AddThis

Ichigo 100%

Ichigo 100%
Tên gốc: Ichigo 100%
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 1,159

Một lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn. Đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì một cô gái rơi xuống và phơi ra trước mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây. Hình ảnh cô gái xinh đẹp rơi xuống dưới ánh hoàng hôn đó đã cướp mất trái tim của Junpei. Và thế là cậu quyết định sẽ tìm ra cô ấy.....

Toàn truyện là một cuộc tình tay bốn tay nắm..., các tình cảm, các bước ngoặt cuộc sống của Junpei và rất nhiều các cô gái trong cuộc đời cậu.

Mọi người hãy cùng chúng tôi tận hưởng các trận cười, chứng kiến các phút giây cảm động rưng rưng nước mắt, hay đơn giản chỉ là các pha rất Hay trong truyện. 

P/S: Hạn chế trẻ em dưới 15 tuổi!!! Đọc xong mà có những biểu hiện sa đọa thì không chịu trách nhiệm...^_^

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Ichigo 100% Chương 0167

IchigoVN 25/08/2014 - 11:29

Ichigo 100% Chương 0166

IchigoVN 25/08/2014 - 11:28

Ichigo 100% Chương 0165

IchigoVN 25/08/2014 - 11:28

Ichigo 100% Chương 0164

IchigoVN 25/08/2014 - 11:28

Ichigo 100% Chương 0163

IchigoVN 25/08/2014 - 11:27

Ichigo 100% Chương 0162

IchigoVN 25/08/2014 - 11:25

Ichigo 100% Chương 0161

IchigoVN 25/08/2014 - 11:25

Ichigo 100% Chương 0160

IchigoVN 25/08/2014 - 11:24

Ichigo 100% Chương 0159

IchigoVN 25/08/2014 - 11:24

Ichigo 100% Chương 0158

IchigoVN 25/08/2014 - 11:23

Ichigo 100% Chương 0157

IchigoVN 25/08/2014 - 11:23

Ichigo 100% Chương 0156

IchigoVN 25/08/2014 - 11:23

Ichigo 100% Chương 0155

IchigoVN 25/08/2014 - 11:22

Ichigo 100% Chương 0154

IchigoVN 25/08/2014 - 11:21

Ichigo 100% Chương 0153

IchigoVN 25/08/2014 - 11:20

Ichigo 100% Chương 0152

IchigoVN 25/08/2014 - 11:20

Ichigo 100% Chương 0151

IchigoVN 25/08/2014 - 11:17

Ichigo 100% Chương 0150

IchigoVN 25/08/2014 - 11:17

Ichigo 100% Chương 0149

IchigoVN 25/08/2014 - 11:16

Ichigo 100% Chương 0148

IchigoVN 25/08/2014 - 11:16

Ichigo 100% Chương 0147

IchigoVN 25/08/2014 - 11:15

Ichigo 100% Chương 0146

IchigoVN 25/08/2014 - 11:14

Ichigo 100% Chương 0145

IchigoVN 25/08/2014 - 11:14

Ichigo 100% Chương 0144

IchigoVN 25/08/2014 - 11:13

Ichigo 100% Chương 0143

IchigoVN 25/08/2014 - 11:12

Ichigo 100% Chương 0142

IchigoVN 25/08/2014 - 11:11

Ichigo 100% Chương 0141

IchigoVN 25/08/2014 - 10:56

Ichigo 100% Chương 0140

IchigoVN 25/08/2014 - 10:55

Ichigo 100% Chương 0139

IchigoVN 25/08/2014 - 10:55

Ichigo 100% Chương 0138

IchigoVN 25/08/2014 - 10:52

Ichigo 100% Chương 0137

IchigoVN 25/08/2014 - 10:51

Ichigo 100% Chương 0136

IchigoVN 25/08/2014 - 10:46

Ichigo 100% Chương 0135

IchigoVN 25/08/2014 - 10:46

Ichigo 100% Chương 0134

IchigoVN 25/08/2014 - 10:46

Ichigo 100% Chương 0133

IchigoVN 25/08/2014 - 10:45

Ichigo 100% Chương 0132

IchigoVN 25/08/2014 - 10:45

Ichigo 100% Chương 0131

IchigoVN 25/08/2014 - 10:45

Ichigo 100% Chương 0130

IchigoVN 25/08/2014 - 10:44

Ichigo 100% Chương 0129

IchigoVN 25/08/2014 - 10:44

Ichigo 100% Chương 0128

IchigoVN 25/08/2014 - 10:44

Ichigo 100% Chương 0127

IchigoVN 25/08/2014 - 10:41

Ichigo 100% Chương 0126

IchigoVN 25/08/2014 - 10:41

Ichigo 100% Chương 0125

IchigoVN 25/08/2014 - 10:40

Ichigo 100% Chương 0124

IchigoVN 25/08/2014 - 10:40

Ichigo 100% Chương 0123

IchigoVN 25/08/2014 - 10:36

Ichigo 100% Chương 0122

IchigoVN 25/08/2014 - 10:36

Ichigo 100% Chương 0121

IchigoVN 25/08/2014 - 10:33

Ichigo 100% Chương 0120

IchigoVN 25/08/2014 - 10:31

Ichigo 100% Chương 0119

IchigoVN 25/08/2014 - 10:28

Ichigo 100% Chương 0118

IchigoVN 25/08/2014 - 10:28

Ichigo 100% Chương 0117

IchigoVN 25/08/2014 - 10:27

Ichigo 100% Chương 0116

IchigoVN 25/08/2014 - 10:23

Ichigo 100% Chương 0115

IchigoVN 25/08/2014 - 10:22

Ichigo 100% Chương 0114

IchigoVN 25/08/2014 - 10:22

Ichigo 100% Chương 0113

IchigoVN 25/08/2014 - 10:21

Ichigo 100% Chương 0112

IchigoVN 25/08/2014 - 10:07

Ichigo 100% Chương 0111

IchigoVN 25/08/2014 - 10:07

Ichigo 100% Chương 0110

IchigoVN 25/08/2014 - 10:06

Ichigo 100% Chương 0109

IchigoVN 25/08/2014 - 10:06

Ichigo 100% Chương 0108

IchigoVN 25/08/2014 - 10:06

Ichigo 100% Chương 0107

IchigoVN 25/08/2014 - 10:05

Ichigo 100% Chương 0106

IchigoVN 25/08/2014 - 10:05

Ichigo 100% Chương 0105

IchigoVN 25/08/2014 - 10:05

Ichigo 100% Chương 0104

IchigoVN 25/08/2014 - 10:04

Ichigo 100% Chương 0103

IchigoVN 25/08/2014 - 10:04

Ichigo 100% Chương 0102

IchigoVN 25/08/2014 - 10:04

Ichigo 100% Chương 0101

IchigoVN 25/08/2014 - 10:03

Ichigo 100% Chương 0100

IchigoVN 24/08/2014 - 22:01

Ichigo 100% Chương 099

IchigoVN 24/08/2014 - 22:01

Ichigo 100% Chương 098

IchigoVN 24/08/2014 - 22:00

Ichigo 100% Chương 097

IchigoVN 24/08/2014 - 22:00

Ichigo 100% Chương 096

IchigoVN 24/08/2014 - 21:59

Ichigo 100% Chương 095

IchigoVN 24/08/2014 - 21:58

Ichigo 100% Chương 094

IchigoVN 24/08/2014 - 21:58

Ichigo 100% Chương 093

IchigoVN 24/08/2014 - 21:57

Ichigo 100% Chương 092

IchigoVN 24/08/2014 - 21:56

Ichigo 100% Chương 091

IchigoVN 24/08/2014 - 21:55

Ichigo 100% Chương 090

IchigoVN 24/08/2014 - 21:55

Ichigo 100% Chương 089

IchigoVN 24/08/2014 - 21:54

Ichigo 100% Chương 088

IchigoVN 24/08/2014 - 21:53

Ichigo 100% Chương 087

IchigoVN 24/08/2014 - 21:53

Ichigo 100% Chương 086

IchigoVN 24/08/2014 - 21:52

Ichigo 100% Chương 085

IchigoVN 24/08/2014 - 21:50

Ichigo 100% Chương 084

IchigoVN 24/08/2014 - 21:50

Ichigo 100% Chương 083

IchigoVN 24/08/2014 - 21:49

Ichigo 100% Chương 082

IchigoVN 24/08/2014 - 21:49

Ichigo 100% Chương 081

IchigoVN 24/08/2014 - 21:48

Ichigo 100% Chương 080

IchigoVN 24/08/2014 - 21:47

Ichigo 100% Chương 079

IchigoVN 24/08/2014 - 21:47

Ichigo 100% Chương 078

IchigoVN 24/08/2014 - 21:46

Ichigo 100% Chương 077

IchigoVN 24/08/2014 - 21:45

Ichigo 100% Chương 076

IchigoVN 24/08/2014 - 21:44

Ichigo 100% Chương 075

IchigoVN 24/08/2014 - 21:44

Ichigo 100% Chương 074

IchigoVN 24/08/2014 - 21:43

Ichigo 100% Chương 073

IchigoVN 24/08/2014 - 21:42

Ichigo 100% Chương 072

IchigoVN 24/08/2014 - 21:42

Ichigo 100% Chương 071

IchigoVN 24/08/2014 - 21:41

Ichigo 100% Chương 070

IchigoVN 24/08/2014 - 21:41

Ichigo 100% Chương 069

IchigoVN 24/08/2014 - 21:40

Ichigo 100% Chương 068

IchigoVN 24/08/2014 - 21:40

Ichigo 100% Chương 067

IchigoVN 24/08/2014 - 21:40

Ichigo 100% Chương 066

IchigoVN 24/08/2014 - 21:39

Ichigo 100% Chương 065

IchigoVN 24/08/2014 - 21:39

Ichigo 100% Chương 064

IchigoVN 24/08/2014 - 21:37

Ichigo 100% Chương 063

IchigoVN 24/08/2014 - 21:34

Ichigo 100% Chương 062

IchigoVN 24/08/2014 - 21:33

Ichigo 100% Chương 061

IchigoVN 24/08/2014 - 21:32

Ichigo 100% Chương 060

IchigoVN 24/08/2014 - 21:32

Ichigo 100% Chương 059

IchigoVN 24/08/2014 - 21:31

Ichigo 100% Chương 058

IchigoVN 24/08/2014 - 21:31

Ichigo 100% Chương 057

IchigoVN 24/08/2014 - 21:30

Ichigo 100% Chương 056

IchigoVN 24/08/2014 - 21:29

Ichigo 100% Chương 055

IchigoVN 24/08/2014 - 21:29

Ichigo 100% Chương 054

IchigoVN 24/08/2014 - 21:27

Ichigo 100% Chương 053

IchigoVN 24/08/2014 - 21:25

Ichigo 100% Chương 052

IchigoVN 24/08/2014 - 21:24

Ichigo 100% Chương 051

IchigoVN 24/08/2014 - 21:24

Ichigo 100% Chương 050

IchigoVN 24/08/2014 - 21:23

Ichigo 100% Chương 049

IchigoVN 24/08/2014 - 21:22

Ichigo 100% Chương 048

IchigoVN 24/08/2014 - 21:22

Ichigo 100% Chương 047

IchigoVN 24/08/2014 - 21:20

Ichigo 100% Chương 046

IchigoVN 24/08/2014 - 21:20

Ichigo 100% Chương 045

IchigoVN 24/08/2014 - 21:20

Ichigo 100% Chương 044

IchigoVN 24/08/2014 - 21:19

Ichigo 100% Chương 043

IchigoVN 24/08/2014 - 21:19

Ichigo 100% Chương 042

IchigoVN 24/08/2014 - 21:18

Ichigo 100% Chương 041

IchigoVN 24/08/2014 - 21:17

Ichigo 100% Chương 040

IchigoVN 24/08/2014 - 21:16

Ichigo 100% Chương 039

IchigoVN 24/08/2014 - 21:16

Ichigo 100% Chương 038

IchigoVN 24/08/2014 - 21:14

Ichigo 100% Chương 037

IchigoVN 24/08/2014 - 21:13

Ichigo 100% Chương 036

IchigoVN 24/08/2014 - 21:12

Ichigo 100% Chương 035

IchigoVN 24/08/2014 - 21:11

Ichigo 100% Chương 034

IchigoVN 24/08/2014 - 21:09

Ichigo 100% Chương 033

IchigoVN 24/08/2014 - 21:01

Ichigo 100% Chương 032

IchigoVN 24/08/2014 - 21:00

Ichigo 100% Chương 031

IchigoVN 24/08/2014 - 20:59

Ichigo 100% Chương 030

IchigoVN 24/08/2014 - 20:59

Ichigo 100% Chương 029

IchigoVN 24/08/2014 - 20:59

Ichigo 100% Chương 028

IchigoVN 24/08/2014 - 20:58

Ichigo 100% Chương 027

IchigoVN 24/08/2014 - 20:56

Ichigo 100% Chương 026

IchigoVN 24/08/2014 - 20:56

Ichigo 100% Chương 025

IchigoVN 24/08/2014 - 20:53

Ichigo 100% Chương 024

IchigoVN 24/08/2014 - 20:52

Ichigo 100% Chương 023

IchigoVN 24/08/2014 - 20:50

Ichigo 100% Chương 022

IchigoVN 24/08/2014 - 20:48

Ichigo 100% Chương 021

IchigoVN 24/08/2014 - 20:46

Ichigo 100% Chương 020

IchigoVN 24/08/2014 - 20:45

Ichigo 100% Chương 019

IchigoVN 24/08/2014 - 20:44

Ichigo 100% Chương 018

IchigoVN 24/08/2014 - 20:43

Ichigo 100% Chương 017

IchigoVN 24/08/2014 - 20:41

Ichigo 100% Chương 016

IchigoVN 24/08/2014 - 20:40

Ichigo 100% Chương 015

IchigoVN 24/08/2014 - 20:40

Ichigo 100% Chương 014

IchigoVN 24/08/2014 - 20:40

Ichigo 100% Chương 013

IchigoVN 24/08/2014 - 20:39

Ichigo 100% Chương 012

IchigoVN 24/08/2014 - 20:37

Ichigo 100% Chương 011

IchigoVN 24/08/2014 - 20:36

Ichigo 100% Chương 010

IchigoVN 24/08/2014 - 20:35

Ichigo 100% Chương 09

IchigoVN 24/08/2014 - 20:35

Ichigo 100% Chương 08

IchigoVN 24/08/2014 - 20:34

Ichigo 100% Chương 07

IchigoVN 24/08/2014 - 20:34

Ichigo 100% Chương 06

IchigoVN 24/08/2014 - 20:33

Ichigo 100% Chương 05

IchigoVN 24/08/2014 - 20:32

Ichigo 100% Chương 04

IchigoVN 24/08/2014 - 20:32

Ichigo 100% Chương 03

IchigoVN 24/08/2014 - 20:31

Ichigo 100% Chương 02

IchigoVN 24/08/2014 - 20:30

Ichigo 100% Chương 01

IchigoVN 24/08/2014 - 20:29