AddThis

Hikaru No Go

Hikaru No Go
Tên gốc: Hikaru No Go
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 376

Truyện về một thằng bé. Xưa ơi là xưa thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê  bai cờ vây là "môn thể thao dành cho người già".Một hôm cậu lên gác xếp gặp một bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây!

 

Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Hikaru No Go Chap 0173

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:26

Hikaru No Go Chap 0172

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:24

Hikaru No Go Chap 0171

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:23

Hikaru No Go Chap 0170

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:21

Hikaru No Go Chap 0169

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:20

Hikaru No Go Chap 0168

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:19

Hikaru No Go Chap 0167

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:16

Hikaru No Go Chap 0166

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:14

Hikaru No Go Chap 0165

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:10

Hikaru No Go Chap 0164

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:07

Hikaru No Go Chap 0163

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:04

Hikaru No Go Chap 0162

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 22:00

Hikaru No Go Chap 0161

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 21:59

Hikaru No Go Chap 0160

Manga24h + Vechai 02/09/2014 - 21:56

Hikaru No Go Chap 0159

100duoc 02/09/2014 - 21:54

Hikaru No Go Chap 0158

100duoc 02/09/2014 - 21:51

Hikaru No Go Chap 0157

100duoc 02/09/2014 - 21:39

Hikaru No Go Chap 0156

deSOI 02/09/2014 - 21:35

Hikaru No Go Chap 0155

deSOI 02/09/2014 - 21:33

Hikaru No Go Chap 0154

deSOI 02/09/2014 - 21:30

Hikaru No Go Chap 0153

deSOI 02/09/2014 - 21:28

Hikaru No Go Chap 0152

deSOI 02/09/2014 - 21:26

Hikaru No Go Chap 0151

deSOI 02/09/2014 - 21:23

Hikaru No Go Chap 0150

deSOI 02/09/2014 - 21:20

Hikaru No Go Chap 0149

deSOI 02/09/2014 - 21:17

Hikaru No Go Chap 0148

deSOI 02/09/2014 - 21:13

Hikaru No Go Chap 0147

deSOI 02/09/2014 - 21:11

Hikaru No Go Chap 0146

deSOI 02/09/2014 - 21:09

Hikaru No Go Chap 0145

deSOI 02/09/2014 - 21:07

Hikaru No Go Chap 0144

deSOI 02/09/2014 - 21:04

Hikaru No Go Chap 0143

deSOI 02/09/2014 - 21:03

Hikaru No Go Chap 0142

deSOI 02/09/2014 - 21:00

Hikaru No Go Chap 0141

deSOI 02/09/2014 - 20:58

Hikaru No Go Chap 0140

deSOI 02/09/2014 - 20:56

Hikaru No Go Chap 0139

deSOI 02/09/2014 - 20:54

Hikaru No Go Chap 0138

deSOI 02/09/2014 - 20:52

Hikaru No Go Chap 0137

deSOI 02/09/2014 - 20:50

Hikaru No Go Chap 0136

deSOI 02/09/2014 - 20:48

Hikaru No Go Chap 0135

deSOI 02/09/2014 - 20:46

Hikaru No Go Chap 0134

deSOI 02/09/2014 - 20:43

Hikaru No Go Chap 0133

deSOI 02/09/2014 - 20:41

Hikaru No Go Chap 0132

deSOI 02/09/2014 - 20:39

Hikaru No Go Chap 0131

deSOI 02/09/2014 - 20:38

Hikaru No Go Chap 0130

deSOI 02/09/2014 - 20:36

Hikaru No Go Chap 0129

deSOI 02/09/2014 - 20:35

Hikaru No Go Chap 0128

deSOI 02/09/2014 - 20:33

Hikaru No Go Chap 0127

deSOI 02/09/2014 - 20:30

Hikaru No Go Chap 0126

deSOI 02/09/2014 - 20:27

Hikaru No Go Chap 0125

deSOI 02/09/2014 - 20:24

Hikaru No Go Chap 0124

deSOI 02/09/2014 - 20:22

Hikaru No Go Chap 0123

deSOI 02/09/2014 - 20:20

Hikaru No Go Chap 0122

deSOI 02/09/2014 - 20:17

Hikaru No Go Chap 0121

deSOI 02/09/2014 - 20:14

Hikaru No Go Chap 0120

deSOI 02/09/2014 - 20:11

Hikaru No Go Chap 0119

deSOI 02/09/2014 - 20:08

Hikaru No Go Chap 0118

deSOI 02/09/2014 - 19:59

Hikaru No Go Chap 0117

deSOI 02/09/2014 - 19:57

Hikaru No Go Chap 0116

deSOI 02/09/2014 - 19:54

Hikaru No Go Chap 0115

deSOI 02/09/2014 - 19:51

Hikaru No Go Chap 0114

deSOI 02/09/2014 - 19:48

Hikaru No Go Chap 0113

deSOI 02/09/2014 - 19:46

Hikaru No Go Chap 0112

deSOI 02/09/2014 - 19:44

Hikaru No Go Chap 0111

deSOI 02/09/2014 - 19:42

Hikaru No Go Chap 0110

deSOI 02/09/2014 - 19:40

Hikaru No Go Chap 0109

deSOI 02/09/2014 - 19:39

Hikaru No Go Chap 0108

deSOI 02/09/2014 - 19:37

Hikaru No Go Chap 0107

deSOI 02/09/2014 - 19:35

Hikaru No Go Chap 0106

deSOI 02/09/2014 - 19:31

Hikaru No Go Chap 0105

deSOI 02/09/2014 - 19:29

Hikaru No Go Chap 0104

deSOI 02/09/2014 - 19:26

Hikaru No Go Chap 0103

deSOI 02/09/2014 - 19:23

Hikaru No Go Chap 0102

deSOI 02/09/2014 - 19:19

Hikaru No Go Chap 0101

deSOI 02/09/2014 - 19:15

Hikaru No Go Chap 0100

deSOI 02/09/2014 - 19:12

Hikaru No Go Chap 099

deSOI 02/09/2014 - 19:09

Hikaru No Go Chap 098

deSOI 02/09/2014 - 19:08

Hikaru No Go Chap 097

deSOI 02/09/2014 - 19:04

Hikaru No Go Chap 096

deSOI 02/09/2014 - 19:01

Hikaru No Go Chap 095

deSOI 02/09/2014 - 18:58

Hikaru No Go Chap 094

deSOI 02/09/2014 - 18:55

Hikaru No Go Chap 093

deSOI 02/09/2014 - 18:54

Hikaru No Go Chap 092

deSOI 02/09/2014 - 18:52

Hikaru No Go Chap 091

deSOI 02/09/2014 - 18:50

Hikaru No Go Chap 090

deSOI 02/09/2014 - 18:48

Hikaru No Go Chap 089

deSOI 02/09/2014 - 18:46

Hikaru No Go Chap 088

deSOI 02/09/2014 - 18:43

Hikaru No Go Chap 087

deSOI 02/09/2014 - 18:40

Hikaru No Go Chap 086

deSOI 02/09/2014 - 18:37

Hikaru No Go Chap 085

deSOI 02/09/2014 - 18:33

Hikaru No Go Chap 084

deSOI 02/09/2014 - 18:31

Hikaru No Go Chap 083

deSOI 02/09/2014 - 18:29

Hikaru No Go Chap 082

deSOI 02/09/2014 - 18:27

Hikaru No Go Chap 081

deSOI 02/09/2014 - 18:24

Hikaru No Go Chap 080

deSOI 02/09/2014 - 18:22

Hikaru No Go Chap 079

deSOI 02/09/2014 - 18:18

Hikaru No Go Chap 078

deSOI 02/09/2014 - 18:14

Hikaru No Go Chap 077

deSOI 02/09/2014 - 18:11

Hikaru No Go Chap 076

deSOI 02/09/2014 - 18:07

Hikaru No Go Chap 075

deSOI 02/09/2014 - 18:03

Hikaru No Go Chap 074

deSOI 02/09/2014 - 12:59

Hikaru No Go Chap 073

deSOI 02/09/2014 - 12:41

Hikaru No Go Chap 072

deSOI 02/09/2014 - 12:39

Hikaru No Go Chap 071

deSOI 02/09/2014 - 12:38

Hikaru No Go Chap 070

deSOI 02/09/2014 - 12:36

Hikaru No Go Chap 069

deSOI 02/09/2014 - 12:31

Hikaru No Go Chap 068

deSOI 02/09/2014 - 09:54

Hikaru No Go Chap 067

deSOI 02/09/2014 - 09:51

Hikaru No Go Chap 066

deSOI 02/09/2014 - 09:48

Hikaru No Go Chap 065

deSOI 02/09/2014 - 09:46

Hikaru No Go Chap 064

deSOI 02/09/2014 - 09:44

Hikaru No Go Chap 063

deSOI 02/09/2014 - 09:41

Hikaru No Go Chap 062

deSOI 02/09/2014 - 09:36

Hikaru No Go Chap 061

deSOI 02/09/2014 - 09:33

Hikaru No Go Chap 060

deSOI 02/09/2014 - 09:28

Hikaru No Go Chap 059

deSOI 02/09/2014 - 09:24

Hikaru No Go Chap 058

deSOI 02/09/2014 - 09:21

Hikaru No Go Chap 057

deSOI 02/09/2014 - 09:17

Hikaru No Go Chap 056

deSOI 02/09/2014 - 09:14

Hikaru No Go Chap 055

deSOI 02/09/2014 - 09:09

Hikaru No Go Chap 054

deSOI 02/09/2014 - 09:05

Hikaru No Go Chap 053

deSOI 02/09/2014 - 09:02

Hikaru No Go Chap 052

deSOI 02/09/2014 - 08:59

Hikaru No Go Chap 051

deSOI 02/09/2014 - 08:54

Hikaru No Go Chap 050

deSOI 02/09/2014 - 01:10

Hikaru No Go Chap 049

deSOI 02/09/2014 - 01:08

Hikaru No Go Chap 048

deSOI 02/09/2014 - 01:05

Hikaru No Go Chap 047

deSOI 02/09/2014 - 01:03

Hikaru No Go Chap 046

deSOI 02/09/2014 - 01:00

Hikaru No Go Chap 045

deSOI 02/09/2014 - 00:58

Hikaru No Go Chap 044

deSOI 02/09/2014 - 00:55

Hikaru No Go Chap 043

deSOI 02/09/2014 - 00:52

Hikaru No Go Chap 042

deSOI 02/09/2014 - 00:48

Hikaru No Go Chap 041

deSOI 02/09/2014 - 00:45

Hikaru No Go Chap 040

deSOI 02/09/2014 - 00:42

Hikaru No Go Chap 039

deSOI 02/09/2014 - 00:39

Hikaru No Go Chap 038

deSOI 02/09/2014 - 00:36

Hikaru No Go Chap 037

deSOI 02/09/2014 - 00:32

Hikaru No Go Chap 036

deSOI 02/09/2014 - 00:29

Hikaru No Go Chap 035

deSOI 02/09/2014 - 00:25

Hikaru No Go Chap 034

deSOI 02/09/2014 - 00:23

Hikaru No Go Chap 033

deSOI 02/09/2014 - 00:21

Hikaru No Go Chap 032

deSOI 02/09/2014 - 00:17

Hikaru No Go Chap 031

deSOI 02/09/2014 - 00:14

Hikaru No Go Chap 030

deSOI 02/09/2014 - 00:10

Hikaru No Go Chap 029

deSOI 02/09/2014 - 00:07

Hikaru No Go Chap 028

deSOI 02/09/2014 - 00:04

Hikaru No Go Chap 027

deSOI 02/09/2014 - 00:02

Hikaru No Go Chap 026

deSOI 01/09/2014 - 23:59

Hikaru No Go Chap 025

deSOI 01/09/2014 - 23:56

Hikaru No Go Chap 024

deSOI 01/09/2014 - 23:54

Hikaru No Go Chap 023

deSOI 01/09/2014 - 23:51

Hikaru No Go Chap 022

deSOI 01/09/2014 - 23:48

Hikaru No Go Chap 021

deSOI 01/09/2014 - 23:44

Hikaru No Go Chap 020

deSOI 01/09/2014 - 23:42

Hikaru No Go Chap 019

deSOI 01/09/2014 - 23:39

Hikaru No Go Chap 018

deSOI 01/09/2014 - 23:36

Hikaru No Go Chap 017

deSOI 01/09/2014 - 23:34

Hikaru No Go Chap 016

deSOI 01/09/2014 - 23:31

Hikaru No Go Chap 015

deSOI 01/09/2014 - 23:28

Hikaru No Go Chap 014

deSOI 01/09/2014 - 23:26

Hikaru No Go Chap 013

deSOI 01/09/2014 - 23:23

Hikaru No Go Chap 012

deSOI 01/09/2014 - 23:20

Hikaru No Go Chap 011

deSOI 01/09/2014 - 23:18

Hikaru No Go Chap 010

deSOI 01/09/2014 - 23:15

Hikaru No Go Chap 09

deSOI 01/09/2014 - 23:12

Hikaru No Go Chap 08

deSOI 01/09/2014 - 23:08

Hikaru No Go Chap 07

deSOI 01/09/2014 - 23:05

Hikaru No Go Chap 06

deSOI 01/09/2014 - 23:02

Hikaru No Go Chap 05

deSOI 01/09/2014 - 22:59

Hikaru No Go Chap 04

deSOI 01/09/2014 - 22:55

Hikaru No Go Chap 03

deSOI 01/09/2014 - 22:53

Hikaru No Go Chap 02

deSOI 01/09/2014 - 22:32

Hikaru No Go Chap 01

deSOI 01/09/2014 - 22:31