no iru machi Chương 0252

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:42

Kimi no iru machi Chương 0251

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:42

Kimi no iru machi Chương 0250

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:40

Kimi no iru machi Chương 0249

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:39

Kimi no iru machi Chương 0248

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:38

Kimi no iru machi Chương 0247

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:37

Kimi no iru machi Chương 0246

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:35

Kimi no iru machi Chương 0245

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:34

Kimi no iru machi Chương 0244

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:34

Kimi no iru machi Chương 0243

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:33

Kimi no iru machi Chương 0242

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:33

Kimi no iru machi Chương 0241

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:32

Kimi no iru machi Chương 0240

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:31

Kimi no iru machi Chương 0239

The Black Heaven 26/02/2015 - 19:30

Kimi no iru machi Chương 0238

Chuồn Chuồn 26/02/2015 - 19:29

Kimi no iru machi Chương 0237

Chuồn Chuồn 07/02/2015 - 09:24

Kimi no iru machi Chương 0236

Chuồn Chuồn 07/02/2015 - 09:24

Kimi no iru machi Chương 0235

Chuồn Chuồn 07/02/2015 - 09:23

Kimi no iru machi Chương 0234

V-Sky 11/10/2013 - 19:18

Kimi no iru machi Chương 0233

Chuồn Chuồn 29/09/2013 - 22:12

Kimi no iru machi Chương 0232

Chuồn Chuồn 29/09/2013 - 22:11

Kimi no iru machi Chương 0231

Chuồn Chuồn 29/09/2013 - 22:10

Kimi no iru machi Chương 0230

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:09

Kimi no iru machi Chương 0229

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:08

Kimi no iru machi Chương 0228

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:07

Kimi no iru machi Chương 0227

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:06

Kimi no iru machi Chương 0226

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:06

Kimi no iru machi Chương 0225

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:05

Kimi no iru machi Chương 0224

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:04

Kimi no iru machi Chương 0223

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:04

Kimi no iru machi Chương 0222

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:02

Kimi no iru machi Chương 0221

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:01

Kimi no iru machi Chương 0220

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:01

Kimi no iru machi Chương 0219

The Black Heaven 29/09/2013 - 22:00

Kimi no iru machi Chương 0218

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:59

Kimi no iru machi Chương 0217

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:59

Kimi no iru machi Chương 0216

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:58

Kimi no iru machi Chương 0215

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:56

Kimi no iru machi Chương 0214

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:54

Kimi no iru machi Chương 0213

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:53

Kimi no iru machi Chương 0212

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:52

Kimi no iru machi Chương 0211

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:51

Kimi no iru machi Chương 0210

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:50

Kimi no iru machi Chương 0209

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:49

Kimi no iru machi Chương 0208

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:49

Kimi no iru machi Chương 0207

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:48

Kimi no iru machi Chương 0206

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:47

Kimi no iru machi Chương 0205

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:47

Kimi no iru machi Chương 0204

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:46

Kimi no iru machi Chương 0203

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:45

Kimi no iru machi Chương 0202

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:45

Kimi no iru machi Chương 0201

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:44

Kimi no iru machi Chương 0200

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:43

Kimi no iru machi Chương 0199

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:43

Kimi no iru machi Chương 0198

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:42

Kimi no iru machi Chương 0197

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:41

Kimi no iru machi Chương 0196

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:40

Kimi no iru machi Chương 0195

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:40

Kimi no iru machi Chương 0194

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:39

Kimi no iru machi Chương 0193

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:38

Kimi no iru machi Chương 0192

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:38

Kimi no iru machi Chương 0190

The Black Heaven 29/09/2013 - 21:36

Kimi no iru machi Chương 0189

Albatross 29/09/2013 - 21:32

Kimi no iru machi Chương 0188

Albatross 29/09/2013 - 21:31

Kimi no iru machi Chương 0187

Albatross 29/09/2013 - 21:30

Kimi no iru machi Chương 0186

Albatross 29/09/2013 - 21:30

Kimi no iru machi Chương 0185

Albatross 29/09/2013 - 21:27

Kimi no iru machi Chương 0184

Albatross 29/09/2013 - 21:26

Kimi no iru machi Chương 0183

Albatross 29/09/2013 - 21:24

Kimi no iru machi Chương 0182

Albatross 29/09/2013 - 21:23

Kimi no iru machi Chương 0181

Albatross 29/09/2013 - 21:22

Kimi no iru machi Chương 0180

Albatross 29/09/2013 - 21:21

Kimi no iru machi Chương 0179

Albatross 29/09/2013 - 21:20

Kimi no iru machi Chương 0178

Albatross 29/09/2013 - 21:19

Kimi no iru machi Chương 0177

Albatross 29/09/2013 - 21:18

Kimi no iru machi Chương 0176

Albatross 29/09/2013 - 21:17

Kimi no iru machi Chương 0175

Albatross 29/09/2013 - 21:16

Kimi no iru machi Chương 0174

Albatross 29/09/2013 - 21:15

Kimi no iru machi Chương 0173

Albatross 29/09/2013 - 21:15

Kimi no iru machi Chương 0172

Albatross 29/09/2013 - 21:14

Kimi no iru machi Chương 0171

Albatross 29/09/2013 - 21:13

Kimi no iru machi Chương 0170

Albatross 29/09/2013 - 21:11

Kimi no iru machi Chương 0169

Albatross 29/09/2013 - 21:09

Kimi no iru machi Chương 0168

Albatross 29/09/2013 - 21:08

Kimi no iru machi Chương 0167

Albatross 29/09/2013 - 21:06

Kimi no iru machi Chương 0166

Albatross 29/09/2013 - 21:04

Kimi no iru machi Chương 0165

Albatross 29/09/2013 - 21:03

Kimi no iru machi Chương 0164

Albatross 29/09/2013 - 21:02

Kimi no iru machi Chương 0163

Albatross 29/09/2013 - 21:00

Kimi no iru machi Chương 0162

FTO 29/09/2013 - 20:58

Kimi no iru machi Chương 0161

FTO 29/09/2013 - 20:57

Kimi no iru machi Chương 0160

FTO 29/09/2013 - 20:57

Kimi no iru machi Chương 0159

FTO 29/09/2013 - 20:56

Kimi no iru machi Chương 0158

FTO 29/09/2013 - 20:55

Kimi no iru machi Chương 0157

FTO 29/09/2013 - 20:54

Kimi no iru machi Chương 0156

FTO 29/09/2013 - 20:54

Kimi no iru machi Chương 0155

FTO 29/09/2013 - 20:53

Kimi no iru machi Chương 0154

FTO 29/09/2013 - 20:52

Kimi no iru machi Chương 0153

FTO 29/09/2013 - 20:52

Kimi no iru machi Chương 0152

FTO 29/09/2013 - 20:51

Kimi no iru machi Chương 0151

FTO 29/09/2013 - 20:50

Kimi no iru machi Chương 0150

FTO 29/09/2013 - 20:49

Kimi no iru machi Chương 0149

FTO 29/09/2013 - 20:49

Kimi no iru machi Chương 0148

FTO 29/09/2013 - 20:48

Kimi no iru machi Chương 0147

FTO 29/09/2013 - 20:47

Kimi no iru machi Chương 0146

Lưu manh lập dị 29/09/2013 - 20:45

Kimi no iru machi Chương 0145

Lưu manh lập dị 29/09/2013 - 20:43

Kimi no iru machi Chương 0144

V-Sky 29/09/2013 - 20:38

Kimi no iru machi Chương 0143

V-Sky 29/09/2013 - 20:37

Kimi no iru machi Chương 0142

V-Sky 29/09/2013 - 20:37

Kimi no iru machi Chương 0141

V-Sky 29/09/2013 - 20:36

Kimi no iru machi Chương 0140

V-Sky 29/09/2013 - 20:35

Kimi no iru machi Chương 0139

V-Sky 29/09/2013 - 20:34

Kimi no iru machi Chương 0138

V-Sky 29/09/2013 - 20:34

Kimi no iru machi Chương 0137

V-Sky 29/09/2013 - 20:33

Kimi no iru machi Chương 0136

V-Sky 29/09/2013 - 20:33

Kimi no iru machi Chương 0135

V-Sky 29/09/2013 - 20:32

Kimi no iru machi Chương 0134

V-Sky 29/09/2013 - 20:31

Kimi no iru machi Chương 0133

V-Sky 29/09/2013 - 20:30

Kimi no iru machi Chương 0132

V-Sky 29/09/2013 - 20:29

Kimi no iru machi Chương 0131

V-Sky 29/09/2013 - 20:28

Kimi no iru machi Chương 0130

V-Sky 29/09/2013 - 20:27

Kimi no iru machi Chương 0129

V-Sky 29/09/2013 - 20:26

Kimi no iru machi Chương 0128

V-Sky 29/09/2013 - 20:25

Kimi no iru machi Chương 0127

V-Sky 29/09/2013 - 20:24

Kimi no iru machi Chương 0126

V-Sky 29/09/2013 - 20:23

Kimi no iru machi Chương 0125

V-Sky 29/09/2013 - 20:21

Kimi no iru machi Chương 0124

V-Sky 29/09/2013 - 18:04

Kimi no iru machi Chương 0123

V-Sky 29/09/2013 - 18:03

Kimi no iru machi Chương 0122

V-Sky 29/09/2013 - 18:01

Kimi no iru machi Chương 0121

V-Sky 29/09/2013 - 18:00

Kimi no iru machi Chương 0120

V-Sky 29/09/2013 - 17:59

Kimi no iru machi Chương 0119

V-Sky 29/09/2013 - 17:58

Kimi no iru machi Chương 0118

V-Sky 29/09/2013 - 17:56

Kimi no iru machi Chương 0117

V-Sky 29/09/2013 - 17:53

Kimi no iru machi Chương 0116

V-Sky 29/09/2013 - 17:52

Kimi no iru machi Chương 0115

V-Sky 29/09/2013 - 17:51

Kimi no iru machi Chương 0114

V-Sky 29/09/2013 - 17:49

Kimi no iru machi Chương 0113

V-Sky 29/09/2013 - 17:48

Kimi no iru machi Chương 0112

V-Sky 29/09/2013 - 17:47

Kimi no iru machi Chương 0111

V-Sky 29/09/2013 - 17:46

Kimi no iru machi Chương 0110

V-Sky 29/09/2013 - 17:45

Kimi no iru machi Chương 0109

V-Sky 29/09/2013 - 17:43

Kimi no iru machi Chương 0108

V-Sky 29/09/2013 - 17:42

Kimi no iru machi Chương 0107

V-Sky 29/09/2013 - 17:40

Kimi no iru machi Chương 0106

V-Sky 29/09/2013 - 17:39

Kimi no iru machi Chương 0105

V-Sky 29/09/2013 - 17:38

Kimi no iru machi Chương 0104

V-Sky 29/09/2013 - 17:37

Kimi no iru machi Chương 0103

V-Sky 29/09/2013 - 17:36

Kimi no iru machi Chương 0102

V-Sky 29/09/2013 - 17:35

Kimi no iru machi Chương 0101

V-Sky 29/09/2013 - 17:34

Kimi no iru machi Chương 0100

V-Sky 29/09/2013 - 17:32

Kimi no iru machi Chương 099

V-Sky 29/09/2013 - 17:31

Kimi no iru machi Chương 098

V-Sky 29/09/2013 - 17:29

Kimi no iru machi Chương 097

V-Sky 29/09/2013 - 17:27

Kimi no iru machi Chương 096

V-Sky 29/09/2013 - 17:25

Kimi no iru machi Chương 095

V-Sky 29/09/2013 - 17:21

Kimi no iru machi Chương 094

V-Sky 27/09/2013 - 22:19

Kimi no iru machi Chương 093

V-Sky 27/09/2013 - 22:16

Kimi no iru machi Chương 092

V-Sky 27/09/2013 - 22:15

Kimi no iru machi Chương 091

V-Sky 27/09/2013 - 22:13

Kimi no iru machi Chương 090

V-Sky 27/09/2013 - 22:13

Kimi no iru machi Chương 089

V-Sky 27/09/2013 - 22:12

Kimi no iru machi Chương 088

V-Sky 27/09/2013 - 22:11

Kimi no iru machi Chương 087

V-Sky 27/09/2013 - 22:10

Kimi no iru machi Chương 086

V-Sky 27/09/2013 - 22:09

Kimi no iru machi Chương 085

V-Sky 27/09/2013 - 22:08

Kimi no iru machi Chương 084

V-Sky 27/09/2013 - 22:07

Kimi no iru machi Chương 083

V-Sky 27/09/2013 - 22:06

Kimi no iru machi Chương 082

V-Sky 27/09/2013 - 22:05

Kimi no iru machi Chương 081

V-Sky 27/09/2013 - 22:04

Kimi no iru machi Chương 080

V-Sky 27/09/2013 - 22:02

Kimi no iru machi Chương 079

V-Sky 27/09/2013 - 22:02

Kimi no iru machi Chương 078.5

V-Sky 27/09/2013 - 22:00

Kimi no iru machi Chương 078

V-Sky 27/09/2013 - 21:59

Kimi no iru machi Chương 077

V-Sky 27/09/2013 - 21:58

Kimi no iru machi Chương 076

V-Sky 27/09/2013 - 21:58

Kimi no iru machi Chương 075

V-Sky 27/09/2013 - 21:57

Kimi no iru machi Chương 074

V-Sky 27/09/2013 - 21:56

Kimi no iru machi Chương 073

V-Sky 27/09/2013 - 21:55

Kimi no iru machi Chương 072

V-Sky 27/09/2013 - 21:54

Kimi no iru machi Chương 071

V-Sky 27/09/2013 - 21:52

Kimi no iru machi Chương 070

V-Sky 27/09/2013 - 21:51

Kimi no iru machi Chương 069

V-Sky 27/09/2013 - 21:50

Kimi no iru machi Chương 068

V-Sky 27/09/2013 - 21:49

Kimi no iru machi Chương 067

V-Sky 27/09/2013 - 21:49

Kimi no iru machi Chương 066

V-Sky 27/09/2013 - 21:46

Kimi no iru machi Chương 065

V-Sky 27/09/2013 - 21:44

Kimi no iru machi Chương 064

V-Sky 27/09/2013 - 21:44

Kimi no iru machi Chương 063

V-Sky 27/09/2013 - 21:43

Kimi no iru machi Chương 062

V-Sky 27/09/2013 - 21:42

Kimi no iru machi Chương 061

V-Sky 27/09/2013 - 21:40

Kimi no iru machi Chương 060

V-Sky 27/09/2013 - 21:02

Kimi no iru machi Chương 059

V-Sky 27/09/2013 - 21:01

Kimi no iru machi Chương 058

V-Sky 27/09/2013 - 21:00

Kimi no iru machi Chương 057

V-Sky 27/09/2013 - 20:59

Kimi no iru machi Chương 056

V-Sky 27/09/2013 - 20:58

Kimi no iru machi Chương 055

V-Sky 27/09/2013 - 13:09

Kimi no iru machi Chương 054

V-Sky 27/09/2013 - 13:08

Kimi no iru machi Chương 053

V-Sky 27/09/2013 - 13:06

Kimi no iru machi Chương 052

V-Sky 27/09/2013 - 13:05

Kimi no iru machi Chương 051

V-Sky 27/09/2013 - 13:03

Kimi no iru machi Chương 050

V-Sky 27/09/2013 - 13:02

Kimi no iru machi Chương 049

V-Sky 27/09/2013 - 13:02

Kimi no iru machi Chương 048

V-Sky 27/09/2013 - 13:00

Kimi no iru machi Chương 047

V-Sky 27/09/2013 - 12:59

Kimi no iru machi Chương 046

V-Sky 27/09/2013 - 12:58

Kimi no iru machi Chương 045

V-Sky 27/09/2013 - 12:57

Kimi no iru machi Chương 044

V-Sky 27/09/2013 - 12:57

Kimi no iru machi Chương 043

V-Sky 27/09/2013 - 12:56

Kimi no iru machi Chương 042

V-Sky 27/09/2013 - 12:54

Kimi no iru machi Chương 041

V-Sky 27/09/2013 - 12:52

Kimi no iru machi Chương 040

V-Sky 27/09/2013 - 12:51

Kimi no iru machi Chương 039

V-Sky 27/09/2013 - 12:48

Kimi no iru machi Chương 038

V-Sky 27/09/2013 - 12:47

Kimi no iru machi Chương 037

V-Sky 27/09/2013 - 12:45

Kimi no iru machi Chương 036

V-Sky 27/09/2013 - 12:44

Kimi no iru machi Chương 035

V-Sky 27/09/2013 - 12:42

Kimi no iru machi Chương 034

V-Sky 27/09/2013 - 12:41

Kimi no iru machi Chương 033

V-Sky 27/09/2013 - 12:40

Kimi no iru machi Chương 032

V-Sky 27/09/2013 - 12:38

Kimi no iru machi Chương 031

V-Sky 27/09/2013 - 12:38

Kimi no iru machi Chương 030

V-Sky 27/09/2013 - 12:37

Kimi no iru machi Chương 029

V-Sky 27/09/2013 - 12:35

Kimi no iru machi Chương 028

V-Sky 27/09/2013 - 12:34

Kimi no iru machi Chương 027

V-Sky 27/09/2013 - 12:33

Kimi no iru machi Chương 026

V-Sky 27/09/2013 - 12:32

Kimi no iru machi Chương 025

V-Sky 27/09/2013 - 02:21

Kimi no iru machi Chương 024

V-Sky 27/09/2013 - 02:20

Kimi no iru machi Chương 023

V-Sky 27/09/2013 - 02:19

Kimi no iru machi Chương 022

V-Sky 27/09/2013 - 02:18

Kimi no iru machi Chương 021

V-Sky 27/09/2013 - 02:17

Kimi no iru machi Chương 020

V-Sky 27/09/2013 - 02:16

Kimi no iru machi Chương 019

V-Sky 27/09/2013 - 02:16

Kimi no iru machi Chương 018

V-Sky 27/09/2013 - 02:15

Kimi no iru machi Chương 017

V-Sky 27/09/2013 - 02:14

Kimi no iru machi Chương 016

V-Sky 27/09/2013 - 02:13

Kimi no iru machi Chương 015

V-Sky 27/09/2013 - 02:12

Kimi no iru machi Chương 014

V-Sky 27/09/2013 - 02:11

Kimi no iru machi Chương 013

V-Sky 27/09/2013 - 02:10

Kimi no iru machi Chương 012

V-Sky 27/09/2013 - 02:09

Kimi no iru machi Chương 011

V-Sky 27/09/2013 - 02:08

Kimi no iru machi Chương 010

V-Sky 27/09/2013 - 02:07

Kimi no iru machi Chương 09

V-Sky 27/09/2013 - 02:06

Kimi no iru machi Chương 08

V-Sky 27/09/2013 - 02:05

Kimi no iru machi Chương 07

V-Sky 27/09/2013 - 02:04

Kimi no iru machi Chương 06

V-Sky 27/09/2013 - 02:03

Kimi no iru machi Chương 05

V-Sky 27/09/2013 - 02:02

Kimi no iru machi Chương 04

V-Sky 27/09/2013 - 02:01

Kimi no iru machi Chương 03

V-Sky 27/09/2013 - 02:00

Kimi no iru machi Chương 02

V-Sky 27/09/2013 - 01:59

Kimi no iru machi Chương 01

V-Sky 27/09/2013 - 01:58