AddThis

History's Strongest Disciple Kenichi

History's Strongest Disciple Kenichi
Tác giả:
Thể loại: Action, Comedy, ecchi, Martial-Arts, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 374

Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Yumiko và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi được thọ giáo nhiều bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền toái cũng từ đó mà sinh ra...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0174

Fallen Angels 26/08/2014 - 22:02

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0173

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:30

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0172

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:14

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0171

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0170

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0169

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0168

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:10

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0167

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:08

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0166

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:07

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0165

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:06

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0164

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:05

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0163

Fallen Angels 26/08/2014 - 17:04

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0162

Fallen Angels 26/08/2014 - 16:03

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0161

Fallen Angels 26/08/2014 - 16:02

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0160

Fallen Angels 26/08/2014 - 16:02

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0159

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:52

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0158

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:52

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0157

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:50

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0156

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:49

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0155

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:47

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0154

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:46

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0153

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:45

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0152

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:45

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0151

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:44

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0150

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:44

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0149

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:40

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0148

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0147

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0146

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:38

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0145

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:38

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0144

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:35

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0143

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:34

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0142

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:33

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0141

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:33

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0140

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:30

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0139

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:28

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0138

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:26

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0137

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:26

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0136

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:24

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0135

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:24

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0134

Fallen Angels 26/08/2014 - 15:23

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0133

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:13

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0132

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0131

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0130

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0129

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:10

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0128

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:09

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0127

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:09

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0126

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:09

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0125

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:08

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0124

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:08

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0123

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:06

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0122

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:06

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0121

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 15:05

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0120

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:26

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0119

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:23

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0118

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:22

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0117

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:19

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0116

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:19

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0115

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:18

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0114

[Blue_Rain] 26/08/2014 - 12:18

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0113

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0112

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:37

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0111

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:32

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0110

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:31

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0109

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:29

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0108

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:24

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0107

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:23

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0106

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:22

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0105

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:22

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0104

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:21

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0103

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:21

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0102

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:20

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0101

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:19

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 0100

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:18

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 099

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:18

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 098

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:17

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 097

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:17

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 096

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:15

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 095

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 094

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 093

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:10

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 092

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:10

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 091

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:09

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 090

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 21:07

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 089

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:49

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 088

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:45

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 087

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:43

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 086

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:43

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 085

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:42

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 084

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:42

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 083

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:40

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 082

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 081

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:38

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 080

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:37

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 079

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:34

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 078

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:33

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 077

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:33

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 076

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:32

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 075

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:29

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 074

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:28

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 073

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:27

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 072

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:27

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 071

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:26

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 070

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:25

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 069

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:25

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 068

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:20

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 067

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:17

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 066

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:14

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 065

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 064

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:06

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 063

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 20:01

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 062

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:57

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 061

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:53

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 060

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:50

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 059

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:49

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 058

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:46

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 057

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:45

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 056

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:41

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 055

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:38

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 054

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:34

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 053

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:30

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 052

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 19:27

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 051

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:44

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 050

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:42

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 049

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 048

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:36

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 047

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:36

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 046

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:35

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 045

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:32

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 044

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:20

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 043

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:16

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 042

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:13

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 041

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:09

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 040

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:07

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 039

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:04

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 038

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 17:01

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 037

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:55

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 036

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:51

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 035

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:47

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 034

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:42

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 033

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 032

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:06

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 031

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 16:01

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 030

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:54

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 029

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:37

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 028

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:14

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 027

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:05

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 026

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:02

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 025

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 15:00

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 024

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:56

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 023

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:51

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 022

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:42

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 021

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:39

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 020

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:30

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 019

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:25

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 018

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:20

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 017

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:17

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 016

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:14

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 015

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 014

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:12

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 013

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 012

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 011

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 14:11

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 010

[Blue_Rain] 25/08/2014 - 13:40

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 09

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:38

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 08

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:35

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 07

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:31

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 06

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:27

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 05

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:24

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 04

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:22

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 03

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:20

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 02

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:17

History's Strongest Disciple Kenichi Chương 01

VCL Pirates 25/08/2014 - 13:17