AddThis

Girl The Wild's

Girl The Wild's
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 494
Nguồn: manga24h

Vì hoàn cảnh khó khăn, Song Jae Gu được thầy hiệu trưởng mời đến học 1 trường cấp 3 của ông. Tưởng chừng như măn mắn đã đến với anh, nhưng hóa ra đây là 1 trường nữ sinh . Ngay ngày đi học đầu tiên anh đã có 1 tai nạn ngoài ý muốn với queen người có thế lực nhất ở trường. Liệu anh chàng có thể "sống sót"để tốt nghiệp ra khỏi trường hay không, mời các bạn đón xem.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Girl The Wild's Chương 0163

Lightning Group 06/04/2015 - 21:31

Girl The Wild's Chương 0162

Lightning Group 06/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 0161

Lightning Group 06/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 0160

Lightning Group 06/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 0159

Lightning Group 06/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 0158

Lightning Group 06/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 0157

Lightning Group 06/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 0156

Lightning Group 06/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 0155

Lightning Group 06/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 0154

Lightning Group 06/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 0153

Lightning Group 06/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 0152

Lightning Group 06/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 0151

Lightning Group 06/04/2015 - 21:27

Girl The Wild's Chương 0150

Lightning Group 06/04/2015 - 21:26

Girl The Wild's Chương 0149

Lightning Group 06/04/2015 - 21:26

Girl The Wild's Chương 0148

Lightning Group 06/04/2015 - 21:25

Girl The Wild's Chương 0147

Lightning Group 06/04/2015 - 21:25

Girl The Wild's Chương 0146

Lightning Group 06/04/2015 - 21:25

Girl The Wild's Chương 0145

Lightning Group 06/04/2015 - 21:24

Girl The Wild's Chương 0144

Lightning Group 06/04/2015 - 21:24

Girl The Wild's Chương 0143

Lightning Group 06/04/2015 - 21:24

Girl The Wild's Chương 0142

Lightning Group 06/04/2015 - 21:24

Girl The Wild's Chương 0141

Lightning Group 06/04/2015 - 21:23

Girl The Wild's Chương 0140

Lightning Group 06/04/2015 - 21:23

Girl The Wild's Chương 0139

Lightning Group 06/04/2015 - 21:23

Girl The Wild's Chương 0138

Lightning Group 06/04/2015 - 21:23

Girl The Wild's Chương 0137

Lightning Group 06/04/2015 - 21:22

Girl The Wild's Chương 0136

Lightning Group 06/04/2015 - 21:22

Girl The Wild's Chương 0135

Lightning Group 06/04/2015 - 21:22

Girl The Wild's Chương 0134

Lightning Group 06/04/2015 - 21:22

Girl The Wild's Chương 0133

Lightning Group 06/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 0132

Lightning Group 06/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 0131

Lightning Group 06/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 0130

Lightning Group 06/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 0129

Lightning Group 06/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 0128

Lightning Group 06/04/2015 - 21:20

Girl The Wild's Chương 0127

Lightning Group 06/04/2015 - 21:19

Girl The Wild's Chương 0126

Lightning Group 06/04/2015 - 21:16

Girl The Wild's Chương 0125

Lightning Group 06/04/2015 - 21:16

Girl The Wild's Chương 0124

Lightning Group 06/04/2015 - 21:10

Girl The Wild's Chương 0123

Lightning Group 06/04/2015 - 21:09

Girl The Wild's Chương 0122

Lightning Group 06/04/2015 - 21:09

Girl The Wild's Chương 0121

Lightning Group 06/04/2015 - 21:08

Girl The Wild's Chương 0120

Lightning Group 06/04/2015 - 21:07

Girl The Wild's Chương 0119

Lightning Group 06/04/2015 - 21:06

Girl The Wild's Chương 0118

Lightning Group 06/04/2015 - 21:06

Girl The Wild's Chương 0117

Lightning Group 06/04/2015 - 21:05

Girl The Wild's Chương 0116

Lightning Group 06/04/2015 - 21:05

Girl The Wild's Chương 0115

Lightning Group 06/04/2015 - 21:05

Girl The Wild's Chương 0114

Lightning Group 06/04/2015 - 21:05

Girl The Wild's Chương 0113

Lightning Group 06/04/2015 - 21:04

Girl The Wild's Chương 0112

Lightning Group 06/04/2015 - 21:04

Girl The Wild's Chương 0111

Lightning Group 06/04/2015 - 21:01

Girl The Wild's Chương 0110

Lightning Group 06/04/2015 - 21:00

Girl The Wild's Chương 0109

Lightning Group 06/04/2015 - 20:58

Girl The Wild's Chương 0108

Lightning Group 06/04/2015 - 20:57

Girl The Wild's Chương 0107

Lightning Group 06/04/2015 - 20:56

Girl The Wild's Chương 0106

Lightning Group 06/04/2015 - 20:56

Girl The Wild's Chương 0105

Lightning Group 06/04/2015 - 20:55

Girl The Wild's Chương 0104

Lightning Group 06/04/2015 - 20:55

Girl The Wild's Chương 0103

Lightning Group 05/04/2015 - 21:52

Girl The Wild's Chương 0102

Lightning Group 05/04/2015 - 21:50

Girl The Wild's Chương 0101

Lightning Group 05/04/2015 - 21:50

Girl The Wild's Chương 0100

Lightning Group 05/04/2015 - 21:49

Girl The Wild's Chương 099

Lightning Group 05/04/2015 - 21:49

Girl The Wild's Chương 098

Lightning Group 05/04/2015 - 21:48

Girl The Wild's Chương 097

Lightning Group 05/04/2015 - 21:48

Girl The Wild's Chương 096

Lightning Group 05/04/2015 - 21:47

Girl The Wild's Chương 095

Lightning Group 05/04/2015 - 21:47

Girl The Wild's Chương 094

Lightning Group 05/04/2015 - 21:47

Girl The Wild's Chương 093

Lightning Group 05/04/2015 - 21:46

Girl The Wild's Chương 092

Lightning Group 05/04/2015 - 21:45

Girl The Wild's Chương 091

Lightning Group 05/04/2015 - 21:44

Girl The Wild's Chương 090

Lightning Group 05/04/2015 - 21:43

Girl The Wild's Chương 089

Lightning Group 05/04/2015 - 21:42

Girl The Wild's Chương 088

Lightning Group 05/04/2015 - 21:42

Girl The Wild's Chương 087

Lightning Group 05/04/2015 - 21:42

Girl The Wild's Chương 086

Lightning Group 05/04/2015 - 21:41

Girl The Wild's Chương 085

Lightning Group 05/04/2015 - 21:41

Girl The Wild's Chương 084

Lightning Group 05/04/2015 - 21:41

Girl The Wild's Chương 083

Lightning Group 05/04/2015 - 21:36

Girl The Wild's Chương 082

Lightning Group 05/04/2015 - 21:36

Girl The Wild's Chương 081

Lightning Group 05/04/2015 - 21:36

Girl The Wild's Chương 080

Lightning Group 05/04/2015 - 21:35

Girl The Wild's Chương 079

Lightning Group 05/04/2015 - 21:35

Girl The Wild's Chương 078

Lightning Group 05/04/2015 - 21:35

Girl The Wild's Chương 077

Lightning Group 05/04/2015 - 21:35

Girl The Wild's Chương 076

Lightning Group 05/04/2015 - 21:34

Girl The Wild's Chương 075

Lightning Group 05/04/2015 - 21:34

Girl The Wild's Chương 074

Lightning Group 05/04/2015 - 21:34

Girl The Wild's Chương 073

Lightning Group 05/04/2015 - 21:33

Girl The Wild's Chương 072

Lightning Group 05/04/2015 - 21:33

Girl The Wild's Chương 071

Lightning Group 05/04/2015 - 21:33

Girl The Wild's Chương 070

Lightning Group 05/04/2015 - 21:33

Girl The Wild's Chương 069

Lightning Group 05/04/2015 - 21:32

Girl The Wild's Chương 068

Lightning Group 05/04/2015 - 21:32

Girl The Wild's Chương 067

Lightning Group 05/04/2015 - 21:32

Girl The Wild's Chương 066

Lightning Group 05/04/2015 - 21:31

Girl The Wild's Chương 065

Lightning Group 05/04/2015 - 21:31

Girl The Wild's Chương 064

Lightning Group 05/04/2015 - 21:31

Girl The Wild's Chương 063

Lightning Group 05/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 062

Lightning Group 05/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 061

Lightning Group 05/04/2015 - 21:30

Girl The Wild's Chương 060

Lightning Group 05/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 059

Lightning Group 05/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 058

Lightning Group 05/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 057

Lightning Group 05/04/2015 - 21:29

Girl The Wild's Chương 056

Lightning Group 05/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 055

Lightning Group 05/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 054

Lightning Group 05/04/2015 - 21:28

Girl The Wild's Chương 053

Lightning Group 05/04/2015 - 21:27

Girl The Wild's Chương 052

Lightning Group 04/04/2015 - 13:21

Girl The Wild's Chương 051

Lightning Group 04/04/2015 - 13:21

Girl The Wild's Chương 050

Lightning Group 04/04/2015 - 13:21

Girl The Wild's Chương 049

Lightning Group 04/04/2015 - 13:20

Girl The Wild's Chương 048

Lightning Group 04/04/2015 - 13:20

Girl The Wild's Chương 047

Lightning Group 04/04/2015 - 13:20

Girl The Wild's Chương 046

Lightning Group 04/04/2015 - 13:20

Girl The Wild's Chương 045

Lightning Group 04/04/2015 - 13:20

Girl The Wild's Chương 044

Lightning Group 04/04/2015 - 13:19

Girl The Wild's Chương 043

Lightning Group 04/04/2015 - 13:19

Girl The Wild's Chương 042

Lightning Group 04/04/2015 - 13:19

Girl The Wild's Chương 041

Lightning Group 04/04/2015 - 13:19

Girl The Wild's Chương 040

Lightning Group 04/04/2015 - 13:18

Girl The Wild's Chương 039

Lightning Group 04/04/2015 - 13:18

Girl The Wild's Chương 038

Lightning Group 03/04/2015 - 21:25

Girl The Wild's Chương 037

Lightning Group 03/04/2015 - 21:24

Girl The Wild's Chương 036

Lightning Group 03/04/2015 - 21:22

Girl The Wild's Chương 035

Lightning Group 03/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 034

Lightning Group 03/04/2015 - 21:21

Girl The Wild's Chương 033

Lightning Group 03/04/2015 - 21:20

Girl The Wild's Chương 032

Lightning Group 03/04/2015 - 20:40

Girl The Wild's Chương 031

Lightning Group 03/04/2015 - 20:40

Girl The Wild's Chương 030

Lightning Group 03/04/2015 - 20:39

Girl The Wild's Chương 029

Lightning Group 03/04/2015 - 20:39

Girl The Wild's Chương 028

Lightning Group 03/04/2015 - 20:39

Girl The Wild's Chương 027

Lightning Group 03/04/2015 - 20:38

Girl The Wild's Chương 026

Lightning Group 03/04/2015 - 20:38

Girl The Wild's Chương 025

Lightning Group 03/04/2015 - 20:38

Girl The Wild's Chương 024

Lightning Group 03/04/2015 - 20:37

Girl The Wild's Chương 023

Lightning Group 03/04/2015 - 20:37

Girl The Wild's Chương 022

Lightning Group 03/04/2015 - 20:31

Girl The Wild's Chương 021

Lightning Group 03/04/2015 - 20:31

Girl The Wild's Chương 020

Lightning Group 03/04/2015 - 20:31

Girl The Wild's Chương 019

Lightning Group 03/04/2015 - 20:30

Girl The Wild's Chương 018

Lightning Group 03/04/2015 - 20:30

Girl The Wild's Chương 017

Lightning Group 03/04/2015 - 20:30

Girl The Wild's Chương 016

Lightning Group 03/04/2015 - 20:30

Girl The Wild's Chương 015

Lightning Group 03/04/2015 - 20:28

Girl The Wild's Chương 014

Lightning Group 03/04/2015 - 20:27

Girl The Wild's Chương 013

Lightning Group 03/04/2015 - 20:27

Girl The Wild's Chương 012

Lightning Group 03/04/2015 - 20:27

Girl The Wild's Chương 011

Lightning Group 03/04/2015 - 20:26

Girl The Wild's Chương 010

Lightning Group 03/04/2015 - 20:26

Girl The Wild's Chương 09

Lightning Group 03/04/2015 - 20:26

Girl The Wild's Chương 08

Lightning Group 03/04/2015 - 20:26

Girl The Wild's Chương 07

Lightning Group 03/04/2015 - 20:25

Girl The Wild's Chương 06

Lightning Group 03/04/2015 - 20:25

Girl The Wild's Chương 05

Lightning Group 03/04/2015 - 20:25

Girl The Wild's Chương 04

Lightning Group 03/04/2015 - 20:24

Girl The Wild's Chương 03

Lightning Group 03/04/2015 - 20:24

Girl The Wild's Chương 02

Lightning Group 03/04/2015 - 20:24

Girl The Wild's Chương 01

Lightning Group 03/04/2015 - 20:23