AddThis

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung
Thể loại: Manhua
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 311

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Đấu Phá Thương Khung Chap 098

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:17

Đấu Phá Thương Khung Chap 097

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:17

Đấu Phá Thương Khung Chap 096

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:16

Đấu Phá Thương Khung Chap 095

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:16

Đấu Phá Thương Khung Chap 094

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:15

Đấu Phá Thương Khung Chap 093

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:15

Đấu Phá Thương Khung Chap 092

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:14

Đấu Phá Thương Khung Chap 091

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:13

Đấu Phá Thương Khung Chap 090

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:13

Đấu Phá Thương Khung Chap 089

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:12

Đấu Phá Thương Khung Chap 088

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:12

Đấu Phá Thương Khung Chap 087

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:11

Đấu Phá Thương Khung Chap 086

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:10

Đấu Phá Thương Khung Chap 085

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:10

Đấu Phá Thương Khung Chap 084

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:08

Đấu Phá Thương Khung Chap 083

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:08

Đấu Phá Thương Khung Chap 082

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:07

Đấu Phá Thương Khung Chap 081

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:07

Đấu Phá Thương Khung Chap 080

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:06

Đấu Phá Thương Khung Chap 079

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:05

Đấu Phá Thương Khung Chap 078

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:05

Đấu Phá Thương Khung Chap 077

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:04

Đấu Phá Thương Khung Chap 076

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:03

Đấu Phá Thương Khung Chap 075

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:02

Đấu Phá Thương Khung Chap 074

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:02

Đấu Phá Thương Khung Chap 073

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:01

Đấu Phá Thương Khung Chap 072

hamtruyen.com 03/09/2014 - 22:00

Đấu Phá Thương Khung Chap 071

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:59

Đấu Phá Thương Khung Chap 070

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:58

Đấu Phá Thương Khung Chap 069

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:57

Đấu Phá Thương Khung Chap 068

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:56

Đấu Phá Thương Khung Chap 067

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:56

Đấu Phá Thương Khung Chap 066

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:55

Đấu Phá Thương Khung Chap 065

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:53

Đấu Phá Thương Khung Chap 064

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:52

Đấu Phá Thương Khung Chap 063

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:51

Đấu Phá Thương Khung Chap 062

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:50

Đấu Phá Thương Khung Chap 061

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:49

Đấu Phá Thương Khung Chap 060

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:46

Đấu Phá Thương Khung Chap 059

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:46

Đấu Phá Thương Khung Chap 058

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:45

Đấu Phá Thương Khung Chap 057

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:44

Đấu Phá Thương Khung Chap 056

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:43

Đấu Phá Thương Khung Chap 055

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:39

Đấu Phá Thương Khung Chap 054

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:36

Đấu Phá Thương Khung Chap 053

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:35

Đấu Phá Thương Khung Chap 052

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:32

Đấu Phá Thương Khung Chap 051

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:28

Đấu Phá Thương Khung Chap 050

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:26

Đấu Phá Thương Khung Chap 049

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:25

Đấu Phá Thương Khung Chap 048

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 047

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 046

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:23

Đấu Phá Thương Khung Chap 045

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:14

Đấu Phá Thương Khung Chap 044

hamtruyen.com 03/09/2014 - 21:10

Đấu Phá Thương Khung Chap 043

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:40

Đấu Phá Thương Khung Chap 042

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:37

Đấu Phá Thương Khung Chap 041

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:35

Đấu Phá Thương Khung Chap 040

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 039

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:21

Đấu Phá Thương Khung Chap 038

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:19

Đấu Phá Thương Khung Chap 037

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:18

Đấu Phá Thương Khung Chap 036

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:17

Đấu Phá Thương Khung Chap 035

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:16

Đấu Phá Thương Khung Chap 034

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:15

Đấu Phá Thương Khung Chap 033

hamtruyen.com 03/09/2014 - 20:14

Đấu Phá Thương Khung Chap 032

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 031

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 030

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:23

Đấu Phá Thương Khung Chap 029

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:23

Đấu Phá Thương Khung Chap 028

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:23

Đấu Phá Thương Khung Chap 027

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:21

Đấu Phá Thương Khung Chap 026

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:20

Đấu Phá Thương Khung Chap 025

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:19

Đấu Phá Thương Khung Chap 024

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:19

Đấu Phá Thương Khung Chap 023

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:18

Đấu Phá Thương Khung Chap 022

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:18

Đấu Phá Thương Khung Chap 021

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:16

Đấu Phá Thương Khung Chap 020

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:16

Đấu Phá Thương Khung Chap 019

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:15

Đấu Phá Thương Khung Chap 018

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:14

Đấu Phá Thương Khung Chap 017

hamtruyen.com 03/09/2014 - 19:14

Đấu Phá Thương Khung Chap 016

hamtruyen.com 03/09/2014 - 17:10

Đấu Phá Thương Khung Chap 015

hamtruyen.com 03/09/2014 - 17:00

Đấu Phá Thương Khung Chap 014

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:41

Đấu Phá Thương Khung Chap 013

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:24

Đấu Phá Thương Khung Chap 012

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:19

Đấu Phá Thương Khung Chap 011

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:18

Đấu Phá Thương Khung Chap 010

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:18

Đấu Phá Thương Khung Chap 09

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:17

Đấu Phá Thương Khung Chap 08

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:12

Đấu Phá Thương Khung Chap 07

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:12

Đấu Phá Thương Khung Chap 06

hamtruyen.com 03/09/2014 - 16:11

Đấu Phá Thương Khung Chap 05

hamtruyen.com 03/09/2014 - 15:41

Đấu Phá Thương Khung Chap 04

hamtruyen.com 03/09/2014 - 15:39

Đấu Phá Thương Khung Chap 03

hamtruyen.com 03/09/2014 - 14:58

Đấu Phá Thương Khung Chap 02

hamtruyen.com 03/09/2014 - 14:54

Đấu Phá Thương Khung Chap 01

hamtruyen.com 03/09/2014 - 14:46