AddThis

Bleach

Bleach
Tên gốc: Bleach
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 471

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.

p/s: Mình ko biết nên viết ntn nên lấy lời giới thiệu của pj Bleach của MTO T.T

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Bleach Chương 0538

Alo8 11/11/2013 - 21:28

Bleach Chương 0537

Alo8 11/11/2013 - 21:28

Bleach Chương 0536

Alo8 11/11/2013 - 21:28

Bleach Chương 0535

Alo8 11/11/2013 - 21:27

Bleach Chương 0534

Alo8 11/11/2013 - 21:27

Bleach Chương 0533

Alo8 11/11/2013 - 21:26

Bleach Chương 0532

Alo8 11/11/2013 - 21:26

Bleach Chương 0531

Alo8 11/11/2013 - 21:26

Bleach Chương 0530

Alo8 11/11/2013 - 21:25

Bleach Chương 0529

Alo8 11/11/2013 - 21:25

Bleach Chương 0528

Alo8 11/11/2013 - 21:25

Bleach Chương 0527

Alo8 11/11/2013 - 21:24

Bleach Chương 0526

Alo8 11/11/2013 - 21:24

Bleach Chương 0525

Alo8 11/11/2013 - 21:23

Bleach Chương 0524

Alo8 11/11/2013 - 21:23

Bleach Chương 0523

Alo8 11/11/2013 - 21:23

Bleach Chương 0522

Alo8 11/11/2013 - 21:22

Bleach Chương 0521

Alo8 11/11/2013 - 21:22

Bleach Chương 0520

Alo8 11/11/2013 - 21:22

Bleach Chương 0519

Alo8 11/11/2013 - 21:21

Bleach Chương 0518

Alo8 11/11/2013 - 21:21

Bleach Chương 0517

Alo8 11/11/2013 - 21:21

Bleach Chương 0516

Alo8 11/11/2013 - 21:20

Bleach Chương 0515

Alo8 11/11/2013 - 21:20

Bleach Chương 0514

Alo8 11/11/2013 - 21:19

Bleach Chương 0513

Alo8 11/11/2013 - 21:19

Bleach Chương 0512

Alo8 11/11/2013 - 21:19

Bleach Chương 0511

Alo8 11/11/2013 - 21:18

Bleach Chương 0510

Alo8 11/11/2013 - 21:18

Bleach Chương 0509

Alo8 11/11/2013 - 21:10

Bleach Chương 0508

Alo8 11/11/2013 - 21:01

Bleach Chương 0507

Alo8 11/11/2013 - 21:01

Bleach Chương 0506

Alo8 11/11/2013 - 21:00

Bleach Chương 0505

Alo8 11/11/2013 - 21:00

Bleach Chương 0504

Alo8 11/11/2013 - 21:00

Bleach Chương 0503

Alo8 11/11/2013 - 20:59

Bleach Chương 0502

Alo8 11/11/2013 - 20:59

Bleach Chương 0501

Alo8 11/11/2013 - 20:59

Bleach Chương 0500

Alo8 11/11/2013 - 20:58

Bleach Chương 0499

Alo8 11/11/2013 - 20:58

Bleach Chương 0498

Alo8 11/11/2013 - 20:58

Bleach Chương 0497

Alo8 11/11/2013 - 20:57

Bleach Chương 0496

Alo8 11/11/2013 - 20:57

Bleach Chương 0495

Alo8 11/11/2013 - 20:56

Bleach Chương 0494

Alo8 11/11/2013 - 20:56

Bleach Chương 0493

Alo8 11/11/2013 - 20:56

Bleach Chương 0492

Alo8 11/11/2013 - 20:55

Bleach Chương 0491

Alo8 11/11/2013 - 20:55

Bleach Chương 0490

Alo8 11/11/2013 - 20:54

Bleach Chương 0489

Alo8 11/11/2013 - 20:54

Bleach Chương 0488

Alo8 11/11/2013 - 20:54

Bleach Chương 0487

Alo8 11/11/2013 - 20:53

Bleach Chương 0486

Alo8 11/11/2013 - 20:53

Bleach Chương 0485

Alo8 11/11/2013 - 20:52

Bleach Chương 0484

Alo8 11/11/2013 - 20:52

Bleach Chương 0483

Alo8 11/11/2013 - 20:52

Bleach Chương 0482

Alo8 11/11/2013 - 20:51

Bleach Chương 0481

Alo8 11/11/2013 - 20:51

Bleach Chương 0480

Alo8 11/11/2013 - 20:50

Bleach Chương 0479

Alo8 11/11/2013 - 20:50

Bleach Chương 0478

Alo8 11/11/2013 - 20:49

Bleach Chương 0477

Alo8 11/11/2013 - 20:49

Bleach Chương 0476

Alo8 11/11/2013 - 20:48

Bleach Chương 0475

Alo8 11/11/2013 - 20:48

Bleach Chương 0474

Alo8 11/11/2013 - 20:48

Bleach Chương 0473

Alo8 11/11/2013 - 20:47

Bleach Chương 0472

Alo8 11/11/2013 - 20:47

Bleach Chương 0471

Alo8 11/11/2013 - 20:46

Bleach Chương 0470

Alo8 11/11/2013 - 20:46

Bleach Chương 0469

Alo8 11/11/2013 - 20:46

Bleach Chương 0468

Alo8 11/11/2013 - 20:45

Bleach Chương 0467

Alo8 11/11/2013 - 20:45

Bleach Chương 0466

Alo8 11/11/2013 - 20:45

Bleach Chương 0465

Alo8 11/11/2013 - 20:44

Bleach Chương 0464

Alo8 11/11/2013 - 20:44

Bleach Chương 0463

Alo8 11/11/2013 - 20:44

Bleach Chương 0462

Alo8 11/11/2013 - 20:43

Bleach Chương 0461

Alo8 11/11/2013 - 20:43

Bleach Chương 0460

Alo8 11/11/2013 - 20:43

Bleach Chương 0459

Alo8 11/11/2013 - 20:42

Bleach Chương 0458

Alo8 11/11/2013 - 20:41

Bleach Chương 0457

Alo8 11/11/2013 - 20:41

Bleach Chương 0456

Alo8 11/11/2013 - 20:40

Bleach Chương 0455

Alo8 11/11/2013 - 20:40

Bleach Chương 0454

Alo8 11/11/2013 - 20:39

Bleach Chương 0453

Alo8 11/11/2013 - 20:39

Bleach Chương 0452

Alo8 11/11/2013 - 20:39

Bleach Chương 0451

Alo8 11/11/2013 - 20:38

Bleach Chương 0450

Alo8 11/11/2013 - 20:38

Bleach Chương 0449

Alo8 11/11/2013 - 20:37

Bleach Chương 0448

Alo8 11/11/2013 - 20:37

Bleach Chương 0447

Alo8 11/11/2013 - 20:37

Bleach Chương 0446

Alo8 11/11/2013 - 20:36

Bleach Chương 0445

Alo8 11/11/2013 - 20:36

Bleach Chương 0444

Alo8 11/11/2013 - 20:35

Bleach Chương 0443

Alo8 11/11/2013 - 20:35

Bleach Chương 0442

Alo8 11/11/2013 - 20:35

Bleach Chương 0441

Alo8 11/11/2013 - 20:34

Bleach Chương 0440

Alo8 11/11/2013 - 20:34

Bleach Chương 0439

Alo8 11/11/2013 - 20:34

Bleach Chương 0438

Alo8 11/11/2013 - 20:33

Bleach Chương 0437

Alo8 11/11/2013 - 20:33

Bleach Chương 0436

Alo8 11/11/2013 - 20:32

Bleach Chương 0435

Alo8 11/11/2013 - 20:31

Bleach Chương 0434

Alo8 11/11/2013 - 16:57

Bleach Chương 0433

Alo8 11/11/2013 - 16:57

Bleach Chương 0432

Alo8 11/11/2013 - 16:56

Bleach Chương 0431

Alo8 11/11/2013 - 16:56

Bleach Chương 0430

Alo8 11/11/2013 - 16:56

Bleach Chương 0429

MTO 11/11/2013 - 16:55

Bleach Chương 0428

MTO 11/11/2013 - 16:55

Bleach Chương 0427

MTO 11/11/2013 - 16:54

Bleach Chương 0426

MTO 11/11/2013 - 16:54

Bleach Chương 0425

MTO 11/11/2013 - 16:53

Bleach Chương 0424

MTO 11/11/2013 - 16:53

Bleach Chương 0423

MTO 11/11/2013 - 16:52

Bleach Chương 0422

MTO 11/11/2013 - 16:52

Bleach Chương 0421

MTO 11/11/2013 - 16:51

Bleach Chương 0420

MTO 11/11/2013 - 16:51

Bleach Chương 0419

MTO 11/11/2013 - 16:51

Bleach Chương 0418

MTO 11/11/2013 - 16:50

Bleach Chương 0417

MTO 11/11/2013 - 16:50

Bleach Chương 0416

MTO 11/11/2013 - 16:50

Bleach Chương 0415

MTO 11/11/2013 - 16:49

Bleach Chương 0414

MTO 11/11/2013 - 16:49

Bleach Chương 0413

MTO 11/11/2013 - 16:48

Bleach Chương 0412

MTO 11/11/2013 - 16:48

Bleach Chương 0411

MTO 11/11/2013 - 16:48

Bleach Chương 0410

MTO 11/11/2013 - 16:47

Bleach Chương 0409

MTO 11/11/2013 - 16:47

Bleach Chương 408

MTO 11/11/2013 - 16:46

Bleach Chương 0407

MTO 11/11/2013 - 16:45

Bleach Chương 0406

MTO 11/11/2013 - 16:45

Bleach Chương 0405

MTO 11/11/2013 - 16:44

Bleach Chương 0404

MTO 11/11/2013 - 16:44

Bleach Chương 0403

MTO 11/11/2013 - 16:43

Bleach Chương 0402

MTO 11/11/2013 - 16:43

Bleach Chương 0401

MTO 11/11/2013 - 16:42

Bleach Chương 0400

MTO 11/11/2013 - 13:00

Bleach Chương 0399

MTO 11/11/2013 - 13:00

Bleach Chương 0398

MTO 11/11/2013 - 12:59

Bleach Chương 0397

MTO 11/11/2013 - 12:59

Bleach Chương 0396

MTO 11/11/2013 - 12:59

Bleach Chương 0395

MTO 11/11/2013 - 12:58

Bleach Chương 0394

MTO 11/11/2013 - 12:58

Bleach Chương 0393

MTO 11/11/2013 - 12:58

Bleach Chương 0392

MTO 11/11/2013 - 12:57

Bleach Chương 0391

MTO 11/11/2013 - 12:57

Bleach Chương 0390

MTO 11/11/2013 - 12:57

Bleach Chương 0389

MTO 11/11/2013 - 12:56

Bleach Chương 0388

MTO 11/11/2013 - 12:56

Bleach Chương 0387

MTO 11/11/2013 - 12:55

Bleach Chương 0386

MTO 11/11/2013 - 12:55

Bleach Chương 0385

MTO 11/11/2013 - 12:55

Bleach Chương 0384

MTO 11/11/2013 - 12:54

Bleach Chương 0383

MTO 11/11/2013 - 12:54

Bleach Chương 0382

MTO 11/11/2013 - 12:54

Bleach Chương 0381

MTO 11/11/2013 - 12:53

Bleach Chương 0380

MTO 11/11/2013 - 12:53

Bleach Chương 0379

MTO 11/11/2013 - 12:53

Bleach Chương 0378

MTO 11/11/2013 - 12:52

Bleach Chương 0377

MTO 11/11/2013 - 12:52

Bleach Chương 0376

MTO 11/11/2013 - 12:51

Bleach Chương 0375

MTO 11/11/2013 - 12:51

Bleach Chương 0374

MTO 11/11/2013 - 12:51

Bleach Chương 0373

MTO 11/11/2013 - 12:50

Bleach Chương 0372

MTO 11/11/2013 - 12:50

Bleach Chương 0371

MTO 11/11/2013 - 12:50

Bleach Chương 0370

MTO 11/11/2013 - 12:49

Bleach Chương 0369

MTO 11/11/2013 - 12:49

Bleach Chương 0368

MTO 11/11/2013 - 12:49

Bleach Chương 0367

MTO 11/11/2013 - 12:48

Bleach Chương 0366

MTO 11/11/2013 - 12:48

Bleach Chương 0365

MTO 11/11/2013 - 12:48

Bleach Chương 0364

MTO 11/11/2013 - 12:47

Bleach Chương 0363

MTO 11/11/2013 - 12:46

Bleach Chương 0362

MTO 11/11/2013 - 12:46

Bleach Chương 0361

MTO 11/11/2013 - 12:45

Bleach Chương 0360

MTO 11/11/2013 - 12:44

Bleach Chương 0359

MTO 11/11/2013 - 12:43

Bleach Chương 0358

MTO 11/11/2013 - 12:43

Bleach Chương 0357

MTO 11/11/2013 - 12:42

Bleach Chương 0356

MTO 11/11/2013 - 12:41

Bleach Chương 0355

MTO 11/11/2013 - 12:40

Bleach Chương 0354

MTO 11/11/2013 - 12:39

Bleach Chương 0353

MTO 11/11/2013 - 12:38

Bleach Chương 0352

MTO 11/11/2013 - 12:35

Bleach Chương 0351

MTO 11/11/2013 - 12:34

Bleach Chương 0350

MTO 11/11/2013 - 12:32

Bleach Chương 0349

MTO 11/11/2013 - 12:31

Bleach Chương 0348

MTO 11/11/2013 - 12:30

Bleach Chương 0347

MTO 11/11/2013 - 12:29

Bleach Chương 0346

MTO 11/11/2013 - 12:29

Bleach Chương 0345

MTO 11/11/2013 - 12:28

Bleach Chương 0344

MTO 11/11/2013 - 12:28

Bleach Chương 0343

MTO 11/11/2013 - 12:28

Bleach Chương 0342

MTO 11/11/2013 - 12:27

Bleach Chương 0341

MTO 11/11/2013 - 12:27

Bleach Chương 0340

MTO 11/11/2013 - 12:26

Bleach Chương 0339

MTO 11/11/2013 - 12:26

Bleach Chương 0338

MTO 11/11/2013 - 12:26

Bleach Chương 0337

MTO 11/11/2013 - 12:25

Bleach Chương 0336

MTO 11/11/2013 - 12:25

Bleach Chương 0335

MTO 11/11/2013 - 12:25

Bleach Chương 0334

MTO 11/11/2013 - 12:24

Bleach Chương 0333

MTO 11/11/2013 - 12:24

Bleach Chương 0332

MTO 11/11/2013 - 12:23

Bleach Chương 0331

MTO 10/11/2013 - 23:01

Bleach Chương 0330

MTO 10/11/2013 - 23:01

Bleach Chương 0329

MTO 10/11/2013 - 23:00

Bleach Chương 0328

MTO 10/11/2013 - 23:00

Bleach Chương 0327

MTO 10/11/2013 - 22:59

Bleach Chương 0326

MTO 10/11/2013 - 22:59

Bleach Chương 0325

MTO 10/11/2013 - 22:59

Bleach Chương 0324

MTO 10/11/2013 - 22:58

Bleach Chương 0323

MTO 10/11/2013 - 22:58

Bleach Chương 0322

MTO 10/11/2013 - 22:57

Bleach Chương 0321

MTO 10/11/2013 - 22:57

Bleach Chương 0320

MTO 10/11/2013 - 22:53

Bleach Chương 0319

MTO 10/11/2013 - 22:52

Bleach Chương 0318

MTO 10/11/2013 - 22:49

Bleach Chương 0317

MTO 10/11/2013 - 22:49

Bleach Chương 0316

MTO 10/11/2013 - 22:49

Bleach Chương 0315.12

MTO 10/11/2013 - 22:48

Bleach Chương 0315.11

MTO 10/11/2013 - 22:48

Bleach Chương 0315.10

MTO 10/11/2013 - 22:48

Bleach Chương 0315.9

MTO 10/11/2013 - 22:47

Bleach Chương 0315.8

MTO 10/11/2013 - 22:47

Bleach Chương 0315.7

MTO 10/11/2013 - 22:46

Bleach Chương 0315.6

MTO 10/11/2013 - 22:46

Bleach Chương 0315.5

MTO 10/11/2013 - 22:45

Bleach Chương 0315.4

MTO 10/11/2013 - 22:45

Bleach Chương 0315.3

MTO 10/11/2013 - 22:45

Bleach Chương 0315.2

MTO 10/11/2013 - 22:44

Bleach Chương 0315.1

MTO 10/11/2013 - 22:44

Bleach Chương 0315

MTO 10/11/2013 - 22:43

Bleach Chương 0314

MTO 10/11/2013 - 22:42

Bleach Chương 0313

MTO 10/11/2013 - 22:42

Bleach Chương 0312

MTO 10/11/2013 - 22:42

Bleach Chương 0311

MTO 10/11/2013 - 22:41

Bleach Chương 0310

MTO 10/11/2013 - 22:41

Bleach Chương 0309

MTO 10/11/2013 - 22:41

Bleach Chương 0308

MTO 10/11/2013 - 22:40

Bleach Chương 0307

MTO 10/11/2013 - 22:40

Bleach Chương 0306

MTO 10/11/2013 - 22:40

Bleach Chương 0305

MTO 10/11/2013 - 22:39

Bleach Chương 0304

MTO 10/11/2013 - 22:39

Bleach Chương 0303

MTO 10/11/2013 - 22:37

Bleach Chương 0302

MTO 10/11/2013 - 22:37

Bleach Chương 0301

MTO 10/11/2013 - 22:36

Bleach Chương 0300

MTO 10/11/2013 - 22:35

Bleach Chương 0299

MTO 10/11/2013 - 22:34

Bleach Chương 0298

MTO 10/11/2013 - 22:34

Bleach Chương 0297

MTO 10/11/2013 - 22:34

Bleach Chương 0296

MTO 10/11/2013 - 22:33

Bleach Chương 0295

MTO 10/11/2013 - 22:33

Bleach Chương 0294

MTO 10/11/2013 - 22:33

Bleach Chương 0293

MTO 10/11/2013 - 22:32

Bleach Chương 0292

MTO 10/11/2013 - 22:32

Bleach Chương 0291

MTO 10/11/2013 - 22:31

Bleach Chương 0290

MTO 10/11/2013 - 22:31

Bleach Chương 0289

MTO 10/11/2013 - 22:29

Bleach Chương 0288

MTO 10/11/2013 - 22:29

Bleach Chương 0287

MTO 10/11/2013 - 22:29

Bleach Chương 0286

MTO 10/11/2013 - 22:27

Bleach Chương 0285

MTO 10/11/2013 - 22:27

Bleach Chương 0284

MTO 10/11/2013 - 22:27

Bleach Chương 0283

MTO 10/11/2013 - 22:26

Bleach Chương 0282

MTO 10/11/2013 - 22:26

Bleach Chương 0281

MTO 10/11/2013 - 22:26

Bleach Chương 0280

MTO 10/11/2013 - 22:25

Bleach Chương 0279

MTO 10/11/2013 - 22:25

Bleach Chương 0278

MTO 10/11/2013 - 22:24

Bleach Chương 0277

MTO 10/11/2013 - 22:24

Bleach Chương 0276

MTO 10/11/2013 - 22:24

Bleach Chương 0275

MTO 10/11/2013 - 22:23

Bleach Chương 0274

MTO 10/11/2013 - 22:23

Bleach Chương 0273

MTO 10/11/2013 - 22:23

Bleach Chương 0272

Alo8 10/11/2013 - 22:22

Bleach Chương 0271

MTO 10/11/2013 - 22:22

Bleach Chương 0270

MTO 10/11/2013 - 22:21

Bleach Chương 0269

MTO 10/11/2013 - 22:21

Bleach Chương 0268

MTO 10/11/2013 - 22:20

Bleach Chương 0267

MTO 10/11/2013 - 22:20

Bleach Chương 0266

MTO 10/11/2013 - 22:19

Bleach Chương 0265

MTO 10/11/2013 - 22:19

Bleach Chương 0264

MTO 10/11/2013 - 22:18

Bleach Chương 0263

MTO 10/11/2013 - 22:18

Bleach Chương 0262

MTO 10/11/2013 - 22:18

Bleach Chương 0261

MTO 10/11/2013 - 22:17

Bleach Chương 0260

MTO 10/11/2013 - 22:17

Bleach Chương 0259

MTO 10/11/2013 - 22:17

Bleach Chương 0258

MTO 10/11/2013 - 22:16

Bleach Chương 0257

MTO 10/11/2013 - 22:16

Bleach Chương 0256

MTO 10/11/2013 - 22:15

Bleach Chương 0255

MTO 10/11/2013 - 22:13

Bleach Chương 0254

Alo8 10/11/2013 - 22:13

Bleach Chương 0253

Alo8 10/11/2013 - 22:13

Bleach Chương 0252

Alo8 10/11/2013 - 22:12

Bleach Chương 0251

Alo8 10/11/2013 - 22:12

Bleach Chương 0250

Alo8 10/11/2013 - 22:11

Bleach Chương 0249

Alo8 10/11/2013 - 22:10

Bleach Chương 0248

Alo8 10/11/2013 - 22:10

Bleach Chương 0247

Alo8 10/11/2013 - 22:09

Bleach Chương 0246

Alo8 10/11/2013 - 22:08

Bleach Chương 0245

Alo8 10/11/2013 - 22:08

Bleach Chương 0244

Alo8 10/11/2013 - 22:07

Bleach Chương 0243

Alo8 10/11/2013 - 22:05

Bleach Chương 0242

Alo8 10/11/2013 - 22:03

Bleach Chương 0241

Alo8 10/11/2013 - 22:03

Bleach Chương 0240

Alo8 10/11/2013 - 22:02

Bleach Chương 0239

Alo8 10/11/2013 - 22:01

Bleach Chương 0238

Alo8 10/11/2013 - 22:00

Bleach Chương 0237

Alo8 10/11/2013 - 22:00

Bleach Chương 0236

Alo8 10/11/2013 - 21:59

Bleach Chương 0235

Alo8 10/11/2013 - 21:57

Bleach Chương 0234

Alo8 10/11/2013 - 20:26

Bleach Chương 0233

Alo8 10/11/2013 - 20:22

Bleach Chương 0232

Alo8 10/11/2013 - 20:20

Bleach Chương 0231

Alo8 10/11/2013 - 20:19

Bleach Chương 0230

Alo8 10/11/2013 - 20:14

Bleach Chương 0229

Alo8 10/11/2013 - 20:13

Bleach Chương 0228

Alo8 10/11/2013 - 20:10

Bleach Chương 0227

Alo8 10/11/2013 - 20:06

Bleach Chương 0226

Alo8 10/11/2013 - 20:03

Bleach Chương 0225

Alo8 10/11/2013 - 20:01

Bleach Chương 0224

Alo8 10/11/2013 - 19:58

Bleach Chương 0223

Alo8 10/11/2013 - 19:54

Bleach Chương 0222

Alo8 10/11/2013 - 19:52

Bleach Chương 0221

Alo8 10/11/2013 - 19:50

Bleach Chương 0220

Alo8 10/11/2013 - 19:49

Bleach Chương 0219

Alo8 10/11/2013 - 19:47

Bleach Chương 0218

Alo8 10/11/2013 - 19:45

Bleach Chương 0217

Alo8 10/11/2013 - 19:43

Bleach Chương 0216

Alo8 10/11/2013 - 19:40

Bleach Chương 0215

Alo8 10/11/2013 - 19:39

Bleach Chương 0214

Alo8 10/11/2013 - 19:36

Bleach Chương 0213

Alo8 10/11/2013 - 17:43

Bleach Chương 0212

Alo8 10/11/2013 - 17:41

Bleach Chương 0211

Alo8 10/11/2013 - 17:38

Bleach Chương 0210

Alo8 10/11/2013 - 17:37

Bleach Chương 0209

Alo8 10/11/2013 - 17:35

Bleach Chương 0208

Alo8 10/11/2013 - 17:33

Bleach Chương 0207

Alo8 10/11/2013 - 17:32

Bleach Chương 0206

Alo8 10/11/2013 - 17:30

Bleach Chương 0205

Alo8 10/11/2013 - 17:29

Bleach Chương 0204

Alo8 10/11/2013 - 17:27

Bleach Chương 0203

Alo8 10/11/2013 - 17:26

Bleach Chương 0202

Alo8 10/11/2013 - 17:23

Bleach Chương 0201

Alo8 10/11/2013 - 17:21

Bleach Chương 0200

Alo8 10/11/2013 - 17:18

Bleach Chương 0199

Alo8 10/11/2013 - 17:15

Bleach Chương 0198

Alo8 10/11/2013 - 17:12

Bleach Chương 0197

Alo8 10/11/2013 - 17:10

Bleach Chương 0196

Alo8 10/11/2013 - 17:07

Bleach Chương 0195

Alo8 10/11/2013 - 17:04

Bleach Chương 0194

Alo8 10/11/2013 - 17:02

Bleach Chương 0193

Alo8 10/11/2013 - 17:00

Bleach Chương 0192

Alo8 10/11/2013 - 16:59

Bleach Chương 0191

Alo8 10/11/2013 - 16:57

Bleach Chương 0190

Alo8 10/11/2013 - 16:56

Bleach Chương 0189

Alo8 10/11/2013 - 16:54

Bleach Chương 0188

Alo8 10/11/2013 - 12:21

Bleach Chương 0187

Alo8 10/11/2013 - 12:20

Bleach Chương 0186

Alo8 10/11/2013 - 12:17

Bleach Chương 0185

Alo8 10/11/2013 - 12:14

Bleach Chương 0184

Alo8 10/11/2013 - 12:12

Bleach Chương 0183

Alo8 10/11/2013 - 12:09

Bleach Chương 0182

Alo8 10/11/2013 - 12:06

Bleach Chương 0181

Alo8 10/11/2013 - 12:02

Bleach Chương 0180

Alo8 10/11/2013 - 11:58

Bleach Chương 0179

Alo8 10/11/2013 - 11:53

Bleach Chương 0178

Alo8 10/11/2013 - 11:50

Bleach Chương 0177

Alo8 10/11/2013 - 11:48

Bleach Chương 0176

Alo8 10/11/2013 - 11:46

Bleach Chương 0175

Alo8 10/11/2013 - 11:44

Bleach Chương 0174

Alo8 10/11/2013 - 11:42

Bleach Chương 0173

Alo8 10/11/2013 - 11:18

Bleach Chương 0172

Alo8 10/11/2013 - 11:17

Bleach Chương 0171

Alo8 10/11/2013 - 11:14

Bleach Chương 0170

Alo8 10/11/2013 - 11:14

Bleach Chương 0169

Alo8 10/11/2013 - 11:12

Bleach Chương 0168

Alo8 10/11/2013 - 11:10

Bleach Chương 0167

Alo8 10/11/2013 - 11:07

Bleach Chương 0166

Alo8 10/11/2013 - 11:05

Bleach Chương 0165

Alo8 10/11/2013 - 11:04

Bleach Chương 0164

Alo8 10/11/2013 - 11:03

Bleach Chương 0163

Alo8 10/11/2013 - 11:01

Bleach Chương 0162

Alo8 10/11/2013 - 11:00

Bleach Chương 0161

Alo8 10/11/2013 - 10:59

Bleach Chương 0160

Alo8 10/11/2013 - 10:58

Bleach Chương 0159

Alo8 10/11/2013 - 10:55

Bleach Chương 0158

Alo8 10/11/2013 - 10:54

Bleach Chương 0157

Alo8 10/11/2013 - 10:53

Bleach Chương 0156

Alo8 10/11/2013 - 10:51

Bleach Chương 0155

Alo8 10/11/2013 - 10:49

Bleach Chương 0154

Alo8 10/11/2013 - 10:46

Bleach Chương 0153

Alo8 10/11/2013 - 10:44

Bleach Chương 0152

Alo8 10/11/2013 - 10:42

Bleach Chương 0151

Alo8 10/11/2013 - 10:40

Bleach Chương 0150

Alo8 10/11/2013 - 10:38

Bleach Chương 0149

Alo8 10/11/2013 - 10:36

Bleach Chương 0148

Alo8 10/11/2013 - 10:34

Bleach Chương 0147

Alo8 10/11/2013 - 10:32

Bleach Chương 0146

Alo8 10/11/2013 - 10:29

Bleach Chương 0145

Alo8 10/11/2013 - 10:28

Bleach Chương 0144

Alo8 10/11/2013 - 10:26

Bleach Chương 0143

Alo8 10/11/2013 - 10:25

Bleach Chương 0142

Alo8 10/11/2013 - 10:23

Bleach Chương 0141

Alo8 10/11/2013 - 10:22

Bleach Chương 0140

Alo8 10/11/2013 - 10:21

Bleach Chương 0139

Alo8 10/11/2013 - 10:19

Bleach Chương 0138

Alo8 10/11/2013 - 10:16

Bleach Chương 0137

Alo8 10/11/2013 - 10:12

Bleach Chương 0136

Alo8 10/11/2013 - 10:09

Bleach Chương 0135

Alo8 10/11/2013 - 10:07

Bleach Chương 0134

Alo8 10/11/2013 - 10:05

Bleach Chương 0133

Alo8 10/11/2013 - 10:02

Bleach Chương 0132

Alo8 10/11/2013 - 09:59

Bleach Chương 0131

Alo8 10/11/2013 - 09:56

Bleach Chương 0130

Alo8 10/11/2013 - 09:54

Bleach Chương 0129

Alo8 10/11/2013 - 09:51

Bleach Chương 0128

Alo8 10/11/2013 - 09:48

Bleach Chương 0127

Alo8 10/11/2013 - 09:45

Bleach Chương 0126

Alo8 10/11/2013 - 09:43

Bleach Chương 0125

Alo8 10/11/2013 - 09:41

Bleach Chương 0124

Alo8 10/11/2013 - 09:39

Bleach Chương 0123

Alo8 10/11/2013 - 09:38

Bleach Chương 0122

Alo8 10/11/2013 - 09:36

Bleach Chương 0121

Alo8 10/11/2013 - 09:34

Bleach Chương 0120

Alo8 10/11/2013 - 09:32

Bleach Chương 0119

Alo8 10/11/2013 - 09:28

Bleach Chương 0118

Alo8 10/11/2013 - 09:24

Bleach Chương 0117

Alo8 10/11/2013 - 09:22

Bleach Chương 0116

Alo8 10/11/2013 - 09:19

Bleach Chương 0115

Alo8 09/11/2013 - 13:20

Bleach Chương 0114

Alo8 09/11/2013 - 13:17

Bleach Chương 0113

Alo8 09/11/2013 - 13:15

Bleach Chương 0112

Alo8 09/11/2013 - 13:14

Bleach Chương 0111

Alo8 09/11/2013 - 13:11

Bleach Chương 0110

Alo8 09/11/2013 - 13:11

Bleach Chương 0109

Alo8 09/11/2013 - 13:09

Bleach Chương 0108

Alo8 09/11/2013 - 13:06

Bleach Chương 0107

Alo8 09/11/2013 - 13:04

Bleach Chương 0106

Alo8 09/11/2013 - 13:03

Bleach Chương 0105

Alo8 09/11/2013 - 13:01

Bleach Chương 0104

Alo8 09/11/2013 - 12:59

Bleach Chương 0103

Alo8 09/11/2013 - 12:56

Bleach Chương 0102

Alo8 09/11/2013 - 12:54

Bleach Chương 0101

Alo8 09/11/2013 - 12:52

Bleach Chương 0100

Alo8 09/11/2013 - 12:50

Bleach Chương 099

Alo8 09/11/2013 - 12:48

Bleach Chương 098

Alo8 09/11/2013 - 12:45

Bleach Chương 097

Alo8 09/11/2013 - 12:43

Bleach Chương 096

Alo8 09/11/2013 - 12:42

Bleach Chương 095

Alo8 09/11/2013 - 12:40

Bleach Chương 094

Alo8 09/11/2013 - 12:00

Bleach Chương 093

Alo8 09/11/2013 - 11:57

Bleach Chương 092

Alo8 09/11/2013 - 11:54

Bleach Chương 091

Alo8 09/11/2013 - 11:51

Bleach Chương 090

Alo8 09/11/2013 - 11:49

Bleach Chương 089

Alo8 09/11/2013 - 11:45

Bleach Chương 088

Alo8 09/11/2013 - 11:42

Bleach Chương 087

Alo8 09/11/2013 - 11:41

Bleach Chương 086

Alo8 09/11/2013 - 11:37

Bleach Chương 085

Alo8 09/11/2013 - 11:34

Bleach Chương 084

Alo8 09/11/2013 - 11:34

Bleach Chương 083

Alo8 09/11/2013 - 11:32

Bleach Chương 082

Alo8 09/11/2013 - 11:31

Bleach Chương 081

Alo8 09/11/2013 - 11:31

Bleach Chương 080

Alo8 09/11/2013 - 11:30

Bleach Chương 079

Alo8 09/11/2013 - 11:28

Bleach Chương 078

Alo8 09/11/2013 - 11:28

Bleach Chương 077

Alo8 09/11/2013 - 11:25

Bleach Chương 076

Alo8 09/11/2013 - 11:25

Bleach Chương 075

Alo8 09/11/2013 - 11:24

Bleach Chương 074

Alo8 09/11/2013 - 11:23

Bleach Chương 073

Alo8 09/11/2013 - 11:22

Bleach Chương 072

Alo8 09/11/2013 - 11:21

Bleach Chương 071

Alo8 09/11/2013 - 11:19

Bleach Chương 070

Alo8 09/11/2013 - 11:17

Bleach Chương 069

Alo8 09/11/2013 - 11:17

Bleach Chương 068

Alo8 09/11/2013 - 11:16

Bleach Chương 067

Alo8 09/11/2013 - 11:15

Bleach Chương 066

Alo8 09/11/2013 - 11:14

Bleach Chương 065

Alo8 09/11/2013 - 11:13

Bleach Chương 064

Alo8 09/11/2013 - 11:12

Bleach Chương 063

Alo8 09/11/2013 - 11:11

Bleach Chương 062

Alo8 09/11/2013 - 11:10

Bleach Chương 061

Alo8 09/11/2013 - 11:08

Bleach Chương 060

Alo8 09/11/2013 - 11:08

Bleach Chương 059

Alo8 09/11/2013 - 11:07

Bleach Chương 058

MTO 09/11/2013 - 11:07

Bleach Chương 057

MTO 08/11/2013 - 22:53

Bleach Chương 056

MTO 08/11/2013 - 22:53

Bleach Chương 055

MTO 08/11/2013 - 22:52

Bleach Chương 054

MTO 08/11/2013 - 22:51

Bleach Chương 053

MTO 08/11/2013 - 22:51

Bleach Chương 052

MTO 08/11/2013 - 22:50

Bleach Chương 051

MTO 08/11/2013 - 22:43

Bleach Chương 050

MTO 08/11/2013 - 22:42

Bleach Chương 049

MTO 08/11/2013 - 22:41

Bleach Chương 048

MTO 08/11/2013 - 22:41

Bleach Chương 047

MTO 08/11/2013 - 22:40

Bleach Chương 046

MTO 08/11/2013 - 22:21

Bleach Chương 045

MTO 08/11/2013 - 22:20

Bleach Chương 044

MTO 08/11/2013 - 22:20

Bleach Chương 043

MTO 08/11/2013 - 22:15

Bleach Chương 042

MTO 08/11/2013 - 22:14

Bleach Chương 041

MTO 08/11/2013 - 21:59

Bleach Chương 040

MTO 08/11/2013 - 21:58

Bleach Chương 039

MTO 08/11/2013 - 21:58

Bleach Chương 038

MTO 08/11/2013 - 21:57

Bleach Chương 037

MTO 08/11/2013 - 21:56

Bleach Chương 036

MTO 08/11/2013 - 21:56

Bleach Chương 035

MTO 08/11/2013 - 21:53

Bleach Chương 034

MTO 08/11/2013 - 21:46

Bleach Chương 033

MTO 08/11/2013 - 20:58

Bleach Chương 032

MTO 08/11/2013 - 20:56

Bleach Chương 031

MTO 08/11/2013 - 20:53

Bleach Chương 030

MTO 08/11/2013 - 20:50

Bleach Chương 029

MTO 08/11/2013 - 20:48

Bleach Chương 028

MTO 08/11/2013 - 20:47

Bleach Chương 027

MTO 08/11/2013 - 20:41

Bleach Chương 026

MTO 08/11/2013 - 20:41

Bleach Chương 025

MTO 08/11/2013 - 20:41

Bleach Chương 024

MTO 08/11/2013 - 20:40

Bleach Chương 023

MTO 08/11/2013 - 20:40

Bleach Chương 022

MTO 08/11/2013 - 20:39

Bleach Chương 021

MTO 08/11/2013 - 20:39

Bleach Chương 020

MTO 08/11/2013 - 20:38

Bleach Chương 019

MTO 08/11/2013 - 20:28

Bleach Chương 018

MTO 08/11/2013 - 20:26

Bleach Chương 017

MTO 08/11/2013 - 20:26

Bleach Chương 016

MTO 08/11/2013 - 20:25

Bleach Chương 015

MTO 08/11/2013 - 20:24

Bleach Chương 014

MTO 08/11/2013 - 18:37

Bleach Chương 013

MTO 08/11/2013 - 18:35

Bleach Chương 012

MTO 08/11/2013 - 18:34

Bleach Chương 011

MTO 08/11/2013 - 18:34

Bleach Chương 010

MTO 08/11/2013 - 10:48

Bleach Chương 09

MTO 08/11/2013 - 10:47

Bleach Chương 08

MTO 08/11/2013 - 10:46

Bleach Chương 07

MTO 08/11/2013 - 10:46

Bleach Chương 06

MTO 08/11/2013 - 10:46

Bleach Chương 05

MTO 08/11/2013 - 10:44

Bleach Chương 04

MTO 08/11/2013 - 10:43

Bleach Chương 03

MTO 08/11/2013 - 10:39

Bleach Chương 02

MTO 08/11/2013 - 10:38

Bleach Chương 01

MTO 08/11/2013 - 10:37