AddThis

Đấu La Đại Lục

dau-pha-dai-luc
Thể loại: Action, Manhwa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 519
Nguồn: vechai.info

Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)..thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai...thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Đấu La Đại Lục Chap 0137

Goccay 02/02/2015 - 12:31

Đấu La Đại Lục Chap 0136

Goccay 02/02/2015 - 12:31

Đấu La Đại Lục Chap 0135

Goccay 02/02/2015 - 12:30

Đấu La Đại Lục Chap 0134

Goccay 02/02/2015 - 12:29

Đấu La Đại Lục Chap 0133

Goccay 02/02/2015 - 12:29

Đấu La Đại Lục Chap 0132

Goccay 02/02/2015 - 12:28

Đấu La Đại Lục Chap 0131

Goccay 02/02/2015 - 12:27

Đấu La Đại Lục Chap 089

Goccay 28/01/2015 - 19:51

Đấu La Đại Lục Chap 0130

Goccay 28/01/2015 - 13:49

Đấu La Đại Lục Chap 0129

Goccay 28/01/2015 - 13:49

Đấu La Đại Lục Chap 0128

Goccay 28/01/2015 - 13:49

Đấu La Đại Lục Chap 0127

Goccay 28/01/2015 - 13:48

Đấu La Đại Lục Chap 0126

Goccay 28/01/2015 - 13:47

Đấu La Đại Lục Chap 0125

Goccay 28/01/2015 - 13:47

Đấu La Đại Lục Chap 0124

Goccay 28/01/2015 - 13:46

Đấu La Đại Lục Chap 0123

Goccay 28/01/2015 - 13:46

Đấu La Đại Lục Chap 0122

Goccay 28/01/2015 - 13:44

Đấu La Đại Lục Chap 0121

Goccay 28/01/2015 - 13:44

Đấu La Đại Lục Chap 0120

Goccay 28/01/2015 - 13:43

Đấu La Đại Lục Chap 0119

Goccay 28/01/2015 - 13:42

Đấu La Đại Lục Chap 0118

Goccay 28/01/2015 - 13:42

Đấu La Đại Lục Chap 0117

Goccay 28/01/2015 - 13:41

Đấu La Đại Lục Chap 0116

Goccay 28/01/2015 - 13:41

Đấu La Đại Lục Chap 0115

Goccay 28/01/2015 - 13:40

Đấu La Đại Lục Chap 0114

Goccay 28/01/2015 - 13:39

Đấu La Đại Lục Chap 0113

Goccay 28/01/2015 - 13:39

Đấu La Đại Lục Chap 0112

Goccay 28/01/2015 - 13:39

Đấu La Đại Lục Chap 0111

Goccay 28/01/2015 - 13:38

Đấu La Đại Lục Chap 0110

Goccay 28/01/2015 - 13:38

Đấu La Đại Lục Chap 0109

Goccay 28/01/2015 - 13:37

Đấu La Đại Lục Chap 0108

Goccay 28/01/2015 - 13:37

Đấu La Đại Lục Chap 0107

Goccay 28/01/2015 - 13:36

Đấu La Đại Lục Chap 0106

Goccay 28/01/2015 - 13:36

Đấu La Đại Lục Chap 0105

Goccay 28/01/2015 - 13:36

Đấu La Đại Lục Chap 0104

Goccay 28/01/2015 - 13:35

Đấu La Đại Lục Chap 0103

Goccay 28/01/2015 - 13:35

Đấu La Đại Lục Chap 0102

Goccay 28/01/2015 - 13:34

Đấu La Đại Lục Chap 0101

Goccay 28/01/2015 - 13:33

Đấu La Đại Lục Chap 0100

Goccay 28/01/2015 - 13:33

Đấu La Đại Lục Chap 099

Goccay 28/01/2015 - 13:32

Đấu La Đại Lục Chap 098

Goccay 28/01/2015 - 13:32

Đấu La Đại Lục Chap 097

Goccay 28/01/2015 - 13:31

Đấu La Đại Lục Chap 096

Goccay 28/01/2015 - 13:31

Đấu La Đại Lục Chap 095

Goccay 28/01/2015 - 13:30

Đấu La Đại Lục Chap 094

Goccay 28/01/2015 - 13:30

Đấu La Đại Lục Chap 093

Goccay 28/01/2015 - 13:29

Đấu La Đại Lục Chap 092

Goccay 28/01/2015 - 13:29

Đấu La Đại Lục Chap 091

Goccay 28/01/2015 - 13:28

Đấu La Đại Lục Chap 090

Goccay 28/01/2015 - 13:28

Đấu La Đại Lục Chap 088

Goccay 28/01/2015 - 13:27

Đấu La Đại Lục Chap 087

Goccay 28/01/2015 - 13:26

Đấu La Đại Lục Chap 086

Goccay 28/01/2015 - 13:25

Đấu La Đại Lục Chap 085

Goccay 28/01/2015 - 13:24

Đấu La Đại Lục Chap 084

Goccay 28/01/2015 - 13:23

Đấu La Đại Lục Chap 083

Goccay 28/01/2015 - 13:22

Đấu La Đại Lục Chap 082

Goccay 28/01/2015 - 13:22

Đấu La Đại Lục Chap 081

Goccay 28/01/2015 - 13:21

Đấu La Đại Lục Chap 080

Goccay 28/01/2015 - 13:11

Đấu La Đại Lục Chap 079

Goccay 28/01/2015 - 13:10

Đấu La Đại Lục Chap 078

Goccay 28/01/2015 - 13:09

Đấu La Đại Lục Chap 077

Goccay 28/01/2015 - 13:09

Đấu La Đại Lục Chap 076

Goccay 28/01/2015 - 13:08

Đấu La Đại Lục Chap 075

Goccay 28/01/2015 - 13:08

Đấu La Đại Lục Chap 074

Goccay 28/01/2015 - 13:07

Đấu La Đại Lục Chap 073

Goccay 28/01/2015 - 13:07

Đấu La Đại Lục Chap 072

Goccay 28/01/2015 - 13:06

Đấu La Đại Lục Chap 071

Goccay 28/01/2015 - 13:06

Đấu La Đại Lục Chap 070

Goccay 28/01/2015 - 13:05

Đấu La Đại Lục Chap 069

Goccay 28/01/2015 - 13:05

Đấu La Đại Lục Chap 068

Goccay 28/01/2015 - 13:04

Đấu La Đại Lục Chap 067

Goccay 28/01/2015 - 13:04

Đấu La Đại Lục Chap 066

Goccay 28/01/2015 - 13:03

Đấu La Đại Lục Chap 065

Goccay 28/01/2015 - 13:02

Đấu La Đại Lục Chap 064

Goccay 28/01/2015 - 13:01

Đấu La Đại Lục Chap 063

Goccay 28/01/2015 - 13:00

Đấu La Đại Lục Chap 062

Goccay 28/01/2015 - 13:00

Đấu La Đại Lục Chap 061

Goccay 28/01/2015 - 13:00

Đấu La Đại Lục Chap 060

Goccay 28/01/2015 - 12:59

Đấu La Đại Lục Chap 059

Goccay 28/01/2015 - 12:59

Đấu La Đại Lục Chap 058

Goccay 28/01/2015 - 12:58

Đấu La Đại Lục Chap 057

Goccay 28/01/2015 - 12:58

Đấu La Đại Lục Chap 056

Goccay 28/01/2015 - 12:57

Đấu La Đại Lục Chap 055

Goccay 28/01/2015 - 12:56

Đấu La Đại Lục Chap 054

Goccay 28/01/2015 - 12:56

Đấu La Đại Lục Chap 053

Goccay 28/01/2015 - 12:55

Đấu La Đại Lục Chap 052

Goccay 28/01/2015 - 12:55

Đấu La Đại Lục Chap 051

Goccay 26/01/2015 - 13:58

Đấu La Đại Lục Chap 050

Goccay 26/01/2015 - 13:58

Đấu La Đại Lục Chap 049

Goccay 26/01/2015 - 13:57

Đấu La Đại Lục Chap 048

Goccay 26/01/2015 - 13:57

Đấu La Đại Lục Chap 047

Goccay 26/01/2015 - 13:56

Đấu La Đại Lục Chap 046

Goccay 26/01/2015 - 13:56

Đấu La Đại Lục Chap 045

Goccay 26/01/2015 - 13:55

Đấu La Đại Lục Chap 044

Goccay 26/01/2015 - 13:55

Đấu La Đại Lục Chap 043

Goccay 26/01/2015 - 13:54

Đấu La Đại Lục Chap 042

Goccay 26/01/2015 - 13:54

Đấu La Đại Lục Chap 041

Goccay 26/01/2015 - 13:53

Đấu La Đại Lục Chap 040

Goccay 26/01/2015 - 13:52

Đấu La Đại Lục Chap 039

Goccay 26/01/2015 - 13:52

Đấu La Đại Lục Chap 038

Goccay 26/01/2015 - 13:51

Đấu La Đại Lục Chap 037

Goccay 26/01/2015 - 13:51

Đấu La Đại Lục Chap 036

Goccay 26/01/2015 - 13:50

Đấu La Đại Lục Chap 035

Goccay 26/01/2015 - 13:50

Đấu La Đại Lục Chap 034

Goccay 26/01/2015 - 13:50

Đấu La Đại Lục Chap 033

Goccay 26/01/2015 - 13:49

Đấu La Đại Lục Chap 032

Goccay 26/01/2015 - 13:48

Đấu La Đại Lục Chap 031

Goccay 26/01/2015 - 13:48

Đấu La Đại Lục Chap 030

Goccay 26/01/2015 - 13:47

Đấu La Đại Lục Chap 029

Goccay 26/01/2015 - 13:47

Đấu La Đại Lục Chap 028

Goccay 26/01/2015 - 13:45

Đấu La Đại Lục Chap 027

Goccay 26/01/2015 - 13:45

Đấu La Đại Lục Chap 026

Goccay 26/01/2015 - 13:44

Đấu La Đại Lục Chap 025

Goccay 26/01/2015 - 13:44

Đấu La Đại Lục Chap 024

Goccay 26/01/2015 - 13:43

Đấu La Đại Lục Chap 023

Goccay 26/01/2015 - 13:43

Đấu La Đại Lục Chap 022

Goccay 26/01/2015 - 13:42

Đấu La Đại Lục Chap 021

Goccay 26/01/2015 - 13:42

Đấu La Đại Lục Chap 020

Goccay 26/01/2015 - 13:30

Đấu La Đại Lục Chap 019

Goccay 26/01/2015 - 13:30

Đấu La Đại Lục Chap 018

Goccay 26/01/2015 - 13:29

Đấu La Đại Lục Chap 017

Goccay 26/01/2015 - 13:29

Đấu La Đại Lục Chap 016

Goccay 26/01/2015 - 13:28

Đấu La Đại Lục Chap 015

Goccay 26/01/2015 - 13:28

Đấu La Đại Lục Chap 014

Goccay 26/01/2015 - 13:27

Đấu La Đại Lục Chap 013

Goccay 26/01/2015 - 13:27

Đấu La Đại Lục Chap 012

Goccay 26/01/2015 - 13:26

Đấu La Đại Lục Chap 011

Goccay 26/01/2015 - 13:25

Đấu La Đại Lục Chap 010

Goccay 26/01/2015 - 13:25

Đấu La Đại Lục Chap 09

Goccay 26/01/2015 - 13:24

Đấu La Đại Lục Chap 08

Goccay 26/01/2015 - 13:24

Đấu La Đại Lục Chap 07

Goccay 26/01/2015 - 13:23

Đấu La Đại Lục Chap 06

Goccay 26/01/2015 - 13:22

Đấu La Đại Lục Chap 05

Goccay 26/01/2015 - 13:21

Đấu La Đại Lục Chap 04

Goccay 26/01/2015 - 13:21

Đấu La Đại Lục Chap 03

Goccay 26/01/2015 - 13:20

Đấu La Đại Lục Chap 02

Goccay 26/01/2015 - 13:19

Đấu La Đại Lục Chap 01

Goccay 25/01/2015 - 22:33