AddThis

D.Gray-Man

D.Gray-Man
Tên gốc: D.Gray-Man
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 251

Akuma là những cỗ máy chiến tranh do bá tước Millenium Count tạo ra.Akuma đc tạo ra do chính những người thân của người chết...những người mong muốn và tin tưởng vào bá tước Millenium Count làm cho cha.mẹ hay anh chị sống lại sau khi chết lại đã vô tình biến linh hồn người thân mình trở thành Akuma - 1 cỗ máy giết người vô cảm.....(và đặc biệt là sao khi trở thành akuma thì nó sẽ tấn công chính người thân mình, là người đã tạo ra nó và chiếm lấy thân xác để ẩn náu...) ...Do đó có một người tạo ra những Innocence để chống lại akuma của bá tước Millenium Count ....những người đc Innocence lựa chọn đc gọi là exorcist (thầy trừ tà hay môn đệ của Thượng Đế)..họ tiêu diệt và cứu vớt những linh hồn đang bị akuma giam giữ... - D.Gray-Man rất đáng để bỏ thời gian ra ngâm cứu ... thế giới của DGM đặt trong hoàn cảnh chiến tranh giữa thiện và ác....chính trong bối cảnh đen tối của chiến tranh và những cuộc chiến sinh tử, từ đó mới cho thấy tình yêu thương mạnh mẽ, tình bạn, tình đồng đội, sự tin tưởng,... Tất cả sẽ như một tia sáng le lói trong màn đêm chợt ánh lên... Hãy khám phá DGM để cảm thấy tình yêu thương giữa nhưng con người, những exorcist trong thế giới của những trận chiến gay gấn với akuma......-

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

D.Gray-Man Chương 0218

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 21:00

D.Gray-Man Chương 0217

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:59

D.Gray-Man Chương 0216

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:58

D.Gray-Man Chương 0215

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:57

D.Gray-Man Chương 0214

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:57

D.Gray-Man Chương 0213

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:55

D.Gray-Man Chương 0212

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:55

D.Gray-Man Chương 0211

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:54

D.Gray-Man Chương 0210

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:53

D.Gray-Man Chương 0209

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:52

D.Gray-Man Chương 0208

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:51

D.Gray-Man Chương 0207

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:51

D.Gray-Man Chương 0206

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:49

D.Gray-Man Chương 0205

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:49

D.Gray-Man Chương 0204

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:48

D.Gray-Man Chương 0203

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:47

D.Gray-Man Chương 0202

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:47

D.Gray-Man Chương 0201

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:46

D.Gray-Man Chương 0200

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:45

D.Gray-Man Chương 0199

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:44

D.Gray-Man Chương 0198

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:44

D.Gray-Man Chương 0197

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:43

D.Gray-Man Chương 0196

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:41

D.Gray-Man Chương 0195

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:41

D.Gray-Man Chương 0194

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:39

D.Gray-Man Chương 0193

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:38

D.Gray-Man Chương 0192

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:37

D.Gray-Man Chương 0191

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:36

D.Gray-Man Chương 0190

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:35

D.Gray-Man Chương 0189

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:34

D.Gray-Man Chương 0188

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:34

D.Gray-Man Chương 0187

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:33

D.Gray-Man Chương 0186

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:33

D.Gray-Man Chương 0185

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:32

D.Gray-Man Chương 0184

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:31

D.Gray-Man Chương 0183

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:31

D.Gray-Man Chương 0182

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:30

D.Gray-Man Chương 0181

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:29

D.Gray-Man Chương 0180

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:28

D.Gray-Man Chương 0179

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:03

D.Gray-Man Chương 0178

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:02

D.Gray-Man Chương 0177

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:01

D.Gray-Man Chương 0176

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:01

D.Gray-Man Chương 0175

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 20:00

D.Gray-Man Chương 0174

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 31/03/2014 - 19:59

D.Gray-Man Chương 0173

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 30/03/2014 - 17:17

D.Gray-Man Chương 0172

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 30/03/2014 - 17:17

D.Gray-Man Chương 0171

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:13

D.Gray-Man Chương 0170

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:11

D.Gray-Man Chương 0169

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:11

D.Gray-Man Chương 0168

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:10

D.Gray-Man Chương 0167

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:09

D.Gray-Man Chương 0166

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:08

D.Gray-Man Chương 0165

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:07

D.Gray-Man Chương 0164

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:05

D.Gray-Man Chương 0163

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:03

D.Gray-Man Chương 0162

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 13:01

D.Gray-Man Chương 0161

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:55

D.Gray-Man Chương 0160

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:54

D.Gray-Man Chương 0159

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:54

D.Gray-Man Chương 0158

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:52

D.Gray-Man Chương 0157

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:52

D.Gray-Man Chương 0156

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:51

D.Gray-Man Chương 0155

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:50

D.Gray-Man Chương 0154

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:50

D.Gray-Man Chương 0153

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:49

D.Gray-Man Chương 0152

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:49

D.Gray-Man Chương 0151

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:48

D.Gray-Man Chương 0150

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:47

D.Gray-Man Chương 0149

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:46

D.Gray-Man Chương 0148

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:46

D.Gray-Man Chương 0147

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:45

D.Gray-Man Chương 0146

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:45

D.Gray-Man Chương 0145

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:44

D.Gray-Man Chương 0144

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 12:43

D.Gray-Man Chương 0143

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:46

D.Gray-Man Chương 0142

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:45

D.Gray-Man Chương 0141

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:44

D.Gray-Man Chương 0140

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:39

D.Gray-Man Chương 0139

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:38

D.Gray-Man Chương 0138

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:38

D.Gray-Man Chương 0137

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:37

D.Gray-Man Chương 0136

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:36

D.Gray-Man Chương 0135

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:35

D.Gray-Man Chương 0134

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:34

D.Gray-Man Chương 0133

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:33

D.Gray-Man Chương 0132

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:33

D.Gray-Man Chương 0131

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:32

D.Gray-Man Chương 0130

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:31

D.Gray-Man Chương 0129

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:30

D.Gray-Man Chương 0128

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:28

D.Gray-Man Chương 0127

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 26/03/2014 - 11:27

D.Gray-Man Chương 0126

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:28

D.Gray-Man Chương 0125

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:27

D.Gray-Man Chương 0124

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:26

D.Gray-Man Chương 0123

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:25

D.Gray-Man Chương 0122

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:24

D.Gray-Man Chương 0121

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:24

D.Gray-Man Chương 0120

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:23

D.Gray-Man Chương 0119

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:21

D.Gray-Man Chương 0118

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:20

D.Gray-Man Chương 0117

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:15

D.Gray-Man Chương 0116

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:14

D.Gray-Man Chương 0115

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:14

D.Gray-Man Chương 0114

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:13

D.Gray-Man Chương 0113

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:13

D.Gray-Man Chương 0112

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:12

D.Gray-Man Chương 0111

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:11

D.Gray-Man Chương 0110

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:10

D.Gray-Man Chương 0109

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:10

D.Gray-Man Chương 0108

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:09

D.Gray-Man Chương 0107

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:08

D.Gray-Man Chương 0106

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:07

D.Gray-Man Chương 0105

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:07

D.Gray-Man Chương 0104

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:06

D.Gray-Man Chương 0103

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:06

D.Gray-Man Chương 0102

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:04

D.Gray-Man Chương 0101

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:04

D.Gray-Man Chương 0100

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:02

D.Gray-Man Chương 099

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:02

D.Gray-Man Chương 098

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:01

D.Gray-Man Chương 097

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 19:00

D.Gray-Man Chương 096

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 18:59

D.Gray-Man Chương 095

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 18:58

D.Gray-Man Chương 094

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 18:57

D.Gray-Man Chương 093

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 25/03/2014 - 18:57

D.Gray-Man Chương 092

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 24/03/2014 - 11:09

D.Gray-Man Chương 091

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 24/03/2014 - 11:04

D.Gray-Man Chương 090

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 24/03/2014 - 11:02

D.Gray-Man Chương 089

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 24/03/2014 - 11:01

D.Gray-Man Chương 088

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 24/03/2014 - 10:57

D.Gray-Man Chương 087

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 16:00

D.Gray-Man Chương 086

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:59

D.Gray-Man Chương 085

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:59

D.Gray-Man Chương 084

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:58

D.Gray-Man Chương 083

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:58

D.Gray-Man Chương 082

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:57

D.Gray-Man Chương 081

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:57

D.Gray-Man Chương 080

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:56

D.Gray-Man Chương 079

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:56

D.Gray-Man Chương 078

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:55

D.Gray-Man Chương 077

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:54

D.Gray-Man Chương 076

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:53

D.Gray-Man Chương 075

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:52

D.Gray-Man Chương 074

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:52

D.Gray-Man Chương 073

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:51

D.Gray-Man Chương 072

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:49

D.Gray-Man Chương 071

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:49

D.Gray-Man Chương 070

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:48

D.Gray-Man Chương 069

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:47

D.Gray-Man Chương 068

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:47

D.Gray-Man Chương 067

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:46

D.Gray-Man Chương 066

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:46

D.Gray-Man Chương 065

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:45

D.Gray-Man Chương 064

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:44

D.Gray-Man Chương 063

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:23

D.Gray-Man Chương 062

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:23

D.Gray-Man Chương 061

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:22

D.Gray-Man Chương 060

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:22

D.Gray-Man Chương 059

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 15:21

D.Gray-Man Chương 058

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:33

D.Gray-Man Chương 057

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:30

D.Gray-Man Chương 056

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:30

D.Gray-Man Chương 055

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:29

D.Gray-Man Chương 054

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:28

D.Gray-Man Chương 053

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:28

D.Gray-Man Chương 052

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:27

D.Gray-Man Chương 051

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:26

D.Gray-Man Chương 050

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:25

D.Gray-Man Chương 049

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:24

D.Gray-Man Chương 048

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:24

D.Gray-Man Chương 047

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:23

D.Gray-Man Chương 046

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:23

D.Gray-Man Chương 045

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:23

D.Gray-Man Chương 044

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:22

D.Gray-Man Chương 043

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:22

D.Gray-Man Chương 042

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:21

D.Gray-Man Chương 041

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:21

D.Gray-Man Chương 040

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:20

D.Gray-Man Chương 039

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:20

D.Gray-Man Chương 038

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:19

D.Gray-Man Chương 037

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:18

D.Gray-Man Chương 036

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:17

D.Gray-Man Chương 035

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:17

D.Gray-Man Chương 034

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:16

D.Gray-Man Chương 033

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:16

D.Gray-Man Chương 032

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:15

D.Gray-Man Chương 031

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:14

D.Gray-Man Chương 030

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:13

D.Gray-Man Chương 029

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:13

D.Gray-Man Chương 028

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:12

D.Gray-Man Chương 027

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:12

D.Gray-Man Chương 026

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:11

D.Gray-Man Chương 025

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:11

D.Gray-Man Chương 024

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:10

D.Gray-Man Chương 023

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:10

D.Gray-Man Chương 022

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:10

D.Gray-Man Chương 021

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 22/03/2014 - 13:09

D.Gray-Man Chương 020

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:17

D.Gray-Man Chương 019

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:17

D.Gray-Man Chương 018

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:15

D.Gray-Man Chương 017

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:15

D.Gray-Man Chương 016

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:14

D.Gray-Man Chương 015

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:12

D.Gray-Man Chương 014

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:11

D.Gray-Man Chương 013

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:11

D.Gray-Man Chương 012

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:10

D.Gray-Man Chương 011

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:09

D.Gray-Man Chương 010

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:07

D.Gray-Man Chương 09

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:06

D.Gray-Man Chương 08

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:05

D.Gray-Man Chương 07

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:05

D.Gray-Man Chương 06

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:01

D.Gray-Man Chương 05

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 12:01

D.Gray-Man Chương 04

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 11:59

D.Gray-Man Chương 03

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 11:57

D.Gray-Man Chương 02

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 11:57

D.Gray-Man Chương 01

Vnsharing.net + MTO + Alo8.com 21/03/2014 - 11:56