AddThis

Kami nomi zo Shiru Sekai

Kami nomi zo Shiru Sekai
Tác giả:
Thể loại:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 245
Nguồn: Truyentranhonline.com.vn

Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của mình. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.

Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận vì nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được tình yêu của họ.

Sau khi giải thích cho Elsie rằng mình chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận mình ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đã được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.

 

Rốt cuộc thì bé Elsie tên là Elsea hay Elcea hay Elysia hả thánh Tamiki =.="

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0247

[C]hán 26/10/2013 - 22:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0246

[C]hán 26/10/2013 - 22:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0245

[C]hán 26/10/2013 - 22:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0244

[C]hán 26/10/2013 - 22:36

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0243

[C]hán 26/10/2013 - 22:35

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0242

[C]hán 26/10/2013 - 22:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0241

[C]hán 26/10/2013 - 22:33

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0240

[C]hán 26/10/2013 - 22:32

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0239

[C]hán 26/10/2013 - 22:30

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0238

[C]hán 26/10/2013 - 22:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0237

[C]hán 26/10/2013 - 22:23

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0236

[C]hán 26/10/2013 - 22:20

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0235

[C]hán 26/10/2013 - 22:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0234

[C]hán 26/10/2013 - 22:14

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0233

[C]hán 26/10/2013 - 22:14

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0232

[C]hán 26/10/2013 - 22:13

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0231

[C]hán 26/10/2013 - 22:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0230

[C]hán 26/10/2013 - 22:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0229

[C]hán 26/10/2013 - 22:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0228

[C]hán 26/10/2013 - 22:09

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0227

[C]hán 26/10/2013 - 22:07

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0226

[C]hán 26/10/2013 - 22:06

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0225

[C]hán 26/10/2013 - 22:04

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0224

[C]hán 26/10/2013 - 22:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0223

[C]hán 26/10/2013 - 22:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0222

[C]hán 26/10/2013 - 21:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0221

[C]hán 26/10/2013 - 21:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0220

[C]hán 26/10/2013 - 21:58

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0219

[C]hán 26/10/2013 - 21:58

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0218

[C]hán 26/10/2013 - 21:57

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0217

[C]hán 26/10/2013 - 21:57

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0216

[C]hán 26/10/2013 - 21:56

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0215

[C]hán 26/10/2013 - 21:56

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0214

[C]hán 26/10/2013 - 21:55

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0213

[C]hán 26/10/2013 - 21:54

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0212

[C]hán 26/10/2013 - 21:54

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0211

[C]hán 26/10/2013 - 19:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0210

[C]hán 26/10/2013 - 19:33

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0209

[C]hán 26/10/2013 - 19:30

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0208

[C]hán 26/10/2013 - 19:29

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0207

[C]hán 26/10/2013 - 19:18

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0206

[C]hán 26/10/2013 - 19:17

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0205

[C]hán 26/10/2013 - 19:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0204

[C]hán 26/10/2013 - 19:09

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0203

[C]hán 26/10/2013 - 18:13

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0202

[C]hán 26/10/2013 - 18:13

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0201

[C]hán 26/10/2013 - 18:12

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0200

[C]hán 26/10/2013 - 18:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0199

[C]hán 26/10/2013 - 18:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0198

[C]hán 26/10/2013 - 18:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0197

[C]hán 26/10/2013 - 18:05

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0196

[C]hán 26/10/2013 - 18:04

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0195

[C]hán 26/10/2013 - 18:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0194

[C]hán 26/10/2013 - 18:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0193

[C]hán 26/10/2013 - 18:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0192

[C]hán 26/10/2013 - 18:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0191

[C]hán 26/10/2013 - 18:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0190

[C]hán 26/10/2013 - 18:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0189

[C]hán 26/10/2013 - 18:01

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0188

[C]hán 26/10/2013 - 18:01

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0187

[C]hán 26/10/2013 - 18:00

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0186

[C]hán 26/10/2013 - 18:00

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0185

[C]hán 26/10/2013 - 18:00

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0184

[C]hán 26/10/2013 - 17:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0183

[C]hán 26/10/2013 - 17:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0182

[C]hán 26/10/2013 - 17:58

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0181

[C]hán 26/10/2013 - 17:57

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0180

[C]hán 26/10/2013 - 17:57

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0179

[C]hán 26/10/2013 - 17:56

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0178

[C]hán 26/10/2013 - 17:55

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0177

[C]hán 26/10/2013 - 17:54

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0176

[C]hán 26/10/2013 - 17:54

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0175

[C]hán 26/10/2013 - 17:53

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0174

[C]hán 26/10/2013 - 17:53

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0173

[C]hán 26/10/2013 - 17:52

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0172

[C]hán 26/10/2013 - 17:52

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0171

[C]hán 26/10/2013 - 17:51

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0170

[C]hán 26/10/2013 - 17:51

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0169

[C]hán 26/10/2013 - 17:51

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0168

[C]hán 26/10/2013 - 17:50

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0167

[C]hán 26/10/2013 - 17:49

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0166

[C]hán 26/10/2013 - 17:49

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0165

[C]hán 26/10/2013 - 17:48

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0164

[C]hán 26/10/2013 - 17:48

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0163

[C]hán 26/10/2013 - 17:47

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0162

[C]hán 26/10/2013 - 17:47

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0161

[C]hán 26/10/2013 - 17:47

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0160

[C]hán 26/10/2013 - 17:46

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0159

[C]hán 26/10/2013 - 17:46

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0158

[C]hán 26/10/2013 - 17:45

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0157

[C]hán 26/10/2013 - 17:45

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0156

[C]hán 26/10/2013 - 17:44

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0155

[C]hán 26/10/2013 - 17:44

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0154

[C]hán 26/10/2013 - 17:44

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0153

[C]hán 26/10/2013 - 17:43

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0152

[C]hán 26/10/2013 - 17:42

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0151

[C]hán 26/10/2013 - 17:42

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0150

[C]hán 26/10/2013 - 17:41

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0149

[C]hán 26/10/2013 - 17:41

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0148

[C]hán 26/10/2013 - 17:40

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0147

[C]hán 26/10/2013 - 17:40

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0146

[C]hán 26/10/2013 - 17:39

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0145

[C]hán 26/10/2013 - 17:39

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0144

[C]hán 26/10/2013 - 17:39

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0143

[C]hán 26/10/2013 - 17:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0142

[C]hán 26/10/2013 - 17:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0141

[C]hán 26/10/2013 - 17:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0140

[C]hán 26/10/2013 - 17:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0139

[C]hán 26/10/2013 - 17:36

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0138

[C]hán 26/10/2013 - 17:36

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0137

[C]hán 26/10/2013 - 17:35

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0136

[C]hán 26/10/2013 - 17:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0135

[C]hán 26/10/2013 - 17:32

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0134

[C]hán 26/10/2013 - 17:32

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0133

[C]hán 26/10/2013 - 17:31

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0132

[C]hán 26/10/2013 - 17:30

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0131

[C]hán 26/10/2013 - 17:30

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0130

[C]hán 26/10/2013 - 17:29

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0129

[C]hán 26/10/2013 - 17:29

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0128

[C]hán 26/10/2013 - 17:29

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0127

[C]hán 26/10/2013 - 17:28

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0126

[C]hán 26/10/2013 - 17:28

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0125

[C]hán 26/10/2013 - 17:28

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0124

[C]hán 26/10/2013 - 17:27

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0123

[C]hán 26/10/2013 - 17:27

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0122

[C]hán 26/10/2013 - 17:25

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0121

[C]hán 26/10/2013 - 17:25

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0120

[C]hán 26/10/2013 - 17:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0119

[C]hán 26/10/2013 - 17:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0118

[C]hán 26/10/2013 - 17:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0117

[C]hán 26/10/2013 - 17:23

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0116

[C]hán 26/10/2013 - 17:23

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0115

[C]hán 26/10/2013 - 17:22

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0114

[C]hán 26/10/2013 - 17:22

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0113

Mockingbird Guardian 26/10/2013 - 17:21

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0112

[C]hán 26/10/2013 - 17:21

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0111

[C]hán 26/10/2013 - 17:19

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0110

[C]hán 26/10/2013 - 17:19

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0109

[C]hán 26/10/2013 - 17:16

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0108

[C]hán 26/10/2013 - 17:16

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0107

[C]hán 26/10/2013 - 17:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0106

[C]hán 26/10/2013 - 17:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0105

[C]hán 26/10/2013 - 17:14

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0104

[C]hán 26/10/2013 - 17:12

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0103

[C]hán 26/10/2013 - 17:12

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0102

[C]hán 26/10/2013 - 17:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0101

[C]hán 26/10/2013 - 15:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 0100

[C]hán 26/10/2013 - 13:52

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 099

[C]hán 26/10/2013 - 13:51

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 098

[C]hán 26/10/2013 - 13:50

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 097

[C]hán 26/10/2013 - 13:45

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 096

[C]hán 26/10/2013 - 13:42

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 095

[C]hán 26/10/2013 - 13:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 094

[C]hán 26/10/2013 - 13:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 093

[C]hán 26/10/2013 - 13:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 092

[C]hán 26/10/2013 - 13:35

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 091

[C]hán 26/10/2013 - 13:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 090

[C]hán 26/10/2013 - 13:23

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 089

[C]hán 26/10/2013 - 13:22

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 088

[C]hán 26/10/2013 - 13:21

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 087

[C]hán 26/10/2013 - 13:20

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 086

[C]hán 26/10/2013 - 13:20

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 085

[C]hán 26/10/2013 - 13:19

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 084

[C]hán 26/10/2013 - 13:17

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 083

[C]hán 26/10/2013 - 13:16

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 082

[C]hán 26/10/2013 - 13:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 081

[C]hán 26/10/2013 - 13:13

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 080

[C]hán 26/10/2013 - 13:12

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 079

[C]hán 26/10/2013 - 13:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 078

[C]hán 26/10/2013 - 13:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 077

[C]hán 26/10/2013 - 13:09

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 076

[C]hán 26/10/2013 - 13:08

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 075

[C]hán 26/10/2013 - 13:08

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 074

[C]hán 26/10/2013 - 13:07

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 073

[C]hán 26/10/2013 - 13:07

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 072

[C]hán 26/10/2013 - 13:04

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 071

[C]hán 26/10/2013 - 13:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 070

[C]hán 26/10/2013 - 13:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 069

[C]hán 26/10/2013 - 13:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 068

Seven Nights 25/10/2013 - 22:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 067

Seven Nights 25/10/2013 - 22:36

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 066

Seven Nights 25/10/2013 - 22:35

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 065

Seven Nights 25/10/2013 - 22:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 064

Seven Nights 25/10/2013 - 22:33

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 063

Seven Nights 25/10/2013 - 22:32

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 062

Seven Nights 25/10/2013 - 22:32

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 061

Seven Nights 25/10/2013 - 22:31

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 060

Seven Nights 25/10/2013 - 22:30

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 059

Seven Nights 25/10/2013 - 22:29

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 058

Seven Nights 25/10/2013 - 22:27

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 057

Seven Nights 25/10/2013 - 22:26

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 056

Seven Nights 25/10/2013 - 22:25

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 055

Seven Nights 25/10/2013 - 22:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 054

Seven Nights 25/10/2013 - 22:24

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 053

Seven Nights 25/10/2013 - 22:22

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 052

Seven Nights 25/10/2013 - 22:22

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 051

Seven Nights 25/10/2013 - 22:19

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 050

Seven Nights 25/10/2013 - 22:16

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 049

Seven Nights 25/10/2013 - 22:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 048

Seven Nights 25/10/2013 - 22:15

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 047

Seven Nights 25/10/2013 - 22:14

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 046

Seven Nights 25/10/2013 - 22:14

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 045

Seven Nights 25/10/2013 - 22:13

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 044

Seven Nights 25/10/2013 - 22:11

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 043

Seven Nights 25/10/2013 - 22:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 042

Seven Nights 25/10/2013 - 22:10

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 041

Seven Nights 25/10/2013 - 22:08

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 040

Seven Nights 25/10/2013 - 22:08

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 039

Seven Nights 25/10/2013 - 22:07

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 038

Seven Nights 25/10/2013 - 22:07

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 037

Seven Nights 25/10/2013 - 22:06

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 036

Seven Nights 25/10/2013 - 22:05

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 035

Seven Nights 25/10/2013 - 22:04

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 034

Seven Nights 25/10/2013 - 22:03

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 033

Seven Nights 25/10/2013 - 22:02

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 032

Seven Nights 25/10/2013 - 22:01

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 031

Seven Nights 25/10/2013 - 22:01

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 030

Seven Nights 25/10/2013 - 22:00

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 029

Seven Nights 25/10/2013 - 21:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 028

Seven Nights 25/10/2013 - 21:59

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 027

Seven Nights 25/10/2013 - 21:56

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 026

Seven Nights 25/10/2013 - 21:55

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 025

Seven Nights 25/10/2013 - 21:54

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 024

Seven Nights 25/10/2013 - 21:53

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 023

Seven Nights 25/10/2013 - 21:52

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 022

Seven Nights 25/10/2013 - 21:51

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 021

Seven Nights 25/10/2013 - 21:50

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 020

Seven Nights 25/10/2013 - 21:50

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 019

Seven Nights 25/10/2013 - 21:48

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 018

Seven Nights 25/10/2013 - 21:46

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 017

Seven Nights 25/10/2013 - 21:46

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 016

Seven Nights 25/10/2013 - 21:45

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 015

Seven Nights 25/10/2013 - 21:44

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 014

Seven Nights 25/10/2013 - 21:43

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 013

Seven Nights 25/10/2013 - 21:43

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 012

Seven Nights 25/10/2013 - 21:42

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 011

Seven Nights 25/10/2013 - 21:41

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 010

Seven Nights 25/10/2013 - 21:40

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 09

Seven Nights 25/10/2013 - 21:39

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 08

Seven Nights 25/10/2013 - 21:39

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 07

Seven Nights 25/10/2013 - 21:38

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 06

Seven Nights 25/10/2013 - 21:37

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 05

Seven Nights 25/10/2013 - 21:36

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 04

Seven Nights 25/10/2013 - 21:35

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 03

Seven Nights 25/10/2013 - 21:34

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 02

Seven Nights 25/10/2013 - 21:33

Kami nomi zo Shiru Sekai Chương 01

Seven Nights 25/10/2013 - 21:32