AddThis

Hunter x Hunter

Hunter x Hunter
Tác giả:
Thể loại: Action, Adventure, anime, Fantasy, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 520
Nguồn: Truyentranhtuan.com

Hunter là gì? Là cái tên để người ta gọi những người đã qua được cuộc thi tuyển Hunter từ hàng vạn người. Họ những người có những khả năng phi thường, có thể săn tìm những báu vật, làm những việc mà không một người thường nào có thể mơ tới. Và phải đương đầu với nhiều khó khăn, hiểm nguy mà chúng ta chưa từng biết đến. Còn diễn biến thế nào thì xem rồi biết ... =
nguồn từ TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Hunter x Hunter Chương 0138

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:30

Hunter x Hunter Chương 0137

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:29

Hunter x Hunter Chương 0136

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:29

Hunter x Hunter Chương 0135

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:28

Hunter x Hunter Chương 0134

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:28

Hunter x Hunter Chương 0133

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:27

Hunter x Hunter Chương 0132

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:27

Hunter x Hunter Chương 0131

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:26

Hunter x Hunter Chương 0130

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:26

Hunter x Hunter Chương 0129

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:25

Hunter x Hunter Chương 0128

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:24

Hunter x Hunter Chương 0127

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:24

Hunter x Hunter Chương 0126

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:23

Hunter x Hunter Chương 0125

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:23

Hunter x Hunter Chương 0124

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:22

Hunter x Hunter Chương 0123

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:22

Hunter x Hunter Chương 0122

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:21

Hunter x Hunter Chương 0121

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:20

Hunter x Hunter Chương 0120

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:20

Hunter x Hunter Chương 0119

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:19

Hunter x Hunter Chương 0118

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:19

Hunter x Hunter Chương 0117

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:18

Hunter x Hunter Chương 0116

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:18

Hunter x Hunter Chương 0115

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:17

Hunter x Hunter Chương 0114

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:17

Hunter x Hunter Chương 0113

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:16

Hunter x Hunter Chương 0112

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:16

Hunter x Hunter Chương 0111

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:15

Hunter x Hunter Chương 0110

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:15

Hunter x Hunter Chương 0109

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:14

Hunter x Hunter Chương 0108

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:14

Hunter x Hunter Chương 0107

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:13

Hunter x Hunter Chương 0106

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:13

Hunter x Hunter Chương 0105

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:12

Hunter x Hunter Chương 0104

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:11

Hunter x Hunter Chương 0103

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:11

Hunter x Hunter Chương 0102

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:09

Hunter x Hunter Chương 0101

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 31/12/2014 - 12:09

Hunter x Hunter Chương 0100

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:47

Hunter x Hunter Chương 099

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:47

Hunter x Hunter Chương 098

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:46

Hunter x Hunter Chương 097

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:46

Hunter x Hunter Chương 096

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:45

Hunter x Hunter Chương 095

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:44

Hunter x Hunter Chương 094

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:44

Hunter x Hunter Chương 093

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:43

Hunter x Hunter Chương 092

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:43

Hunter x Hunter Chương 091

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:42

Hunter x Hunter Chương 090

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:41

Hunter x Hunter Chương 089

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:41

Hunter x Hunter Chương 088

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:40

Hunter x Hunter Chương 087

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:40

Hunter x Hunter Chương 086

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:39

Hunter x Hunter Chương 085

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:39

Hunter x Hunter Chương 084

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:38

Hunter x Hunter Chương 083

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:38

Hunter x Hunter Chương 082

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:37

Hunter x Hunter Chương 081

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:37

Hunter x Hunter Chương 080

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:36

Hunter x Hunter Chương 079

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:35

Hunter x Hunter Chương 078

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:35

Hunter x Hunter Chương 077

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:34

Hunter x Hunter Chương 076

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:33

Hunter x Hunter Chương 075

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:32

Hunter x Hunter Chương 074

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:32

Hunter x Hunter Chương 073

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:31

Hunter x Hunter Chương 072

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:31

Hunter x Hunter Chương 071

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:30

Hunter x Hunter Chương 070

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:29

Hunter x Hunter Chương 069

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:29

Hunter x Hunter Chương 068

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:28

Hunter x Hunter Chương 067

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:28

Hunter x Hunter Chương 066

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:27

Hunter x Hunter Chương 065

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:27

Hunter x Hunter Chương 064

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:26

Hunter x Hunter Chương 063

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:25

Hunter x Hunter Chương 062

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 30/12/2014 - 12:23

Hunter x Hunter Chương 061

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:59

Hunter x Hunter Chương 060

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:58

Hunter x Hunter Chương 059

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:57

Hunter x Hunter Chương 058

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:57

Hunter x Hunter Chương 057

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:56

Hunter x Hunter Chương 056

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:56

Hunter x Hunter Chương 055

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:55

Hunter x Hunter Chương 054

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:54

Hunter x Hunter Chương 053

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:53

Hunter x Hunter Chương 052

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:53

Hunter x Hunter Chương 051

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:52

Hunter x Hunter Chương 050

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:51

Hunter x Hunter Chương 049

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:50

Hunter x Hunter Chương 048

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:49

Hunter x Hunter Chương 047

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:49

Hunter x Hunter Chương 046

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:48

Hunter x Hunter Chương 045

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:42

Hunter x Hunter Chương 044

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:42

Hunter x Hunter Chương 043

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:41

Hunter x Hunter Chương 042

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:40

Hunter x Hunter Chương 041

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:39

Hunter x Hunter Chương 040

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:38

Hunter x Hunter Chương 039

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:37

Hunter x Hunter Chương 038

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 29/12/2014 - 19:36

Hunter x Hunter Chương 037

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 28/12/2014 - 19:16

Hunter x Hunter Chương 036

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 28/12/2014 - 19:16

Hunter x Hunter Chương 035

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 20:54

Hunter x Hunter Chương 034

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:15

Hunter x Hunter Chương 033

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:11

Hunter x Hunter Chương 032

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:10

Hunter x Hunter Chương 031

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:09

Hunter x Hunter Chương 030

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:08

Hunter x Hunter Chương 029

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:07

Hunter x Hunter Chương 028

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:07

Hunter x Hunter Chương 027

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:05

Hunter x Hunter Chương 026

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:04

Hunter x Hunter Chương 025

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:02

Hunter x Hunter Chương 024

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:02

Hunter x Hunter Chương 023

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:01

Hunter x Hunter Chương 022

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 16:00

Hunter x Hunter Chương 021

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:59

Hunter x Hunter Chương 020

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:58

Hunter x Hunter Chương 019

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:58

Hunter x Hunter Chương 018

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:57

Hunter x Hunter Chương 017

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:56

Hunter x Hunter Chương 016

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:55

Hunter x Hunter Chương 015

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:54

Hunter x Hunter Chương 014

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:53

Hunter x Hunter Chương 013

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:52

Hunter x Hunter Chương 012

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:51

Hunter x Hunter Chương 011

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:46

Hunter x Hunter Chương 010

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:46

Hunter x Hunter Chương 09

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:44

Hunter x Hunter Chương 08

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:43

Hunter x Hunter Chương 07

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:42

Hunter x Hunter Chương 06

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:41

Hunter x Hunter Chương 05

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 10/12/2014 - 15:30

Hunter x Hunter Chương 04

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 09/12/2014 - 20:11

Hunter x Hunter Chương 03

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 09/12/2014 - 20:08

Hunter x Hunter Chương 02

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 09/12/2014 - 20:08

Hunter x Hunter Chương 01

TogashiFC + NPP + Alo8 + Truyentranhtuan.com 09/12/2014 - 20:05