AddThis

Code: Breaker

Tên gốc: Code: Breaker
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 588

Sakurakouji Sakura là 1 cô gái thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, xinh xắn và nữ tính nhưng sự thật là cô rất giỏi võ. Sau khi chứng kiến một anh chàng thiêu cháy người khác bằng ngọn lửa màu xanh lam, cô bắt đầu nghi ngờ cậu học sinh mới chuyển đến, Ogami Rei có vẻ ngoài giống hệt tên sát nhân đó.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Code: Breaker Chương 0230

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:51

Code: Breaker Chương 0229

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:50

Code: Breaker Chương 0228

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:49

Code: Breaker Chương 0227

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:48

Code: Breaker Chương 0226

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:47

Code: Breaker Chương 0225

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:46

Code: Breaker Chương 0224

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:43

Code: Breaker Chương 0223

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:37

Code: Breaker Chương 0222

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:37

Code: Breaker Chương 0221

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:34

Code: Breaker Chương 0220

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:33

Code: Breaker Chương 0219

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:32

Code: Breaker Chương 0218

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:30

Code: Breaker Chương 0217

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:29

Code: Breaker Chương 0216

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:29

Code: Breaker Chương 0215

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:28

Code: Breaker Chương 0214

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:28

Code: Breaker Chương 0213

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:27

Code: Breaker Chương 0212

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:27

Code: Breaker Chương 0211

Bách Bụng Bự 14/08/2014 - 21:26

Code: Breaker Chương 0210

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:25

Code: Breaker Chương 0209

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:24

Code: Breaker Chương 0208

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:24

Code: Breaker Chương 0207

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:23

Code: Breaker Chương 0206

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:23

Code: Breaker Chương 0205

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:22

Code: Breaker Chương 0204

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:21

Code: Breaker Chương 0203

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:21

Code: Breaker Chương 0202

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:21

Code: Breaker Chương 0201

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:20

Code: Breaker Chương 0200

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:19

Code: Breaker Chương 0199

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:18

Code: Breaker Chương 0198

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:18

Code: Breaker Chương 0197

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:18

Code: Breaker Chương 0196

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:17

Code: Breaker Chương 0195

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:17

Code: Breaker Chương 0194

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:16

Code: Breaker Chương 0193

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:16

Code: Breaker Chương 0192

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:15

Code: Breaker Chương 0191

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:15

Code: Breaker Chương 0190

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:14

Code: Breaker Chương 0189

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:14

Code: Breaker Chương 0188

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:12

Code: Breaker Chương 0187

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:12

Code: Breaker Chương 0186

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:11

Code: Breaker Chương 0185

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:11

Code: Breaker Chương 0184

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:10

Code: Breaker Chương 0183

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:10

Code: Breaker Chương 0182

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:08

Code: Breaker Chương 0181

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:08

Code: Breaker Chương 0180

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:07

Code: Breaker Chương 0179

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:06

Code: Breaker Chương 0178

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:06

Code: Breaker Chương 0177

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:05

Code: Breaker Chương 0176

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:05

Code: Breaker Chương 0175

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:04

Code: Breaker Chương 0174

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:04

Code: Breaker Chương 0173

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:04

Code: Breaker Chương 0172

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:03

Code: Breaker Chương 0171

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:03

Code: Breaker Chương 0170

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:02

Code: Breaker Chương 0169

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:02

Code: Breaker Chương 0168

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:02

Code: Breaker Chương 0167

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:01

Code: Breaker Chương 0166

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:01

Code: Breaker Chương 0165

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:01

Code: Breaker Chương 0164

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:00

Code: Breaker Chương 0163

[S.We] Group 14/08/2014 - 21:00

Code: Breaker Chương 0162

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:59

Code: Breaker Chương 0161

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:59

Code: Breaker Chương 0160

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:59

Code: Breaker Chương 0159

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:58

Code: Breaker Chương 0158

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:58

Code: Breaker Chương 0157

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:57

Code: Breaker Chương 0156

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:57

Code: Breaker Chương 0155

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:55

Code: Breaker Chương 0154

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:55

Code: Breaker Chương 0153

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:55

Code: Breaker Chương 0152

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:54

Code: Breaker Chương 0151

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:53

Code: Breaker Chương 0150

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:52

Code: Breaker Chương 0149

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:52

Code: Breaker Chương 0148

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:52

Code: Breaker Chương 0147

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:51

Code: Breaker Chương 0146

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:51

Code: Breaker Chương 0145

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:51

Code: Breaker Chương 0144

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:50

Code: Breaker Chương 0143

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:50

Code: Breaker Chương 0142

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:49

Code: Breaker Chương 0141

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:49

Code: Breaker Chương 0140

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:49

Code: Breaker Chương 0139

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:48

Code: Breaker Chương 0138

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:48

Code: Breaker Chương 0137

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:47

Code: Breaker Chương 0136

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:47

Code: Breaker Chương 0135

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:46

Code: Breaker Chương 0134

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:46

Code: Breaker Chương 0133

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:45

Code: Breaker Chương 0132

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:45

Code: Breaker Chương 0131

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:44

Code: Breaker Chương 0130

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:44

Code: Breaker Chương 0129

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:44

Code: Breaker Chương 0128

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:43

Code: Breaker Chương 0127

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:43

Code: Breaker Chương 0126

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:42

Code: Breaker Chương 0125

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:42

Code: Breaker Chương 0124

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:42

Code: Breaker Chương 0123

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:41

Code: Breaker Chương 0122

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:41

Code: Breaker Chương 0121

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:40

Code: Breaker Chương 0120

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:40

Code: Breaker Chương 0119

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:39

Code: Breaker Chương 0118

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:39

Code: Breaker Chương 0117

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:38

Code: Breaker Chương 0116

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:38

Code: Breaker Chương 0115

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:38

Code: Breaker Chương 0114

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:37

Code: Breaker Chương 0113

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:36

Code: Breaker Chương 0112

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:36

Code: Breaker Chương 0111

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:35

Code: Breaker Chương 0110

[S.We] Group 14/08/2014 - 20:34

Code: Breaker Chương 0109

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:59

Code: Breaker Chương 0108

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:58

Code: Breaker Chương 0107

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:57

Code: Breaker Chương 0106

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:57

Code: Breaker Chương 0105

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:56

Code: Breaker Chương 0104

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:55

Code: Breaker Chương 0103

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:54

Code: Breaker Chương 0102

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:54

Code: Breaker Chương 0101

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:52

Code: Breaker Chương 0100

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:52

Code: Breaker Chương 099

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:51

Code: Breaker Chương 098

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:49

Code: Breaker Chương 097

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:48

Code: Breaker Chương 096

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:48

Code: Breaker Chương 095

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:47

Code: Breaker Chương 094

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:46

Code: Breaker Chương 093

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:45

Code: Breaker Chương 092

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:44

Code: Breaker Chương 091

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:43

Code: Breaker Chương 090

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:42

Code: Breaker Chương 089

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:41

Code: Breaker Chương 088

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:40

Code: Breaker Chương 087

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:39

Code: Breaker Chương 086

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:38

Code: Breaker Chương 085

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:37

Code: Breaker Chương 084

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:36

Code: Breaker Chương 083

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:35

Code: Breaker Chương 082

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:35

Code: Breaker Chương 081

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:34

Code: Breaker Chương 080

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:33

Code: Breaker Chương 079

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:33

Code: Breaker Chương 078

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:32

Code: Breaker Chương 077

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:31

Code: Breaker Chương 076

[S.We] Group 13/08/2014 - 21:30

Code: Breaker Chương 075

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:59

Code: Breaker Chương 074

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:58

Code: Breaker Chương 073

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:57

Code: Breaker Chương 072

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:56

Code: Breaker Chương 071

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:54

Code: Breaker Chương 070

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:54

Code: Breaker Chương 069

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:53

Code: Breaker Chương 068

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:53

Code: Breaker Chương 067

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:51

Code: Breaker Chương 066

[S.We] Group 12/08/2014 - 21:51

Code: Breaker Chương 065

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:50

Code: Breaker Chương 064

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:49

Code: Breaker Chương 063

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:49

Code: Breaker Chương 062

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:48

Code: Breaker Chương 061

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:47

Code: Breaker Chương 060

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:47

Code: Breaker Chương 059

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:46

Code: Breaker Chương 058

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:46

Code: Breaker Chương 057

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:45

Code: Breaker Chương 056

[SYS]Group 12/08/2014 - 21:43

Code: Breaker Chương 055

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:41

Code: Breaker Chương 054

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:40

Code: Breaker Chương 053

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:40

Code: Breaker Chương 052

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:40

Code: Breaker Chương 051

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:38

Code: Breaker Chương 050

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:36

Code: Breaker Chương 049

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:36

Code: Breaker Chương 048

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:33

Code: Breaker Chương 047

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:31

Code: Breaker Chương 046

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:30

Code: Breaker Chương 045

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:30

Code: Breaker Chương 044

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:27

Code: Breaker Chương 043

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:27

Code: Breaker Chương 042

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:26

Code: Breaker Chương 041

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:25

Code: Breaker Chương 040

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:24

Code: Breaker Chương 039

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:24

Code: Breaker Chương 038

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:23

Code: Breaker Chương 037

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:22

Code: Breaker Chương 036

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:22

Code: Breaker Chương 035

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:21

Code: Breaker Chương 034

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:21

Code: Breaker Chương 033

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:20

Code: Breaker Chương 032

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:20

Code: Breaker Chương 031

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:19

Code: Breaker Chương 030

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:19

Code: Breaker Chương 029

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:19

Code: Breaker Chương 028

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:18

Code: Breaker Chương 027

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:18

Code: Breaker Chương 026

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:17

Code: Breaker Chương 025

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:16

Code: Breaker Chương 024

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:16

Code: Breaker Chương 023

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:15

Code: Breaker Chương 022

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:15

Code: Breaker Chương 021

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:14

Code: Breaker Chương 020

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:14

Code: Breaker Chương 019

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:11

Code: Breaker Chương 018

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:11

Code: Breaker Chương 017

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:11

Code: Breaker Chương 016

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:10

Code: Breaker Chương 015

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:10

Code: Breaker Chương 014

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:09

Code: Breaker Chương 013

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:09

Code: Breaker Chương 012

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:08

Code: Breaker Chương 011

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:06

Code: Breaker Chương 010

Red Sky Group 12/08/2014 - 21:03

Code: Breaker Chương 09

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:59

Code: Breaker Chương 08

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:59

Code: Breaker Chương 07

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:58

Code: Breaker Chương 06

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:55

Code: Breaker Chương 05

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:50

Code: Breaker Chương 04

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:45

Code: Breaker Chương 03

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:41

Code: Breaker Chương 02

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:38

Code: Breaker Chương 01

Red Sky Group 12/08/2014 - 20:33