AddThis

Fuuka

Fuuka
Tác giả:
Thể loại: Comedy, ecchi, Romance, School-Life, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 439
Nguồn: Blogtruyen

Yuu Haruna vừa chuyển đến Tokyo cậu bị nghiện mạng xã hội twitter. Chính vì vậy, một hôm, khi vừa check twitter vừa đi chợ, cậu bị một cô gái đập vỡ điện thoại và cho ăn ngay một phát tát vì bị hiểu nhầm rằng cậu đang cố chụp quần lót của cô ấy. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó cuộc đời cậu sẽ thay đổi thế nào? xin mời đọc truyện :v

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Fuuka Chương 056

7 Team 14/04/2015 - 12:56

Fuuka Chương 055

7 Team 14/04/2015 - 11:52

Fuuka Chương 054

7 Team 14/04/2015 - 11:48

Fuuka Chương 053

7 Team 13/04/2015 - 21:45

Fuuka Chương 052

7 Team 13/04/2015 - 21:43

Fuuka Chương 051

7 Team 13/04/2015 - 21:41

Fuuka Chương 050

7 Team 13/04/2015 - 21:39

Fuuka Chương 049

7 Team 13/04/2015 - 21:35

Fuuka Chương 048

7 Team 13/04/2015 - 21:33

Fuuka Chương 047

7 Team 13/04/2015 - 21:29

Fuuka Chương 046

7 Team 13/04/2015 - 21:27

Fuuka Chương 045

7 Team 13/04/2015 - 21:23

Fuuka Chương 044

7 Team 13/04/2015 - 21:22

Fuuka Chương 043

7 Team 13/04/2015 - 21:20

Fuuka Chương 042

7 Team 13/04/2015 - 21:17

Fuuka Chương 041

7 Team 13/04/2015 - 21:16

Fuuka Chương 040

7 Team 13/04/2015 - 21:14

Fuuka Chương 039

7 Team 13/04/2015 - 21:11

Fuuka Chương 038

7 Team 13/04/2015 - 21:09

Fuuka Chương 037

7 Team 13/04/2015 - 21:05

Fuuka Chương 036

7 Team 13/04/2015 - 21:03

Fuuka Chương 035

7 Team 13/04/2015 - 21:01

Fuuka Chương 034

7 Team 13/04/2015 - 20:59

Fuuka Chương 033

7 Team 13/04/2015 - 20:57

Fuuka Chương 032

7 Team 13/04/2015 - 20:53

Fuuka Chương 031

7 Team 13/04/2015 - 20:49

Fuuka Chương 030

7 Team 13/04/2015 - 20:45

Fuuka Chương 029

7 Team 13/04/2015 - 20:42

Fuuka Chương 028

7 Team 13/04/2015 - 20:40

Fuuka Chương 027

7 Team 13/04/2015 - 20:38

Fuuka Chương 026

7 Team 13/04/2015 - 20:36

Fuuka Chương 025

7 Team 13/04/2015 - 20:31

Fuuka Chương 024

7 Team 13/04/2015 - 20:27

Fuuka Chương 023

7 Team 13/04/2015 - 20:24

Fuuka Chương 022

7 Team 13/04/2015 - 20:21

Fuuka Chương 021

7 Team 13/04/2015 - 20:18

Fuuka Chương 020

7 Team 13/04/2015 - 20:13

Fuuka Chương 019

7 Team 13/04/2015 - 20:10

Fuuka Chương 018

7 Team 13/04/2015 - 20:06

Fuuka Chương 017

7 Team 13/04/2015 - 20:06

Fuuka Chương 016

7 Team 13/04/2015 - 20:05

Fuuka Chương 015

7 Team 13/04/2015 - 20:04

Fuuka Chương 014

7 Team 13/04/2015 - 20:04

Fuuka Chương 013

7 Team 13/04/2015 - 20:03

Fuuka Chương 012

7 Team 13/04/2015 - 20:02

Fuuka Chương 011

7 Team 13/04/2015 - 20:00

Fuuka Chương 010

7 Team 13/04/2015 - 20:00

Fuuka Chương 09

7 Team 13/04/2015 - 19:59

Fuuka Chương 08

7 Team 13/04/2015 - 19:59

Fuuka Chương 07

7 Team 13/04/2015 - 19:58

Fuuka Chương 06

7 Team 13/04/2015 - 19:58

Fuuka Chương 05

7 Team 13/04/2015 - 19:57

Fuuka Chương 04

7 Team 13/04/2015 - 19:57

Fuuka Chương 03

7 Team 13/04/2015 - 19:56

Fuuka Chương 02

7 Team 13/04/2015 - 17:34

Fuuka Chương 01

7 Team 13/04/2015 - 17:33