AddThis

Hắc quản gia

Tên gốc: Kuroshitsuji
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 397
Buổi sáng...Tay quản gia ấy... vô cùng được việc
Buổi trưa... Tay quản gia ấy...rất tài giỏi
Buổi chiều... Tay quản gia ấy...quá lợi hại
Và nửa đêm... Tay quản gia ấy...vô địch
... Chỉ có thể nói... Tay quản gia ấy ...không phải là người
 
1 ác quỷ... làm quản gia?
Vậy mà cả ác quỷ...cũng chỉ phục vụ cho một chủ nhân 12 tuổi - Ciel Phantomhive mà thôi...
 
Lý do...?
Rất đơn giản...
Bởi lẽ chủ nhân ấy cũng chẳng phải người thường. mà là " Người quét dọn bóng tối" của vương quốc Anh, thống trị thế giới ngầm
Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Hắc quản gia Chương 095

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:18

Hắc quản gia Chương 094

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:17

Hắc quản gia Chương 093

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:17

Hắc quản gia Chương 092

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:16

Hắc quản gia Chương 091

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:14

Hắc quản gia Chương 090

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:13

Hắc quản gia Chương 089

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:12

Hắc quản gia Chương 088

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:11

Hắc quản gia Chương 087

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:09

Hắc quản gia Chương 086

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:09

Hắc quản gia Chương 085

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:08

Hắc quản gia Chương 084

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:07

Hắc quản gia Chương 083

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:06

Hắc quản gia Chương 082

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:04

Hắc quản gia Chương 081

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:03

Hắc quản gia Chương 080

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:02

Hắc quản gia Chương 079

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:01

Hắc quản gia Chương 078

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 13:00

Hắc quản gia Chương 077

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 12:59

Hắc quản gia Chương 076

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:49

Hắc quản gia Chương 075

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:48

Hắc quản gia Chương 074

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:46

Hắc quản gia Chương 073

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:45

Hắc quản gia Chương 072

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:44

Hắc quản gia Chương 071

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 04/08/2014 - 11:43

Hắc quản gia Chương 070

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:48

Hắc quản gia Chương 069

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:47

Hắc quản gia Chương 068

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:46

Hắc quản gia Chương 067

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:45

Hắc quản gia Chương 066

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:44

Hắc quản gia Chương 065

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:44

Hắc quản gia Chương 064

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:43

Hắc quản gia Chương 063

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:42

Hắc quản gia Chương 062

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:41

Hắc quản gia Chương 061

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:40

Hắc quản gia Chương 060

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:40

Hắc quản gia Chương 059

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:39

Hắc quản gia Chương 058

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:37

Hắc quản gia Chương 057

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:36

Hắc quản gia Chương 056

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:35

Hắc quản gia Chương 055

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:34

Hắc quản gia Chương 054

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:33

Hắc quản gia Chương 053

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:32

Hắc quản gia Chương 052

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:30

Hắc quản gia Chương 051

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:30

Hắc quản gia Chương 050

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:29

Hắc quản gia Chương 049

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:28

Hắc quản gia Chương 048

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:27

Hắc quản gia Chương 047

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:27

Hắc quản gia Chương 046

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:25

Hắc quản gia Chương 045

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:24

Hắc quản gia Chương 044

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:23

Hắc quản gia Chương 043

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:23

Hắc quản gia Chương 042

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:22

Hắc quản gia Chương 041

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:21

Hắc quản gia Chương 040

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:20

Hắc quản gia Chương 039

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:19

Hắc quản gia Chương 038

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 21:18

Hắc quản gia Chương 037

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:39

Hắc quản gia Chương 036

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:38

Hắc quản gia Chương 035

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:37

Hắc quản gia Chương 034

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:36

Hắc quản gia Chương 033

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:35

Hắc quản gia Chương 032

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:34

Hắc quản gia Chương 031

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:33

Hắc quản gia Chương 030

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:32

Hắc quản gia Chương 029

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:31

Hắc quản gia Chương 028

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 18:30

Hắc quản gia Chương 027

Best friends forever 02/08/2014 - 18:29

Hắc quản gia Chương 026

Best friends forever 02/08/2014 - 18:28

Hắc quản gia Chương 025

Best friends forever 02/08/2014 - 18:27

Hắc quản gia Chương 024

Best friends forever 02/08/2014 - 18:26

Hắc quản gia Chương 023

Best friends forever 02/08/2014 - 18:25

Hắc quản gia Chương 022

Best friends forever 02/08/2014 - 18:24

Hắc quản gia Chương 021

Best friends forever 02/08/2014 - 18:22

Hắc quản gia Chương 020

Best friends forever 02/08/2014 - 18:21

Hắc quản gia Chương 019

Best friends forever 02/08/2014 - 18:19

Hắc quản gia Chương 018

Best friends forever 02/08/2014 - 18:18

Hắc quản gia Chương 017

Best friends forever 02/08/2014 - 18:17

Hắc quản gia Chương 016

Best friends forever 02/08/2014 - 18:16

Hắc quản gia Chương 015

Best friends forever 02/08/2014 - 18:15

Hắc quản gia Chương 014

Best friends forever 02/08/2014 - 18:14

Hắc quản gia Chương 013

Best friends forever 02/08/2014 - 15:52

Hắc quản gia Chương 012

Best friends forever 02/08/2014 - 15:40

Hắc quản gia Chương 011

Best friends forever 02/08/2014 - 15:38

Hắc quản gia Chương 010

Best friends forever 02/08/2014 - 15:36

Hắc quản gia Chương 09

Best friends forever 02/08/2014 - 15:30

Hắc quản gia Chương 08

Best friends forever 02/08/2014 - 15:29

Hắc quản gia Chương 07

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:28

Hắc quản gia Chương 06

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:25

Hắc quản gia Chương 05

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:23

Hắc quản gia Chương 04

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:22

Hắc quản gia Chương 03

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:21

Hắc quản gia Chương 02

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:19

Hắc quản gia Chương 01

Kaze no Hana + [H3 Group] Ham Hố Vô Đối Hội 02/08/2014 - 15:18