AddThis

Great Teacher Onizuka

Great Teacher Onizuka
Tên gốc: Great Teacher Onizuka
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 438
Nguồn: Truyentranhonline.com.vn

Câu chuyện về Eikichi onizuka, 1 cựu gangster nổi tiếng ở shonan-1 thành phố ở tokyo, anh ta muốn trở thành 1 người đàn ông vĩ đại và vì vậy anh ấy đã làm t hầy giáo, vì 1 li do cực kì đơn giản : ước mơ 40C16 ( 40 cưới 16 ), hãy cùng thưởng thức bộ GTO và hoà mình vào những tràng cười bất tận về cuộc đời của anh ấy...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Great Teacher Onizuka Chương 0200

TKVN Group 18/01/2014 - 22:51

Great Teacher Onizuka Chương 0199

TKVN Group 18/01/2014 - 22:44

Great Teacher Onizuka Chương 0198

TKVN Group 18/01/2014 - 22:44

Great Teacher Onizuka Chương 0197

TKVN Group 18/01/2014 - 22:43

Great Teacher Onizuka Chương 0196

TKVN Group 18/01/2014 - 22:42

Great Teacher Onizuka Chương 0195

TKVN Group 18/01/2014 - 22:41

Great Teacher Onizuka Chương 0194

TKVN Group 18/01/2014 - 22:38

Great Teacher Onizuka Chương 0193

TKVN Group 18/01/2014 - 22:36

Great Teacher Onizuka Chương 0192

TKVN Group 18/01/2014 - 22:36

Great Teacher Onizuka Chương 0191

TKVN Group 18/01/2014 - 22:33

Great Teacher Onizuka Chương 0190

TKVN Group 18/01/2014 - 22:31

Great Teacher Onizuka Chương 0189

TKVN Group 18/01/2014 - 22:31

Great Teacher Onizuka Chương 0188

TKVN Group 18/01/2014 - 22:30

Great Teacher Onizuka Chương 0187

TKVN Group 18/01/2014 - 22:29

Great Teacher Onizuka Chương 0186

TKVN Group 18/01/2014 - 22:28

Great Teacher Onizuka Chương 0185

TKVN Group 18/01/2014 - 22:27

Great Teacher Onizuka Chương 0184

TKVN Group 18/01/2014 - 22:26

Great Teacher Onizuka Chương 0183

TKVN Group 18/01/2014 - 22:25

Great Teacher Onizuka Chương 0182

TKVN Group 18/01/2014 - 22:24

Great Teacher Onizuka Chương 0181

TKVN Group 18/01/2014 - 22:23

Great Teacher Onizuka Chương 0180

TKVN Group 18/01/2014 - 22:22

Great Teacher Onizuka Chương 0179

TKVN Group 18/01/2014 - 22:21

Great Teacher Onizuka Chương 0178

TKVN Group 18/01/2014 - 22:20

Great Teacher Onizuka Chương 0177

TKVN Group 18/01/2014 - 22:20

Great Teacher Onizuka Chương 0176

TKVN Group 18/01/2014 - 22:19

Great Teacher Onizuka Chương 0175

TKVN Group 18/01/2014 - 22:18

Great Teacher Onizuka Chương 0174

TKVN Group 18/01/2014 - 22:17

Great Teacher Onizuka Chương 0173

TKVN Group 18/01/2014 - 22:17

Great Teacher Onizuka Chương 0172

TKVN Group 18/01/2014 - 22:16

Great Teacher Onizuka Chương 0171

TKVN Group 18/01/2014 - 22:07

Great Teacher Onizuka Chương 0170

TKVN Group 18/01/2014 - 21:27

Great Teacher Onizuka Chương 0169

TKVN Group 18/01/2014 - 21:26

Great Teacher Onizuka Chương 0168

TKVN Group 18/01/2014 - 21:25

Great Teacher Onizuka Chương 0167

TKVN Group 18/01/2014 - 21:24

Great Teacher Onizuka Chương 0166

TKVN Group 18/01/2014 - 21:23

Great Teacher Onizuka Chương 0165

TKVN Group 18/01/2014 - 21:21

Great Teacher Onizuka Chương 0164

TKVN Group 18/01/2014 - 21:18

Great Teacher Onizuka Chương 0163

TKVN Group 18/01/2014 - 21:17

Great Teacher Onizuka Chương 0162

TKVN Group 18/01/2014 - 21:17

Great Teacher Onizuka Chương 0161

TKVN Group 18/01/2014 - 20:58

Great Teacher Onizuka Chương 0160

TKVN Group 18/01/2014 - 20:54

Great Teacher Onizuka Chương 0159

TKVN Group 18/01/2014 - 20:54

Great Teacher Onizuka Chương 0158

TKVN Group 18/01/2014 - 20:51

Great Teacher Onizuka Chương 0157

TKVN Group 18/01/2014 - 20:47

Great Teacher Onizuka Chương 0156

TKVN Group 18/01/2014 - 20:46

Great Teacher Onizuka Chương 0155

TKVN Group 16/01/2014 - 21:47

Great Teacher Onizuka Chương 0154

TKVN Group 16/01/2014 - 21:47

Great Teacher Onizuka Chương 0153

TKVN Group 16/01/2014 - 21:46

Great Teacher Onizuka Chương 0152

TKVN Group 16/01/2014 - 21:45

Great Teacher Onizuka Chương 0151

TKVN Group 16/01/2014 - 21:44

Great Teacher Onizuka Chương 0150

TKVN Group 16/01/2014 - 21:43

Great Teacher Onizuka Chương 0149

TKVN Group 16/01/2014 - 21:42

Great Teacher Onizuka Chương 0148

TKVN Group 16/01/2014 - 21:42

Great Teacher Onizuka Chương 0147

TKVN Group 16/01/2014 - 21:41

Great Teacher Onizuka Chương 0146

TKVN Group 16/01/2014 - 21:40

Great Teacher Onizuka Chương 0145

TKVN Group 16/01/2014 - 21:40

Great Teacher Onizuka Chương 0144

TKVN Group 16/01/2014 - 21:21

Great Teacher Onizuka Chương 0143

TKVN Group 16/01/2014 - 21:18

Great Teacher Onizuka Chương 0142

TKVN Group 16/01/2014 - 21:18

Great Teacher Onizuka Chương 0141

TKVN Group 16/01/2014 - 21:17

Great Teacher Onizuka Chương 0140

TKVN Group 16/01/2014 - 21:15

Great Teacher Onizuka Chương 0139

TKVN Group 16/01/2014 - 21:14

Great Teacher Onizuka Chương 0138

TKVN Group 16/01/2014 - 21:14

Great Teacher Onizuka Chương 0137

TKVN Group 16/01/2014 - 21:13

Great Teacher Onizuka Chương 0136

TKVN Group 16/01/2014 - 21:12

Great Teacher Onizuka Chương 0135

TKVN Group 16/01/2014 - 21:11

Great Teacher Onizuka Chương 0134

TKVN Group 16/01/2014 - 21:10

Great Teacher Onizuka Chương 0133

TKVN Group 16/01/2014 - 21:10

Great Teacher Onizuka Chương 0132

TKVN Group 16/01/2014 - 21:09

Great Teacher Onizuka Chương 0131

TKVN Group 15/01/2014 - 17:18

Great Teacher Onizuka Chương 0130

TKVN Group 15/01/2014 - 17:16

Great Teacher Onizuka Chương 0129

TKVN Group 15/01/2014 - 17:13

Great Teacher Onizuka Chương 0128

TKVN Group 15/01/2014 - 17:10

Great Teacher Onizuka Chương 0127

TKVN Group 15/01/2014 - 17:07

Great Teacher Onizuka Chương 0126

TKVN Group 15/01/2014 - 17:04

Great Teacher Onizuka Chương 0125

TKVN Group 15/01/2014 - 17:01

Great Teacher Onizuka Chương 0124

TKVN Group 15/01/2014 - 16:54

Great Teacher Onizuka Chương 0123

TKVN Group 14/01/2014 - 13:16

Great Teacher Onizuka Chương 0122

TKVN Group 14/01/2014 - 13:12

Great Teacher Onizuka Chương 0121

TKVN Group 14/01/2014 - 13:10

Great Teacher Onizuka Chương 0120

TKVN Group 14/01/2014 - 13:07

Great Teacher Onizuka Chương 0119

TKVN Group 14/01/2014 - 13:04

Great Teacher Onizuka Chương 0118

TKVN Group 14/01/2014 - 13:01

Great Teacher Onizuka Chương 0117

TKVN Group 14/01/2014 - 12:59

Great Teacher Onizuka Chương 0116

TKVN Group 14/01/2014 - 12:56

Great Teacher Onizuka Chương 0115

TKVN Group 14/01/2014 - 12:53

Great Teacher Onizuka Chương 0114

TKVN Group 14/01/2014 - 12:50

Great Teacher Onizuka Chương 0113

TKVN Group 14/01/2014 - 12:47

Great Teacher Onizuka Chương 0112

TKVN Group 14/01/2014 - 12:44

Great Teacher Onizuka Chương 0111

TKVN Group 14/01/2014 - 10:51

Great Teacher Onizuka Chương 0110

TKVN Group 14/01/2014 - 10:12

Great Teacher Onizuka Chương 0109

TKVN Group 14/01/2014 - 09:58

Great Teacher Onizuka Chương 0108

TKVN Group 14/01/2014 - 09:57

Great Teacher Onizuka Chương 0107

TKVN Group 14/01/2014 - 09:56

Great Teacher Onizuka Chương 0106

TKVN Group 14/01/2014 - 09:55

Great Teacher Onizuka Chương 0105

TKVN Group 14/01/2014 - 09:55

Great Teacher Onizuka Chương 0104

TKVN Group 14/01/2014 - 09:54

Great Teacher Onizuka Chương 0103

TKVN Group 14/01/2014 - 09:54

Great Teacher Onizuka Chương 0102

TKVN Group 14/01/2014 - 09:53

Great Teacher Onizuka Chương 0101

TKVN Group 14/01/2014 - 09:52

Great Teacher Onizuka Chương 0100

TKVN Group 14/01/2014 - 09:51

Great Teacher Onizuka Chương 099

TKVN Group 14/01/2014 - 09:47

Great Teacher Onizuka Chương 098

TKVN Group 14/01/2014 - 09:46

Great Teacher Onizuka Chương 097

TKVN Group 14/01/2014 - 09:45

Great Teacher Onizuka Chương 096

TKVN Group 14/01/2014 - 09:44

Great Teacher Onizuka Chương 095

TKVN Group 14/01/2014 - 09:43

Great Teacher Onizuka Chương 094

TKVN Group 14/01/2014 - 09:43

Great Teacher Onizuka Chương 093

TKVN Group 14/01/2014 - 09:42

Great Teacher Onizuka Chương 092

TKVN Group 13/01/2014 - 16:51

Great Teacher Onizuka Chương 091

TKVN Group 13/01/2014 - 16:47

Great Teacher Onizuka Chương 090

TKVN Group 13/01/2014 - 16:47

Great Teacher Onizuka Chương 089

TKVN Group 13/01/2014 - 16:39

Great Teacher Onizuka Chương 088

TKVN Group 13/01/2014 - 16:35

Great Teacher Onizuka Chương 087

Manga24h 13/01/2014 - 16:30

Great Teacher Onizuka Chương 086

Manga24h 13/01/2014 - 16:28

Great Teacher Onizuka Chương 085

Manga24h 13/01/2014 - 16:26

Great Teacher Onizuka Chương 084

Manga24h 13/01/2014 - 16:24

Great Teacher Onizuka Chương 083

Manga24h 13/01/2014 - 16:21

Great Teacher Onizuka Chương 082

Manga24h 13/01/2014 - 16:12

Great Teacher Onizuka Chương 081

Manga24h 13/01/2014 - 16:08

Great Teacher Onizuka Chương 080

Manga24h 13/01/2014 - 16:03

Great Teacher Onizuka Chương 079

Manga24h 13/01/2014 - 16:03

Great Teacher Onizuka Chương 078

Manga24h 13/01/2014 - 16:02

Great Teacher Onizuka Chương 077

Manga24h 13/01/2014 - 16:00

Great Teacher Onizuka Chương 076

Manga24h 13/01/2014 - 16:00

Great Teacher Onizuka Chương 075

Manga24h 13/01/2014 - 15:57

Great Teacher Onizuka Chương 074

Manga24h 13/01/2014 - 15:56

Great Teacher Onizuka Chương 073

Manga24h 13/01/2014 - 15:56

Great Teacher Onizuka Chương 072

Manga24h 13/01/2014 - 15:55

Great Teacher Onizuka Chương 071

Manga24h 13/01/2014 - 15:54

Great Teacher Onizuka Chương 070

Manga24h 13/01/2014 - 15:54

Great Teacher Onizuka Chương 069

Manga24h 13/01/2014 - 15:52

Great Teacher Onizuka Chương 068

Manga24h 13/01/2014 - 15:49

Great Teacher Onizuka Chương 067

Manga24h 13/01/2014 - 15:48

Great Teacher Onizuka Chương 066

Manga24h 13/01/2014 - 15:44

Great Teacher Onizuka Chương 065

Manga24h 13/01/2014 - 15:42

Great Teacher Onizuka Chương 064

Manga24h 13/01/2014 - 15:39

Great Teacher Onizuka Chương 063

Manga24h 13/01/2014 - 15:36

Great Teacher Onizuka Chương 062

Manga24h 13/01/2014 - 15:33

Great Teacher Onizuka Chương 061

Manga24h 13/01/2014 - 15:30

Great Teacher Onizuka Chương 060

Manga24h 13/01/2014 - 15:28

Great Teacher Onizuka Chương 059

Manga24h 13/01/2014 - 15:26

Great Teacher Onizuka Chương 058

Manga24h 13/01/2014 - 15:21

Great Teacher Onizuka Chương 057

Manga24h 13/01/2014 - 15:19

Great Teacher Onizuka Chương 056

Manga24h 13/01/2014 - 15:16

Great Teacher Onizuka Chương 055

Manga24h 13/01/2014 - 15:07

Great Teacher Onizuka Chương 054

Manga24h 13/01/2014 - 14:54

Great Teacher Onizuka Chương 053

Manga24h 12/01/2014 - 23:42

Great Teacher Onizuka Chương 052

Manga24h 12/01/2014 - 23:39

Great Teacher Onizuka Chương 051

Manga24h 12/01/2014 - 23:33

Great Teacher Onizuka Chương 050

Manga24h 12/01/2014 - 23:30

Great Teacher Onizuka Chương 049

Manga24h 12/01/2014 - 23:28

Great Teacher Onizuka Chương 048

Manga24h 12/01/2014 - 23:26

Great Teacher Onizuka Chương 047

Manga24h 12/01/2014 - 23:22

Great Teacher Onizuka Chương 046

Manga24h 12/01/2014 - 23:19

Great Teacher Onizuka Chương 045

Manga24h 12/01/2014 - 23:17

Great Teacher Onizuka Chương 044

Manga24h 12/01/2014 - 23:14

Great Teacher Onizuka Chương 043

Manga24h 12/01/2014 - 23:10

Great Teacher Onizuka Chương 042

Manga24h 12/01/2014 - 23:06

Great Teacher Onizuka Chương 041

Manga24h 12/01/2014 - 23:03

Great Teacher Onizuka Chương 040

Manga24h 12/01/2014 - 23:01

Great Teacher Onizuka Chương 039

Manga24h 12/01/2014 - 22:57

Great Teacher Onizuka Chương 038

Manga24h 12/01/2014 - 22:52

Great Teacher Onizuka Chương 037

Manga24h 12/01/2014 - 22:50

Great Teacher Onizuka Chương 036

Manga24h 12/01/2014 - 22:46

Great Teacher Onizuka Chương 035

Manga24h 12/01/2014 - 22:42

Great Teacher Onizuka Chương 034

Manga24h 12/01/2014 - 22:39

Great Teacher Onizuka Chương 033

Manga24h 12/01/2014 - 22:34

Great Teacher Onizuka Chương 032

Manga24h 12/01/2014 - 22:29

Great Teacher Onizuka Chương 031

Manga24h 12/01/2014 - 22:26

Great Teacher Onizuka Chương 030

Manga24h 12/01/2014 - 22:24

Great Teacher Onizuka Chương 029

Manga24h 12/01/2014 - 22:20

Great Teacher Onizuka Chương 028

Manga24h 12/01/2014 - 22:17

Great Teacher Onizuka Chương 027

Manga24h 12/01/2014 - 22:13

Great Teacher Onizuka Chương 026

Manga24h 12/01/2014 - 22:09

Great Teacher Onizuka Chương 025

HDx4 Team 12/01/2014 - 22:05

Great Teacher Onizuka Chương 024

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:38

Great Teacher Onizuka Chương 023

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:35

Great Teacher Onizuka Chương 022

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:32

Great Teacher Onizuka Chương 021

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:29

Great Teacher Onizuka Chương 020

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:24

Great Teacher Onizuka Chương 019

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:22

Great Teacher Onizuka Chương 018

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:19

Great Teacher Onizuka Chương 017

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:15

Great Teacher Onizuka Chương 016

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:12

Great Teacher Onizuka Chương 015

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:09

Great Teacher Onizuka Chương 014

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:07

Great Teacher Onizuka Chương 013

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:03

Great Teacher Onizuka Chương 012

HDx4 Team 12/01/2014 - 20:00

Great Teacher Onizuka Chương 011

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:57

Great Teacher Onizuka Chương 010

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:53

Great Teacher Onizuka Chương 09

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:50

Great Teacher Onizuka Chương 08

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:47

Great Teacher Onizuka Chương 07

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:42

Great Teacher Onizuka Chương 06

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:38

Great Teacher Onizuka Chương 05

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:34

Great Teacher Onizuka Chương 04

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:31

Great Teacher Onizuka Chương 03

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:28

Great Teacher Onizuka Chương 02

HDx4 Team 12/01/2014 - 19:21

Great Teacher Onizuka Chương 01

HDx4 Team 12/01/2014 - 18:40