AddThis

Berserk - Kiếm sỹ đen

Berserk
Tên gốc: Berserk
Tác giả:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lượt xem: 593

Một tác phẩm kinh điển cho những ai đã từng đam mê “The Lord of The Ring” hoặc “Star War”, hoành tráng, dữ dội, vinh quang và nước mắt.

Bối cảnh của bộ truyện được đặt trong 1 thế giới thần thoại vô cùng đen tối, ở đó mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng.

Nhân vật chính của chúng ta là Gatts, hay Black Swordsman, người đang trong cuộc hành trình đi tìm lối thoát và trả thù Griffith, người bạn thân nhất, người thủ lĩnh đã bán đứng toàn bộ quân đội cho ác quỉ để đạt được giấc mơ của mình. Gatts và người yêu của anh, Caska, chịu 1 lời nguyền như vật “ hiến tế” cho Griffith và luôn bị săn lùng bởi vô số ác quỷ. 

Chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, Gatts với một sức mạnh phi thường từ tuổi thơ khắc nghiệt và những năm tháng trên chiến trường, vung thanh gươm Dragon khổng lồ xẻ nát những gì cản đường anh, để bảo vệ người yêu, để trả thù và để sống sót. 

 

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

Berserk Chương 0338

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:11

Berserk Chương 0337

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:10

Berserk Chương 0336

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:10

Berserk Chương 0335

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:10

Berserk Chương 0334

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:10

Berserk Chương 0333

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:09

Berserk Chương 0332

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:09

Berserk Chương 0331

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:09

Berserk Chương 0330

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:08

Berserk Chương 0329

[S.We] Group 02/04/2015 - 22:08

Berserk Chương 0328

[S.We] Group 02/04/2015 - 21:28

Berserk Chương 0327

[S.We] Group 02/04/2015 - 21:18

Berserk Chương 0326

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:35

Berserk Chương 0325

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:34

Berserk Chương 0324

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:33

Berserk Chương 0323

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:33

Berserk Chương 0322

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:32

Berserk Chương 0321

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:32

Berserk Chương 0320

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:32

Berserk Chương 0319

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:31

Berserk Chương 0318

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:31

Berserk Chương 0317

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:30

Berserk Chương 0316

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:30

Berserk Chương 0315

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:30

Berserk Chương 0314

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:30

Berserk Chương 0313

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:29

Berserk Chương 0312

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:29

Berserk Chương 0311

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:29

Berserk Chương 0310

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:29

Berserk Chương 0309

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:28

Berserk Chương 0308

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:28

Berserk Chương 0307

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:28

Berserk Chương 0306

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:28

Berserk Chương 0305

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:27

Berserk Chương 0304

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:27

Berserk Chương 0303

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:27

Berserk Chương 0302

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:26

Berserk Chương 0301

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:26

Berserk Chương 0300

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:26

Berserk Chương 0299

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:25

Berserk Chương 0298

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:25

Berserk Chương 0297

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:25

Berserk Chương 0296

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:25

Berserk Chương 0295

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:24

Berserk Chương 0294

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:24

Berserk Chương 0293

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:13

Berserk Chương 0292

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:13

Berserk Chương 0291

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:13

Berserk Chương 0290

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:11

Berserk Chương 0289

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:10

Berserk Chương 0288

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:10

Berserk Chương 0287

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:10

Berserk Chương 0286

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:10

Berserk Chương 0285

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:09

Berserk Chương 0284

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:09

Berserk Chương 0283

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:09

Berserk Chương 0282

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:03

Berserk Chương 0281

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:02

Berserk Chương 0280

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:01

Berserk Chương 0279

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:01

Berserk Chương 0278

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:01

Berserk Chương 0277

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:00

Berserk Chương 0276

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:00

Berserk Chương 0275

[S.We] Group 02/04/2015 - 20:00

Berserk Chương 0274

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:59

Berserk Chương 0273

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:59

Berserk Chương 0272

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:59

Berserk Chương 0271

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:58

Berserk Chương 0270

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:58

Berserk Chương 0269

[S.We] Group 02/04/2015 - 19:57

Berserk Chương 0268

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:51

Berserk Chương 0267

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:50

Berserk Chương 0266

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:49

Berserk Chương 0265

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:27

Berserk Chương 0264

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:09

Berserk Chương 0263

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:09

Berserk Chương 0262

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:09

Berserk Chương 0261

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:08

Berserk Chương 0260

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:08

Berserk Chương 0259

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:08

Berserk Chương 0258

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:08

Berserk Chương 0257

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:07

Berserk Chương 0256

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:07

Berserk Chương 0255

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:07

Berserk Chương 0254

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:06

Berserk Chương 0253

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:05

Berserk Chương 0252

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:04

Berserk Chương 0251

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:04

Berserk Chương 0250

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:04

Berserk Chương 0249

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:04

Berserk Chương 0248

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:03

Berserk Chương 0247

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:03

Berserk Chương 0246

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:03

Berserk Chương 0245

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:02

Berserk Chương 0244

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:02

Berserk Chương 0243

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:02

Berserk Chương 0242

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:02

Berserk Chương 0241

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:01

Berserk Chương 0240

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:01

Berserk Chương 0239

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:01

Berserk Chương 0238

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:01

Berserk Chương 0237

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:00

Berserk Chương 0236

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:00

Berserk Chương 0235

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:00

Berserk Chương 0234

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:00

Berserk Chương 0233

[S.We] Group 30/03/2015 - 21:00

Berserk Chương 0232

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:59

Berserk Chương 0231

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:59

Berserk Chương 0230

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:59

Berserk Chương 0229

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:59

Berserk Chương 0228

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:58

Berserk Chương 0227

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:58

Berserk Chương 0226

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:58

Berserk Chương 0225

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:58

Berserk Chương 0224

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:57

Berserk Chương 0223

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:57

Berserk Chương 0222

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:57

Berserk Chương 0221

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:57

Berserk Chương 0220

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:56

Berserk Chương 0219

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:56

Berserk Chương 0218

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:56

Berserk Chương 0217

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:56

Berserk Chương 0216

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:56

Berserk Chương 0215

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:55

Berserk Chương 0214

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:55

Berserk Chương 0213

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:54

Berserk Chương 0212

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:52

Berserk Chương 0211

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:52

Berserk Chương 0210

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:52

Berserk Chương 0209

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:51

Berserk Chương 0208

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:47

Berserk Chương 0207

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:47

Berserk Chương 0206

[S.We] Group 30/03/2015 - 20:46

Berserk Chương 0205

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:30

Berserk Chương 0204

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:30

Berserk Chương 0203

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:28

Berserk Chương 0202

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:28

Berserk Chương 0201

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:27

Berserk Chương 0200

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:27

Berserk Chương 0199

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:27

Berserk Chương 0198

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:27

Berserk Chương 0197

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:26

Berserk Chương 0196

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:26

Berserk Chương 0195

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:26

Berserk Chương 0194

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:26

Berserk Chương 0193

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:25

Berserk Chương 0192

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:25

Berserk Chương 0191

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:25

Berserk Chương 0190

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:25

Berserk Chương 0189

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:21

Berserk Chương 0188

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:21

Berserk Chương 0187

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:21

Berserk Chương 0186

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:20

Berserk Chương 0185

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:20

Berserk Chương 0184

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:20

Berserk Chương 0183

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:20

Berserk Chương 0182

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:19

Berserk Chương 0181

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:19

Berserk Chương 0180

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:19

Berserk Chương 0179

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:19

Berserk Chương 0178

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:19

Berserk Chương 0177

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:18

Berserk Chương 0176

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:18

Berserk Chương 0175

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:18

Berserk Chương 0174

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:18

Berserk Chương 0173

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:18

Berserk Chương 0172

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:17

Berserk Chương 0171

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:17

Berserk Chương 0170

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:17

Berserk Chương 0169

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:17

Berserk Chương 0168

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:16

Berserk Chương 0167

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:16

Berserk Chương 0166

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:16

Berserk Chương 0165

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:16

Berserk Chương 0164

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:15

Berserk Chương 0163

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:15

Berserk Chương 0162

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:15

Berserk Chương 0161

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:15

Berserk Chương 0160

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:15

Berserk Chương 0159

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:14

Berserk Chương 0158

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:14

Berserk Chương 0157

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:14

Berserk Chương 0156

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:14

Berserk Chương 0155

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:13

Berserk Chương 0154

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:10

Berserk Chương 0153

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:09

Berserk Chương 0152

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:09

Berserk Chương 0151

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:09

Berserk Chương 0150

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:09

Berserk Chương 0149

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:09

Berserk Chương 0148

[S.We] Group 30/03/2015 - 13:08

Berserk Chương 0147

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:05

Berserk Chương 0146

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:05

Berserk Chương 0145

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:05

Berserk Chương 0144

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:04

Berserk Chương 0143

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:04

Berserk Chương 0142

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:04

Berserk Chương 0141

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:04

Berserk Chương 0140

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:03

Berserk Chương 0139

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:03

Berserk Chương 0138

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:03

Berserk Chương 0137

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:03

Berserk Chương 0136

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:03

Berserk Chương 0135

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:02

Berserk Chương 0134

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:02

Berserk Chương 0133

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:02

Berserk Chương 0132

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:02

Berserk Chương 0131

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:01

Berserk Chương 0130

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:01

Berserk Chương 0129

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:01

Berserk Chương 0128

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:01

Berserk Chương 0127

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:00

Berserk Chương 0126

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:00

Berserk Chương 0125

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:00

Berserk Chương 0124

[S.We] Group 29/03/2015 - 23:00

Berserk Chương 0123

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:59

Berserk Chương 0122

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:59

Berserk Chương 0121

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:59

Berserk Chương 0120

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:59

Berserk Chương 0119

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:58

Berserk Chương 0118

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:58

Berserk Chương 0117

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:56

Berserk Chương 0116

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:55

Berserk Chương 0115

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:55

Berserk Chương 0114

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:54

Berserk Chương 0113

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:54

Berserk Chương 0112

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:51

Berserk Chương 0111

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:50

Berserk Chương 0110

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:50

Berserk Chương 0109

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:50

Berserk Chương 0108

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:50

Berserk Chương 0107

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:49

Berserk Chương 0106

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:49

Berserk Chương 0105

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:49

Berserk Chương 0104

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:49

Berserk Chương 0103

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:49

Berserk Chương 0102

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:48

Berserk Chương 0101

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:48

Berserk Chương 0100

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:48

Berserk Chương 099

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:44

Berserk Chương 098

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:44

Berserk Chương 097

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:43

Berserk Chương 096

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:43

Berserk Chương 095

[S.We] Group 29/03/2015 - 22:43

Berserk Chương 094

[S.We] Group 29/03/2015 - 18:46

Berserk Chương 093

[S.We] Group 29/03/2015 - 18:46

Berserk Chương 092

[S.We] Group 29/03/2015 - 18:45

Berserk Chương 091

[S.We] Group 29/03/2015 - 16:48

Berserk Chương 090

[S.We] Group 29/03/2015 - 16:48

Berserk Chương 089

[S.We] Group 29/03/2015 - 16:48

Berserk Chương 088

[S.We] Group 29/03/2015 - 16:47

Berserk Chương 087

[S.We] Group 29/03/2015 - 16:47

Berserk Chương 086

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:25

Berserk Chương 085

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:25

Berserk Chương 084

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:24

Berserk Chương 083

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:24

Berserk Chương 082

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:24

Berserk Chương 081

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:23

Berserk Chương 080

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:22

Berserk Chương 079

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:22

Berserk Chương 078

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:22

Berserk Chương 077

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:22

Berserk Chương 076

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:21

Berserk Chương 075

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:21

Berserk Chương 074

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:21

Berserk Chương 073

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:21

Berserk Chương 072

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:21

Berserk Chương 071

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:20

Berserk Chương 070

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:20

Berserk Chương 069

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:20

Berserk Chương 068

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:20

Berserk Chương 067

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:19

Berserk Chương 066

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:19

Berserk Chương 065

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:19

Berserk Chương 064

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:19

Berserk Chương 063

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:19

Berserk Chương 062

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:18

Berserk Chương 061

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:18

Berserk Chương 060

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:18

Berserk Chương 059

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:18

Berserk Chương 058

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:18

Berserk Chương 057

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:17

Berserk Chương 056

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:17

Berserk Chương 055

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:17

Berserk Chương 054

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:17

Berserk Chương 053

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:16

Berserk Chương 052

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:16

Berserk Chương 051

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:16

Berserk Chương 050

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:16

Berserk Chương 049

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:15

Berserk Chương 048

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:15

Berserk Chương 047

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:15

Berserk Chương 046

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:15

Berserk Chương 045

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:15

Berserk Chương 044

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:14

Berserk Chương 043

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:14

Berserk Chương 042

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:14

Berserk Chương 041

[S.We] Group 27/03/2015 - 18:13

Berserk Chương 040

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:38

Berserk Chương 039

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:38

Berserk Chương 038

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:37

Berserk Chương 037

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:37

Berserk Chương 036

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:35

Berserk Chương 035

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:33

Berserk Chương 034

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:32

Berserk Chương 033

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:31

Berserk Chương 032

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:30

Berserk Chương 031

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:28

Berserk Chương 030

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:26

Berserk Chương 029

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:25

Berserk Chương 028

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:25

Berserk Chương 027

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:25

Berserk Chương 026

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:24

Berserk Chương 025

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:23

Berserk Chương 024

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:23

Berserk Chương 023

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:23

Berserk Chương 022

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:23

Berserk Chương 021

[S.We] Group 26/03/2015 - 20:22

Berserk Chương 020

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:21

Berserk Chương 019

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:20

Berserk Chương 018

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:20

Berserk Chương 017

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:20

Berserk Chương 016

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:19

Berserk Chương 015

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:19

Berserk Chương 014

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:17

Berserk Chương 013

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:17

Berserk Chương 012

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:17

Berserk Chương 011

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:17

Berserk Chương 010

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:16

Berserk Chương 09

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:16

Berserk Chương 08

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:15

Berserk Chương 07

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:13

Berserk Chương 06

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:13

Berserk Chương 05

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:13

Berserk Chương 04

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:12

Berserk Chương 03

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:11

Berserk Chương 02

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:07

Berserk Chương 01

[Amethyst] Group 26/03/2015 - 20:07