AddThis

7 Seeds - 7 Mầm Sống

7 Seeds
Tên gốc: 7 Seeds
Tác giả:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lượt xem: 451

Sau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối hiểm họa này. Một trong số đó là dự án "7SEEDS".

"7SEEDS" được thành lập nhằm lưu giữ và duy trì con người phòng trường hợp cả nhân loại bị tuyệt diệt sau cú va chạm giữa thiên thạch và Trái Đất. Dự án chọn lựa những thanh thiếu niên khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 người và 1 hướng dẫn viên, bảo quản ở trạng thái ngủ đông và được chôn phân tán nhằm tránh tác động của cú va chạm. Sau khi máy tính xác định khí hậu và môi trường trên bề mặt địa cầu đã ổn định trở lại và đủ điều kiện cho sự sống tồn tại, những người này sẽ được rã đông và giải phóng ra thế giới bên ngoài, nơi họ phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn không có điểm kết.

 

Sau khi được rã đông, các nhóm bắt đầu tản đi tìm "7 ngọn Fuji" theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Trên đường đi, một vài nhóm gặp nhau và dần dần thu về sống tập trung. Cũng cùng thời điểm này, việc khám phá ra các khu căn cứ ngầm đã mở ra cho họ những bí mật kinh hoàng về các sự việc xảy ra ngay trước thềm cơn chấn động.

Chương truyện Nhóm dịch Ngày đăng

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0134

25/10/2013 - 16:29

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0133

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:43

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0132

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:42

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0131

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:41

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0130

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:41

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0129

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:39

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0128

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:33

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0127

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:33

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0126

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:32

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0125

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:32

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0124

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:31

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0123

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:30

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0122

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:30

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0121

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:29

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0120

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:29

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0119

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:28

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0118

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:27

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0117

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:27

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0116

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:26

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0115

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:25

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0114

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:25

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0113

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:21

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0112

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:21

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0111

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:20

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0110

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:19

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0109

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:18

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0108

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:18

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0107

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:17

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0106

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:16

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0105

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:16

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0104

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:15

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0103

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:15

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0102

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:14

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0101

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:13

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 0100

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:13

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 099

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:12

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 098

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:11

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 097

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:10

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 096

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:10

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 095

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:09

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 094

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:08

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 093

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:08

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 092

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:07

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 091

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 09:06

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 090

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 089

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 088

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:57

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 087

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:56

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 086

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:56

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 085

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:55

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 084

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:54

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 083

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:53

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 082

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:52

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 081

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:45

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 080

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:18

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 079

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:17

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 078

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:16

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 077

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:15

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 076

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:15

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 075

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:14

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 074

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:13

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 073

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:12

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 072

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:12

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 071

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:11

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 070

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:01

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 069

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:01

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 068

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 08:00

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 067

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:59

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 066

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:59

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 065

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 064

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 063

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:57

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 062

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:56

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 061

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:56

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 060

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:55

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 059

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:54

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 058

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:54

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 057

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:53

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 056

Tamura Yumi Fanclub 15/10/2013 - 07:52

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 055

Tamura Yumi Fanclub 14/10/2013 - 22:32

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 054

Tamura Yumi Fanclub 14/10/2013 - 22:31

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 053

Tamura Yumi Fanclub 14/10/2013 - 22:30

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 052

Tamura Yumi Fanclub 14/10/2013 - 22:29

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 051

Tamura Yumi Fanclub 14/10/2013 - 22:28

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 050

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:49

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 049

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:48

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 048

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:47

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 047

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:46

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 046

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:45

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 045

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:44

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 044

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:43

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 043

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:42

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 042

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:41

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 041

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:39

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 040

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:07

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 039

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:07

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 038

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:06

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 037

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:05

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 036

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:04

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 035

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:03

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 034

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:02

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 033

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:02

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 032

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:01

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 031

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:00

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 030

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 20:00

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 029

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:59

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 028

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 027

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:58

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 026

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:57

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 025

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:56

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 024

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:54

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 023

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:53

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 022

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:52

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 021

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:51

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 020

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:50

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 019

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:50

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 018

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:49

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 017

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:48

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 016

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:48

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 015

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:47

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 014

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:46

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 013

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:45

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 012

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:45

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 011

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 19:44

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 010

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:34

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 09

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:33

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 08

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:31

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 07

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:29

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 06

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:28

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 05

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:26

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 04

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:24

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 03

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:22

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 02

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:21

7 Seeds - 7 Mầm Sống Chương 01

Tamura Yumi Fanclub 13/10/2013 - 12:19