AddThis

Dấu ấn rồng thiêng

Dragon quest
Tên gốc: Dragon quest
Tác giả:
Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Shounen
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 555
Nguồn: http://nobita32.blogspot.com

Dragon Quest: Dai no Daibouken (Dai's Great Adventure) là một bộ manga được vẽ dựa theo loạt game Daragon Quest. Bộ manga này trước đây từng được xuất bản với 2 chương ngắn "Derupa! Iruiru”. Sau đó, thành công của nó đã dẫn đến việc ra đời thêm 3 chương "Dai Bakuhatsu!!!" (Dai Explodes!!!). Cuối cùng thì nó được kéo dài thành bộ Dai no Daibouken gồm 37 tập. Sau này nó cũng được chuyển thể thành anime, cũng là sản phẩm thứ 2 dựa theo series Dragon Quest mà Dragon Quest: Abel Yuusha (được biết đến nhiều với cái tên Dragon Warrior) là sản phẩm đầu tiên.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0349

TM Team 06/12/2014 - 12:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0348

TM Team 06/12/2014 - 12:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0347

TM Team 06/12/2014 - 12:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0346

TM Team 06/12/2014 - 12:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0345

TM Team 06/12/2014 - 12:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0344

TM Team 06/12/2014 - 12:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0343

TM Team 06/12/2014 - 12:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0342

TM Team 06/12/2014 - 12:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0341

TM Team 06/12/2014 - 12:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0340

TM Team 06/12/2014 - 12:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0339

TM Team 06/12/2014 - 11:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0338

TM Team 06/12/2014 - 11:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0337

TM Team 06/12/2014 - 11:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0336

TM Team 06/12/2014 - 11:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0335

TM Team 06/12/2014 - 11:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0334

TM Team 06/12/2014 - 11:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0333

TM Team 06/12/2014 - 11:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0332

TM Team 06/12/2014 - 11:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0331

TM Team 06/12/2014 - 11:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0330

TM Team 06/12/2014 - 11:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0329

TM Team 06/12/2014 - 11:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0328

TM Team 06/12/2014 - 11:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0327

TM Team 06/12/2014 - 11:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0326

TM Team 06/12/2014 - 11:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0325

TM Team 06/12/2014 - 11:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0324

TM Team 06/12/2014 - 11:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0323

TM Team 06/12/2014 - 11:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0322

TM Team 06/12/2014 - 11:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0321

TM Team 06/12/2014 - 11:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0320

TM Team 06/12/2014 - 11:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0319

TM Team 06/12/2014 - 11:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0318

TM Team 05/12/2014 - 14:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0317

TM Team 05/12/2014 - 14:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0316

TM Team 05/12/2014 - 14:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0315

TM Team 05/12/2014 - 14:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0314

TM Team 05/12/2014 - 14:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0313

TM Team 01/12/2014 - 13:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0312

TM Team 01/12/2014 - 13:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0311

TM Team 01/12/2014 - 13:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0310

TM Team 01/12/2014 - 13:26

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0309

TM Team 01/12/2014 - 13:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0308

TM Team 01/12/2014 - 13:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0307

TM Team 01/12/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0306

TM Team 01/12/2014 - 13:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0305

TM Team 01/12/2014 - 13:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0304

TM Team 01/12/2014 - 13:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0303

TM Team 01/12/2014 - 13:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0302

TM Team 01/12/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0301

TM Team 01/12/2014 - 13:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0300

TM Team 01/12/2014 - 13:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0299

TM Team 01/12/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0298

TM Team 01/12/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0297

TM Team 01/12/2014 - 12:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0296

TM Team 01/12/2014 - 12:45

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0295

TM Team 30/11/2014 - 23:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0294

TM Team 30/11/2014 - 22:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0293

TM Team 30/11/2014 - 22:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0292

TM Team 30/11/2014 - 22:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0291

TM Team 30/11/2014 - 22:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0290

TM Team 30/11/2014 - 22:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0289

TM Team 30/11/2014 - 22:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0288

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0287

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:45

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0286

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:44

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0285

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:42

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0284

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:40

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0283

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:39

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0282

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:38

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0281

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:35

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0280

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:33

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0279

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0278

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0277

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0276

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0275

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0274

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0273

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:16

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0272

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:14

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0271

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0270

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0269

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0268

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0267

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:04

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0266

nobita32.blogspot.com 30/11/2014 - 00:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0265

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:58

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0264

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0263

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0262

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0261

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:46

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0260

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:43

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0259

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:41

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0258

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:39

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0257

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:37

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0256

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:36

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0255

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0254

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:33

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0253

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0252

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0251

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0250

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:27

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0249

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0248

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:22

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0247

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:19

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0246

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:17

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0245

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:14

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0244

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0243

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 23:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0242

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:26

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0241

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0240

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0239

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0238

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:20

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0237

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:19

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0236

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0235

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:17

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0234

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0233

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:13

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0232

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0231

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:09

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0230

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0229

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0228

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0227

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 13:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0226

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0225

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0224

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0223

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0222

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:46

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0221

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:43

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0220

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:41

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0219

nobita32.blogspot.com 29/11/2014 - 12:39

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0218

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0217

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:29

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0216

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:22

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0215

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0214

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0213

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:17

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0212

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0211

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:13

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0210

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0209

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:09

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0208

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0207

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0206

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:04

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0205

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0204

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0203

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 13:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0202

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:58

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0202

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0201

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:47

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0200

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:45

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0199

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:44

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0198

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:43

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0197

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:41

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0196

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:39

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0195

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:37

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0194

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:36

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0193

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0192

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0191

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0190

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0189

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0188

nobita32.blogspot.com 28/11/2014 - 12:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0187

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0186

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0185

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0184

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0183

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0182

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0181

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0180

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 13:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0179

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0178

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0177

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0176

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0175

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0174

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0173

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 12:47

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0172

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0171

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0170

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0169

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0168

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0167

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:43

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0166

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:39

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0165

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:36

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0164

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:35

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0163

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:33

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0162

nobita32.blogspot.com 27/11/2014 - 09:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0161

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 13:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0160

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 13:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0159

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 13:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0158

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0157

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0156

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0155

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0154

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0153

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0152

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0151

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:46

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0150

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:44

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0149

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:41

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0148

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:40

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0147

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:38

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0146

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:36

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0145

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0144

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:33

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0143

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0142

nobita32.blogspot.com 26/11/2014 - 12:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0141

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0140

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:26

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0139

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0138

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0137

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:19

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0136

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0135

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0134

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:09

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0133

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0132

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0131

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 13:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0130

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0129

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0128

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0127

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0126

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:53

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0125

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0124

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0123

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0122

nobita32.blogspot.com 25/11/2014 - 12:46

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0121

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0120

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0119

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0118

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:29

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0117

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0116

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:27

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0115

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0114

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0113

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0112

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:19

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0111

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:17

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0110

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:16

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0109

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:14

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0108

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0107

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0106

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0105

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0104

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0103

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0102

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:03

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0101

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 13:01

Dấu ấn rồng thiêng Chương 0100

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 099

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:58

Dấu ấn rồng thiêng Chương 098

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 097

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:55

Dấu ấn rồng thiêng Chương 096

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 095

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 094

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 093

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:46

Dấu ấn rồng thiêng Chương 092

nobita32.blogspot.com 24/11/2014 - 12:44

Dấu ấn rồng thiêng Chương 091

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:26

Dấu ấn rồng thiêng Chương 090

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 089

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:22

Dấu ấn rồng thiêng Chương 088

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 087

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:20

Dấu ấn rồng thiêng Chương 086

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 085

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:16

Dấu ấn rồng thiêng Chương 084

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 083

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:13

Dấu ấn rồng thiêng Chương 082

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 081

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 080

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:09

Dấu ấn rồng thiêng Chương 079

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 078

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 077

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 13:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 076

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 075

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 074

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:32

Dấu ấn rồng thiêng Chương 073

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 072

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 071

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 070

nobita32.blogspot.com 22/11/2014 - 12:22

Dấu ấn rồng thiêng Chương 069

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:33

Dấu ấn rồng thiêng Chương 068

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 067

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 066

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:27

Dấu ấn rồng thiêng Chương 065

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 064

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 063

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 062

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:19

Dấu ấn rồng thiêng Chương 061

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 060

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:16

Dấu ấn rồng thiêng Chương 059

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:14

Dấu ấn rồng thiêng Chương 058

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:12

Dấu ấn rồng thiêng Chương 057

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 056

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:09

Dấu ấn rồng thiêng Chương 055

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:07

Dấu ấn rồng thiêng Chương 054

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:04

Dấu ấn rồng thiêng Chương 053

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 13:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 052

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 051

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:57

Dấu ấn rồng thiêng Chương 050

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 049

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 048

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 047

nobita32.blogspot.com 19/11/2014 - 12:49

Dấu ấn rồng thiêng Chương 046

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 10:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 045

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 10:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 044

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 10:02

Dấu ấn rồng thiêng Chương 043

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 10:00

Dấu ấn rồng thiêng Chương 042

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:58

Dấu ấn rồng thiêng Chương 041

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 040

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:54

Dấu ấn rồng thiêng Chương 039

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:52

Dấu ấn rồng thiêng Chương 038

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:51

Dấu ấn rồng thiêng Chương 037

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:50

Dấu ấn rồng thiêng Chương 036

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:48

Dấu ấn rồng thiêng Chương 035

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:44

Dấu ấn rồng thiêng Chương 034

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:43

Dấu ấn rồng thiêng Chương 033

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:40

Dấu ấn rồng thiêng Chương 032

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:37

Dấu ấn rồng thiêng Chương 031

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:34

Dấu ấn rồng thiêng Chương 030

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:31

Dấu ấn rồng thiêng Chương 029

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:30

Dấu ấn rồng thiêng Chương 028

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:27

Dấu ấn rồng thiêng Chương 027

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:25

Dấu ấn rồng thiêng Chương 026

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 025

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:22

Dấu ấn rồng thiêng Chương 024

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:20

Dấu ấn rồng thiêng Chương 023

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 022

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 021

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:13

Dấu ấn rồng thiêng Chương 020

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:11

Dấu ấn rồng thiêng Chương 019

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:08

Dấu ấn rồng thiêng Chương 018

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:06

Dấu ấn rồng thiêng Chương 017

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 09:04

Dấu ấn rồng thiêng Chương 016

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 015

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:28

Dấu ấn rồng thiêng Chương 014

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:24

Dấu ấn rồng thiêng Chương 013

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:23

Dấu ấn rồng thiêng Chương 012

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:21

Dấu ấn rồng thiêng Chương 011

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:20

Dấu ấn rồng thiêng Chương 010

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:18

Dấu ấn rồng thiêng Chương 09

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:15

Dấu ấn rồng thiêng Chương 08

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:13

Dấu ấn rồng thiêng Chương 07

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:10

Dấu ấn rồng thiêng Chương 06

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 08:05

Dấu ấn rồng thiêng Chương 05

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 07:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 04

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 07:59

Dấu ấn rồng thiêng Chương 03

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 07:58

Dấu ấn rồng thiêng Chương 02

nobita32.blogspot.com 16/11/2014 - 07:56

Dấu ấn rồng thiêng Chương 01

nobita32.blogspot.com 14/11/2014 - 13:05