AddThis

Chuyện chàng Minamoto

Monogatari
Tác giả:
Thể loại: Adult, Comedy, ecchi, Harem, Romance, Seinen, Shounen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 489

Minamoto, 1 thằng con trai xinh gái, ghét còn gái và sợ sữa, vì hoàn cảnh phải sống chung với người cô ruột xinh đẹp, và bị lôi vào cuộc nghiên cứu của chính bà cô của mình, nghiên cứu gì thì mới xem pj sẽ rõ ^^

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Chuyện chàng Minamoto Chương 0101

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:55

Chuyện chàng Minamoto Chương 0100

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:55

Chuyện chàng Minamoto Chương 099

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:54

Chuyện chàng Minamoto Chương 098

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:54

Chuyện chàng Minamoto Chương 097

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:53

Chuyện chàng Minamoto Chương 096

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:52

Chuyện chàng Minamoto Chương 095

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:51

Chuyện chàng Minamoto Chương 094

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:50

Chuyện chàng Minamoto Chương 093

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:50

Chuyện chàng Minamoto Chương 092

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:48

Chuyện chàng Minamoto Chương 091

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:47

Chuyện chàng Minamoto Chương 090

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:45

Chuyện chàng Minamoto Chương 089

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:44

Chuyện chàng Minamoto Chương 088

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:43

Chuyện chàng Minamoto Chương 087

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:42

Chuyện chàng Minamoto Chương 086

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:40

Chuyện chàng Minamoto Chương 085

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:39

Chuyện chàng Minamoto Chương 084

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:38

Chuyện chàng Minamoto Chương 083

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:37

Chuyện chàng Minamoto Chương 082

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:36

Chuyện chàng Minamoto Chương 081

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:35

Chuyện chàng Minamoto Chương 080

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:34

Chuyện chàng Minamoto Chương 079

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:32

Chuyện chàng Minamoto Chương 078

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:30

Chuyện chàng Minamoto Chương 077

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:29

Chuyện chàng Minamoto Chương 076

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:28

Chuyện chàng Minamoto Chương 075

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:27

Chuyện chàng Minamoto Chương 074

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:26

Chuyện chàng Minamoto Chương 073

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:24

Chuyện chàng Minamoto Chương 072

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:23

Chuyện chàng Minamoto Chương 071

Vagabondmanga 12/11/2013 - 09:21

Chuyện chàng Minamoto Chương 070

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:52

Chuyện chàng Minamoto Chương 069

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:50

Chuyện chàng Minamoto Chương 068

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:48

Chuyện chàng Minamoto Chương 067

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:47

Chuyện chàng Minamoto Chương 066

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:45

Chuyện chàng Minamoto Chương 065

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:43

Chuyện chàng Minamoto Chương 064

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:41

Chuyện chàng Minamoto Chương 063

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:39

Chuyện chàng Minamoto Chương 062

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:38

Chuyện chàng Minamoto Chương 061

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:36

Chuyện chàng Minamoto Chương 060

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:34

Chuyện chàng Minamoto Chương 059

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:33

Chuyện chàng Minamoto Chương 058

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:31

Chuyện chàng Minamoto Chương 057

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:30

Chuyện chàng Minamoto Chương 056

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:28

Chuyện chàng Minamoto Chương 055

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:27

Chuyện chàng Minamoto Chương 054

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:25

Chuyện chàng Minamoto Chương 053

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:24

Chuyện chàng Minamoto Chương 052

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:23

Chuyện chàng Minamoto Chương 051

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:22

Chuyện chàng Minamoto Chương 050

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:20

Chuyện chàng Minamoto Chương 049

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:19

Chuyện chàng Minamoto Chương 048

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:19

Chuyện chàng Minamoto Chương 047

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:18

Chuyện chàng Minamoto Chương 046

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:18

Chuyện chàng Minamoto Chương 045

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:17

Chuyện chàng Minamoto Chương 044

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:16

Chuyện chàng Minamoto Chương 043

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:15

Chuyện chàng Minamoto Chương 042

Vagabondmanga 12/11/2013 - 00:10

Chuyện chàng Minamoto Chương 041

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:52

Chuyện chàng Minamoto Chương 040

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:50

Chuyện chàng Minamoto Chương 039

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:49

Chuyện chàng Minamoto Chương 038

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:49

Chuyện chàng Minamoto Chương 037

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:48

Chuyện chàng Minamoto Chương 036

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:47

Chuyện chàng Minamoto Chương 035

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:47

Chuyện chàng Minamoto Chương 034

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:46

Chuyện chàng Minamoto Chương 033

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:45

Chuyện chàng Minamoto Chương 032

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:44

Chuyện chàng Minamoto Chương 031

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:44

Chuyện chàng Minamoto Chương 030

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:43

Chuyện chàng Minamoto Chương 029

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:43

Chuyện chàng Minamoto Chương 028

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:43

Chuyện chàng Minamoto Chương 027

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:42

Chuyện chàng Minamoto Chương 026

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:42

Chuyện chàng Minamoto Chương 025

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:42

Chuyện chàng Minamoto Chương 024

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:41

Chuyện chàng Minamoto Chương 023

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:41

Chuyện chàng Minamoto Chương 022

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:40

Chuyện chàng Minamoto Chương 021

Vagabondmanga 11/11/2013 - 23:40

Chuyện chàng Minamoto Chương 020

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:30

Chuyện chàng Minamoto Chương 019

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:30

Chuyện chàng Minamoto Chương 018

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:29

Chuyện chàng Minamoto Chương 017

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:29

Chuyện chàng Minamoto Chương 016

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:28

Chuyện chàng Minamoto Chương 015

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:28

Chuyện chàng Minamoto Chương 014

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:27

Chuyện chàng Minamoto Chương 013

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:26

Chuyện chàng Minamoto Chương 012

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:26

Chuyện chàng Minamoto Chương 011

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:25

Chuyện chàng Minamoto Chương 010

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:25

Chuyện chàng Minamoto Chương 09

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:25

Chuyện chàng Minamoto Chương 08

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:24

Chuyện chàng Minamoto Chương 07

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:24

Chuyện chàng Minamoto Chương 06

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:24

Chuyện chàng Minamoto Chương 05

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:23

Chuyện chàng Minamoto Chương 04

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:23

Chuyện chàng Minamoto Chương 03

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:22

Chuyện chàng Minamoto Chương 02

Vagabondmanga 11/11/2013 - 22:22

Chuyện chàng Minamoto Chương 01

Vagabondmanga 11/11/2013 - 21:43