AddThis

Kateikyoushi Hitman Reborn!

Kateikyoushi Hitman Reborn!
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 249

Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0311

Unknow 11/01/2014 - 14:18

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0310

Unknow 11/01/2014 - 14:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0309

Unknow 11/01/2014 - 14:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0308

Unknow 11/01/2014 - 14:15

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0307

Unknow 11/01/2014 - 14:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0306

Unknow 11/01/2014 - 14:13

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0305

Unknow 11/01/2014 - 14:12

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0304

Unknow 11/01/2014 - 14:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0303

Unknow 11/01/2014 - 14:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0302

Unknow 11/01/2014 - 14:10

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0301

Unknow 11/01/2014 - 14:09

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0300

Unknow 11/01/2014 - 14:08

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0299

Unknow 11/01/2014 - 14:07

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0298

Unknow 11/01/2014 - 14:06

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0297

Unknow 11/01/2014 - 14:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0296

Unknow 11/01/2014 - 14:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0295

Unknow 11/01/2014 - 14:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0294

Unknow 11/01/2014 - 14:02

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0293

Unknow 11/01/2014 - 14:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0292

Unknow 11/01/2014 - 14:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0291

Unknow 11/01/2014 - 14:00

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0290

Unknow 11/01/2014 - 14:00

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0289

Unknow 11/01/2014 - 13:59

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0288

Unknow 11/01/2014 - 13:59

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0287

Unknow 11/01/2014 - 13:58

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0286

Unknow 11/01/2014 - 13:58

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0285

Unknow 11/01/2014 - 13:54

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0284

Unknow 11/01/2014 - 13:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0283

Unknow 11/01/2014 - 13:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0282

Unknow 11/01/2014 - 13:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0281

Unknow 11/01/2014 - 13:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0280

Unknow 11/01/2014 - 13:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0279

Unknow 11/01/2014 - 13:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0278

Unknow 11/01/2014 - 13:37

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0277

Unknow 11/01/2014 - 12:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0276

Unknow 11/01/2014 - 12:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0275

Unknow 11/01/2014 - 12:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0274

Unknow 11/01/2014 - 12:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0273

Unknow 11/01/2014 - 12:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0272

Unknow 11/01/2014 - 12:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0271

Unknow 11/01/2014 - 12:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0270

Unknow 11/01/2014 - 12:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0269

Unknow 11/01/2014 - 12:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0268

Unknow 03/01/2014 - 15:52

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0267

Unknow 03/01/2014 - 15:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0266

Unknow 03/01/2014 - 15:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0265

Unknow 03/01/2014 - 15:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0264

Unknow 03/01/2014 - 15:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0263

Unknow 03/01/2014 - 15:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0262

Unknow 03/01/2014 - 15:47

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0261

Unknow 03/01/2014 - 15:46

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0260

Unknow 03/01/2014 - 15:46

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0259

Unknow 03/01/2014 - 15:45

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0258

Unknow 03/01/2014 - 15:45

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0257

Unknow 03/01/2014 - 15:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0256

Unknow 03/01/2014 - 15:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0255

Unknow 03/01/2014 - 15:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0254

Unknow 03/01/2014 - 15:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0253

Unknow 03/01/2014 - 15:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0252

Unknow 03/01/2014 - 15:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0251

Unknow 03/01/2014 - 15:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0250

Unknow 03/01/2014 - 15:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0249

Unknow 03/01/2014 - 15:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0248

Unknow 03/01/2014 - 15:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0247

Unknow 03/01/2014 - 15:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0246

Unknow 03/01/2014 - 15:18

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0245

Unknow 03/01/2014 - 15:15

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0244

Unknow 03/01/2014 - 15:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0243

Unknow 03/01/2014 - 15:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0242

Unknow 03/01/2014 - 15:13

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0241

Unknow 03/01/2014 - 15:13

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0240

Unknow 03/01/2014 - 15:13

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0239

Unknow 03/01/2014 - 15:12

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0238

Unknow 03/01/2014 - 15:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0237

Unknow 03/01/2014 - 15:07

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0236

Unknow 03/01/2014 - 15:06

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0235

Unknow 03/01/2014 - 15:05

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0234

Unknow 03/01/2014 - 15:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0233

Unknow 03/01/2014 - 15:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0232

Unknow 03/01/2014 - 15:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0231

Unknow 03/01/2014 - 15:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0230

Unknow 03/01/2014 - 14:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0229

Unknow 03/01/2014 - 14:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0228

Unknow 03/01/2014 - 14:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0227

Unknow 03/01/2014 - 14:02

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0227

Unknow 03/01/2014 - 14:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0226

Unknow 03/01/2014 - 14:00

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0225

Unknow 03/01/2014 - 13:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0224

Unknow 03/01/2014 - 13:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0223

Unknow 03/01/2014 - 13:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0222

Unknow 03/01/2014 - 13:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0221

Unknow 03/01/2014 - 13:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0220

Unknow 03/01/2014 - 13:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0219

Unknow 03/01/2014 - 13:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0218

Unknow 03/01/2014 - 13:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0217

Unknow 03/01/2014 - 13:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0216

Unknow 03/01/2014 - 13:47

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0215

Unknow 03/01/2014 - 13:47

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0214

Unknow 03/01/2014 - 13:46

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0213

Unknow 03/01/2014 - 13:46

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0212

Unknow 03/01/2014 - 13:45

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0211

Unknow 03/01/2014 - 13:44

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0210

Unknow 03/01/2014 - 13:44

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0209

Unknow 03/01/2014 - 13:43

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0208

Unknow 03/01/2014 - 13:43

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0207

Unknow 03/01/2014 - 13:41

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0206

Unknow 03/01/2014 - 13:40

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0205

Unknow 03/01/2014 - 13:39

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0204

Unknow 03/01/2014 - 13:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0203

Unknow 03/01/2014 - 13:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0202

Unknow 03/01/2014 - 13:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0201

Unknow 03/01/2014 - 13:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0200

Unknow 03/01/2014 - 13:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0199

Unknow 03/01/2014 - 13:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0198

Unknow 03/01/2014 - 13:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0197

Unknow 03/01/2014 - 13:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0196

Unknow 03/01/2014 - 13:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0195

Unknow 02/01/2014 - 09:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0194

Unknow 02/01/2014 - 09:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0193

Unknow 02/01/2014 - 09:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0192

Unknow 02/01/2014 - 09:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0191

Unknow 02/01/2014 - 09:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0190

Unknow 02/01/2014 - 09:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0189

Unknow 02/01/2014 - 09:22

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0188

Unknow 02/01/2014 - 09:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0187

Unknow 02/01/2014 - 09:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0186

Unknow 02/01/2014 - 09:19

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0185

Unknow 02/01/2014 - 09:18

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0184

Unknow 31/12/2013 - 11:47

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0183

Unknow 31/12/2013 - 10:57

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0182

Unknow 31/12/2013 - 10:56

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0181

Unknow 30/12/2013 - 08:57

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0180

Unknow 30/12/2013 - 08:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0178

Unknow 22/12/2013 - 19:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0177

Unknow 22/12/2013 - 19:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0176

Unknow 22/12/2013 - 19:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0175

Unknow 22/12/2013 - 19:16

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0174

Unknow 22/12/2013 - 19:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0173

Unknow 22/12/2013 - 19:12

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0172

Unknow 22/12/2013 - 19:10

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0171

Unknow 22/12/2013 - 19:09

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0170

Unknow 21/12/2013 - 11:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0169

Unknow 21/12/2013 - 11:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0168

Unknow 21/12/2013 - 11:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0167

Unknow 21/12/2013 - 11:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0166

Unknow 21/12/2013 - 09:44

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0165

Unknow 21/12/2013 - 09:43

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0164

Unknow 21/12/2013 - 09:39

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0163

Unknow 21/12/2013 - 09:36

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0162

Unknow 21/12/2013 - 09:35

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0161

Unknow 21/12/2013 - 09:34

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0160

Unknow 21/12/2013 - 09:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0159

Unknow 21/12/2013 - 09:32

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0158

Unknow 21/12/2013 - 09:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0157

Unknow 21/12/2013 - 09:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0156

Unknow 21/12/2013 - 09:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0155

Unknow 21/12/2013 - 09:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0154

Unknow 21/12/2013 - 09:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0153

Unknow 21/12/2013 - 09:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0152

Unknow 21/12/2013 - 09:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0151

Unknow 21/12/2013 - 09:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0150

Unknow 21/12/2013 - 09:22

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0149

Unknow 21/12/2013 - 09:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0148

Unknow 21/12/2013 - 09:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0147

Unknow 21/12/2013 - 09:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0146

Unknow 21/12/2013 - 09:16

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0145

Unknow 21/12/2013 - 09:15

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0144

Unknow 21/12/2013 - 09:15

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0143

Unknow 21/12/2013 - 09:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0142

Unknow 21/12/2013 - 09:14

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0141

Unknow 21/12/2013 - 09:13

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0140

Unknow 21/12/2013 - 09:12

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0139

Unknow 21/12/2013 - 09:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0138

Unknow 21/12/2013 - 09:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0137

Unknow 21/12/2013 - 09:10

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0136

Unknow 21/12/2013 - 09:09

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0135

Unknow 21/12/2013 - 09:08

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0134

Unknow 21/12/2013 - 09:07

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0133

Unknow 21/12/2013 - 09:06

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0132

Unknow 21/12/2013 - 09:05

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0131

Unknow 21/12/2013 - 09:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0130

Unknow 21/12/2013 - 09:02

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0129

Unknow 21/12/2013 - 09:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0128

Unknow 21/12/2013 - 09:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0127

Unknow 21/12/2013 - 09:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0126

Unknow 21/12/2013 - 09:00

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0125

Unknow 21/12/2013 - 08:58

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0124

Unknow 21/12/2013 - 08:57

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0123

Unknow 21/12/2013 - 08:55

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0122

Unknow 21/12/2013 - 08:55

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0121

Unknow 21/12/2013 - 08:54

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0120

Unknow 21/12/2013 - 08:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0119

Unknow 21/12/2013 - 08:52

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0118

Unknow 21/12/2013 - 08:45

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0117

Unknow 21/12/2013 - 08:41

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0116

Unknow 21/12/2013 - 08:40

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0115

Unknow 21/12/2013 - 08:40

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0114

Unknow 21/12/2013 - 08:39

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0113

Unknow 21/12/2013 - 08:39

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0112

Unknow 21/12/2013 - 08:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0111

Alo8 21/12/2013 - 08:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0110

Unknow 21/12/2013 - 08:37

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0109

Alo8 21/12/2013 - 08:36

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0108

Unknow 21/12/2013 - 08:35

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0107

Alo8 21/12/2013 - 08:32

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0106

Unknow 21/12/2013 - 08:32

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0105

Unknow 21/12/2013 - 08:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0104

Unknow 21/12/2013 - 08:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0103

Unknow 21/12/2013 - 08:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0102

Unknow 21/12/2013 - 08:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0101

Unknow 21/12/2013 - 08:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 0100

Unknow 21/12/2013 - 08:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 099

Unknow 21/12/2013 - 08:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 098

Unknow 21/12/2013 - 08:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 097

Unknow 21/12/2013 - 08:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 096

Unknow 21/12/2013 - 08:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 095

Unknow 21/12/2013 - 08:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 094

Unknow 21/12/2013 - 08:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 093

Unknow 21/12/2013 - 08:22

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 092

Unknow 21/12/2013 - 08:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 091

Alo8 21/12/2013 - 08:19

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 090

Unknow 17/12/2013 - 13:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 089

Unknow 17/12/2013 - 13:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 088

Unknow 17/12/2013 - 13:03

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 087

Alo8 17/12/2013 - 13:02

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 086

Unknow 17/12/2013 - 13:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 085

Alo8 17/12/2013 - 12:58

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 084

Alo8 17/12/2013 - 12:58

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 083

Alo8 17/12/2013 - 12:56

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 082

Alo8 17/12/2013 - 12:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 081

Alo8 17/12/2013 - 12:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 080

Alo8 17/12/2013 - 12:52

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 079

Alo8 17/12/2013 - 12:52

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 078

Alo8 17/12/2013 - 12:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 077

Alo8 17/12/2013 - 12:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 076

Alo8 17/12/2013 - 12:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 075

Unknow 17/12/2013 - 12:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 074

Unknow 14/12/2013 - 11:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 073

Unknow 14/12/2013 - 11:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 072

Unknow 14/12/2013 - 11:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 071

Unknow 14/12/2013 - 11:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 070

Unknow 14/12/2013 - 11:18

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 069

Unknow 14/12/2013 - 11:17

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 068

Unknow 14/12/2013 - 11:11

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 067

Unknow 14/12/2013 - 11:08

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 066

Unknow 14/12/2013 - 11:04

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 065

Unknow 14/12/2013 - 11:02

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 064

Unknow 14/12/2013 - 11:01

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 063

Unknow 14/12/2013 - 11:00

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 062

Unknow 14/12/2013 - 10:59

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 061

Unknow 14/12/2013 - 10:55

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 060

Unknow 14/12/2013 - 10:54

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 059

Unknow 14/12/2013 - 10:54

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 058

Unknow 14/12/2013 - 10:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 057

Unknow 14/12/2013 - 10:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 056

Unknow 14/12/2013 - 10:47

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 055

Unknow 14/12/2013 - 10:46

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 054

Unknow 14/12/2013 - 10:45

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 053

Unknow 14/12/2013 - 10:44

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 052

Unknow 14/12/2013 - 10:43

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 051

Unknow 14/12/2013 - 10:43

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 050

Unknow 14/12/2013 - 10:42

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 049

Unknow 14/12/2013 - 10:41

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 048

Unknow 14/12/2013 - 10:40

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 047

Unknow 14/12/2013 - 10:39

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 046

Unknow 14/12/2013 - 10:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 045

Unknow 14/12/2013 - 10:24

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 044

Unknow 14/12/2013 - 10:23

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 043

Unknow 14/12/2013 - 10:21

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 042

Unknow 14/12/2013 - 10:20

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 041

Unknow 14/12/2013 - 10:16

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 040

Unknow 14/12/2013 - 10:15

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 039

Unknow 10/12/2013 - 12:55

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 038

Unknow 10/12/2013 - 12:55

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 037

Unknow 10/12/2013 - 12:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 36

Unknow 10/12/2013 - 12:53

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 035

Unknow 10/12/2013 - 12:51

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 034

Unknow 10/12/2013 - 12:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 033

Unknow 10/12/2013 - 12:50

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 032

Unknow 10/12/2013 - 12:49

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 031

Unknow 10/12/2013 - 12:48

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 030

Unknow 10/12/2013 - 12:42

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 029

Unknow 10/12/2013 - 12:41

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 028

Unknow 10/12/2013 - 12:41

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 027

Unknow 10/12/2013 - 12:38

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 026

Unknow 10/12/2013 - 12:35

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 025

Unknow 10/12/2013 - 12:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 024

Unknow 10/12/2013 - 12:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 023

Unknow 10/12/2013 - 12:32

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 022

Unknow 10/12/2013 - 12:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 021

Unknow 10/12/2013 - 12:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 020

Unknow 10/12/2013 - 12:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 019

Unknow 10/12/2013 - 12:29

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 018

Unknow 10/12/2013 - 12:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 017

Unknow 10/12/2013 - 12:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 016

Unknow 10/12/2013 - 12:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 015

Unknow 10/12/2013 - 12:27

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 014

Unknow 10/12/2013 - 12:26

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 013

Unknow 10/12/2013 - 12:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 012

Unknow 10/12/2013 - 12:25

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 011

Unknow 10/12/2013 - 08:35

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 010

Unknow 10/12/2013 - 08:34

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 09

Unknow 10/12/2013 - 08:34

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 08

Unknow 10/12/2013 - 08:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 07

Unknow 10/12/2013 - 08:33

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 06

Unknow 10/12/2013 - 08:32

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 05

Unknow 10/12/2013 - 08:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 04

Unknow 10/12/2013 - 08:31

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 03

Unknow 10/12/2013 - 08:30

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 02

Unknow 10/12/2013 - 08:28

Kateikyoushi Hitman Reborn Chương 01

Unknow 10/12/2013 - 08:26