AddThis

Cross Game

Cross Game
Tên gốc: Cross Game
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 672
Tác phẩm mới nhất của Adachi-sensei về bóng chày.
Truyện gồm 2 phần hần 1 là toàn vol 1, nhân vật chính là cậu bé Koh Kitamura 8 tuổi con của một gia đình buôn bán các dụng cụ thể thao và cô bạn gái Wakaba Tsukihima sinh cùng ngày, rất thân thiết luôn xem Koh như bạn trai.
Phần 1 kết thúc khi Wakaba bị tai nạn qua đời.
Phần 2 bắt đầu từ Vol 2, là truyện về Koh 4 năm sau, khi Koh bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Wakaba.Lên cấp 3, Koh tham gia vào đội bóng chày trường Seishu.
Cậu gặp những người bạn mới, những đối thủ mới,và cả tình yêu mới với Aoba, em gái của Wakaba, rất yêu chị và ghét Koh nhưng có tính cánh rất giống Koh.
Koh vẫn luôn luôn nhớ về Wakaba và quyết tâm làm một pitcher ném quả bóng nhanh 160 km/h trên sân Koushen như ước mơ của Wakaba khi còn sống
Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Cross Game Chương 0160

MAFC 11/08/2014 - 22:39

Cross Game Chương 0159

MAFC 11/08/2014 - 22:35

Cross Game Chương 0158

MAFC 11/08/2014 - 22:32

Cross Game Chương 0157

MAFC 11/08/2014 - 22:30

Cross Game Chương 0156

MAFC 11/08/2014 - 22:28

Cross Game Chương 0155

MAFC 11/08/2014 - 22:12

Cross Game Chương 0154

MAFC 11/08/2014 - 22:10

Cross Game Chương 0153

MAFC 11/08/2014 - 22:08

Cross Game Chương 0152

MAFC 11/08/2014 - 22:06

Cross Game Chương 0151

MAFC 11/08/2014 - 22:04

Cross Game Chương 0150

MAFC 11/08/2014 - 22:01

Cross Game Chương 0149

MAFC 11/08/2014 - 21:59

Cross Game Chương 0148

MAFC 11/08/2014 - 21:57

Cross Game Chương 0147

MAFC 11/08/2014 - 21:56

Cross Game Chương 0146

MAFC 11/08/2014 - 21:55

Cross Game Chương 0145

MAFC 11/08/2014 - 21:53

Cross Game Chương 0144

MAFC 11/08/2014 - 21:51

Cross Game Chương 0143

MAFC 11/08/2014 - 21:49

Cross Game Chương 0142

MAFC 11/08/2014 - 21:47

Cross Game Chương 0141

MAFC 11/08/2014 - 21:45

Cross Game Chương 0140

MAFC 11/08/2014 - 21:43

Cross Game Chương 0139

MAFC 11/08/2014 - 21:40

Cross Game Chương 0138

MAFC 11/08/2014 - 21:38

Cross Game Chương 0137

MAFC 11/08/2014 - 21:35

Cross Game Chương 0136

MAFC 11/08/2014 - 21:33

Cross Game Chương 0135

MAFC 11/08/2014 - 21:32

Cross Game Chương 0134

MAFC 11/08/2014 - 21:29

Cross Game Chương 0133

MAFC 11/08/2014 - 21:27

Cross Game Chương 0132

MAFC 11/08/2014 - 21:25

Cross Game Chương 0131

MAFC 11/08/2014 - 21:22

Cross Game Chương 0130

MAFC 11/08/2014 - 21:19

Cross Game Chương 0129

MAFC 11/08/2014 - 21:15

Cross Game Chương 0128

MAFC 11/08/2014 - 21:13

Cross Game Chương 0127

MAFC 11/08/2014 - 21:08

Cross Game Chương 0126

MAFC 11/08/2014 - 21:05

Cross Game Chương 0125

MAFC 11/08/2014 - 21:02

Cross Game Chương 0124

MAFC 11/08/2014 - 20:59

Cross Game Chương 0123

MAFC 11/08/2014 - 20:58

Cross Game Chương 0122

MAFC 11/08/2014 - 20:58

Cross Game Chương 0121

MAFC 11/08/2014 - 20:57

Cross Game Chương 0120

MAFC 11/08/2014 - 20:57

Cross Game Chương 0119

MAFC 11/08/2014 - 20:56

Cross Game Chương 0118

MAFC 11/08/2014 - 20:55

Cross Game Chương 0117

MAFC 11/08/2014 - 20:55

Cross Game Chương 0116

MAFC 11/08/2014 - 20:54

Cross Game Chương 0115

MAFC 11/08/2014 - 20:53

Cross Game Chương 0114

MAFC 11/08/2014 - 20:53

Cross Game Chương 0113

MAFC 11/08/2014 - 20:52

Cross Game Chương 0112

MAFC 11/08/2014 - 20:51

Cross Game Chương 0111

MAFC 11/08/2014 - 20:50

Cross Game Chương 0110

MAFC 11/08/2014 - 20:50

Cross Game Chương 0109

MAFC 11/08/2014 - 20:47

Cross Game Chương 0108

MAFC 11/08/2014 - 20:42

Cross Game Chương 0107

MAFC 11/08/2014 - 20:41

Cross Game Chương 0106

MAFC 11/08/2014 - 20:36

Cross Game Chương 0105

MAFC 11/08/2014 - 20:34

Cross Game Chương 0104

MAFC 11/08/2014 - 20:32

Cross Game Chương 0103

MAFC 11/08/2014 - 20:30

Cross Game Chương 0102

MAFC 11/08/2014 - 20:26

Cross Game Chương 0101

MAFC 11/08/2014 - 20:25

Cross Game Chương 0100

MAFC 11/08/2014 - 20:23

Cross Game Chương 099

MAFC 11/08/2014 - 20:20

Cross Game Chương 098

MAFC 11/08/2014 - 20:17

Cross Game Chương 097

MAFC 11/08/2014 - 20:17

Cross Game Chương 096

MAFC 11/08/2014 - 20:14

Cross Game Chương 095

MAFC 11/08/2014 - 20:12

Cross Game Chương 094

puckvn 11/08/2014 - 20:12

Cross Game Chương 093

puckvn 11/08/2014 - 20:11

Cross Game Chương 092

puckvn 11/08/2014 - 20:11

Cross Game Chương 091

puckvn 11/08/2014 - 20:10

Cross Game Chương 090

puckvn 11/08/2014 - 20:09

Cross Game Chương 089

puckvn 11/08/2014 - 20:09

Cross Game Chương 088

puckvn 11/08/2014 - 20:09

Cross Game Chương 087

puckvn 11/08/2014 - 20:08

Cross Game Chương 086

puckvn 11/08/2014 - 20:07

Cross Game Chương 085

puckvn 11/08/2014 - 20:07

Cross Game Chương 084

puckvn 11/08/2014 - 20:06

Cross Game Chương 083

puckvn 11/08/2014 - 20:05

Cross Game Chương 082

puckvn 11/08/2014 - 20:05

Cross Game Chương 081

puckvn 11/08/2014 - 20:04

Cross Game Chương 080

puckvn 11/08/2014 - 20:03

Cross Game Chương 079

puckvn 11/08/2014 - 20:03

Cross Game Chương 078

puckvn 11/08/2014 - 20:02

Cross Game Chương 077

puckvn 11/08/2014 - 20:02

Cross Game Chương 076

puckvn 11/08/2014 - 20:01

Cross Game Chương 075

puckvn 11/08/2014 - 20:01

Cross Game Chương 074

puckvn 11/08/2014 - 20:00

Cross Game Chương 073

puckvn 11/08/2014 - 19:59

Cross Game Chương 072

puckvn 11/08/2014 - 19:58

Cross Game Chương 071

puckvn 11/08/2014 - 19:58

Cross Game Chương 070

puckvn 11/08/2014 - 19:57

Cross Game Chương 069

puckvn 11/08/2014 - 19:56

Cross Game Chương 068

puckvn 11/08/2014 - 19:52

Cross Game Chương 067

puckvn 11/08/2014 - 19:49

Cross Game Chương 066

puckvn 11/08/2014 - 19:47

Cross Game Chương 065

puckvn 11/08/2014 - 19:45

Cross Game Chương 064

puckvn 11/08/2014 - 19:43

Cross Game Chương 063

puckvn 11/08/2014 - 19:41

Cross Game Chương 062

puckvn 11/08/2014 - 19:40

Cross Game Chương 061

puckvn 11/08/2014 - 19:38

Cross Game Chương 060

puckvn 11/08/2014 - 19:38

Cross Game Chương 059

puckvn 11/08/2014 - 19:37

Cross Game Chương 058

puckvn 11/08/2014 - 19:36

Cross Game Chương 057

puckvn 11/08/2014 - 19:32

Cross Game Chương 056

puckvn 11/08/2014 - 19:31

Cross Game Chương 055

puckvn 11/08/2014 - 19:28

Cross Game Chương 054

puckvn 11/08/2014 - 19:25

Cross Game Chương 053

puckvn 11/08/2014 - 19:23

Cross Game Chương 052

puckvn 11/08/2014 - 19:20

Cross Game Chương 051

puckvn 11/08/2014 - 19:18

Cross Game Chương 050

puckvn 11/08/2014 - 19:16

Cross Game Chương 049

puckvn 11/08/2014 - 19:14

Cross Game Chương 048

puckvn 11/08/2014 - 19:11

Cross Game Chương 047

puckvn 11/08/2014 - 19:08

Cross Game Chương 046

puckvn 11/08/2014 - 19:05

Cross Game Chương 045

puckvn 11/08/2014 - 19:02

Cross Game Chương 044

puckvn 11/08/2014 - 18:59

Cross Game Chương 043

puckvn 09/08/2014 - 22:15

Cross Game Chương 042

puckvn 09/08/2014 - 22:12

Cross Game Chương 041

puckvn 09/08/2014 - 22:09

Cross Game Chương 040

puckvn 09/08/2014 - 22:07

Cross Game Chương 039

puckvn 09/08/2014 - 22:04

Cross Game Chương 038

puckvn 09/08/2014 - 22:02

Cross Game Chương 037

puckvn 09/08/2014 - 22:00

Cross Game Chương 036

puckvn 09/08/2014 - 21:59

Cross Game Chương 035

puckvn 09/08/2014 - 21:59

Cross Game Chương 034

puckvn 09/08/2014 - 21:57

Cross Game Chương 033

puckvn 09/08/2014 - 21:55

Cross Game Chương 032

puckvn 09/08/2014 - 21:53

Cross Game Chương 031

puckvn 09/08/2014 - 21:50

Cross Game Chương 030

puckvn 09/08/2014 - 21:47

Cross Game Chương 029

puckvn 09/08/2014 - 21:44

Cross Game Chương 028

puckvn 09/08/2014 - 21:37

Cross Game Chương 027

puckvn 09/08/2014 - 21:35

Cross Game Chương 026

puckvn 09/08/2014 - 21:33

Cross Game Chương 025

puckvn 09/08/2014 - 21:26

Cross Game Chương 024

puckvn 09/08/2014 - 21:24

Cross Game Chương 023

puckvn 09/08/2014 - 21:24

Cross Game Chương 022

puckvn 09/08/2014 - 21:24

Cross Game Chương 021

puckvn 09/08/2014 - 21:23

Cross Game Chương 020

puckvn 09/08/2014 - 21:21

Cross Game Chương 019

puckvn 09/08/2014 - 21:17

Cross Game Chương 018

puckvn 09/08/2014 - 21:14

Cross Game Chương 017

puckvn 09/08/2014 - 21:12

Cross Game Chương 016

puckvn 09/08/2014 - 21:09

Cross Game Chương 015

puckvn 09/08/2014 - 21:06

Cross Game Chương 014

puckvn 09/08/2014 - 21:03

Cross Game Chương 013

puckvn 09/08/2014 - 21:01

Cross Game Chương 012

puckvn 09/08/2014 - 20:58

Cross Game Chương 011

puckvn 09/08/2014 - 20:57

Cross Game Chương 010

puckvn 09/08/2014 - 20:56

Cross Game Chương 09

puckvn 09/08/2014 - 20:56

Cross Game Chương 08

puckvn 09/08/2014 - 20:55

Cross Game Chương 07

puckvn 09/08/2014 - 20:54

Cross Game Chương 06

puckvn 09/08/2014 - 20:52

Cross Game Chương 05

puckvn 09/08/2014 - 20:51

Cross Game Chương 04

puckvn 09/08/2014 - 20:49

Cross Game Chương 03

puckvn 09/08/2014 - 20:48

Cross Game Chương 02

puckvn 09/08/2014 - 20:45

Cross Game Chương 01

puckvn 09/08/2014 - 20:44