AddThis

Black Jack

Black Jack
Tên gốc: Black Jack
Tác giả:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lượt xem: 229

"Kizuto là một thanh niên thông minh bị tai nạn và được cứu sống một cách thần kỳ, người anh đầy những miếng vá. Anh quyết tâm học ngành Y để cứu giúp con người. Kizuto trở thành một sinh viên ngoại khoa có thiên tài Y học bẩm sinh và trí tuệ xuất sắc. Nhưng do hoàn cảnh anh phải bỏ học, ra hành nghề tự do không có giấy phép... Nhiều khi anh phải vào tù do áp lực của đồng nghiệp và cảnh sát. Nhưng cuộc giải phẫu nào anh cũng thành công một cách kỳ lạ....

 

Truyện là những tình huống tai nạn đủ kiểu và những chứng bệnh nan y do bác sĩ Kizuto quái dị điều trị, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc không ngừng nghỉ. Qua bộ tranh truyện "Bác Sĩ Quái Dị" nhiều tập này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức Y học phong phú, nâng cao ý chí phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống. Truyện có tính nhân bản cao, tình nhân ái đậm đà ...

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Black Jack Chap 0102

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:49

Black Jack Chap 0101

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:45

Black Jack Chap 0100

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:44

Black Jack Chap 099

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:43

Black Jack Chap 098

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:41

Black Jack Chap 097

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:41

Black Jack Chap 096

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:40

Black Jack Chap 095

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:39

Black Jack Chap 094

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:37

Black Jack Chap 093

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:36

Black Jack Chap 092

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:35

Black Jack Chap 091

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:31

Black Jack Chap 090

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:29

Black Jack Chap 089

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:28

Black Jack Chap 088

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:27

Black Jack Chap 087

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:26

Black Jack Chap 086

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:25

Black Jack Chap 085

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:23

Black Jack Chap 084

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:22

Black Jack Chap 083

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:14

Black Jack Chap 082

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:12

Black Jack Chap 081

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:12

Black Jack Chap 080

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:09

Black Jack Chap 079

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:08

Black Jack Chap 078

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:07

Black Jack Chap 077

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:04

Black Jack Chap 076

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:03

Black Jack Chap 075

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:02

Black Jack Chap 074

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:02

Black Jack Chap 073

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:01

Black Jack Chap 072

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:00

Black Jack Chap 071

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 21:00

Black Jack Chap 070

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:59

Black Jack Chap 069

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:57

Black Jack Chap 068

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:56

Black Jack Chap 067

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:55

Black Jack Chap 066

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:54

Black Jack Chap 065

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:53

Black Jack Chap 064

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:52

Black Jack Chap 063

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:51

Black Jack Chap 062

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:51

Black Jack Chap 061

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:50

Black Jack Chap 060

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:49

Black Jack Chap 059

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:48

Black Jack Chap 058

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:47

Black Jack Chap 057

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:45

Black Jack Chap 056

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:44

Black Jack Chap 055

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:40

Black Jack Chap 054

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:39

Black Jack Chap 053

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:38

Black Jack Chap 052

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:30

Black Jack Chap 051

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:29

Black Jack Chap 050

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:29

Black Jack Chap 049

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:28

Black Jack Chap 048

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:23

Black Jack Chap 047

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:22

Black Jack Chap 046

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:22

Black Jack Chap 045

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:21

Black Jack Chap 044

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:21

Black Jack Chap 043

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:20

Black Jack Chap 042

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:20

Black Jack Chap 041

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:16

Black Jack Chap 040

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:15

Black Jack Chap 039

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:15

Black Jack Chap 038

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:14

Black Jack Chap 037

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:13

Black Jack Chap 036

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:13

Black Jack Chap 035

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:12

Black Jack Chap 034

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:12

Black Jack Chap 033

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:11

Black Jack Chap 032

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:07

Black Jack Chap 031

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:04

Black Jack Chap 029

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:03

Black Jack Chap 028

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:03

Black Jack Chap 027

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:02

Black Jack Chap 026

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:01

Black Jack Chap 025

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:01

Black Jack Chap 024

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 20:00

Black Jack Chap 023

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 19:59

Black Jack Chap 022

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 19:59

Black Jack Chap 021

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 19:58

Black Jack Chap 020

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 16:24

Black Jack Chap 019

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:54

Black Jack Chap 018

Mocchi 06/09/2014 - 15:52

Black Jack Chap 017

Mocchi 06/09/2014 - 15:52

Black Jack Chap 016

Mocchi 06/09/2014 - 15:51

Black Jack Chap 015

Mocchi 06/09/2014 - 15:51

Black Jack Chap 014

Mocchi 06/09/2014 - 15:49

Black Jack Chap 013

Mocchi 06/09/2014 - 15:49

Black Jack Chap 012

Mocchi 06/09/2014 - 15:49

Black Jack Chap 011

Mocchi 06/09/2014 - 15:48

Black Jack Chap 010

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:47

Black Jack Chap 09

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:46

Black Jack Chap 08

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:44

Black Jack Chap 07

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:43

Black Jack Chap 06

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:43

Black Jack Chap 05

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:43

Black Jack Chap 04

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:42

Black Jack Chap 03

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:42

Black Jack Chap 02

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:41

Black Jack Chap 01

Tủ Sách Mini 06/09/2014 - 15:41