AddThis

Đại đường song long truyện

dai-duong-song-long-truyen
Thể loại: Action, Manhwa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 551
Nguồn: manhuavn.com

Truyện bắt đầu từ thời Tùy mạt, Hoàng đế Dương Quảng ăn tiêu hoang phí, không được lòng dân. Các nghĩa quân nổi dậy khắp nơi.

 

Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, 2 đứa trẻ mồ côi ở Dương Châu, sau khi vô tình lấy được Trường Sinh Quyết và nhờ sự chỉ điểm cơ bản về võ công tâm pháp của người mẹ nuôi Phó Quân Sước 2 gã đã dần dần bước vào võ đạo, trở thành Đại Đường Song Long, giúp Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên, lập nên truyều Đường.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Đại đường song long truyện Chương 0249

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:53

Đại đường song long truyện Chương 0248

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:53

Đại đường song long truyện Chương 0247

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:53

Đại đường song long truyện Chương 0246

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:52

Đại đường song long truyện Chương 0245

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:52

Đại đường song long truyện Chương 0244

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:52

Đại đường song long truyện Chương 0243

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:51

Đại đường song long truyện Chương 0242

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:51

Đại đường song long truyện Chương 0241

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:51

Đại đường song long truyện Chương 0240

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:50

Đại đường song long truyện Chương 0239

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:50

Đại đường song long truyện Chương 0238

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:49

Đại đường song long truyện Chương 0237

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:49

Đại đường song long truyện Chương 0236

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:49

Đại đường song long truyện Chương 0235

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0234

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0233

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0232

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:47

Đại đường song long truyện Chương 0231

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:47

Đại đường song long truyện Chương 0230

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:47

Đại đường song long truyện Chương 0229

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:46

Đại đường song long truyện Chương 0228

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:46

Đại đường song long truyện Chương 0227

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:46

Đại đường song long truyện Chương 0226

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:45

Đại đường song long truyện Chương 0225

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:44

Đại đường song long truyện Chương 0224

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:43

Đại đường song long truyện Chương 0223

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:43

Đại đường song long truyện Chương 0222

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:42

Đại đường song long truyện Chương 0221

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:42

Đại đường song long truyện Chương 0220

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:41

Đại đường song long truyện Chương 0219

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:41

Đại đường song long truyện Chương 0218

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:41

Đại đường song long truyện Chương 0217

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:40

Đại đường song long truyện Chương 0216

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:40

Đại đường song long truyện Chương 0215

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:39

Đại đường song long truyện Chương 0214

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:38

Đại đường song long truyện Chương 0213

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:37

Đại đường song long truyện Chương 0212

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:37

Đại đường song long truyện Chương 0211

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:36

Đại đường song long truyện Chương 0210

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:36

Đại đường song long truyện Chương 0209

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:35

Đại đường song long truyện Chương 0208

truyenhay24h 15/03/2015 - 12:34

Đại đường song long truyện Chương 0207

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:02

Đại đường song long truyện Chương 0206

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:02

Đại đường song long truyện Chương 0205

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:01

Đại đường song long truyện Chương 0204

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:01

Đại đường song long truyện Chương 0203

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:00

Đại đường song long truyện Chương 0202

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:00

Đại đường song long truyện Chương 0201

truyenhay24h 15/03/2015 - 10:00

Đại đường song long truyện Chương 0200

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:59

Đại đường song long truyện Chương 0199

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:59

Đại đường song long truyện Chương 0198

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:59

Đại đường song long truyện Chương 0197

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:58

Đại đường song long truyện Chương 0196

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:58

Đại đường song long truyện Chương 0195

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:58

Đại đường song long truyện Chương 0194

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:57

Đại đường song long truyện Chương 0193

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:57

Đại đường song long truyện Chương 0192

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:57

Đại đường song long truyện Chương 0191

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:56

Đại đường song long truyện Chương 0190

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:56

Đại đường song long truyện Chương 0189

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:56

Đại đường song long truyện Chương 0188

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:55

Đại đường song long truyện Chương 0187

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:55

Đại đường song long truyện Chương 0186

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:55

Đại đường song long truyện Chương 0185

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:54

Đại đường song long truyện Chương 0184

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:54

Đại đường song long truyện Chương 0183

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:53

Đại đường song long truyện Chương 0182

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:53

Đại đường song long truyện Chương 0181

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:53

Đại đường song long truyện Chương 0180

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:52

Đại đường song long truyện Chương 0179

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:52

Đại đường song long truyện Chương 0178

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:52

Đại đường song long truyện Chương 0177

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:51

Đại đường song long truyện Chương 0176

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:51

Đại đường song long truyện Chương 0175

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:49

Đại đường song long truyện Chương 0174

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:47

Đại đường song long truyện Chương 0173

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:46

Đại đường song long truyện Chương 0172

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:45

Đại đường song long truyện Chương 0171

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:44

Đại đường song long truyện Chương 0170

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:43

Đại đường song long truyện Chương 0169

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:41

Đại đường song long truyện Chương 0168

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:40

Đại đường song long truyện Chương 0167

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:38

Đại đường song long truyện Chương 0166

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:38

Đại đường song long truyện Chương 0165

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:36

Đại đường song long truyện Chương 0163

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:35

Đại đường song long truyện Chương 0162

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:34

Đại đường song long truyện Chương 0161

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:34

Đại đường song long truyện Chương 0160

truyenhay24h 15/03/2015 - 09:33

Đại đường song long truyện Chương 0159

truyenhay24h 09/03/2015 - 13:08

Đại đường song long truyện Chương 0158

truyenhay24h 09/03/2015 - 13:06

Đại đường song long truyện Chương 0157

truyenhay24h 09/03/2015 - 13:04

Đại đường song long truyện Chương 0156

truyenhay24h 09/03/2015 - 13:03

Đại đường song long truyện Chương 0155

truyenhay24h 09/03/2015 - 13:01

Đại đường song long truyện Chương 0154

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:59

Đại đường song long truyện Chương 0153

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:58

Đại đường song long truyện Chương 0152

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:57

Đại đường song long truyện Chương 0151

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:56

Đại đường song long truyện Chương 0150

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:54

Đại đường song long truyện Chương 0149

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:53

Đại đường song long truyện Chương 0148

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:50

Đại đường song long truyện Chương 0147

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:49

Đại đường song long truyện Chương 0146

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0145

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0144

truyenhay24h 09/03/2015 - 12:48

Đại đường song long truyện Chương 0143

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:59

Đại đường song long truyện Chương 0142

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:58

Đại đường song long truyện Chương 0141

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:58

Đại đường song long truyện Chương 0140

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:57

Đại đường song long truyện Chương 0139

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:57

Đại đường song long truyện Chương 0138

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:56

Đại đường song long truyện Chương 0137

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:56

Đại đường song long truyện Chương 0136

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:56

Đại đường song long truyện Chương 0135

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:55

Đại đường song long truyện Chương 0134

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:55

Đại đường song long truyện Chương 0133

truyenhay24h 07/03/2015 - 21:54

Đại đường song long truyện Chương 0132

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:36

Đại đường song long truyện Chương 0131

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:35

Đại đường song long truyện Chương 0130

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:32

Đại đường song long truyện Chương 0129

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:31

Đại đường song long truyện Chương 0128

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:31

Đại đường song long truyện Chương 0127

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:30

Đại đường song long truyện Chương 0126

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:30

Đại đường song long truyện Chương 0125

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:29

Đại đường song long truyện Chương 0124

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:29

Đại đường song long truyện Chương 0123

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:29

Đại đường song long truyện Chương 0122

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:28

Đại đường song long truyện Chương 0121

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:28

Đại đường song long truyện Chương 0120

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:28

Đại đường song long truyện Chương 0119

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:27

Đại đường song long truyện Chương 0118

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:27

Đại đường song long truyện Chương 0117

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:17

Đại đường song long truyện Chương 0116

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:15

Đại đường song long truyện Chương 0115

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:14

Đại đường song long truyện Chương 0114

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:08

Đại đường song long truyện Chương 0113

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:08

Đại đường song long truyện Chương 0112

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:07

Đại đường song long truyện Chương 0111

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:07

Đại đường song long truyện Chương 0110

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:07

Đại đường song long truyện Chương 0109

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:06

Đại đường song long truyện Chương 0108

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:05

Đại đường song long truyện Chương 0107

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:04

Đại đường song long truyện Chương 0106

truyenhay24h 07/03/2015 - 20:04

Đại đường song long truyện Chương 0105

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:49

Đại đường song long truyện Chương 0104

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:48

Đại đường song long truyện Chương 0103

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:48

Đại đường song long truyện Chương 0102

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:48

Đại đường song long truyện Chương 0101

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:47

Đại đường song long truyện Chương 0100

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:47

Đại đường song long truyện Chương 099

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:46

Đại đường song long truyện Chương 098

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:46

Đại đường song long truyện Chương 097

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:46

Đại đường song long truyện Chương 096

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:45

Đại đường song long truyện Chương 095

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:45

Đại đường song long truyện Chương 094

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:45

Đại đường song long truyện Chương 093

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:44

Đại đường song long truyện Chương 092

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:44

Đại đường song long truyện Chương 091

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:44

Đại đường song long truyện Chương 090

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:43

Đại đường song long truyện Chương 089

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:42

Đại đường song long truyện Chương 088

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:41

Đại đường song long truyện Chương 087

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:40

Đại đường song long truyện Chương 086

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:32

Đại đường song long truyện Chương 085

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:32

Đại đường song long truyện Chương 084

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:32

Đại đường song long truyện Chương 083

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:31

Đại đường song long truyện Chương 082

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:31

Đại đường song long truyện Chương 081

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:13

Đại đường song long truyện Chương 080

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:12

Đại đường song long truyện Chương 079

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:12

Đại đường song long truyện Chương 078

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:12

Đại đường song long truyện Chương 077

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:11

Đại đường song long truyện Chương 076

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:11

Đại đường song long truyện Chương 075

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:10

Đại đường song long truyện Chương 074

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:10

Đại đường song long truyện Chương 073

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:10

Đại đường song long truyện Chương 072

truyenhay24h 07/03/2015 - 19:09

Đại đường song long truyện Chương 071

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:50

Đại đường song long truyện Chương 070

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:50

Đại đường song long truyện Chương 069

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:50

Đại đường song long truyện Chương 068

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:49

Đại đường song long truyện Chương 067

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:47

Đại đường song long truyện Chương 066

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:46

Đại đường song long truyện Chương 065

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:46

Đại đường song long truyện Chương 064

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:46

Đại đường song long truyện Chương 063

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:45

Đại đường song long truyện Chương 062

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:45

Đại đường song long truyện Chương 061

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:45

Đại đường song long truyện Chương 060

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:44

Đại đường song long truyện Chương 059

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:36

Đại đường song long truyện Chương 058

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:36

Đại đường song long truyện Chương 057

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:03

Đại đường song long truyện Chương 056

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:02

Đại đường song long truyện Chương 055

truyenhay24h 06/03/2015 - 20:02

Đại đường song long truyện Chương 054

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:38

Đại đường song long truyện Chương 053

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:37

Đại đường song long truyện Chương 052

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:37

Đại đường song long truyện Chương 051

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:36

Đại đường song long truyện Chương 050

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:33

Đại đường song long truyện Chương 049

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:33

Đại đường song long truyện Chương 048

truyenhay24h 06/03/2015 - 19:32

Đại đường song long truyện Chương 047

truyenhay24h 04/03/2015 - 20:07

Đại đường song long truyện Chương 046

truyenhay24h 04/03/2015 - 20:05

Đại đường song long truyện Chương 045

truyenhay24h 04/03/2015 - 20:04

Đại đường song long truyện Chương 044

truyenhay24h 04/03/2015 - 20:04

Đại đường song long truyện Chương 043

truyenhay24h 04/03/2015 - 20:03

Đại đường song long truyện Chương 042

truyenhay24h 04/03/2015 - 19:53

Đại đường song long truyện Chương 041

truyenhay24h 04/03/2015 - 19:52

Đại đường song long truyện Chương 040

truyenhay24h 04/03/2015 - 19:52

Đại đường song long truyện Chương 039

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:28

Đại đường song long truyện Chương 038

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:28

Đại đường song long truyện Chương 037

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:28

Đại đường song long truyện Chương 036

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:27

Đại đường song long truyện Chương 035

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:27

Đại đường song long truyện Chương 034

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:26

Đại đường song long truyện Chương 033

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:23

Đại đường song long truyện Chương 032

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:17

Đại đường song long truyện Chương 031

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:17

Đại đường song long truyện Chương 030

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:15

Đại đường song long truyện Chương 029

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:15

Đại đường song long truyện Chương 028

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:14

Đại đường song long truyện Chương 027

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:14

Đại đường song long truyện Chương 026

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:14

Đại đường song long truyện Chương 025

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:13

Đại đường song long truyện Chương 024

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:13

Đại đường song long truyện Chương 023

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:12

Đại đường song long truyện Chương 022

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:12

Đại đường song long truyện Chương 021

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:11

Đại đường song long truyện Chương 020

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:11

Đại đường song long truyện Chương 019

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:11

Đại đường song long truyện Chương 018

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:10

Đại đường song long truyện Chương 017

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:10

Đại đường song long truyện Chương 016

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:10

Đại đường song long truyện Chương 015

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:09

Đại đường song long truyện Chương 014

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:09

Đại đường song long truyện Chương 013

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:09

Đại đường song long truyện Chương 012

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:08

Đại đường song long truyện Chương 011

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:08

Đại đường song long truyện Chương 010

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:08

Đại đường song long truyện Chương 09

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:07

Đại đường song long truyện Chương 08

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:07

Đại đường song long truyện Chương 07

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:06

Đại đường song long truyện Chương 06

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:06

Đại đường song long truyện Chương 05

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:04

Đại đường song long truyện Chương 04

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:04

Đại đường song long truyện Chương 03

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:03

Đại đường song long truyện Chương 02

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:03

Đại đường song long truyện Chương 01

truyenhay24h 03/03/2015 - 13:02